Foto: Peter Schmidt

Veelgestelde vragen van Ondernemers

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vragen divers

Van 11 mei tot en met 1 september worden de eerdere regels van het kabinet stap voor stap verspoepelt. Worden er weer veel mensen ziek? Dan gaan de stappen hieronder later in.

11 mei: stap 1

 • Kappers en schoonheidsspecialisten mogen weer werken. Ook pedicure en fysiotherapie mag weer. Klanten moeten een afspraak maken.
 • Buiten sporten mag. Maar je moet wel 1,5 meter afstand houden.
 • Bibliotheken gaan weer open.

1 juni: stap 2

 • In de bus, tram, metro en trein is een mondkapje verplicht. Reis alleen met de bus, tram, metro en trein als je echt moet.

In alle gevallen hieronder geldt dat vooraf bij de reservering aan de gasten en bezoekers gevraagd moet worden of deze verkoudheidsklachten of koorts hebben.

 • Terrassen, cafés, restaurants, bioscopen, theaters en concertzalen mogen vanaf 12:00 uur 's middags weer open.
  Voor de terrassen is geen maximum aantal personen. Wel moet iedereen aan een tafel zitten en 1,5 meter afstand tot elkaar houden (behalve mensen die in hetzelfde huis wonen).
 • Restaurants en cafés gaan open voor maximaal 30 gasten (personeel telt dan niet mee). Bezoekers moeten eerst reserveren.
 • Bioscopen, theaters en concertzalen open voor maximaal 30 personen, exclusief personeel. Bezoekers moeten eerst een kaartje kopen.
 • Museums gaan open. Bezoekers moeten van tevoren een kaartje kopen.
 • Muziekscholen en muziekcentra voor de kunsten kunnen open. Er geldt een maximumaantal van 30 personen per gebouw, die 1,5 meter afstand moeten houden.
 • Festivals zijn toegestaan als ze voorstellingen presenteren voor maximaal 30 bezoekers die 1,5 meter afstand houden.

1 juli: stap 3

 • De campings zijn weer gewoon open. Ook de douches en toiletten zijn weer open.
 • Bioscopen, restaurants, cafés, theaters en concertzalen gaan open voor maximaal 100 personen.

1 september: stap 4

 • De sportscholen gaan weer open.
 • Binnen sporten en contactsport mag weer.
 • Sportwedstrijden mogen weer, ook het betaald voetbal. Maar er mag geen publiek komen kijken.

 

Naast de stappen hierboven blijven de regels voor winkeliers gelden. Denk hierbij aan drogisterijen, de supermarkt en kledingwinkels. Daar gelden speciale afstandzones van 1,5 meter, hygiëneregels of deurbeleid (zoals een maximum aantal klanten in de winkelruimte).

Voor veel noodmaatregelen is een DigiD nodig. Vraag je DigiD op tijd aan als je dat nog niet gedaan hebt. Het kan drie werkdagen duren voordat je hem hebt. Bij de aanvraag heb je je burgerservicenummer (BSN) nodig.
Houd er verder rekening mee dat je rijbewijs niet als geldig identiteitsbewijs geldt voor de aanvraag van de verschillende regelingen. Paspoort en identiteitskaart wel.

Nee, dit valt onder het ondernemersrisico. Het advies is in het geval van gedwongen sluiting dit ook aan te vragen. Ook kan je bij de gemeentelijke belastingen een beroep op uitstel van betaling van aanslagen doen. 

De aangekondigde regelingen gelden voor iedereen die aan de voorwaarden voldoet. Om bedrijfsactiviteiten weer op gang te brengen, is het nodig om 1,5 meter afstand te houden. Voor het merendeel van de bedrijven zal dit leiden tot een stijging van de inkomsten. Een terugkeer naar de normale situatie is voor de meeste bedrijven nog niet aan de orde. Het kabinet houdt de situatie scherp in de gaten en bekijkt continu of aanvullende regelingen nodig zijn. Specifiek voor de gevolgen van de 1,5 meter samenleving zijn op dit moment nog geen aanvullende regelingen getroffen (bron: ministerie EZK).

Kom je door de coronamaatregelen tussen begin maart en eind mei niet aan het urencriterium van 24 uur per week (1225 uur per jaar)? Dan mag je er tijdelijk vanuit gaan dat je het urencriterium toch gehaald hebt, ook als dat in werkelijkheid niet het geval is. Op die manier kun je toch gebruik maken van de ondernemersfaciliteiten (o.a. zelfstandigenaftrek, de meewerkaftrek en de oudedagsreserve). Door het urencriterium te versoepelen kan worden voorkomen dat je door de coronacrisis geen recht meer hebt op aftrek. Lees meer in het artikel over belastingmaatregelen in coronatijd.

Als je helemaal geen geld meer hebt, dan kom je misschien in aanmerking voor de regeling broodnood. Dit zijn daarvoor de voorwaarden:

 • Je hebt op dit moment onvoldoende saldo op jouw rekening staan en kunt niet in jouw levensonderhoud voorzien. Je kunt bijvoorbeeld geen boodschappen doen.
 • Als je een partner hebt: jouw partner heeft momenteel geen ander inkomen boven de bijstandsnorm. Die norm is voor een alleenstaande € 1.052,32 per maand en voor een echtpaar € 1.503,31 per maand.
 • Je hebt ook een aanvraag voor een uitkering levensonderhoud ingediend via het aanvraagformulier

Wil je broodnood aanvragen? Bel dan 010 – 498 47 77.

Nee, dit valt onder het ondernemersrisico. Het mislopen van inkomsten door het coronavirus is een bedrijfsschade. Bedrijfsschadeverzekeringen dekken echter alleen materiële schade, en daar is in dit geval geen sprake van, meldt het Verbond van Verzekeraars. Wel kun je gebruik maken van de eerdergenoemde regelingen.

Als je als ondernemer niet werkt omdat je niet besmet wil raken, of omdat je uit voorzorg in quarantaine zit of een bepaald gebied niet mag verlaten, dekt je arbeidsongeschiktheidsverzekering dat niet. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering dekt namelijk inkomensverlies als gevolg van ziekte of arbeidsongeschiktheid en daar is in deze situatie geen sprake van. Je krijgt wel een uitkering van je arbeidsongeschiktheidsverzekering als je ziek bent geworden door het coronavirus en daardoor niet kunt werken.

Nee, alle sportclubs en sportvoorzieningen zijn tot 1 juni 2020 gesloten. Er geldt wel een uitzondering voor kinderen en jongeren die buiten willen sporten. Zij mogen vanaf 29 april 2020 georganiseerd buitensporten onder begeleiding. Voor het geven buiten trainingen moet je een checklist veilig sporten invullen en bij je hebben. Hiermee geef je aan dat je volgens de richtlijnen van de RIVM en het protocol Verantwoord Sporten van NOC*NSF werkt.

Vanaf 11 mei mogen volwassen vanaf 11 mei buiten sportlessen krijgen. Vanaf 1 september zijn alle contactsporten en binnensporten zijn weer mogelijk iedereen. Sportwedstrijden kunnen plaatsvinden zonder publiek. Dit geldt ook voor het betaald voetbal.

Nee, het kabinet besluit of maatregelen versoepeld kunnen worden en bepaalde sectoren open mogen. Dit kan alleen als het algemene besmettingsrisico in Nederland omlaag is gebracht.

Mogelijk. Het Rijk is bijvoorbeeld met de cultuursector in gesprek, omdat daar de gevolgen van het coronavirus groot zijn. Er wordt besproken welke algemene maatregelen de sector kunnen helpen en waar maatwerk nodig is voor zzp’ers en instellingen, gesubsidieerd en commercieel. Ook kijkt de gemeente Rotterdam de komende dagen of en zo ja welke andere lokale maatregelen nodig zijn.

