Vier nieuwe innovaties ontvangen financiële bijdrage uit het SES-programma

 • Inhoudstype:
  • Nieuws
 • Thema’s:
  • Duurzaamheid
  • Smart Energy Systems

Vier veelbelovende innovaties beloond met een financiële bijdrage uit het Smart Energy Systems (SES)-programma. Deze ondernemers ontvangen subsidie vanwege hun inzet voor de ontwikkeling van innovaties die gericht zijn op het creëren van een schoner, slimmer en zuiniger energiesysteem in de stad en haven.

Zonnepanelen op een dak met de skyline van Rotterdam
© Jan van der Ploeg

Met de toekenning van subsidie aan deze vier nieuwe innovaties telt het SES-programma nu in totaal 31 innovatieprojecten. Eerder hebben al 27 innovaties gebruikgemaakt van de subsidie tijdens de vier voorgaande rondes. Het SES-programma draagt bij aan de ontwikkeling van diverse projecten, waaronder een digitale tool voor de optimalisatie van het warmtenet, een batterij die zonne- en windenergie opslaat en tevens waterstof produceert, en grootschalige energieopslag in de haven gekoppeld aan de waterstofinfrastructuur.

“Het benutten van deze nieuwe kennis is essentieel om onze ambitieuze klimaatdoelen te bereiken en de energietransitie te versnellen. De verkozen ondernemers laten zien dat Rotterdam hard werkt aan slimme, innovatieve energiesystemen en out of the box oplossingen.” 

Wethouder Chantal Zeegers (Klimaat, Bouwen en Wonen)

De vier innovaties die in 2023 de SES-subsidie hebben ontvangen zijn:

 1. Zero Emission Fuels – MethaGIS: Zero Emission Fuels (ZEF) ontwikkelt microplants die zonne-energie direct omzetten in duurzame methanol. Dit heeft brede toepassingsmogelijkheden bij grootschalige zonnepanelensystemen, vergelijkbaar met systemen die in landen als Marokko en Chili worden gerealiseerd. Duurzame methanol kan bijvoorbeeld gebruikt worden als brandstof voor de scheepvaart en energievoorziening.
 2. Flying Fish – haalbaarheidsstudie Foiling Demonstrator Nieuwe Maas: Flying Fish ontwikkelt draagvleugels die emissievrij varen sneller en 80% efficiënter maken. Draagvleugels zijn vleugels onder een boot die, bij voldoende snelheid, de romp uit het water optillen, waardoor de boot minder weerstand ondervindt. De Watertaxi Rotterdam is partner in dit project.
 3. Hygro – Charlois Hub, iBundle & satelite: Hygro onderzoekt de haalbaarheid van een hub voor compressie en distributie van waterstof voor zwaar wegvervoer. Dit project betreft een keteninnovatie op het gebied van waterstof en kan bijdragen aan de Rotterdamse doelstellingen.
 4. RABLE – Zon-op-parkeerplaatsen: RABLE ontwikkelt een solar carport, een overkapping van parkeerterreinen, gebaseerd op de RABLE-techniek; een slim zelfdragend systeem voor zonnepanelen. De innovatie heeft als doel het makkelijker en aantrekkelijker te maken om solar carports te realiseren.

Wethouder Chantal Zeegers, verantwoordelijk voor Klimaat, Bouwen en Wonen, benadrukt het belang van het benutten van nieuwe kennis om ambitieuze klimaatdoelen te bereiken en de energietransitie te versnellen. Ze is verheugd dat deze vier nieuwe innovatieprojecten gebruik kunnen maken van de subsidie. Ze benadrukt dat de verkozen ondernemers laten zien dat Rotterdam hard werkt aan slimme, innovatieve energiesystemen en out-of-the-box oplossingen.

Smart Energy System programma

Het Smart Energy Systems programma, dat sinds 2020 actief is, is een initiatief van de gemeente Rotterdam om slimme en duurzame innovaties te stimuleren en de energietransitie te versnellen. De subsidie bedraagt maximaal 100.000 euro per deelnemer en heeft als doel de doorontwikkeling van innovaties te ondersteunen en bedrijvigheid en werkgelegenheid in de regio Rotterdam te stimuleren.

Ook deelnemen?

Meer informatie over het Smart Energy Systems-programma en de innovatieve projecten die ondersteund worden, is te vinden op de pagina over het SES-programma.

Deel deze pagina