>
Foto: Peter Schmidt

Veelgestelde vragen van Ondernemers

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De regeling is voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers. Het voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. En in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen.

Tot en met 30 juni 2021 kan je Tozo 4 aanvragen. Van 1 juli tot en met 30 september 2021 geldt Tozo 5. Je kan Tozo 5 vanaf 1 juli aanvragen.

Tozo 4 is een uitkering levensonderhoud voor april 2021 tot en met juni 2021. Daarnaast kan je een eenmalige lening voor bedrijfskapitaal aanvragen. De voorwaarden voor Tozo 4 zijn hetzelfde als voor Tozo 3. Voor Tozo 4 moet je een aanvraag indienen. Ook als je eerder Tozo heeft aangevraagd.

Lees hier alle informatie over TOZO.

Ga naar pagina Tozo inkomsten op de gemeentelijke website voor hulp bij het invullen. Op deze pagina vindt je meer informatie, een stappenplan om jouw (verwachte) inkomsten uit te rekenen en een ondersteunende afbeelding.

Als je jouw aanvraag hebt ingediend, krijg je op jouw scherm de melding dat jouw aanvraag is ontvangen. Je kan ook jouw e-mailadres invullen aan het begin van het aanvraagformulier. Je ontvangt een bevestiging per e-mail als je jouw e-mailadres hebt ingevuld. Wil je een kopie van jouw aanvraag? Die kan je downloaden in de Mijn Loket-omgeving.

Als je in jouw aanvraag heeft aangegeven dat je een partner hebt, moet je partner de aanvraag binnen 14 dagen ook digitaal ondertekenen. Je partner heeft hiervoor DigiD nodig. Via deze link komt hij/zij op de pagina van Tozo en daar is een link naar het aanvraagformulier dat jij ingevuld hebt. Je partner klikt vervolgens op de groene button ‘Doe aanvraag’. Nadat jouw partner met zijn of haar eigen DigiD ingelogd is, verschijnt jouw aanvraag en kan jouw partner op de button ‘Ondertekenen’ klikken. Je partner loopt nog eenmaal door de aanvraag. Aan het eind van het formulier klikt je partner nogmaals op ‘Ondertekenen’. Na ondertekening door jouw partner is uw aanvraag klaar en komt de aanvraag bij ons binnen. Daarna starten we met het afhandelen van je aanvraag.

Heb je op dit moment onvoldoende saldo op uw rekening staan? En kun je bijvoorbeeld geen boodschappen meer doen? Dan kom je misschien in aanmerking voor de ‘broodnoodprocedure’. Voordat jouw aanvraag voor de broodnoodprocedure beoordeeld kan worden, moet je eerst een Tozo-aanvraag indienen. Bel nadat je een Tozo-aanvraag hebt ingediend naar 14 010 en geef aan dat je broodnood wilt aanvragen. Woon je in Maassluis, Schiedam, Vlaardingen, de Drechtsteden, Gouda, Zoetermeer, Westvoorne of Pijnacker-Nootdorp? Neem voor broodnood dan contact op met jouw eigen gemeente.

Je hoeft de uitkering niet terug te betalen. Belangrijk hierbij is wel dat je altijd de juiste informatie geeft, ook als je de uitkering al ontvangt. Dit is op grond van artikel 17 van de Participatiewet. Je bent verplicht om veranderingen door te geven, bijvoorbeeld als je werk in loondienst vindt of een andere uitkering ontvangt.

Heb je inkomsten uit eigen bedrijf tijdens de uitkeringsperiode? Of heb je meer of minder inkomsten uit eigen bedrijf dan je opgaf in jouw aanvraagformulier? Je ontvangt na afloop van de Tozo-uitkering een brief of e-mail waarin we jou vragen om deze inkomsten door te geven. Houd er rekening mee dat je eventueel iets terug moet betalen als je meer inkomsten hebt. Heb je meer inkomsten dan de bijstandsnorm, die voor jou geldt? Stop dan jouw uitkering. Ontving je Tozo 1 of 2? Dan heb je inmiddels jjuw inkomsten uit eigen bedrijf opgegeven. Ontving je Tozo 3? In april heb je hier een brief over ontvangen.

Veranderingen in jouw privé- of woonsituatie moet je ook doorgeven, bijvoorbeeld als je gaat samenwonen. Misschien moet je door deze veranderingen de uitkering of een deel ervan later terugbetalen.

Ja, zorg dat jouw aanvraag compleet is en stuur alle gevraagde bijlagen mee. Laat ook zien dat je voldoet aan het urencriterium. Dit houdt in dat je ten minste 1.225 uur per jaar als zelfstandige heeft gewerkt en de zelfstandigenaftrek heeft gebruikt. Stuur een uitdraai boekhouding of concept-jaarcijfers 2020 mee. Heb je die niet? Stuur dan bijvoorbeeld jouw laatste btw-aangifte uit 2020 of 2021 en de winst- en verliesrekening van dat kwartaal mee.

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)

 

Ondernemers kunnen met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) een groot deel van hun loonkosten vergoed krijgen als ze verwachten ten minste 20% omzet te verliezen. Zij kunnen bij het UWV een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten, en hiervoor een voorschot ontvangen. Hiermee kunnen zij werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen.

 

Vanaf maart tot en met september 2020 zijn de NOW1 en NOW2 van kracht geweest. Per 1 oktober 2020 geldt NOW3. Deze bestaat uit 3 tijdvakken van 3 maanden, tot 1 juli 2021:

NOW3.1 van 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020
NOW3.2 van 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021
NOW3.3 van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021

NOW3 is onderdeel van een omvangrijk steun en herstelpakket waarin het kabinet onder andere ook geld beschikbaar stelt voor scholing en voor van-werk-naar-werk.
 

Aanvraagloket 3.3 geopend

Het aanvraagloket voor NOW3.3 is geopend. U kunt uw NOW-aanvraag voor de maanden april, mei en juni 2021 tot en met woensdag 30 juni 2021 indienen via Vijfde aanvraagperiode NOW op de website van UWV.

Infographic beslisboom accountantsverklaring NOW

Als jouw voorschot € 100.000 of meer is of als de definitieve subsidie € 125.000 of meer is, dan wordt jou om een accountantsverklaring gevraagd. Op deze pagina vindt je meer informatie over de accountantsverklaring.

Vragen over de NOW?

Bel dan naar UWV Telefoon NOW via 088 - 898 20 04 (lokaal tarief – belkosten zijn afhankelijk van de telefoonaanbieder).

Kom je niet in aanmerking voor de NOW, bekijk dan de andere voorzieningen van het kabinet en gemeente Rotterdam.

Om snel te weten of je in aanmerking komt voor een regeling doe je de regelingencheck van de Kamer van Koophandel. Op basis van een paar vragen, krijg je inzicht in de regelingen die mogelijk op jouw bedrijf van toepassing zijn. En de Kamer van Koophandel verwijst je direct naar de informatie over de regelingen.

Ben je noodgedwongen om mensen te ontslaan vraag dit ontslag dan aan bij het UWV.

In de NOW 3 zijn er geen aanvullende gevolgen meer voor de hoogte van de subsidie als een werkgever bedrijfseconomisch ontslag aanvraagt. In de NOW1 en NOW2 kreeg de werkgever een extra korting op de subsidie als hij ontslag om bedrijfseconomische redenen aanvroeg. Dat is met deNOW 3 niet meer zo. Daarnaast is er in de NOW 3 een loonsomdaling mogelijk van 10% zonder dat dit gevolgen heeft voor de subsidie.

UWV controleert bij de vaststelling van de NOW-tegemoetkoming of bedrijfseconomisch ontslag heeft plaatsgevonden en of met UWV is gebeld. Blijkt de werkgever bij bedrijfseconomisch ontslag niet gebeld te hebben met UWV, dan krijgt hij een korting van 5% op de subsidie.