Het kan zijn dat de gemeente in de noodverordening heeft vastgelegd dat iets niet mag. (Per gemeente kan verschillen wat er wordt vastgelegd in de noodverordening.) Als het RIVM aangeeft dat het wel weer zou kunnen, maar de gemeente heeft in de noodverordening vastgelegd dat het niet mag, dan is de noodverordening altijd leidend.

Vanaf maandag 11 mei 2020 geldt een nieuwe noodverordening in de regio Rotterdam-Rijnmond. Met de noodverordening wordt regionaal invulling gegeven aan de landelijk bepaalde regels en versoepelingen. De noodverordening is nodig om te zorgen dat de maatregelen om het coronavirus te beperken ook gehandhaafd kunnen worden.
 

Vragen over de verschillende regelingen

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Met de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) kun je onder meer een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen tot maximaal 10.157 euro. Deze lening wordt verstrekt onder gunstige voorwaarden en is bedoeld voor zelfstandig ondernemers, onder wie ZZP’ers.

Voor de Tozo gelden versoepelde voorwaarden. Zo wordt er geen onderzoek gedaan naar de levensvatbaarheid van jouw bedrijf. Daarnaast hebben het vermogen, bijvoorbeeld een spaarrekening, een eigen huis en het inkomen van jouw eventuele partner, geen
invloed op de tegemoetkoming.

Bij het Tozo-vervolg heeft het inkomen van jouw eventuele partner wel invloed. Aanvragers die een
partner hebben met inkomen boven het sociaal minimum hebben geen recht meer op Tozo. Lees hier meer over op de pagina van RBZ.

 

De Tozo bestaat uit 2 delen:

 • Een tijdelijke inkomensondersteuning die het inkomen van ondernemers aanvult tot de bijstandsnorm die voor hen geldt.
 • Een eenmalige lening voor bedrijfskapitaal (maximaal €10.157,-) voor ondernemers met acute liquiditeitsproblemen die het gevolg zijn van de coronacrisis. Dit bedrag moet je terugbetalen. Het rentepercentage is 2%. Tot januari 2021 hoeft niet te worden afgelost.

Met het aanvraagformulier. Je hebt hiervoor uw DigiD nodig. Vul het formulier helemaal en naar waarheid in. Stuur de volgende bijlagen mee:

 • Je laatste bankafschrift van je privébankrekeningnummer waarop het huidig saldo, bankrekeningnummer en de tenaamstelling zichtbaar is. Dit is tevens het bankrekeningnummer waar je de uitkering en/of bedrijfskapitaal op gestort wilt hebben.
 • Een uitdraai boekhouding of concept-jaarcijfers 2019. Heb je die niet? Stuur dan bijvoorbeeld je btw-aangifte en de winst- en verliesrekening van het laatste kwartaal van 2019 mee.
 • Een uittreksel van je inschrijving bij de Kamer van Koophandel

Heb je nog geen DigiD? Vraag deze dan aan.

De Tozo geldt voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door het coronavirus. Voor hen heeft het kabinet financiële ondersteuning beschikbaar gesteld. Het kabinet doet een moreel appel op ondernemers om zich alleen in die situatie te melden. Zo voorkomen we onbedoeld gebruik van publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering.  

Meer specifiek gelden de volgende eisen:

 • gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd;
 • woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland;
 • Nederlander of daarmee gelijkgesteld;
 • het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend;
 • voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
 • is vóór 17 maart 2020, 18.45 uur gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, d.w.z. minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep;
 • woonachtig in de gemeente, waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd.

Check of je in aanmerking komt.

 

Vanaf 3 april kun je de regeling Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aanvragen. De Tozo-regeling vervangt de eerdere versnelde aanvraagprocedure van RBZ.

Heb jij tussen 16 maart en 3 april een aanvraag ingediend via het aanvraagformulier op deze webpagina? Dan hoef je geen nieuwe aanvraag te doen voor de Tozo-regeling. Als blijkt dat de ingediende aanvraag niet compleet is, krijg je hierover bericht.

 

De doelgroep van de Tozo is uitgebreid met grenswerkers en AOW-gerechtigden. Meer hierover lees je op de website van RBZ .

Als een van de volgende opties voor je geldt:  

 • Je bent gedetineerd
 • Je vervult uw militaire of vervangende dienstplicht
 • Je bent momenteel of de komende 3 maanden langer dan 4 weken in het buitenland
 • Je bent jonger dan 21 en verblijft in een inrichting
 • Je heeft onbetaald verlof
 • J bent jonger dan 27, studeert en krijgt studiefinanciering

Geldt een van deze opties voor jouw partner? Dat heeft invloed op de hoogte van de bijstand die je krijgt.

De regeling werkt terug tot 1 maart. Wanneer je vanaf 1 maart 2020 in de financiële problemen bent gekomen, als gevolg van corona-gerelateerde maatregelen, kun je bij het Regionaal Bureau Zelfstandigen je aanvraag indienen.

Tot vrijdag 3 april konden ondernemers versneld een uitkering levensonderhoud aanvragen. Deze versnelde aanvraagprocedure kwam voort uit het Besluit bijstandsverlening Zelfstandigen, de Bbz-regeling. Heb je tussen 16 maart en 3 april een aanvraag ingediend via het aanvraagformulier op deze webpagina? Dan hoef je geen nieuwe aanvraag te doen voor de Tozo-regeling.

De Tozo-regeling, die speciaal gemaakt is voor de coronacrisis, lijkt op de Bbz-regeling. Zo zijn de bedragen die worden gehanteerd gebaseerd op de voor u geldende bijstandsnorm. Onder levensonderhoud vallen kosten zoals boodschappen en huur.

Alle complete aanvragen die zijn ingediend voordat de Tozo-regeling van kracht was, beoordeelt het Regionaal Bureau Zelfstandigen volgens de voorwaarden van Tozo. Dit doet zij binnen 4 weken na de aanvraagdatum. Lukt dit niet? Dan ontvang je een voorschot. Hoe hoog het voorschot is, hangt af van het inkomen en de samenstelling van jouw huishouden. De uitkering voor levensonderhoud vult uw inkomen aan tot de voor jouw geldende bijstandsnorm.

Het is nog steeds erg druk waardoor er vertraging kan ontstaan in de afhandeling van jouw aanvraag. Heb je meer dan 4 weken geleden een aanvraag gedaan en nog geen voorschot ontvangen? Bel hierover naar 010 - 498 47 77. Geef aan dat je meer dan 4 weken geleden een aanvraag hebt gedaan en dat je nog geen voorschot hebt ontvangen. Een medewerker onderzoekt de status van jouw aanvraag.

Je bent verplicht veranderingen in inkomsten aan ons RBZ te geven. Dit geldt ook voor andere veranderingen die invloed kunnen hebben op jouw uitkering. Bijvoorbeeld veranderingen in jouw privé- of woonsituatie en in jouw financiële situatie. Je kunt een e-mail sturen naar rbz.wi@rotterdam.nl. Geef in de e-mail een toelichting op de wijziging en vermeld jouw persoonlijke gegevens. Vermeld ook het bedrag dat je als inkomen ontvangt. Zet het ontvangen voorschot apart, want je ontvangt een verzoek dit bedrag terug te betalen.

Voor de Tozo gelden versoepelde voorwaarden. Zo wordt er geen onderzoek gedaan naar de levensvatbaarheid van jouw bedrijf. Daarnaast hebben het vermogen, bijvoorbeeld een spaarrekening, een eigen huis en het inkomen van jouw eventuele partner, geen
invloed op de tegemoetkoming.

Bij het Tozo-vervolg heeft het inkomen van jouw eventuele partner wel invloed. Aanvragers die een
partner hebben met inkomen boven het sociaal minimum hebben geen recht meer op Tozo. Lees hier meer over op de pagina van RBZ.

