>
Foto: Joep Boute

Mijn bedrijf is verplicht gesloten door de coronamaatregelen

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Verplichte sluiting door het coronavirus

De regelingen van de overheid zijn er voor een deel op gericht de toegang tot krediet voor bedrijven te verbeteren. De overheid wil voorkomen dat bedrijven die worden geraakt door de gevolgen van het coronavirus in financiële problemen komen.

Vragen over sluiting van je bedrijf

Draai, waar kan, bestellingen terug en maak afspraken over betalen en betaaltermijnen. Neem contact op met uw leveranciers. De Nederlandse brouwers hebben al laten weten mee te willen denken met horeca voor het vinden van oplossingen en zich flexibel op te stellen.

Nee, dit valt onder het ondernemersrisico. Het advies is in het geval van gedwongen sluiting dit ook aan te vragen.

Ga in onderling overleg met verhuurder of hypotheekverstrekker. De overheid heeft geen mogelijkheden om hier in bij te springen. Is het mogelijk een lagere huur af te spreken? De huur te bevriezen voor de periode van de verplichte sluiting? De hypotheeklasten op te schorten? Er zijn in onderling overleg veel mogelijkheden. Je bent wel afhankelijk van de goede wil van de verhuurder of hypotheekverstrekker, maar deze wil misschien best meedenken. Hij is ook niet gebaat bij een failliet horecabedrijf en een leeg bedrijfspand.

Betaal je huur aan de gemeente? 
Als gemeente stellen we ons soepel op naar huurders die in de financiële problemen zijn gekomen door het uitbreken van het coronavirus. Tot 1 juni 2020 stuurt de gemeente Rotterdam in geval van nieuwe vorderingen (vanaf 1 maart 2020) geen aanmaningen en wordt betaling tot die datum opgeschort. De gemeente onderzoekt nog wat daarna moet gebeuren. Daarbij staat maatwerk voorop. Verdere vragen hierover kun je stellen aan de afdeling debiteuren van de gemeente Rotterdam. Neem contact op via 14010.

Marktlieden kunnen gebruik maken van de financiële hulp die geboden wordt aan bedrijven die door de corona-maatregelen hun deuren moesten sluiten. Zie het overzicht op de pagina met alle hulp.

Voor de periode dat de markt gesloten is vervallen de marktgelden. Marktlieden die vanaf 8 mei weer mogen verkopen op de markt betalen vanaf dat moment voor de metermaat die nu in gebruik is. Dus voor een kraam van 5 meter front.

Hoe werkt dat?

Sinds 13 maart 2020 heb je als ondernemer (een periode) niet meer de mogelijkheid gehad om op de markten in Rotterdam te staan. Dit betekent dat je voor die periode ook geen marktgelden meer hoeft te betalen.

  • Maak je gebruik van automatische incasso van de marktgelden? Dan is waarschijnlijk ook periode drie van het eerste kwartaal 2020 afgeschreven. Onze excuses hiervoor. Het bedrag voor periode 3 staat zo snel mogelijk weer op jouw rekening.  De verrekening van het eerste deel van maart vindt op een later tijdstip plaats.
  • Heb je het hele kwartaal al betaald? Dan ontvang je het gedeelte van na 12 maart 2020 terug.
  • Heb je nog niet betaald? Je ontvangt dan later een aangepaste factuur. De oude factuur hoef je niet te betalen.

Nee, dit valt onder het ondernemersrisico. Het mislopen van inkomsten door het coronavirus is een bedrijfsschade. Bedrijfsschadeverzekeringen dekken echter alleen materiële schade, en daar is in dit geval geen sprake van, meldt het Verbond van Verzekeraars. Wel kun je gebruik maken van de eerdergenoemde regelingen.

 

Voor veel noodmaatregelen kan een DigiD nodig zijn. Bijvoorbeeld voor het noodloket, dat in veel gemeentes om een bevestiging via DigiD vraagt. Vraag je DigiD op tijd aan als je dat nog niet gedaan hebt. Het kan drie werkdagen duren voordat je hem hebt. Bij de aanvraag heb je je burgerservicenummer (BSN) nodig.
Houd er verder rekening mee dat je rijbewijs niet als geldig identiteitsbewijs geldt voor de aanvraag van de verschillende regelingen. Paspoort en identiteitskaart wel.

Voor de aanvraag van de NOW heeft het UWV straks je aangifte loonheffing nodig. Zorg dus dat je die aangifte naar de Belastingdienst stuurt. Tegelijkertijd kun je bij de Belastingdienst uitstel van betaling aanvragen. Voor de NOW heb je geen eHerkenning nodig.
Voor de aanvraag TOZO komt een digitaal formulier beschikbaar. Tot dat moment wordt het bestaande aanvraagformulier Bbz gebruikt. Dit dien je in bij je woongemeente, samen met kopieën van je identificatiebewijs (rijbewijs voldoet niet), bankafschriften en de bestaande beschikkingen en brieven. De gemeente haalt zelf gegevens op uit het KVK Handelsregister (uittreksel).

Lees meer over de voorwaarden en procedures in het artikel: Check hier je regelingen.

Bekijk ook

Alle hulp op een rij
Regelingencheck
Veelgestelde vragen
Ik heb personeel

Belangrijke informatiepunten

Tozo

Ondernemers kunnen sinds 1 maart de Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aanvragen.

Tot en met 30 september konden ondernemers Tozo 2 aanvragen. Vanaf 1 oktober is Tozo 3 van toepassing.

Met Tozo 3 kan je inkomensondersteuning aanvragen over de maanden oktober 2020 tot en met maart 2021. Je kunt dus voor maximaal 6 maanden een uitkering aanvragen. Daarnaast kan je een eenmalige lening voor bedrijfskapitaal aanvragen. De voorwaarden voor Tozo 3 zijn hetzelfde als bij Tozo 2. Voor Tozo 3 moet je een aanvraag indienen. Ook als je eerder een aanvraag voor Tozo 1 of 2 heeft ingediend.

Via het aanvraagformulier voor Tozo 3 kun je Tozo 3 met terugwerkende kracht aanvragen. Ondernemers die eerder bij gemeente Rotterdam Tozo 2 aanvroegen, ontvangen een brief zodra het aanvraagformulier beschikbaar is

Kijk voor meer informatie en veelgestelde vragen op de pagina Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo).

Coronaloket - Kamer van Koophandel

De impact van de verscherpte maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus is groot voor het Nederlandse bedrijfsleven. De Kamer van Koophandel heeft een loket voor ondernemers geopend. Het KVK Coronaloket tot vrijdag 20 maart van 08:00 tot 20:00 uur is bereikbaar via 0800-2117. Ondernemers kunnen ook terecht op de website van de Kamer van Koophandel.

De Ondernemersbalie

De Ondernemersbalie en het Ondernemersplein in Rotterdam zijn gesloten. Stel via e-mail jouw vraag aan de Ondernemersbalie ondernemersbalie@rotterdam.nl. Bellen kan ook via 010-2674030.

Let wel, op dit moment is er een langere wachttijd dan normaal.

 

 

 

 

Meer informatie

Op het digitale Ondernemersplein van de Kamer van Koophandel kun je alle landelijke informatie vinden die je helpt bij het voorbereiden op de risico's van het Cororavirus. Lees op Rotterdam.nl de actuele informatie met maatregelen die vanuit de gemeente worden genomen.