Meer informatie en voorwaarden van de NOW vind je op Ondernemersplein en op de website van het UWV.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) ondersteunt ondernemers en zelfstandigen om hun vaste lasten te betalen. De TVL-subsidie is afhankelijk van het omzetverlies (minimaal 30%), het percentage vaste lasten en een subsidiepercentage. De TVL is ieder kwartaal aan te vragen tot en met september 2021. De subsidievoorwaarden kunnen ieder kwartaal wijzigen.

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) wordt uitgebreid in het 2e kwartaal (Q2) voor de periode april tot en met juni 2021. Ondernemingen in Nederland kunnen subsidie aanvragen voor hun vaste lasten, als zij aan de subsidievoorwaarden voldoen. TVL Q2 is vanaf 25 juni 2021 om 08:00 uur aan te vragen tot uiterlijk 20 augustus 2021 om 17:00 uur.
 

Lees op de website van de Rijksoverheid alle informatie over de TVL.

De TVL is opgedeeld in kwartalen. Bedrijven die aan de voorwaarden van de TVL voldoen, kunnen voor iedere periode een nieuwe TVL-aanvraag doen RVO.

TVL Q2 2021 is geopend

Je kan TVL Q2 2021 aanvragen tot en met 20 augustus 2021 17:00 uur.

Ontwikkelingen rondom TVL

Bekijk de 3 belangrijkste nieuwsberichten:

De TVL subsidie wordt gebaseerd en gecontroleerd met de btw-aangifte van een ondernemer. Meer dan 85% van de ondernemers doet deze aangifte per kwartaal. Door de TVL te koppelen aan de btw-aangifte per kwartaal, kan een subsidieaanvraag snel verwerkt en uitbetaald worden.

Een berekening per maand vraagt meer administratie en bewijsstukken van de ondernemer. De subsidieaanvraag is dan niet meer automatisch of snel te verwerken, waardoor ondernemers lang op geld moeten wachten. Ook het risico op misbruik of oneigenlijk gebruik van de regeling neemt dan toe.

De TVL is beschikbaar voor bijna alle ondernemers die hun bedrijf voor 15 maart 2020 inschreven in het Handelsregister van KVK. Vanaf TVL Q2 2021 zijn voor ondernemingen die zich tussen 16 maart en 30 juni 2020 inschreven, de gegevens van 30 juni 2020 het uitgangspunt. Voor een paar specifieke sectoren is er extra steun.

Alle voorwaarden staan beschreven op de website van de Rijksoverheid.

​Nee. Alleen mkb-bedrijven met maximaal 250 medewerkers, een vestiging in Nederland, minimaal 30% omzetverlies en minimaal € 3.000 vaste lasten per kwartaal krijgen toegang tot de TVL.

Financiële en kredietinstellingen holdings, publiek gefinancierde scholen, huishoudens en (internationale) overheidsinstellingen zijn uitgesloten van de TVL. 

Lees meer over de TVL op de website van de RVO of van de Rijksoverheid.

Niet-mkb bedrijven kunnen TVL Q2 2021 aanvragen van 25 juni 2021 08:00 uur tot en met 20 augustus 2021 17:00 uur. Check eerst de voorwaarden voordat je aanvraagt.

Lees alles over het aanvragen van van de TVL op de website van de RVO.
 

Let op! TVL Q1 2021 Grote ondernemingen is gesloten. Je kon deze aanvragen tot 10 juni, 17:00 uur. 

Voor ieder KVK-nummer van de fiscale eenheid (moederbedrijf en dochterondernemingen) kan TVL worden aangevraagd. De ondernemer moet met bewijsstukken wel de eigen omzet laten zien. Daarbij moet de ondernemer ook bewijzen dat de eigen onderneming minimaal 30% minder omzet heeft gedraaid ten opzichte van de referentieperiode.

De btw-aangifte van de fiscale eenheid (moederbedrijf en dochterondernemingen samen) is een gezamenlijke aangifte van alle ondernemingen en om die reden niet geschikt als bewijs.

Ja, dat kan. Franchisers zijn zelfstandige bedrijven. De franchiser kan, los van de keten waar hij deel van uitmaakt, per kwartaal een TVL aanvraag doen.

Ja, dat kan. Ondernemers kunnen altijd een TVL aanvraag indienen. De adviestool van RVO is alleen een hulpmiddel waarmee een ondernemer vooraf kan inschatten hoeveel subsidie hij ongeveer krijgt. Neem bij twijfel contact op met RVO klantcontact: 088 042 42 42.

Als na een TVL aanvraag blijkt dat de ondernemer toch niet in aanmerking komt voor subsidie, dan ontvangt hij een afwijzing van RVO.

De vaste lasten van een onderneming worden berekend met de kwartaalomzet in de referentieperiode en het percentage vaste lasten dat bij de SBI-code hoort. In TVL Q2 is dat Q2 2019 of Q3 2020. De percentages vaste lasten voor alle SBI-codes staan op de website van RVO en in de subsidieregeling.

Rekenvoorbeeld:

 • Onderneming C had van april t/m juni 2019 een kwartaalomzet van € 18.000.
 • Het percentage vaste lasten voor deze SBI-code is vastgesteld op 11%. 
 • Onderneming C heeft € 18.000 x 11% = € 1.980 vaste lasten in het tweede kwartaal en komt in aanmerking voor TVL. 

Met de adviestool TVL van RVO kan je alvast berekenen hoe hoog de TVL subsidie ongeveer gaat worden.

De omzet in Q2 2019 of Q3 2020 x het omzetverlies in % x het aandeel vaste lasten volgens de SBI-code in % x subsidiepercentage van 100 % = hoogte subsidie.
Kiest een onderneming voor Q3 2020 als referentiekwartaal? Dan mag de onderneming ontvangen TVL of andere Covid-19 subsidies (zoals TOGS, NOW, etc.) uit Q3 2020, niet meetellen als omzet.


Een rekenvoorbeeld:

Mkb-onderneming A was in Q2 2019 twee maanden gesloten vanwege een verbouwing en kiest daarom Q3 2020 als hun referentiekwartaal.
In Q3 2020 had mkb-onderneming A €420.000 omzet en in Q2 2021 is dat gedaald naar €260.400. Dat is een omzetverlies van 38%
Het aandeel vaste lasten dat bij de SBI-code hoort is 25%
Mkb-onderneming A ontvangt: €420.000 x 38% x 25% x 100%= €39.900 TVL Q2 met een voorschot van 80% (€31.920).
Bij de vaststelling van de subsidie wordt het daadwerkelijke omzetverlies bepaald. De onderneming ontvangt de rest van de subsidie of moet een deel terugbetalen als het daadwerkelijke omzetverlies lager is.

Met de adviestool TVL van RVO kan je alvast berekenen hoe hoog de TVL subsidie ongeveer gaat worden.

Deze regeling is gemaakt voor meer dan een miljoen ondernemingen. Als de overheid voor ieder bedrijf apart alle vaste lasten moet berekenen en controleren, kan een aanvraag maanden duren en heeft de overheid veel meer informatie van een bedrijf nodig. Het kabinet wil dat de ondernemer snel geld krijgt en dat de subsidieaanvraag weinig extra administratie van een ondernemer vraagt.

Variabele kosten zijn gekoppeld aan de daadwerkelijke activiteiten van een bedrijf. Als een bedrijf door de coronacrisis minder activiteiten heeft, dan zijn de variabele kosten ook minder of vallen ze helemaal weg. Bijvoorbeeld: bij minder evenementen betaalt een ondernemer waarschijnlijk veel minder of helemaal geen vergoeding voor locaties (variabele kosten), maar dan zijn er nog wel kosten voor vast onderhoud, huur en verzekeringen (vaste kosten).

De coronacrisis drukt zwaar op alle bedrijven. Om kleinere bedrijven en zzp’ers te helpen, wordt het minimum subsidiebedrag verhoogd van €750 naar €1500 per kwartaal.

Het maximum subsidiebedrag voor mkb-bedrijven (max. 250 medewerkers) wordt verhoogd van €90.000 naar €330.000 per kwartaal.