 

De Tozo bestaat uit 2 delen:

 • Een tijdelijke inkomensondersteuning die het inkomen van ondernemers aanvult tot de bijstandsnorm die voor hen geldt.
 • Een eenmalige lening voor bedrijfskapitaal (maximaal €10.157,-) voor ondernemers met acute liquiditeitsproblemen die het gevolg zijn van de coronacrisis. Dit bedrag moet je terugbetalen. Het rentepercentage is 2%. Tot januari 2021 hoeft niet te worden afgelost.

Je kunt Tozo aanvragen via de website van RBZ.

Als je jouw aanvraag hebt ingediend, krijg je op jouw scherm de melding dat jouw aanvraag is ontvangen. Je kunt ook jouw e-mailadres invullen aan het begin van het aanvraagformulier. Je ontvangt een bevestiging per e-mail als je jouw e-mailadres hebt ingevuld.  Wil je een kopie van jouw aanvraag? Die kun je downloaden in de Mijn Loket-omgeving.

Het kabinet heeft op 20 mei de Tozo verlengd, zodat ondernemers een vergrote kans hebben om hun bedrijf te kunnen voortzetten. Zelfstandigen kunnen bij hun gemeente aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult tot eind augustus 2020 het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald.

De verlengde regeling bevat een partnerinkomenstoets. Dit betekent dat alleen huishoudens met een inkomen onder het sociaal minimum aanspraak kunnen maken op een tegemoetkoming in het levensonderhoud. Op deze manier wordt de ondersteuning voor levensonderhoud gericht op het garanderen van het sociaal minimum op huishoudniveau.
 

Het kabinet heeft op 20 mei de Tozo verlengd, zodat ondernemers een vergrote kans hebben om hun bedrijf te kunnen voortzetten. Zelfstandigen kunnen bij hun gemeente aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult tot eind augustus 2020 het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald.

De verlengde regeling bevat een partnerinkomenstoets. Dit betekent dat alleen huishoudens met een inkomen onder het sociaal minimum aanspraak kunnen maken op een tegemoetkoming in het levensonderhoud. Op deze manier wordt de ondersteuning voor levensonderhoud gericht op het garanderen van het sociaal minimum op huishoudniveau.

 

Dit hangt van jouw situatie af. Het Regionaal Bureau Zelfstandigen handelt een aanvraag binnen 4 weken na de aanvraagdatum af. Lukt dit niet? Dan ontvang je een voorschot. Hoe hoog het voorschot is, hangt af van het inkomen en de samenstelling van het huishouden. De uitkering voor levensonderhoud vult het inkomen aan tot de voor jou geldende bijstandsnorm. 

Het kabinet heeft op 20 mei de Tozo verlengd, zodat ondernemers een vergrote kans hebben om hun bedrijf te kunnen voortzetten. Zelfstandigen kunnen bij hun gemeente aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult tot eind augustus 2020 het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald.

De verlengde regeling bevat een partnerinkomenstoets. Dit betekent dat alleen huishoudens met een inkomen onder het sociaal minimum aanspraak kunnen maken op een tegemoetkoming in het levensonderhoud. Op deze manier wordt de ondersteuning voor levensonderhoud gericht op het garanderen van het sociaal minimum op huishoudniveau.

Welk bedrag je maximaal krijgt, hangt af van jouw gezinssamenstelling. Er zijn maximumbedragen voor een alleenstaande of alleenstaande ouder en maximumbedragen voor gehuwden/samenwonenden.

Gezinssituatie en de daarbij behorende bijstandsnorm

 • Alleenstaanden en alleenstaande ouders van 18 tot 21 jaar € 259,78
 • Alleenstaanden en alleenstaande ouders van 21 tot AOW-leeftijd: € 1.052,32
 • Gezin waarvan ten minste 1 partner als zelfstandig ondernemer een beroep doet op de Tozo, aanvrager en partner ouder dan 21 tot AOW-leeftijd: € 1.503,31
 • Gezin waarvan ten minste 1 partner als zelfstandig ondernemer een beroep doet op de Tozo, 1 partner 21 tot AOW-leeftijd, 1 partner 18 tot 21 jaar, geen kinderen: € 1.011,44
 • Gezin waarvan ten minste 1 partner als zelfstandig ondernemer een beroep doet op de Tozo, 1 partner 21 tot AOW-leeftijd, 1 partner 18 tot 21 jaar, wel kinderen: € 1.312,10
 • Gezin waarvan ten minste 1 partner als zelfstandig ondernemer een beroep doet op de Tozo, 1 partner 21 tot AOW-leeftijd, 1 partner AOW-leeftijd: € 1.594,42
 • Gezin waarvan ten minste 1 partner als zelfstandig ondernemer een beroep doet op de Tozo, beiden 18 tot 21 jaar, geen kinderen: € 519,56
 • Gezin waarvan ten minste 1 partner als zelfstandig ondernemer een beroep doet op de Tozo, beiden 18 tot 21 jaar, wel kinderen: € 820,22

Let op: Voor de Tozo geldt geen vermogenstoets. Ook telt het inkomen van een eventuele partner niet mee voor het recht op de Tozo.

 • Het laatste bankafschrift van jouw privébankrekeningnummer waarop het huidig saldo, bankrekeningnummer en de tenaamstelling zichtbaar is. Dit is het bankrekeningnummer waar je jouw uitkering en/of bedrijfskapitaal op gestort wilt hebben.
 • Een uitdraai boekhouding of concept-jaarcijfers 2019. Heb je die niet? Stuur dan  bijvoorbeeld jouw BTW-aangifte en de winst- en verliesrekening van het laatste kwartaal van 2019 mee.
 • Een uittreksel van jouw inschrijving bij de Kamer van Koophandel

Ben je door de coronamaatregelen in financiële nood, dan kan je een aanvraag voor de Tozo-regeling doen via het aanvraagformulier. Wij beoordelen de aanvraag binnen 4 weken na aanvraagdatum. Na een positieve beoordeling krijg je binnen enkele dagen de inkomensondersteuning. Lukt het ons niet om de aanvraag binnen 4 weken te beoordelen? Dan ontvang je een voorschot. Hoe hoog het voorschot is, hangt af van het inkomen en de samenstelling van jouw huishouden. De uitkering voor levensonderhoud vult jouw inkomen aan tot de voor jou geldende bijstandsnorm. Het is erg druk bij RBZ. We begrijpen dat je snel hulp wilt. We doen ons best de aanvragen zo snel mogelijk te behandelen.

Je kunt bij het RBZ terecht als je woont in een van onderstaande gemeenten. Woon je niet in een van deze gemeenten? Dan kun je contact opnemen met de gemeente waar je woont.

Brielle, Capelle a/d IJssel, Hellevoetsluis, Hoeksche Waard, Krimpenerwaard, Krimpen a/d IJssel, Lansingerland, Leiden, Leiderdorp, Midden-Delfland, Nissewaard, Oegstgeest, Pijnacker-Nootdorp, Rotterdam, Westvoorne, Zoetermeer, Zuidplas.


 

+Let op! Woon je in Maassluis, Schiedam, Vlaardingen, de Drechtsteden, Gouda, Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp, Midden-Delfland of Westvoorne? Lees dan deze informatie.
 

Woon je in Maassluis, Schiedam of Vlaardingen? Dan kun je een aanvraag Tozo-regeling via de website van Stroomopwaarts doen.

Woon je in de Drechtsteden? Dan kun je een aanvraag uitkering levensonderhoud (Tozo-regeling) via de website van de Sociale Dienst Drechtsteden doen. Wil je alleen een lening bedrijfskapitaal aanvragen of een uitkering levensonderhoud én een lening bedrijfskapitaal (Tozo-regeling)? Dien dan je aanvraag in via het aanvraagformulier op deze pagina.

Woon je in Gouda? Dan kun je een aanvraag Tozo-regeling via de website van Gouda doen.

 

Woon je in Zoetermeer? Dan kun je een aanvraag Tozo via de website van Zoetermeer doen. Ook voor broodnood kun je bij Zoetermeer terecht.
 

