>
Foto: Claudia Zantman

Hulp voor ondernemers met personeel

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Om te voorkomen dat veel mensen hun baan kwijtraken door het coronavirus is de NOW in het leven geroepen. Met deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid hoopt de overheid dat zoveel mogelijk mensen hun baan kunnen behouden, zelfs als er tijdelijk geen werk voor hen is. De NOW vervangt de werktijdverkorting (WTV) die is ingetrokken. Op deze pagina vind je meer informatie over de NOW-regeling en handige informatie over personeel in tijden van corona.

NOW: tegemoetkoming in loonkosten

Werkgevers kunnen met de nieuwe regeling een aanvraag indienen voor een flinke tegemoetkoming in de loonkosten en hiervoor van het UWV een voorschot ontvangen. Zo kunnen werkgevers werknemers met een vast én flexibel contract in dienst houden en doorbetalen. Ook oproepkrachten vallen hieronder. Als je al een aanvraag voor WTV gedaan had, wordt die vanaf nu beschouwd als aanvraag voor de nieuwe tegemoetkomingsregeling. Je hoeft dan niets te doen en krijgt vanzelf bericht.

De hoogte van het bedrag hangt af van jouw omzetverlies en bedraagt maximaal 90% van de loonsom. Doel is dat werkgevers hun werknemers met een vast én flexibel contract in dienst kunnen houden en door kunnen betalen. Ook oproepkrachten en payrollers vallen binnen de NOW. Uitzendbureaus kunnen ook voor uitzendkrachten een tegemoetkoming aanvragen. DGA’s, ondernemers en eigenaren worden niet in de regeling meegenomen. Directeuren van bv’s wel, mits ze onder de werknemersverzekeringen vallen en daar premie voor wordt ingehouden op het loon.

***

Per 1 oktober 2020 geldt NOW3. Deze bestaat uit 3 tijdvakken van 3 maanden, tot 1 juli 2021. De NOW3-steun over 9 maanden, kent een geleidelijke afbouw van vergoedingspercentages: van 80%, naar 70%, naar 60%.  NOW3 is onderdeel van een omvangrijk steun en herstelpakket waarin het kabinet ook geld beschikbaar stelt voor scholing en voor van-werk-naar-werk.

Het doel van de regeling blijft het ondersteunen van werk en inkomen, maar het wordt ook belangrijk dat bedrijven en werknemers zich aanpassen aan de huidige economische situatie. Met de stapsgewijze afbouw van de tegemoetkoming aan bedrijven voor loondoorbetaling,  komt er ruimte voor werkgevers om de loonsom te laten dalen zonder dat dit ten koste gaat van de subsidie.

Lees verder op de website van de Rijksoverheid

***

Update 21 januari 2021:
De NOW-subsidie waarmee werkgevers hun personeel kunnen doorbetalen, wordt verhoogd. De vergoeding gaat van 80 naar 85 procent van de loonsom. De loonsomvrijstelling blijft tien procent. Vanaf 15 februari kan de NOW worden aangevraagd voor de maanden januari, februari en maart.

***

Aangifte loonheffing

Let op: heb je je aangifte loonheffing nog niet verstuurd naar de Belastingdienst? Doe dit dan snel, want het UWV heeft die gegevens nodig om je NOW snel en goed af te handelen. De Belastingdienst roept ondernemers op dit op korte termijn te regelen en meldt daarbij dat je vanwege de coronacrisis uitstel van betaling kunt aanvragen.

Bekijk ook

Alle hulp op een rij
Veelgestelde vragen NOW
Regelingencheck
Mijn bedrijf is gesloten

Belangrijke informatiepunten

UWV

Door de coronacrisis is het erg druk bij UWV Telefoon Werkgevers. Vragen over de NOW? Kijk bij de veelgestelde vragen NOW of het antwoord op jouw vraag daar staat. Heb je een andere vraag? Bel dan naar UWV Telefoon NOW via 088 – 898 20 04. Zorg dat je jouw loonheffingennummer bij de hand hebt. Heb je een andere vraag? Bel dan naar UWV Telefoon Werkgevers via 088 - 898 92 95.

Coronaloket Kamer van Koophandel

De impact van de verscherpte maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus is groot voor het Nederlandse bedrijfsleven. De Kamer van Koophandel heeft een loket voor ondernemers geopend. Het KVK Coronaloket is op werkdagen bereikbaar via 0800-2117. Ondernemers kunnen ook terecht op de website van de Kamer van Koophandel.

De Ondernemersbalie

De Ondernemersbalie en het Ondernemersplein in Rotterdam zijn gesloten. Stel via e-mail (ondernemersbalie@rotterdam.nl) jouw vraag aan de Ondernemersbalie. Bellen kan ook via 010-2674030.

Let wel, op dit moment is er een langere wachttijd dan normaal

Toolbox Corona Banenafspraak

De verspreiding van het coronavirus en de beheersmaatregelen die genomen zijn om ons te beschermen, raken ons allemaal. Werkgevers zoeken manieren om hun mensen gezond en aan het werk en hun bedrijf draaiende te houden. Ook voor medewerkers uit de doelgroep Banenafspraak zijn het verwarrende tijden.

Deze doelgroep is natuurlijk ontzettend breed en gevarieerd, maar omvat ook een kwetsbaarder deel van de arbeidsbevolking. Om hun werkgevers te ondersteunen met informatie over relevante wet- en regelgeving en over manieren van omgang en begeleiding, op de werkvloer en daarbuiten, heeft ‘Op naar de 25.000 banen’ deze toolbox ‘Corona en Banenafspraak’ opgezet.

 

Meer informatie

Op het digitale Ondernemersplein van de Kamer van Koophandel kun je alle landelijke informatie vinden die je helpt bij het voorbereiden op de risico's van het Cororavirus. Lees op Rotterdam.nl de actuele informatie met maatregelen die vanuit de gemeente worden genomen.