Het maximum subsidiebedrag voor grotere bedrijven (251 medewerkers of meer) wordt  €400.000 per kwartaal. Het verschil tussen de twee categorieën is dat mkb-bedrijven via de TOGS en eerdere TVL periodes al steun hebben ontvangen. (Middel)grote bedrijven konden daar nog niet eerder gebruik van maken.

De hoogte van het subsidiebedrag wordt bepaald door het omzetverlies, het percentage vaste lasten en het subsidiepercentage van 85%.

Bedrijven en zzp’ers met veel omzetverlies en hoge vaste lasten, kunnen boven dat maximumbedrag uitkomen of niet genoeg hebben aan €750 steun per kwartaal. Nu de crisis langer duurt, komen zij alsnog in de problemen. Het kabinet heeft deze bedragen daarom vanaf 1 januari 2021 verhoogd naar minimaal €1.500, maximaal €330.000 voor mkb-bedrijven en €400.000 voor (middel)grote bedrijven per kwartaal.

Een ondernemer kan binnen 6 weken na ontvangst van het besluit in bezwaar gaan. Dat kan bij een afwijzing of wanneer een ondernemer van mening is dat hij te weinig subsidie heeft ontvangen. 

Als de ondernemer geen TVL aanvraagt of niet in bezwaar gaat binnen de termijn, dan kan RVO dit op een later moment niet meer in behandeling nemen.

Ja. De SBI code wordt gebruikt om de hoogte van de vaste lasten per bedrijf te berekenen. De SBI-code is ook gekoppeld aan de Voorraadsubsidie Gesloten Detailhandel (VGD).

In een klein aantal gevallen heeft een onderneming bij zijn registratie duidelijk een verkeerde SBI-code gekregen.
Bijvoorbeeld: een taxi ondernemer die volgens het Handelsregister een nagelstudio heeft. De feitelijke situatie is anders, maar de ondernemer had dit op 15 maart 2020 nog niet in het Handelsregister aangepast. RVO kan alleen TVL toekennen op basis van de beschrijving in het Handelsregister van 15 maart 2020. De taxi ondernemer kreeg TVL op basis van het percentage vaste lasten dat bij de SBI-code van een nagelstudio hoort, in plaats van het percentage vaste lasten voor taxibedrijven.

RVO heeft nu een wettelijke bevoegdheid om in dit geval af te wijken van de subsidieregeling. Als de ondernemer kan bewijzen dat zijn feitelijke situatie op 15 maart 2020 anders was, kan RVO de onderneming TVL subsidie betalen volgens de juiste SBI-code. RVO heeft hier wel bewijs voor nodig en de onderneming moet dit aangeven in een bezwaar tegen het besluit op zijn TVL aanvraag. Deze bevoegdheid geldt per Q1 2021.

Voor een volgende TVL periode geldt de aangepaste SBI-code dan ook. De onderneming hoeft niet opnieuw in bezwaar. De onderneming moet nog wel de actuele activiteiten doorgeven aan de KVK voor in het Handelsregister.

Voor ondernemingen die tussen 16 maart 2020 en 30 juni 2020 zijn opgericht gelden de bovenstaande bepalingen ook, maar dan met de peildatum 30 juni 2020.

De percentages vaste lasten voor alle SBI-codes worden zo snel mogelijk op de website van RVO en in de Staatscourant gepubliceerd.

RVO zal ook hun online adviestool aanpassen, waarmee een ondernemer de hoogte van de TVL subsidie kan inschatten.

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is uitgebreid in Q1 2021. Ondernemingen in Nederland kunnen subsidie aanvragen voor hun vaste lasten, wanneer zij aan de voorwaarden voldoen.

Lees alles over de TVL op de website van de Rijksoverheid.

Sinds het vierde kwartaal van 2020 hebben ondernemingen in vrijwel alle getroffen sectoren toegang tot de TVL.

Ondernemingen die in het handelsregister zijn geregistreerd als financiële instelling, overheidsinstelling, huishouden of publiek gefinancierde school, zijn uitgesloten van de TVL. Dit is volgens de uitvoering van Europese regels. Het gaat om de volgende SBI codes:

 • krediet- en financiële instellingen (SBI 64, 64.9, 65 en 66);
 • publiek gefinancierde scholen (SBI 85);
 • huishoudens (SBI 97 en 98);
 • (internationale) overheidsinstellingen (SBI 84 en 99).

Hier zijn enkele uitzonderingen op gemaakt, om te voorkomen dat ondernemers onterecht worden uitgesloten. Bijvoorbeeld omdat zij via een nevencode hun eigen financiën beheren of een vorm van verzekering als extra dienst aanbieden. Deze ondernemers zijn duidelijk geen financiële instelling en krijgen alsnog toegang tot TVL.

Ondernemingen die op 15 maart 2020 met hun nevenactiviteit in het Handelsregister stonden ingeschreven met de SBI-code: 64.2, 64.30.3, 64.99, 66.12, 66.191, 66.193, 66.292, 66.299, 66.30 of 70.1 krijgen toegang tot de TVL regeling. Voorwaarde is wel dat de onderneming op basis van de hoofdactiviteit toegang heeft tot de TVL.
Ondernemingen die op 15 maart 2020 met hun hoofd- of nevenactiviteit in het Handelsregister stonden ingeschreven met de SBI-code: 66.21 of 66.22 krijgen toegang tot de TVL regeling. Voorwaarde is wel dat de onderneming daarnaast geen activiteiten uitvoert die uitgesloten zijn van de TVL.
Ondernemingen die op 15 maart 2020 met hun hoofdactiviteit onder SBI-code 64.2, 64.30.3 of 70.1 in het Handelsregister stonden ingeschreven, kunnen alleen TVL aanvragen als de nevenactiviteit toegang heeft tot de TVL. De subsidie wordt berekend met het vaste lastenpercentage van de nevenactiviteit.

Nee. Een bedrijf kan TVL subsidie aanvragen met de SBI-code voor de hoofdactiviteit zoals die op 15 maart 2020 in het handelsregister stond.

Het omwisselen van de hoofd- en nevenactiviteit in het handelsregister, heeft geen invloed op de TVL.

Nee. Een bedrijf krijgt alleen TVL subsidie als het 30% of meer van de omzet verliest. Dat was in de vorige periodes ook zo. Er is vrijwel geen beperking meer van SBI-codes. Hierdoor kunnen meer bedrijven voor hun gehele omzetverlies TVL aanvragen.

Deze subsidie is bedoeld voor grote nood. Een bedrijf dat nog steeds 71% of meer van zijn omzet maakt, heeft ook meer mogelijkheden om de vaste lasten te betalen. 

Bij een omzetverlies van 20% kan een bedrijf nog steeds aanspraak maken op de NOW-regeling voor de loonkosten. Het is helaas niet mogelijk om alle financiële schade door het coronavirus te compenseren.

Deze regeling is gemaakt voor meer dan een miljoen ondernemingen. Als de overheid voor ieder bedrijf apart alle vaste lasten moet berekenen en controleren, kan een aanvraag maanden duren en heeft de overheid veel informatie van een bedrijf nodig. Het kabinet wil dat de subsidieaanvraag zo snel mogelijk wordt behandeld en weinig extra administratie van een ondernemer vraagt.

Extra subsidie voor eet- en drinkgelegenheden (horecaondernemers)

De TVL regeling beweegt mee als het slechter gaat. Bij minder omzet, krijgt een ondernemer ook meer subsidie uitgekeerd. Door de nieuwe intensivering van het steunpakket ontvangen ook verplicht gesloten eet- en drinkgelegenheden meer subsidie.

De HVA opslag was bedoeld om kosten voor de bederfelijke voorraad en extra gemaakte aanpassingen aan 1,5 meter door de plotselinge horecasluiting in oktober 2020 op te vangen. Hoewel de coronabeperkingen voortduren, hebben ondernemers deze kosten niet opnieuw hoeven maken. De noodzaak voor de HVA opslag is hiermee weg. Bovendien hebben gesloten eet- en drinkgelegenheden de mogelijkheid om via afhaal en bezorging omzet te maken. Voor de doorlopende kosten kunnen gesloten eet- en drinkgelegenheden terecht bij de reguliere TVL Q1 2021 en de NOW.