Woon je in Pijnacker-Nootdorp? Dan kun je een aanvraag Tozo via de website van Pijnacker-Nootdorp doen. Ook voor broodnood kun je bij Pijnacker-Nootdorp terecht.
 

Woon je in Midden-Delfland of Westvoorne? Dan kun je een aanvraag Tozo via webpagina van RBZ doen. De afhandeling gebeurt door Midden-Delfland of Westvoorne zelf. Heb je vragen over de status van jouw aanvraag? Dan kun je bij jouw woongemeente terecht.


 

Dat hangt af van de hoogte van jouw inkomen uit loondienst. De Tozo-regeling is een aanvulling op het inkomen tot de voor jou geldende bijstandsnorm. Afhankelijk van de hoogte van het inkomen en het aantal uren dat je in jouw bedrijf werkte, kun je een aanvraag indienen. De voorwaarden vind je op deze pagina. Heb je de uitkering niet nodig, vraag haar dan niet aan.

De TOZO bestaat uit 2 onderdelen. Het eerste onderdeel bestaat uit een inkomensondersteuning. Dit geldt per huishouden, met een maximale uitkering van € 1.500,00, dus een van jullie kan de Tozo aanvragen. Daarnaast kun je een lening aanvragen van maximaal € 10.157,00, dit geldt per onderneming. Dus jij en jouw vrouw kunnen elk voor het eigen bedrijf een Tozo-lening aanvragen.

De gemeente verstrekt de uitkering 1 keer aan een huishouden. Welk bedrag je maximaal krijgt, hangt af van jouw gezinssamenstelling. Dit geldt ook als beide partners ondernemer zijn. De voor jou geldende bijstandsnorm vind je op deze pagina. Heb jij of heeft jouw partner nog enige inkomsten? Dan wordt bij het bepalen van de hoogte van de uitkering levensonderhoud het inkomen van de meestverdienende partner buiten beschouwing gelaten.

Ook zelfstandigen met de AOW-gerechtigde leeftijd kunnen binnenkort binnen de Tozo-regeling een bedrijfskrediet aanvragen tegen lage rente. De lening heeft een looptijd van drie jaar en hoeft tot januari 2021 niet te worden afgelost. Je kunt je aanvraag doen zodra de ministeriële regeling die de uitbreiding regelt van kracht is. Deze is naar verwachting eind april gereed. Ondernemers kunnen Tozo-aanvragen, eventueel met terugwerkende kracht, tot en met 31 mei indienen bij hun gemeente, voor maximaal drie maanden in de periode tussen 1 maart en 31 augustus 2020.

Binnen 4 weken na de aanvraagdatum nemen wij een besluit over jouw aanvraag. Lukt dit niet? Dan ontvang je een voorschot. Hoe hoog het voorschot is, hangt af van het inkomen en de samenstelling van jouw huishouden. De uitkering voor levensonderhoud vult jouw inkomen aan tot de voor jou geldende bijstandsnorm. Blijkt later dat je ten onrechte een voorschot hebt ontvangen? Of was het voorschot te hoog? Dan moet je dit terugbetalen.

Nee, dit is een gift. Belangrijk is wel dat je de juiste informatie geeft. Ook ben je verplicht om veranderingen door te geven, bijvoorbeeld als je werk vindt of toch nog inkomsten uit jouw bedrijf hebt. Ook andere veranderingen die invloed kunnen hebben op jouw uitkering moet je doorgeven. Bijvoorbeeld veranderingen in uw privé- of woonsituatie of in jouw financiële situatie. Die verplichting geldt op basis van artikel 17 van de Participatiewet.

Ja. Je moet deze lening terugbetalen. Het rentepercentage is 2%. Tot januari 2021 hoeft niet te
worden afgelost. Als je een partner hebt, is deze medeaansprakelijk voor het terugbetalen van deze lening.

Ja, dat kan. Je komt dan niet in aanmerking voor de Tozo-regeling met versoepelde voorwaarden. Je kunt dan de gewone aanvraagprocedure volgen. Jouw aanvraag wordt binnen 13 weken beoordeeld. Als het nodig is, ontvang je een voorschot.  Bel naar 010 – 498 47 77 en geef aan dat je de reguliere aanvraagprocedure wilt volgen.

Op de pagina van de rijksoverheid vind je meer veelgestelde vragen over de Tozo. Heb je nog geen antwoord op je vraag? Neem dan contact op met 14010, de ondernemersbalie, het Regionaal Bureau Zelfstandigen of het Coronaloket van de KvK. Contactgegevens vind je onderaan deze pagina.

Tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) (vervangt de werktijdverkorting (WTV))

Deze maatregel vervangt de werktijdverkorting (WTV). Werkgevers kunnen met de nieuwe regeling een aanvraag indienen voor een ‘substantiële tegemoetkoming in de loonkosten’ en hiervoor van het UWV een voorschot ontvangen. Zo kunnen werkgevers werknemers met een vast én flexibel contract in dienst houden en doorbetalen. Ook oproepkrachten vallen hieronder.

Als je al een aanvraag voor WTV gedaan had, wordt die vanaf nu beschouwd als een aanvraag voor de nieuwe tegemoetkomingsregeling. Je hoeft niets te doen en krijgt vanzelf bericht.

Loonkostensubsdie op basis van Partcipatiewet (de zogeheten banenafspraak) en NOW-subsidie blijven naast elkaar bestaan. In deze bijzondere situatie accepteert de overheid namelijk dubbele subsidiëring van de loonkosten.

Meer informatie:Toolbox Banenafspraak

Als je al een WTV (werktijdverkorting) hebt aangevraagd, wordt die vanaf nu beschouwd als een aanvraag voor de nieuwe tegemoetkomingsregeling. Je hoeft niets te doen en krijgt vanzelf bericht. Als je al een toekenning voor werktijdverkorting hebt gehad, blijft deze van kracht. Als je na de einddatum wilt verlengen, stap je op dat moment over naar de NOW-regeling.

Meer informatie over de NOW vind je op Ondernemersplein en in het artikel NOW-regeling: tegemoetkoming in loonkosten.

Sinds 6 april kan je voor NOW een aanvraag indienen via het UWV. De aanvraagperiode loopt tot en met 31 mei 2020. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen, krijgen binnen 2 tot 4 weken een voorschot. Voor de aanvraag is geen eHerkenning of andere vorm van authenticatie en autorisatie nodig. Aanvragen doe je met je loonheffingsnummer.

***
Na 31 mei geldt het volgende (update 20 mei) :

Een ondernemer die minstens 20% omzetverlies verwacht, kan vanaf 6 juli 2020 een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen bij UWV voor juni, juli en augustus. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel doorbetalen. De verlengde NOW-regeling hanteert dezelfde systematiek van tegemoetkoming, maar de nieuwe regeling bevat ook wijzigingen.

De vaste (forfaitaire) opslag wordt verhoogd van 30 naar 40 procent. Daarmee levert de NOW ook een bijdrage aan andere kosten dan de loonkosten. De referentiemaand voor de loonsom wordt maart 2020. Daarnaast wordt in de al lopende NOW-regeling maart ook als uitgangspunt genomen als de loonsom in de maanden maart-mei hoger is dan in januari-maart. Dit is van belang voor seizoensgebonden bedrijven. Verder mag een bedrijf dat gebruik maakt van de NOW over dit jaar geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen.

In de NOW 2.0 blijft de correctie op de subsidie bij ontslag bestaan, maar de subsidie wordt niet meer extra verlaagd bij bedrijfseconomisch ontslag. Bedrijven verklaren bij de nieuwe NOW-aanvraag wel dat zij overleggen met vakbonden als zij voor meer dan 20 medewerkers bedrijfseconomisch ontslag willen aanvragen. Dit sluit aan bij de regelgeving rondom collectief ontslag. Ook blijft de wettelijke bescherming bij ontslag gewoon van kracht.