Extra subsidie voor de evenementenbranche

Organisatoren en toeleveranciers in de evenementenbranche zijn voor een groot deel afhankelijk van hun omzet in de zomermaanden. Daarmee kunnen zij de stillere wintermaanden overbruggen als er weinig evenementen zijn. Door de coronacrisis hebben deze ondernemers veel omzet in de zomer gemist. Nieuwe beperkingen verkleinen de kans om de gemiste omzet in de winter goed te maken. Het kabinet heeft aangekondigd deze ondernemers extra te steunen. De evenementenmodule voor Q4 2020 gaat in op 18 februari vanaf 12:00 uur open en sluit op 18 maart 2021 om 17:00 uur. De evenementenmodule voor Q1 2021 volgt later. 

Om TVL subsidie te krijgen in Q4 2020, moest een bedrijf onder andere minimaal € 3.000 aan vaste lasten hebben. Dat wordt berekend met:

 • het percentage vaste lasten van de SBI-code;
 • het omzetverlies in Q4 2020, vergeleken met de omzet in Q4 2019 (referentieomzet). 

Voor sommige ondernemers en toeleveranciers aan de evenementenbranche ontstaat daar een probleem. Voor hen is de omzet in het eerste kwartaal altijd lager, omdat de meeste evenementen in het voorjaar en in de zomer zijn. Daarmee komen zij niet aan de grens van €3.000 euro vaste lasten en krijgen ze geen TVL subsidie. Terwijl deze sector veel te lijden heeft onder de coronamaatregelen. Om die reden is een aparte oplossing nodig in de vorm van een evenementenmodule.

Voor de evenementensteun moet een bedrijf in ieder geval voldoen aan het volgende:

 • De ondernemer is organisator of toeleverancier van evenementen.
 • De ondernemer stond op 14 september 2019 ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
 • De ondernemer verdiende in het tweede en derde kwartaal van 2019 minimaal 50% van de omzet aan publieke evenementen. De ondernemer kan dit laten zien met een opgave van de evenementenomzet.
 • De ondernemer organiseerde in het tweede en derde kwartaal van 2019 publieke evenementen. Of leverde producten/diensten aan publieke evenementen. Of stelde locaties beschikbaar voor publieke evenementen.
 • De ondernemer kan dit laten zien met een vergunning, facturen, verklaring van de organisatie, locatiehuur, bewijs van levering, opbrengst van kaartenverkoop en/of een verklaring van een boekhouder.
 • Besloten bedrijfsevenementen, productlanceringen, bruiloften of familiefeesten komen niet in aanmerking voor de evenementenmodule.
 • De ondernemer heeft in juni t/m september 2020 TVL subsidie gekregen.
 • De ondernemer kon in Q4 van 2020 geen TVL aanvragen. Dat komt door een lage referentieomzet in het vierde kwartaal van 2019, waardoor de drempel van €3.000 vaste lasten niet is gehaald.
 • De onderneming is niet failliet en heeft geen uitstel (surseance) van betaling aangevraagd.
 • Ondernemers die mogelijk in aanmerking komen voor de evenementenmodule, ontvangen een bericht van RVO met meer informatie over de aanvraagprocedure.

Om in aanmerking te komen voor de evenementenmodule moet een ondernemer organisator of toeleverancier zijn van evenementen. Een evenement is:

 • Een evenement is een georganiseerde, eenmalige en voor het publiek toegankelijke gebeurtenis, bijgewoond door een verzameling mensen;
 • Evenementen zijn voor het publiek toegankelijk. Het evenement is gratis of er toegang is mogelijk na het kopen van een kaartje. Denk aan kermissen, festivals, sportevenementen, publiekelijk toegankelijke congressen en beurzen.
 • Er is reclame voor het evenement gemaakt.
 • Het evenement is georganiseerd en eenmalig. Er moet sprake zijn van een organisatie vooraf. Spontane gebeurtenissen vallen hierbuiten.
 • Online evenementen worden niet meegerekend
 • Besloten gebeurtenissen, zoals bruiloften, privéfeesten en bedrijfsevenementen worden ook niet meegerekend. Deze zijn namelijk niet publiekelijk toegankelijk.

De evenementenmodule voor Q4 van 2020 gaat op 18 februari 2021 om 12:00 uur open en is bij RVO aan te vragen tot 18 maart 2021 voor 17:00 uur.

De publicatie en opening van de evenementenmodule voor Q1 2021 volgt later.

Extra subsidie voor starters

Het kabinet heeft besloten om een aparte subsidieregeling voor startende ondernemers te maken.

De nieuwe regeling gaat gelden voor ondernemers die tussen 30 september 2019 en 30 juni 2020 zijn gestart of zich bij een doorstart in die periode opnieuw moesten inschrijven in het handelsregister. De nieuwe regeling wordt zoveel mogelijk gebaseerd op de TVL, maar de precieze voorwaarden worden nog vastgesteld.

Het is helaas niet mogelijk om startende ondernemers te helpen binnen de TVL voorwaarden die voor alle bedrijven moeten gelden. Om startende ondernemers te helpen, is een aparte regeling nodig die wordt gebaseerd op de TVL.

Dat is nog niet bekend. De nieuwe regeling wordt nog uitgewerkt. In de Kamerbrief van 21 januari is al aangekondigd dat Q3 2020 als referentieperiode voor de omzet van deze groep gaat gelden. Zowel voor de subsidie van Q1 2021 als voor Q2 2021. Meer informatie volgt zodra de regeling verder is uitgewerkt.

Deze ondernemers hebben tot nu toe gebruik kunnen maken van TOGS en TVL, maar kwamen in de praktijk vaak niet aan de verplichte 30% omzetverlies of €3.000 vaste lasten per kwartaal.

Om overlap tussen de twee regelingen voor deze groep te voorkomen, kunnen zij vanaf Q2 2021 alleen van de startersregeling gebruik maken.

Dat is op dit moment nog niet bekend. Het maken van een nieuwe regeling kost op dit moment 3 tot 4 maanden. Sneller is helaas niet mogelijk. De huidige TVL en uitbreiding vragen veel van de uitvoering en neemt onvermijdelijk langere tijd in beslag.

Het ministerie van EZK, RVO en KVK zullen regelmatig updates geven over de ontwikkeling van de nieuwe startersregeling.

De Voorraadsubsidie Gesloten Detailhandel, opslag voor annuleringskosten reizen en de evenementenmodule zijn niet van toepassing in het tweede kwartaal. De opslag voor speciale kosten in de land- en tuinbouw wel.

De TVL wordt niet afgebouwd.

Opslag annuleringskosten reisbranche (AR)

De reissector kan van verschillende steunmaatregelen gebruik maken, maar niet alle annuleringskosten zijn daarmee gedekt. Denk bijvoorbeeld aan hotels en vliegtuigmaatschappijen die bij annulering niet alles terugbetalen.

Dit is een grote kostenpost voor de reissector, omdat ook in coronatijd nog vakanties zijn geboekt toen de vooruitzichten beter waren. Door de ontwikkelingen van de laatste maanden zijn opnieuw veel reizen geannuleerd.

Een aparte subsidieregeling duurt lang om uit te werken. Met een opslag gekoppeld aan de TVL zijn deze ondernemingen sneller te helpen.

Deze is niet meer aan te vragen.

Ondernemingen met SBI-code 79.11 en 79.12 krijgen 1 keer een opslag van 3,4%, bovenop hun TVL subsidie. Deze opslag geldt alleen voor het eerste kwartaal van 2021.

Dat werkt als volgt. Het percentage vaste lasten voor deze SBI-code blijft 6%. Daar komt 1 keer een opslag van 3,4% bovenop in Q1 2021. Een reisbureau dat voorheen een omzet maakte van €1.200.000 en nu 95% omzetverlies heeft ontvangt:

€ 1.200.000 x 95% x 9,4% x 85% = €91.086 subsidie inclusief opslag. Let op: dit is volgens de nieuwe berekening met een subsidie van 85%. Bij opening van de TVL voor Q1 2021 wordt nog gerekend met een subsidiepercentage van 50 tot 70%. RVO doet later een extra betaling.
Daarvan is € 58.140 de TVL subsidie voor Q1 2021, met een voorschot van 80%
De eenmalige opslag bedraagt € 32.946 en wordt later met een voorschot van 80% overgemaakt. De ondernemer hoeft geen extra aanvraag in te dienen.
De maximale opslag voor Annuleringskosten Reizen (AR) is € 130.000 euro en de minimale opslag is € 500 euro. De onderneming moet wel in aanmerking komen voor TVL Q1 2021 om de AR opslag te ontvangen.

De Europese Commissie heeft deze aanpassing goedgekeurd en wordt nu in het systeem geregeld. Ondernemers in de reisbranche kunnen TVL subsidie aanvragen. De opslag wordt eind april toegevoegd en met een extra betaling overgemaakt.

De opslag wordt toegevoegd aan de TVL-aanvraag van Q1 2021 van de ondernemer die hiervoor in aanmerking komt. De ondernemer hoeft hier verder niets extra’s voor te doen. Alleen TVL aanvragen. Het kost nog wel een paar weken om deze uitbreiding door te voeren.

RVO past de AR opslag toe bij de TVL aanvragen die hiervoor in aanmerking komen. RVO doet een extra betaling zodra de uitbreiding in het systeem is ingeregeld.

Helaas is dat niet mogelijk. Deze opslag is gekoppeld aan de TVL van Q1 2021.

Deze regeling is gericht op ondernemers met vaste lasten. In het algemeen hebben thuiswerkende ondernemers minder vaste lasten. Ondernemers met een aparte praktijkruimte, komen wel in aanmerking voor de TVL subsidie. ZZP’ers die geen gebruik kunnen maken van de TVL, kunnen terecht bij de TOZO of de TONK-regeling.

Het is helaas niet mogelijk om de vestigingseis van de TVL te laten vallen of op korte termijn een aparte regeling te maken voor annuleringskosten van reizen.

Time Out van ondernemen

Dat hangt af van uw specifieke situatie. Naast de vaste lasten moet u ook rekening houden met eventuele schulden van het bedrijf. Overleg in ieder geval met uw accountant, bank, verhuurder, leveranciers en aandeelhouders over de schulden. Het is belangrijk dat u afspraken maakt over:

 • Uitstel van betaling;
 • Kwijtschelding van schulden
 • Of omzetting van schulden in aandelen van de onderneming

Op 1 januari 2021 gingdeze wet in en maakt het mogelijk om afspraken over uitstel van betaling, kwijtschelding van schulden, etc. ter bevestiging voor te leggen aan de rechter (homologatie). Als er dan nog een schuldeiser is waar u geen afspraken mee kon maken, dan is die schuldeiser via de bevestiging van de rechter aan deze afspraken gebonden.

De rechter kijkt of het akkoord voldoet aan de eisen die de WHOA stelt. Een bedrijf kan met de voorbereidingen op een time-out starten, zodat er na 1 januari snel een voorstel naar de rechter kan. Kijk voor meer informatie bij de Kamer van Koophandel (www.kvk.nl/advies-en-informatie/wetten-en-regels).

Een bedrijf in een time out kan gebruik maken van de TVL subsidie voor vaste lasten. Als mensen in loondienst blijven, is het ook mogelijk om NOW te ontvangen. Het bedrijf moet dan wel aan alle andere voorwaarden van de subsidieregelingen voldoen.

Ondernemers doen een TVL aanvraag op basis van een verwacht omzetverlies. Ze ontvangen eerst een voorschot van 80% van de TVL subsidie. Na afloop van de subsidieperiode, wordt dat bedrag vastgesteld met het daadwerkelijke omzetverlies. Bij de afrekening kan een ondernemer de rest van de subsidie krijgen of een deel moeten terugbetalen.

Wanneer een ondernemer na tijdelijke sluiting sneller dan verwacht zijn bedrijf weer opstart, kan het verwachte omzetverlies lager uitvallen. In de vaststelling van de TVL wordt dan nagegaan of de ondernemer een deel van de subsidie moet terugbetalen.

Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

Om ondernemers die door de gevolgen van het coronavirus zijn getroffen te helpen, zijn de regels voor de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) versoepeld per 28 april 2020. Deze aangepaste regeling wordt de BMKB-C genoemd en is sinds 16 maart van kracht. Met de maatregel kunnen bedrijven onder gunstiger voorwaarden geld lenen bij de bank, bijvoorbeeld om rekeningen te betalen en betalingsachterstanden weg te werken.

Meer informatie.

Aanvragen van de regeling doe je niet zelf. Je kunt een geaccrediteerde financier vragen om van de regeling gebruik te maken. Meestal is dat jouw bank. De geaccrediteerde financiers staan op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Om de procedure te versnellen heeft de overheid met banken afspraken gemaakt over de beoordeling van kredietaanvragen. Zij kunnen de toepassing van BMKB-C daarom zonder tussenkomst van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland afhandelen.

Het ministerie van EZK staat via de BMKB borg voor de kredieten aan ondernemers, zodat zij makkelijker geld kunnen lenen. Ondernemers kunnen hiervoor terecht bij kredietverstrekkers, zoals banken. In de reguliere regeling betreft het borgstellingskrediet 50% van het krediet dat de financier (vaak een bank) verstrekt. De borg van de overheid bedraagt 90% (MKB) en 80% (grootbedrijven) van dit borgstellingskrediet.

Met deze verruimingsmaatregel wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50% naar 75%. Daardoor kunnen banken makkelijker en sneller krediet verruimen en hebben bedrijven de mogelijkheid om eerder en meer geld te lenen. Er is een langere looptijd en lagere drempel voor de coronaregeling BMKB. De looptijd van een krediet is verlengd tot vier jaar, zodat ondernemers meer tijd hebben om deze terug te betalen. De toegang tot de BMKB is laagdrempeliger via een omzettoets in plaats van via een uitgebreide liquiditeitsprognose.

Verder:

 • De persoonlijke borg van de ondernemer is verlaagd van 25% naar 10%.
 • Het kredietdeel voor risico van de bank kan in de vorm van een nieuwe lening, een nieuw rekening courant krediet (rood staan) of een verhoging van een bestaand rekening courant krediet.
 • Het maximale krediet is vastgesteld op 1,5 miljoen euro.
 • Het garantiepercentage in de BMKB naar 100 procent voor kredieten tot 100.000 euro.
 • De manier van aflossen kiest de bank. De opties zijn:
  • lineair (elke keer hetzelfde bedrag + rente over het openstaande bedrag), eventueel met aflossingsvrije periode
  • ineens, aan het einde van de looptijd
 • De toets op een tekort aan zekerheden is bij inzet BMKB-C niet van toepassing.

Meer informatie over de BMKB

Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO)

Heb je krediet nodig maar krijg je niet eenvoudig een banklening of bankgarantie? De overheid maakt dit makkelijker met de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO). Jouw bank kan zo een 50% Staatsgarantie krijgen op middelgrote en grote leningen en verkleint daarmee haar risico. De Garantie Ondernemingsfinanciering houdt kredietstromen op gang opdat ondernemers kunnen blijven ondernemen.

Voor ondernemers

De GO-regeling is voor ondernemers die krediet nodig hebben. Het biedt bedrijven de mogelijkheid om financiering voor elkaar te krijgen die anders niet mogelijk was geweest. De regeling is voor (middel)grote ondernemingen met substantiële activiteiten in Nederland en voor ondernemers in Bonaire, Sint Eustatius of Saba
De GO loopt via de geaccrediteerde financiers, in dit geval de bank. De geaccrediteerde financiers staan vermeld op de website van RVO


Garantie Ondernemingsfinanciering corona (GO-C)

Krijg je vanwege de coronacrisis op dit moment niet eenvoudig een banklening of bankgarantie? Daarvoor is nu een specifieke faciliteit beschikbaar: de Garantie Ondernemingsfinanciering corona (GO-C). De GO-C geeft banken 80% of 90% staatsgarantie op leningen aan (middel)grote ondernemingen.