Werkgevers die de NOW aanvragen, worden verplicht om hun werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen. Werkgevers leggen hier bij aanvraag van de NOW 2.0 een verklaring over af. Ter ondersteuning van initiatieven van sociale partners trekt het kabinet daarvoor 50 miljoen euro uit via het crisisprogramma NL leert door waarmee mensen vanaf juli kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen kunnen volgen om zich aan te passen aan de nieuwe economische situatie.
***

Dit kun je niet meer aanvragen. Die regeling is gestopt omdat de WTV niet snel genoeg was, en niet goed toepasbaar op de uitzonderlijke situatie rond het coronavirus. De Tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) vervangt de Werktijdverkorting (WTV).

Als je al een toekenning voor werktijdverkorting hebt gehad, blijft deze van kracht. Als je wil verlengen, stap je over naar de nieuwe regeling. Als je al een aanvraag voor WTV gedaan had, wordt die vanaf nu beschouwd als een aanvraag voor de NOW. Je hoeft dan niets te doen en krijgt vanzelf bericht.

Ga voor verder informatie naar de website van het ministerie van SZW.

Heb je een vraag en stel je deze liever telefonisch? Ondernemers met vragen over de NOW kunnen ook bellen met 0800 2117.

Om te voorkomen dat veel mensen hun baan kwijtraken door het coronavirus is de NOW in het leven geroepen. Met de NOW hoopt de overheid dat zoveel mogelijk mensen hun baan behouden, zelfs als er tijdelijk geen werk voor hen is. De NOW vervangt de werktijdverkorting (WTV) die is ingetrokken.

Werkgevers kunnen met de NOW-regeling een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten. De hoogte daarvan hangt af het omzetverlies en bedraagt maximaal 90% van de loonsom. Doel is dat werkgevers hun werknemers met een vast én flexibel contract in dienst kunnen houden en door kunnen betalen. Ook oproepkrachten en payrollers vallen binnen de NOW. Uitzendbureaus kunnen ook voor uitzendkrachten een tegemoetkoming aanvragen. DGA’s, ondernemers en eigenaren worden niet in de regeling meegenomen. Directeuren van BV’s wel, mits ze onder de werknemersverzekeringen vallen en daar premie voor wordt ingehouden op het loon.

Werkgevers kunnen dankzij de Tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) werknemers met een vast én flexibel contract in dienst houden en doorbetalen. Ook oproepkrachten vallen hieronder. Uitzendbureaus kunnen ook voor uitzendkrachten een tegemoetkoming aanvragen. De tegemoetkoming kan in ieder geval voor 3 maanden aangevraagd worden, met de mogelijkheid tot verlenging (evt. onder andere voorwaarden) met nog eens 3 maanden.


Meer informatie over de Tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW): https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/#noodfonds

Als door een arts of de GGD is vastgesteld dat iemand binnen je bedrijf corona heeft, kun je volgens arbodienst Arboned de volgende stappen doorlopen:
 

 • Stuur de werknemer direct naar huis; de werknemer mag terugkeren als hij/zij en diens gezinsleden gedurende 24 uur volledig klachtenvrij zijn.
 • Ventileer de ruimte(s) waar de werknemer is geweest een half uur.
 • Reinig en desinfecteer alle contactoppervlakken zoals toetsenbord, trapleuningen en liftknoppen met reguliere schoonmaakmiddelen.
 • Overleg met de GGD en informeer eventueel je arbodienst.
 • Maak indien mogelijk een logboek van de personen met wie de werknemer nauw contact heeft gehad (fysieke aanraking en/of binnen 2 meter gedurende 15 minuten). Maak altijd een afweging of het noodzakelijk is een logboek bij te houden, gelet op de bescherming van (de gezondheid van) je werknemers en houdt bij het maken ervan rekening met de privacy van de besmette werknemer.
 • Weer alle werknemers met wie nauw contact is geweest, indien mogelijk, preventief 14 dagen van de werkplek. Maak altijd een afweging of het noodzakelijk is om een contactonderzoek te doen, gelet op de bescherming van (de gezondheid van) je werknemers en doe dit zoveel mogelijk anoniem.
 • Doe een geanonimiseerde mededeling aan alle werknemers met daarin een extra oproep alert te zijn op luchtwegklachten en informatie over de genomen maatregelen.
 • Heb speciale aandacht voor de zorgen bij kwetsbare werknemers en werknemers met een verhoogd risico.
 • Overweeg bij veel onrust onder werknemers een kortdurende (preventieve) sluiting van de vestiging.

De overheid heeft cruciale beroepsgroepen en vitale processen aangemerkt. Mensen die werken bij bedrijven die binnen die criteria vallen, moeten blijven werken om de samenleving draaiende te houden. Zij mogen daarom gebruikmaken van noodopvang voor hun kinderen. Als in een gezin 1 ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen als dat kan. Datzelfde geldt voor ouders die allebei niet in een cruciaal beroep zitten: als je werknemers hierdoor in de knel komen, wordt hen geadviseerd met jou als werkgever op zoek te gaan naar een oplossing.

 

Let op: Als je betaalt voor de reguliere opvang, loopt die betaling door, ook als je geen aanspraak kunt maken op de noodopvang. De betaling loopt ook door als je weliswaar een cruciaal beroep hebt en recht hebt op noodopvang, maar wel al voor de reguliere opvang betaalt. De Rijksoverheid compenseert de eigen bijdrage van ouders. Dat gaat via de kinderopvangorganisaties, die het verschil tussen het factuurbedrag
en de ontvangen kinderopvangtoeslag over de periode 16 maart t/m 28 april 2020 overmaken aan de ouders. Eventuele verlenging is mogelijk als de situatie onverhoopt langer aanhoudt. Meer daarover vind je op de website van de Rijksoverheid.

Als een werknemer zich ziekmeldt, mag je niet informeren naar het ziektebeeld. Anders gezegd: je kunt niet vragen of je werknemer besmet is met het coronavirus. Mogelijk vertelt je werknemer dit zelf, maar dan mag je dit niet registreren. Ook is het niet toegestaan de rest van je personeel te laten weten wie besmet is. Over de gezondheid van werknemers mag je immers geen gegevens delen. Omdat je soms maatregelen moet nemen om de gezondheid van je personeel te beschermen, zal soms af te leiden zijn wie besmet is. De werkgever moet zelf een zorgvuldige afweging maken tussen de privacybelangen van de werknemer en zijn verplichting om een veilige werkplek te garanderen, aldus ArboNed.
 

Kom je niet in aanmerking voor de NOW, bekijk dan de andere voorzieningen van het kabinet en gemeente Rotterdam.

Om snel te weten of je in aanmerking komt voor een regeling doe je de regelingencheck van de Kamer van Koophandel. Op basis van een paar vragen, krijg je inzicht in de regelingen die mogelijk op jouw bedrijf van toepassing zijn. En de Kamer van Koophandel verwijst je direct naar de informatie over de regelingen.

Ben je noodgedwongen om mensen te ontslaan vraag dit ontslag dan aan bij het UWV.

Als je NOW gekregen hebt is een van de voorwaarden dat je tussen 18 en 31 mei 2020 geen ontslag aanvraag doet bij het UWV om bedrijfseconomische redenen. Als je toch een ontslag indient, zal het UWV deze aanvraag in behandeling nemen maar heeft dit gevolgen voor je NOW-subsidie. Daarop wordt een correctie doorgevoerd. Bij de definitieve vaststelling van de NOW wordt bepaald wat het loon is van de werknemers voor wie je ontslag aangevraagd hebt. Dit loon wordt vervolgens verhoogd met 50%. Dit loon, plus de vermeerdering van 50%, wordt vervolgens in mindering gebracht op de totale loonsom waarop de hoogte van je NOW-subsidie is gebaseerd.