Lees meer over de GO-C regeling.

 

 

Je komt in aanmerking als je voldoet aan de volgende criteria:

 • Je hebt een (middel)grote onderneming met substantiële activiteiten in Nederland, Bonaire, Sint Eustatius of Saba.
 • Jouw onderneming is in de kern gezond.
 • Jouw onderneming heeft bevredigende rentabiliteits- en continuïteitsperspectieven.
 • Je hebt alleen Fresh Money.
 • Jouw onderneming heeft geen bovenmatige kapitaalonttrekking in de laatste 12 maanden.
 • Je vraagt GO alleen aan voor financiering van eigen bedrijfsactiviteiten.

Je vraagt niet zelf GO aan. Je vraagt jouw financier die is aangesloten bij de GO-regeling om de regeling te gebruiken. De financier vraagt de GO aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Klein Krediet Corona (KKC)

De KKC (Klein Krediet Corona) is een van de aanvullende maatregelen om ondernemers te ondersteunen vanwege de economische gevolgen van het coronavirus. Deze aanvullende maatregel is gericht op de vele kleine ondernemers. Kleine ondernemers hebben vaak moeilijk toegang tot financiële steun. Ze zijn van enorm belang voor hun lokale gemeenschap en vaak zwaar getroffen door de coronacrisis.  

Onder de KKC-regeling kunnen ondernemers een lening aanvragen van minimaal € 10.000 en maximaal € 50.000. De looptijd is maximaal 5 jaar, en de rente bedraagt maximaal 4%. Daarnaast betalen ondernemers aan de staat een eenmalige premie van 2% als vergoeding. De regeling staat open voor ondernemers met een omzet vanaf € 50.000,- die voor de coronacrisis voldoende winstgevend waren en die zijn ingeschreven in de KvK voor 1 januari 2019.

De regeling Klein Krediet Corona (KKC), die extra liquiditeit voor het micro-, midden- en kleinbedrijf mogelijk maakt, is goedgekeurd door de Europese Commissie. Daarom kan deze coronaregeling voor een financieringsbehoefte van 10.000 tot 50.000 euro op vrijdag 29 mei 2020 open voor ondernemers. Leningen die vanaf 7 mei 2020 zijn verstrekt en voldoen aan de voorwaarden van de regeling kunnen bovendien vanaf 29 mei worden geherfinancierd tegen de voorwaarden van de KKC. Lees hier meer over KKC.

Je kunt voor deze kredietregeling (en andere regelingen zoals de BMKB en GO) terecht bij jouw kredietverstrekker, bijvoorbeeld de bank. De regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW) loopt via het UWV en ondersteuning zzp’ers (TOZO) via RBZ. Richtlijnen voor winkels zijn te vinden bij de brancheorganisaties. Voor belastingmaatregelen kunnen ondernemers terecht bij Belastingdienst Zakelijk.

Uitstel betalingen belastingen

Het kabinet verlengt de periode dat ondernemers uitstel van belasting of een verlenging van het uitstel kunnen aanvragen tot 1 juli 2021. Ondernemers die nog niet eerder uitstel of verlenging hebben aangevraagd, kunnen dit nu alsnog doen. Voor ondernemers die eerder dit jaar al verlenging hadden gekregen, geldt het uitstel nu automatisch tot 1 juli 2021. De datum waarop ondernemers weer gaan terugbetalen schuift ook op, van 1 juli 2021 naar 1 oktober 2021. Zij krijgen 36 maanden de tijd om de belastingschuld terug te betalen.

De Belastingdienst wil daarnaast samen met schuldeisers en schuldhulpverleners - als onderdeel van het Time-out arrangement (TOA) - soepeler gaan kijken naar het gericht kwijtschelden van (belasting)schulden, voor als een terugbetalingsregeling niet voldoende is. Doel is dat dit in het tweede kwartaal van dit jaar gereed is. De Belastingdienst zal in afwachting hiervan al ingediende saneringsverzoeken aanhouden als de ondernemer daarom vraagt.

Het is goed mogelijk dat we in de toekomst meer gaan thuiswerken. Daarom onderzoekt het kabinet voor na de crisis de vormgeving van belastingmaatregelen waarmee werkgevers thuiswerkkosten kunnen vergoeden. Daarbij wordt ook gekeken naar de samenhang met bestaande reiskostenvergoedingen.

Dit jaar kunnen werkgevers zo’n vergoeding ook via de werkkostenregeling geven. Deze regeling wordt opnieuw verruimd, net zoals vorig jaar. Daarnaast kunnen werkgevers tot 1 april 2021 bestaande vaste reiskostenvergoedingen opnieuw onbelast vergoeden.

Ondernemers die als gevolg van de coronacrisis te maken hebben met een omzetdaling, kunnen in 2021 weer het zogenaamde gebruikelijk loon lager vaststellen. Hier zijn wel nieuwe voorwaarden aan verbonden, vergelijkbaar zoals bij andere steunmaatregelen. 

Het urencriterium dat geldt om gebruik te maken van bepaalde aftrekposten (zoals de zelfstandigenaftrek) wordt wegens de coronacrisis opnieuw versoepeld tot 1 juli 2021.

Ook verschillende andere belastingmaatregelen worden verlengd tot 1 juli 2021, zoals het btw-nultarief op mondkapjes en het fiscaal mogelijk maken van de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen. 

Met de extra belastingmaatregelen is in totaal een bedrag van bijna 900 miljoen euro gemoeid.

Ja, voor inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting kun je uitstel van betaling aanvragen. In lijn met de landelijke maatregelen krijgen alle Rotterdamse ondernemers en ZZP’ers uitstel van belastingbetaling van drie maanden. Ook zijn alle incassomaatregelen stopgezet en gelden geen invorderingskosten.

Er zijn verschillende tijdelijke maatregelen om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De meeste belastingmaatregelen gelden tot 1 oktober 2020. Ook de mogelijkheid om voor de eerste keer belastinguitstel aan te vragen. Uitstel van belastingbetaling zelf loopt daarmee uiterlijk tot en met 31 december 2020. Ook andere belastingmaatregelen lopen door tot eind 2020. Het terugbetalen van de belastingschuld start vanaf 1 juli 2021 met een betalingsregeling van 36 maanden.
 

Ben je ondernemer en heeft jouw bedrijf betalingsproblemen vanwege de coronacrisis? Dan kan je tot en met 30 juni 2021 bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor verschillende belastingen. Heb je al bijzonder uitstel van betaling? Dan kan je de Belastingdienst vragen het te verlengen. Ook dit kan tot en met 30 juni 2021.

De belastingen waarvoor je bijzonder uitstel krijgt, hoef je dus niet te betalen. Maar blijf wel op tijd aangifte doen.

Lees verder op de speciale corona pagina van de Rijksoverheid


Gemeentelijke heffingen

Op rotterdam.nl  per belasting- en heffing soort welke maatregelen nu genomen zijn en wat dat voor ondernemers betekent.

 

Op rotterdam.nl staat per belasting- en heffing soort welke maatregelen nu genomen zijn en wat dat voor ondernemers betekent.

 

Ben je ondernemer of ZZP'er, heb je een aanslag lokale belastingen ontvangen en kom je door de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus in financiële problemen? Dan geeft SVHW je de mogelijkheid om jouw aanslag in termijnen te betalen of om uitstel van betaling aan te vragen. Reageer in ieder geval voor de vervaldatum van jouw aanslag.