***
Na 31 mei wordt de NOW verlengd (t/m augustus) met wat wijzigingen (update 20 mei):

In de NOW 2.0 blijft de correctie op de subsidie bij ontslag bestaan, maar de subsidie wordt niet meer extra verlaagd bij bedrijfseconomisch ontslag. Bedrijven verklaren bij de nieuwe NOW-aanvraag wel dat zij overleggen met vakbonden als zij voor meer dan 20 medewerkers bedrijfseconomisch ontslag willen aanvragen. Dit sluit aan bij de regelgeving rondom collectief ontslag. Ook blijft de wettelijke bescherming bij ontslag gewoon van kracht.

Werkgevers die de NOW aanvragen, worden verplicht om hun werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen. Werkgevers leggen hier bij aanvraag van de NOW 2.0 een verklaring over af. Ter ondersteuning van initiatieven van sociale partners trekt het kabinet daarvoor 50 miljoen euro uit via het crisisprogramma NL leert door waarmee mensen vanaf juli kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen kunnen volgen om zich aan te passen aan de nieuwe economische situatie.
***

 

Meer informatie en voorwaarden van de NOW vind je op Ondernemersplein en in het artikel NOW-regeling: tegemoetkoming in loonkosten.)

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)

De TOGS is voor mkb-bedrijven (zowel met als zonder personeel) die schade lijden door:

 • noodgedwongen sluiting en/of
 • de inperking van bijeenkomsten en/of
 • het negatieve reisadvies

Algemene voorwaarden

 • Je komt in aanmerking voor de TOGS als je voldoet aan onder meer deze voorwaarden:
 • Je bent voor 15 maart 2020 begonnen met je onderneming en ingeschreven in het KVK Handelsregister.
 • •Jouw SBI-code staat op de lijst met vastgestelde SBI-codes en omschrijft de hoofdactiviteit van je bedrijf.
 • Je verwacht in 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 een omzetverlies van minimaal € 4000. En je verwacht in deze periode ook minimaal € 4000 aan vaste lasten.
 • Je hebt minimaal 1 vestiging met een ander adres dan je privéadres.

Bekijk alle algemene voorwaarden voor de TOGS.

SBI staat voor Standaard Bedrijfsindeling. Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt een of meerdere SBI-codes. Deze code bestaat uit 4 of 5 cijfers en geeft aan wat de activiteit van een bedrijf is. Tijdens de TOGS-aanvraag moet je een SBI-code invoeren, je vindt je SBI-code door deze zoektool te gebruiken. Ondernemers die denken recht te hebben op de TOGS-regeling, maar zien dat zij geregistreerd staan onder een andere SBI-code in het Handelsregister kunnen dit melden bij uitvoeringsorganisatie rvo.nl/nietsluitendesbi. Per melding zal naar de registratie gekeken worden.

Vaste lasten zijn de periodieke kosten die nodig zijn om je bedrijf draaiende te houden. De kosten die je meerekent, moeten tot de vaste kosten van de onderneming behoren en herleidbaar zijn in de bedrijfsadministratie. Hieronder vallen bijvoorbeeld ook de kosten voor de lesauto van een rijschoolhouder, de wagen van een foodtruckhouder en de (dienst)auto die je nodig hebt voor je ambulante beroep. In de voorwaarde van de TOGS staat dat de ondernemer verklaart ten minste € 4.000 aan vaste lasten verwacht in de periode 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020. Ook na gebruik van andere door de overheid beschikbaar gestelde steunmaatregelen.

Aanvragen kunnen door ondernemers worden ingediend via rvo.nl/tegemoetkomingcorona van vrijdag 27 maart 2020 tot en met vrijdag 26 juni 2020. De onderneming moet gevestigd zijn in Nederland en de hoofdactiviteit moet blijken uit de inschrijving van peildatum 15 maart 2020 in het handelsregister. Op de aanvragen vindt controle plaats om fraude te voorkomen.
Bij verstrekking van de juiste gegevens keurt RVO je aanvraag binnen 3 weken goed, waarna RVO uitbetaalt. RVO probeert dit proces binnen 1 week af te ronden.

Ondernemers kunnen vanaf 29 april 2020 ook op basis van hun in het Handelsregister geregistreerde nevenactiviteit aanspraak maken op de TOGS. Een vereiste is wel dat je uitsluitend op basis van de geregistreerde nevenactiviteit voldoet aan de minimumvereisten qua omzetverlies en de vaste lasten (beiden € 4.000,-).

SBI staat voor Standaard Bedrijfsindeling. Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt een of meerdere SBI-codes. Deze code bestaat uit 4 of 5 cijfers en geeft aan wat de activiteit van een bedrijf is. Meer over de voorwaarden en de SBI-afbakening is hier te vinden.

Tijdens de TOGS-aanvraag moet je een SBI-code invoeren, je vindt je SBI-code door deze zoektool te gebruiken.

Diverse signalen komen binnen van ondernemers die gebruik willen maken van de TOGS, dat de SBI-code van hun bedrijf niet van toepassing is voor deze regeling. Het gaat dan bijvoorbeeld om marktkooplui, mondzorgpraktijken en anderen, die niet naar aanleiding van de RIVM adviezen verplicht gesloten zijn. Op 28 maart maakte de rijksoverheid bekend dat extra groepen ondernemers in de non-food-sector, zoals winkeliers, vanaf maandag 30 maart 2020 ook gebruik kunnen maken van de TOGS.

In principe geldt de TOGS-regeling voor bedrijven die onder de in de voorwaarden genoemde SBI-codes ingeschreven stonden in het Handelsregister op 15 maart 2020. Het heeft geen zin om nu je SBI code te gaan aanpassen.

Ondernemers die denken recht te hebben op de TOGS-regeling, maar zien dat zij geregistreerd staan onder een andere SBI-code in het Handelsregister kunnen dit melden bij uitvoeringsorganisatie rvo.nl/nietsluitendesbi. Per melding zal naar de registratie gekeken worden.

Vragen hierover? Bel met de rijksoverheid: 088 042 25 00 (maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 20:00 uur). Houd rekening met drukte.

Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

Om ondernemers die door de gevolgen van het coronavirus zijn getroffen te helpen, zijn de regels voor de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) versoepeld. Deze aangepaste regeling wordt de BMKB-C genoemd en is sinds 16 maart van kracht. Met de maatregel kunnen bedrijven onder gunstiger voorwaarden geld lenen bij de bank, bijvoorbeeld om rekeningen te betalen en betalingsachterstanden weg te werken.

Meer informatie.

Aanvragen van de regeling doe je niet zelf. Je kunt een geaccrediteerde financier vragen om van de regeling gebruik te maken. Meestal is dat jouw bank. De geaccrediteerde financiers staan op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Om de procedure te versnellen heeft de overheid met banken afspraken gemaakt over de beoordeling van kredietaanvragen. Zij kunnen de toepassing van BMKB-C daarom zonder tussenkomst van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland afhandelen.

Met deze verruimingsmaatregel wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50% naar 75%. Bovendien is de regeling ook toepasbaar op overbruggingskredieten en rekening courant kredieten met een looptijd tot 2 jaar.

Verder:

 • De persoonlijke borg van de ondernemer is verlaagd van 25% naar 10%.
 • Het kredietdeel voor risico van de bank kan in de vorm van een nieuwe lening, een nieuw rekening courant krediet (rood staan) of een verhoging van een bestaand rekening courant krediet.
 • Het maximale krediet is vastgesteld op 1,5 miljoen euro.
 • Het garantiepercentage in de BMKB naar 100 procent voor kredieten tot 100.000 euro.
 • De manier van aflossen kiest de bank. De opties zijn:
  • lineair (elke keer hetzelfde bedrag + rente over het openstaande bedrag), eventueel met aflossingsvrije periode
  • ineens, aan het einde van de looptijd
 • De toets op een tekort aan zekerheden is bij inzet BMKB-C niet van toepassing.

Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO)

MKB’ers en grote bedrijven die moeite hebben om bankleningen en –garanties te krijgen kunnen gebruikmaken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. Met de GO geeft de overheid een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties. Het maximum per onderneming ligt tijdelijk op 150 miljoen euro. Het Kabinet heeft zich eraan committeert dat zij alle garantieruimte verstrekt die nodig is.

Je komt in aanmerking als je voldoet aan de volgende criteria:

 • Je hebt een (middel)grote onderneming met substantiële activiteiten in Nederland, Bonaire, Sint Eustatius of Saba.
 • Jouw onderneming is in de kern gezond.
 • Jouw onderneming heeft bevredigende rentabiliteits- en continuïteitsperspectieven.
 • Je hebt alleen Fresh Money.
 • Jouw onderneming heeft geen bovenmatige kapitaalonttrekking in de laatste 12 maanden.
 • Je vraagt GO alleen aan voor financiering van eigen bedrijfsactiviteiten.

Je vraagt niet zelf GO aan. Je vraagt jouw financier die is aangesloten bij de GO-regeling om de regeling te gebruiken. De financier vraagt de GO aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Klein Krediet Corona (KKC)

De KKC is een van de aanvullende maatregelen om ondernemers te ondersteunen vanwege de economische gevolgen van het coronavirus. De regeling wordt nu uitgewerkt en moet – net als eerder is gebeurd met andere noodmaatregelen – goedgekeurd worden door de Europese Commissie.

Onder de KKC-regeling kunnen ondernemers een lening aanvragen van minimaal € 10.000 en maximaal € 50.000. De looptijd is maximaal 5 jaar, en de rente bedraagt maximaal 4%. Daarnaast betalen ondernemers aan de staat een eenmalige premie van 2% als vergoeding. De regeling staat open voor ondernemers met een omzet vanaf € 50.000,- die voor de coronacrisis voldoende winstgevend waren en die zijn ingeschreven in de KvK voor 1 januari 2019.

Na akkoord van de Europese Commissie hebben financiers nog enige tijd nodig voordat zij aanvragen van ondernemers te kunnen ontvangen. Het streven is om de regeling vanaf half mei beschikbaar te hebben. Zo gauw meer bekend is, zal dat gecommuniceerd worden.

Je kunt voor deze kredietregeling (en andere regelingen zoals de BMKB en GO) terecht bij jouw kredietverstrekker, bijvoorbeeld de bank. De regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW) loopt via het UWV en ondersteuning zzp’ers (TOZO) via RBZ. Richtlijnen voor winkels zijn te vinden bij de brancheorganisaties. Voor belastingmaatregelen kunnen ondernemers terecht bij Belastingdienst Zakelijk.

Uitstel betalingen

Ja, voor inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting kun je uitstel van betaling aanvragen. In lijn met de landelijke maatregelen krijgen alle Rotterdamse ondernemers en ZZP’ers uitstel van belastingbetaling van drie maanden. Ook zijn alle incassomaatregelen stopgezet en gelden geen invorderingskosten. Op dit moment bereidt de Belastingdienst de aangepaste maatregelen voor.

***

Als je door het coronavirus in de problemen bent gekomen, kun je de Belastingdienst verzoeken om uitstel van belastingbetaling. Dat kan gaan om je inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. Als je de komende maanden te laat je belasting betaalt, zal de Belastingdienst geen verzuimboete uitdelen. Als je door de huidige situatie een lagere winst verwacht is het bovendien raadzaam een verlaging van de voorlopige aanslag aan te vragen.
Meer informatie.

De uitstelaanvraag van belastingen wordt vanaf 6 april verder versoepeld: het aanvragen voor alle ondernemers wordt eenvoudiger, geldt voor meer belastingen en het wordt voor kleine ondernemers makkelijker om langer dan drie maanden uitstel te krijgen. Ook wordt er een regeling getroffen voor bedrijven die een zogenaamde g-rekening hebben, waarvan in de bouw of uitzendbranche vaak gebruik gemaakt wordt. Hiermee wil het kabinet voor zoveel mogelijk ondernemers zorgen dat zij het met hun bedrijf kunnen volhouden.

***
Update 20 mei 2020:

Verlenging belastingmaatregelen
De periode waarin getroffen ondernemers belastinguitstel kunnen aanvragen, is verlengd tot 1 september 2020. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden voldaan. De belastingrente en invorderingsrente voor alle belastingmiddelen zijn tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%. Ook andere belastingmaatregelen, zoals een versoepeling van het urencriterium voor zzp’ers en de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen, worden tot 1 september 2020 verlengd.

Ondernemers krijgen bij de eerste aanvraag direct drie maanden uitstel van betaling. Voor die drie maanden hoeven ze maar één keer een verzoek in te dienen (voor uitstel van alle belastingsoorten). Ondernemers kunnen ook voor een langere periode dan drie maanden uitstel aanvragen. Daarbij is van belang dat zoveel mogelijk geld dan ook echt in de bedrijven blijft. Om dit extra te waarborgen, moeten ondernemers bij uitstel langer dan drie maanden verklaren dat ze geen dividenden en bonussen uitkeren, of eigen aandelen inkopen.

***

Daarnaast krijgen alle ondernemers en ZZP'ers in Rotterdam uitstel van betaling van de gemeentelijke heffingen (OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing, toeristenbelasting, reclame- en precariobelasting) voor drie maanden. Dit gebeurt automatisch; hiervoor hoef je niets te doen. Ook alle invorderingstrajecten die betrekking hebben op deze heffingen worden voor drie maanden stopgezet.

 

Ben je ondernemer of ZZP'er, heb je een aanslag lokale belastingen ontvangen en kom je door de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus in financiële problemen? Dan geeft SVHW je de mogelijkheid om jouw aanslag in termijnen te betalen of om uitstel van betaling aan te vragen. Reageer in ieder geval voor de vervaldatum van jouw aanslag.

Betaling in termijnen

Dit kan alleen via automatische incasso. Geef hiervoor een machtiging af vóór de vervaldatum van jouw aanslag. Je regelt dat via Mijn SVHW. Je kunt ook telefonisch een machtigingsformulier aanvragen via (0186) 577 222 of (0800) 020 08 73. Houd daarbij jouw subjectnummer bij de hand. Het subjectnummer vind je rechtsboven op jouw aanslagbiljet.

Het aantal termijnen is afhankelijk van de datum dat je de machtiging voor automatische incasso afgeeft. Geef je de machtiging binnen één maand, twee of drie maanden na dagtekening van de aanslag af? Dan incasseren wij in respectievelijk tien, negen of acht maanden.

Uitstel van betaling

Wanneer je de aanslag later wil betalen dan de oorspronkelijke vervaldatum die op jouw aanslagbiljet vermeld staat, dan betaal je uiterlijk 31 augustus 2020. Je regelt dit via het contactformulier. Kies op het contactformulier voor “Betalen”, vervolgens voor “Uitstel voor ondernemers/ZZP-ers tot uiterlijk 31-8-2020” en vul het formulier in. Je kunt ook telefonisch uitstel aanvragen via (0186) 577 222 of (0800) 020 08 73. Houd daarbij jouw subjectnummer en KVK-nummer bij de hand. Het subjectnummer vind je rechtsboven op jouw aanslagbiljet.

Bekijk het overzicht van de SVHW belastingen.

Alle heffingen die door de gemeentebelastingen opgelegd worden aan een KVK-nummer, dus ook alle zzp’ers die vanuit huis werken, hebben dezelfde mogelijkheden. Namelijk de mogelijkheid om de aanslag in termijnen te betalen of om uitstel van betaling aan te vragen. Zie ook het antwoord hierboven.


 

Vanwege de huidige situatie en de onzekerheden die dit geeft voor ondernemers is besloten om de oplegging van alle BIZ-aanslagen 2020 voorlopig op te schorten. Nader bericht volgt.

Als ondernemer in Rotterdam kun je uitstel van betaling aanvragen voor bepaalde leges. De regeling geldt onder andere voor horeca.