Betaling in termijnen

Dit kan alleen via automatische incasso. Geef hiervoor een machtiging af vóór de vervaldatum van jouw aanslag. Je regelt dat via Mijn SVHW. Je kunt ook telefonisch een machtigingsformulier aanvragen via (0186) 577 222 of (0800) 020 08 73. Houd daarbij jouw subjectnummer bij de hand. Het subjectnummer vind je rechtsboven op jouw aanslagbiljet.

Het aantal termijnen is afhankelijk van de datum dat je de machtiging voor automatische incasso afgeeft. Geef je de machtiging binnen één maand, twee of drie maanden na dagtekening van de aanslag af? Dan incasseren wij in respectievelijk tien, negen of acht maanden.

Uitstel van betaling

Wanneer je de aanslag later wil betalen dan de oorspronkelijke vervaldatum die op jouw aanslagbiljet vermeld staat, dan betaal je uiterlijk 31 augustus 2020. Je regelt dit via het contactformulier. Kies op het contactformulier voor “Betalen”, vervolgens voor “Uitstel voor ondernemers/ZZP-ers tot uiterlijk 31-8-2020” en vul het formulier in. Je kunt ook telefonisch uitstel aanvragen via (0186) 577 222 of (0800) 020 08 73. Houd daarbij jouw subjectnummer en KVK-nummer bij de hand. Het subjectnummer vind je rechtsboven op jouw aanslagbiljet.

Bekijk het overzicht van de SVHW belastingen.

Alle heffingen die door de gemeentebelastingen opgelegd worden aan een KVK-nummer, dus ook alle zzp’ers die vanuit huis werken, hebben dezelfde mogelijkheden. Namelijk de mogelijkheid om de aanslag in termijnen te betalen of om uitstel van betaling aan te vragen. Zie ook het antwoord hierboven.


 

Met het langzaam weer op gang komen van de samenleving start de gemeente vanaf 1 juli weer met het innen en opleggen van belastingen. De gemeente maakt aan het begin van het jaar een voorschot over naar de BIZ-stichting en stuurt meestal in maart een belastingaanslag naar de ondernemers.

Vanwege de coronamaatregelen wordt de BIZ-aanslag vanaf 1 juli verstuurt. Op rotterdam.nl staat per belasting- en heffing soort welke maatregelen nu genomen zijn en wat dat voor ondernemers betekent.

 

Als ondernemer in Rotterdam kun je uitstel van betaling aanvragen voor bepaalde leges. De regeling geldt onder andere voor horeca.

Uitstel van betaling voor de leges geldt voor aanvragen van (kortlopende en voorlopige) exploitatievergunningen (voor eet- en drinkgelegenheden, speelautomatenhallen, seksinrichtingen en escort), Drank- en Horecawetvergunningen en aanwezigheidsvergunningen. Overige vergunningen die je aanvraagt bij het Team Vergunningen van Directie Veiligheid komen hiervoor niet in aanmerking (denk onder andere aan terrasvlonder, kraskaarten, ontheffingen, vergunning coffeeshops, wijziging beheerder/leidinggevende).

Als je gebruik wilt maken van dit uitstel, geef je via Mijn Loket op rotterdam.nl aan dat je per factuur wilt betalen. De facturen worden vervolgens niet eerder dan het vierde kwartaal van 2020 geïnd, of totdat de gemeente anders besluit. 

 

 

Voor winkeliers en marktkooplieden

Vanaf 26 juni zijn alle deuren open. In ruimtes waar mensen geen vaste plek hebben, zoals in een winkel, geldt een maximale capaciteit van 1 bezoeker per 5m2. Als er gebruik gemaakt wordt van het coronatoegangsbewijs, dan vervalt de verplichting van de anderhalve meter en geldt de reguliere capaciteit. 

Lees hier meer over de coronaregels voor winkeliers.

Alle basisregels gelden dus nog steeds. Medio augustus bekijkt het kabinet op welke manier en wanneer de laatste stap van het openingsplan (het loslaten van de anderhalve meter en de overige basisregels) gezet kan worden. 

Vanaf 26 juni zijn alle deuren open, waarbij anderhalve meter afstand de allesbepalende norm blijft. In ruimtes waar mensen geen vaste plek hebben, zoals in een winkel, geldt een maximale capaciteit van 1 bezoeker per 5m2. Als er gebruik gemaakt wordt van het coronatoegangsbewijs, dan vervalt de verplichting van de anderhalve meter en geldt de reguliere capaciteit. 

Op Mijncoronaprotocol.nl vind je protocollen voor supermarkten.

Alle basisregels gelden dus nog steeds. Medio augustus bekijkt het kabinet op welke manier en wanneer de laatste stap van het openingsplan (het loslaten van de anderhalve meter en de overige basisregels) gezet kan worden. 

De regels voor de horeca per 10 juli

 • Een vaste zitplek is verplicht. Dit mag ook een zitplek aan de bar zijn.
 • Bezoekers houden 1,5 meter afstand van elkaar.
  • Voor horeca buiten geldt dat met kuchschermen 1,5 meter afstand houden niet verplicht is. 
 • Bezoekers vragen zich te registreren en gezondheidscheck zijn verplicht. Voor de volgende locaties geldt de registratie- en gezondheidscheckplicht niet:
  • Uitvaartcentra, of vergelijkbare locaties waar een uitvaartplechtigheid plaatsvindt.
  • Zorginstellingen voor patiënten en bezoekers van patiënten.
  • Locaties voor dagbesteding voor kwetsbare groepen.
  • Vliegvelden na de security check.
  • Locaties waar uitsluitend sprake is van afhaal van eten en drinken voor het nuttigen anders dan op deze locatie. 
 • In alle eet-en drinkgelegenheden mag 100% van de capaciteit op 1,5 meter afstand gebruikt worden. Dit geldt binnen en buiten.   
 • Entertainment is niet toegestaan. Optredens en beeldschermen niet toegestaan en mag geen harde muziek gedraaid worden.
 • Horecagelegenheden hebben beperkte openingstijden. Zij mogen open van 06:00 tot 00:00. Afhalen is mogelijk tot 01:00. Dit houdt in dat er tussen 01:00 en 06:00 niet afgehaald kan worden. Dit geldt ook voor de coffeeshops. 

Gesloten locaties

Per 10 juli moeten dansgelegenheden, zoals nachtclubs en discotheken, de deuren weer sluiten.

Alcoholverkoop 

Het verbod om alcohol te verkopen na 22:00 vervalt. Ook het verbod op het voorhanden hebben en drinken van alcohol in de openbare ruimte na 22:00 vervalt. 

Alle basisregels gelden dus nog steeds. Medio augustus bekijkt het kabinet op welke manier en wanneer de laatste stap van het openingsplan (het loslaten van de anderhalve meter en de overige basisregels) gezet kan worden. 

Openingstijden

Horecagelegenheden hebben beperkte openingstijden. Zij mogen open van 06:00 tot 00:00. Afhalen is mogelijk tot 01:00. Dit houdt in dat er tussen 01:00 en 06:00 niet afgehaald kan worden.

Wel gelden er nog een aantal voorwaarden voor zowel binnen-als buitenruimtes. In ruimtes waar mensen een vaste zitplaats hebben, geldt dat mensen geplaceerd moeten worden met onderling anderhalve meter afstand. Dat wil zeggen dat in een theater niet elke stoel bezet kan worden en dat in een restaurant de tafels en stoelen ver genoeg uit elkaar moeten staan. Registratie en een checkgesprek blijven verplicht. In ruimtes waar mensen geen vaste plek hebben, zoals in een winkel of het  museum, geldt een maximale capaciteit van 1 bezoeker per 5m2. Voor horeca buiten geldt dat met kuchschermen 1,5 meter afstand houden niet verplicht is. Als er gebruik gemaakt wordt van het coronatoegangsbewijs, dan vervalt de verplichting van de anderhalve meter en geldt de reguliere capaciteit. 

Entertainment is niet toegestaan. Optredens en beeldschermen niet toegestaan en mag geen harde muziek gedraaid worden.