Uitstel van betaling voor de leges geldt voor aanvragen van (kortlopende en voorlopige) exploitatievergunningen (voor eet- en drinkgelegenheden, speelautomatenhallen, seksinrichtingen en escort), Drank- en Horecawetvergunningen en aanwezigheidsvergunningen. Overige vergunningen die je aanvraagt bij het Team Vergunningen van Directie Veiligheid komen hiervoor niet in aanmerking (denk onder andere aan terrasvlonder, kraskaarten, ontheffingen, vergunning coffeeshops, wijziging beheerder/leidinggevende).

Als je gebruik wilt maken van dit uitstel, geef je via Mijn Loket op rotterdam.nl aan dat je per factuur wilt betalen. De facturen worden vervolgens niet eerder dan het vierde kwartaal van 2020 geïnd, of totdat de gemeente anders besluit. 

 

 

Voor winkeliers, marktkooplieden en horecaondernemers

Ondernemers in de detailhandel moeten zich houden aan het protocol verantwoord winkelen. Daarin staat dat je in de winkel aan moeten geven hoeveel klanten tegelijkertijd in de winkel mogen zijn. De richtlijn hiervoor is maximaal 1 klant per 10 vierkante meter winkelvloeroppervlak. Ook bij de klant ligt een verantwoordelijkheid. Die moet, net zoals het winkelpersoneel 1,5 meter afstand tot anderen aanhouden.

Winkels worden verplicht om maatregelen zodat mensen afstand houden, bijvoorbeeld via een deurbeleid. Dat betekent dat klanten voortaan vaker buiten moeten wachten voor ze naar binnen mogen.
Wordt geen 1,5 meter afstand gehouden, dan kunnen de winkels een boete krijgen oplopend tot € 4.000 of zelfs gesloten worden.

Daarnaast moeten winkeliers de corona-regels in hun etalage en winkel ophangen. Brancheorganisaties verspreiden de protocollen onder de winkeliers. Het protocol bevat regels voor ondernemers, klanten en gemeenten. Bijvoorbeeld dat winkeliers ervoor moeten zorgen dat niet te veel mensen tegelijk de winkel binnen gaan. Klanten moeten 1,5 meter afstand van elkaar houden, luisteren naar het winkelpersoneel en zo veel mogelijk met pin betalen. Het protocol helpt winkelpersoneel om klanten eenvoudig te kunnen aanspreken als ze de regels niet naleven.

De supermarkten hebben laten weten dat ze meer tijdstippen nodig hebben om de voorraad op peil te houden. Zij mogen daarom tot en met 31 mei ook 's nachts worden bevoorraad. Dat meldt Milieudienst Rijnmond (DCMR), die er op toeziet dat in de nachtelijke uren geluidsnormen niet worden overschreden. DCMR gaat in deze periode niet handhaven.

Het bevoorraden van supermarkten in de buurt van woningen kan voor overlast zorgen. DCMR vraagt bedrijven om goed met de buurt te communiceren en ook stille vrachtwagens in te zetten. Indien er toch klachten komen, dan zal DCMR de klagers om geduld vragen.

Vanaf 1 juni gelden weer de reguliere regels voor venstertijden. Er wordt dan ook weer gehandhaafd.

Draai, waar kan, bestellingen terug en maak afspraken over betalen en betaaltermijnen. Neem contact op met je leveranciers. De Nederlandse brouwers hebben al laten weten mee te willen denken met horeca voor het vinden van oplossingen en zich flexibel op te stellen.

Nee, dit valt onder het ondernemersrisico. Het advies is in het geval van gedwongen sluiting dit ook aan te vragen. Ook kunt u bij de gemeentelijke belastingen een beroep op uitstel van betaling van aanslagen doen. 

Via het programma Versnellen innovatie MKB werken we met de retailsector uit hoe versneld digitalisering ingezet kan worden om de veerkracht van de retailsector te versterken.

 

Heb je ideeën over hoe je je bedrijfsvoering in deze ingewikkelde periode wilt voorzetten, maar weet je niet zeker of lokale regels dit toelaten? Mail je vraag naar programma Anders Geregeld: andersgeregeld@rotterdam.nl.

Bij het programma Anders Geregeld gaan ze binnen de gemeente Rotterdam op zoek naar de antwoorden op jouw specifieke vragen. Hier lees je meer informatie over het programma.


 

Vanaf 1 juni (als alles goed blijft gaan) mogen de terrassen weer open. Op terrassen geldt geen maximum aantal personen. Wel moet iedereen aan een tafel zitten en 1,5 meter afstand tot elkaar houden (behalve mensen uit hetzelfde huishouden).

Marktkooplieden die voedselwaren en bloemen verkopen, mogen vanaf vrijdag 8 mei hun producten weer aanbieden op de gebruikelijke marktlocaties.

Net als bij andere versoepelingen wordt dit gefaseerd opgepakt. Andere koopwaren (dan food/voedsel en bloemen) zorgen voor een langere verblijfstijd op de markt.

Ook kunnen er minder kramen op de vierkante meters van de markt staan. Dat komt omdat er nu een grotere afstand tussen de kramen is en een ruimer loopgebied.

Daarom wordt nu gekozen voor food en bloemen. Deze herstart sluit aan bij een wens van een groot deel van de Rotterdammers; namelijk betaalbare levensmiddelen. Tegelijkertijd levert dit een ontlasting van de supermarkten op. Bijkomend voordeel is dat we zo verspilling tegengaan: telers en kwekers niets hoeven weg te gooien.

Alle vaste plaatshouders met food en bloemen kunnen op hun markt een plek innemen.

Ja, zowel de reguliere als de verzelfstandigde markten.

Nee, op dit moment niet. Alle lege en dagplaatsen blijven vrij. ‘Meelopers’ en standwerkers kunnen op dit moment niet op de markt staan.

Nee, alleen de food- en bloemenkramen mogen op de markt staan. Het is de bedoeling dat de consument zo snel en doelgericht mogelijk zijn boodschappen haalt. Snacks consumeren en daarmee een langere verblijfstijd passen niet in de huidige versoepeling.

Er is toezicht op onder andere de naleving van de 1,5 meter. Mocht er sprake zijn van teveel bezoekers of een situatie waarbij de 1,5 meter regel niet nageleefd kan worden, dan kan de gemeente overgaan op het (tijdelijk) sluiten van de markt. Gedurende de marktdag zijn er handhavers aanwezig om te controleren op naleving van de 1,5 meter.

Ja, ook de verkoper is verantwoordelijk. Indien de drukte bij zijn kraam te groot wordt, dient hij of zij in te grijpen.

Ja, voor de metermaat die nu in gebruik is. Dus voor een kraam van 5 meter front.

Marktlieden kunnen gebruik maken van de financiële hulp die geboden wordt aan bedrijven die door de corona-maatregelen hun deuren moesten sluiten. Zie het overzicht op de pagina met alle hulp.

Voor de periode dat de markt gesloten is vervallen de marktgelden. Marktlieden die vanaf 8 mei weer mogen verkopen op de markt betalen vanaf dat moment voor de metermaat die nu in gebruik is. Dus voor een kraam van 5 meter front.

Hoe werkt dat?

Sinds 13 maart 2020 heb je als ondernemer (een periode) niet meer de mogelijkheid gehad om op de markten in Rotterdam te staan. Dit betekent dat je voor die periode ook geen marktgelden meer hoeft te betalen.

 • Maak je gebruik van automatische incasso van de marktgelden? Dan is waarschijnlijk ook periode drie van het eerste kwartaal 2020 afgeschreven. Onze excuses hiervoor. Het bedrag voor periode 3 staat zo snel mogelijk weer op jouw rekening.  De verrekening van het eerste deel van maart vindt op een later tijdstip plaats.
 • Heb je het hele kwartaal al betaald? Dan ontvang je het gedeelte van na 12 maart 2020 terug.
 • Heb je nog niet betaald? Je ontvangt dan later een aangepaste factuur. De oude factuur hoef je niet te betalen.

Bekijk ook

Alle hulp op een rij
Regelingencheck
Uitstel betaling belastingen
Handige links