Vanaf 26 juni zijn alle evenementen die plaatsvinden in reguliere publieke plaatsen, zoals in de horeca, bioscoop, beurs en congrescentra of poppodia, toegestaan. Dit houdt in dat locaties met een vaste zitplek 100% van de anderhalvemetercapaciteit kunnen gebruiken. Vanaf 30 juni 2021 zijn overige evenementen met een vergunningsplicht onder voorwaarden toegestaan.

Daar waar coronatoegangsbewijzen gelden, hoeft de anderhalve meter niet in acht te worden genomen. Vanaf 23 juni geldt dat, naast testen voor toegang, ook een vaccinatiebewijs of een herstelbewijs gebruikt kan worden als coronatoegangsbewijs. Deze drie mogelijkheden kunnen getoond worden in de (update van de) CoronaCheck app. Een coronatoegangsbewijs zal waarschijnlijk vooral een optie zijn voor bijvoorbeeld een evenement of festival. Ook dansgelegenheden, zoals nachtclubs en discotheken, kunnen door gebruik te maken van het coronatoegangsbewijs open zonder beperkingen.

Alle basisregels gelden dus nog steeds. Medio augustus bekijkt het kabinet op welke manier en wanneer de laatste stap van het openingsplan (het loslaten van de anderhalve meter en de overige basisregels) gezet kan worden. 

Via het programma MKB010>>Next werken we met de retailsector uit hoe versneld digitalisering ingezet kan worden om de veerkracht van de retailsector te versterken.
 

Heb je ideeën over hoe je je bedrijfsvoering in deze ingewikkelde periode wilt voorzetten, maar weet je niet zeker of lokale regels dit toelaten? Mail je vraag naar programma Anders Geregeld: andersgeregeld@rotterdam.nl.

Bij het programma Anders Geregeld gaan ze binnen de gemeente Rotterdam op zoek naar de antwoorden op jouw specifieke vragen. Hier lees je meer informatie over het programma.


 

Ja, ook de verkoper is verantwoordelijk. Indien de drukte bij zijn kraam te groot wordt, dient hij of zij in te grijpen.

Alle basisregels gelden dus nog steeds. Medio augustus bekijkt het kabinet op welke manier en wanneer de laatste stap van het openingsplan (het loslaten van de anderhalve meter en de overige basisregels) gezet kan worden. 

Vragen divers

Met ingang van zaterdag 10 juli 2021 zijn de volgende maatregelen weer van kracht voor de horeca:
 

Voorwaarden openstelling horeca

 • Een vaste zitplek is verplicht. Dit mag ook een zitplek aan de bar zijn.
 • Bezoekers houden 1,5 meter afstand van elkaar.
  • Voor horeca buiten geldt dat met kuchschermen 1,5 meter afstand houden niet verplicht is. 
 • Bezoekers vragen zich te registreren en gezondheidscheck zijn verplicht. Voor de volgende locaties geldt de registratie- en gezondheidscheckplicht niet:
  • Uitvaartcentra, of vergelijkbare locaties waar een uitvaartplechtigheid plaatsvindt.
  • Zorginstellingen voor patiënten en bezoekers van patiënten.
  • Locaties voor dagbesteding voor kwetsbare groepen.
  • Vliegvelden na de security check.
  • Locaties waar uitsluitend sprake is van afhaal van eten en drinken voor het nuttigen anders dan op deze locatie. 
 • In alle eet-en drinkgelegenheden mag 100% van de capaciteit op 1,5 meter afstand gebruikt worden. Dit geldt binnen en buiten.   
 • Entertainment is niet toegestaan. Optredens en beeldschermen niet toegestaan en mag geen harde muziek gedraaid worden.
 • Horecagelegenheden hebben beperkte openingstijden. Zij mogen open van 06:00 tot 00:00. Afhalen is mogelijk tot 01:00. Dit houdt in dat er tussen 01:00 en 06:00 niet afgehaald kan worden. Dit geldt ook voor de coffeeshops. 

Gesloten locaties

Per 10 juli moeten dansgelegenheden, zoals nachtclubs en discotheken, de deuren weer sluiten.

 

Bekijk ook de pagina voor horeca.

Alle basisregels gelden dus nog steeds. Medio augustus bekijkt het kabinet op welke manier en wanneer de laatste stap van het openingsplan (het loslaten van de anderhalve meter en de overige basisregels) gezet kan worden. 

Zitten bij evenementen en bij locaties voor sport

 • Publiek bij professionele sportwedstrijden en sport- en jeugdactiviteiten zijn toegankelijk mits iedereen een vaste zitplaats heeft en op anderhalve meter afstand van elkaar zit.
 • Bij gebruik van het coronatoegangsbewijs (testen voor toegang) kan op deze locaties extra publiek aanwezig zijn. Iedereen heeft dan een zitplaats en er geldt een beperking van de beschikbare ruimte: maximaal twee derde van de capaciteit mag worden gebruikt.
 • Een toegangstest voor een coronatoegangsbewijs is per dinsdag 13 juli 24 uur geldig. Dit was 40 uur.
 • Evenementen duren maximaal 24 uur.

Alle basisregels gelden dus nog steeds. Medio augustus bekijkt het kabinet op welke manier en wanneer de laatste stap van het openingsplan (het loslaten van de anderhalve meter en de overige basisregels) gezet kan worden. 

 

Vanaf 28 april zijn alle theorie-examens voor een rijbewijs, vaar- of vliegbewijs zijn weer mogelijk.

 

Vanaf 26 juni is alles open met reguliere openingstijden. Wel gelden nog een aantal voorwaarden voor zowel binnen-als buitenruimtes. In ruimtes waar mensen een vaste zitplaats hebben, geldt dat mensen geplaceerd moeten worden met onderling anderhalve meter afstand. Dat wil zeggen dat in een theater niet elke stoel bezet kan worden.

Registratie en een checkgesprek blijven verplicht. Evenementen en culturele locaties zijn toegankelijk mits iedereen een vaste zitplaats heeft en op anderhalve meter afstand van elkaar zit. Evenementen en culturele locaties zijn toegankelijk mits iedereen een vaste zitplaats heeft en op anderhalve meter afstand van elkaar zit.
Bij gebruik van het coronatoegangsbewijs (testen voor toegang) kan op deze locaties extra publiek aanwezig zijn. Iedereen heeft dan een zitplaats en er geldt een beperking van de beschikbare ruimte: maximaal twee derde van de capaciteit mag worden gebruikt. Een toegangstest voor een coronatoegangsbewijs is per dinsdag 13 juli 24 uur geldig. Dit was 40 uur. Evenementen duren maximaal 24 uur.

In ruimtes waar mensen geen vaste plek hebben, zoals in het museum, geldt een maximale capaciteit van 1 bezoeker per 5m2. Als er gebruik gemaakt wordt van het coronatoegangsbewijs, dan vervalt de verplichting van de anderhalve meter en geldt de reguliere capaciteit. 

Alle basisregels gelden dus nog steeds. Medio augustus bekijkt het kabinet op welke manier en wanneer de laatste stap van het openingsplan (het loslaten van de anderhalve meter en de overige basisregels) gezet kan worden. 

 

 

 

 

Voor veel noodmaatregelen is een DigiD nodig. Vraag je DigiD op tijd aan als je dat nog niet gedaan hebt. Het kan drie werkdagen duren voordat je hem hebt. Bij de aanvraag heb je je burgerservicenummer (BSN) nodig.
Houd er verder rekening mee dat je rijbewijs niet als geldig identiteitsbewijs geldt voor de aanvraag van de verschillende regelingen. Paspoort en identiteitskaart wel.

De aangekondigde regelingen gelden voor iedereen die aan de voorwaarden voldoet. Om bedrijfsactiviteiten weer op gang te brengen, is het nodig om 1,5 meter afstand te houden. Voor het merendeel van de bedrijven zal dit leiden tot een stijging van de inkomsten. Een terugkeer naar de normale situatie is voor de meeste bedrijven nog niet aan de orde. Het kabinet houdt de situatie scherp in de gaten en bekijkt continu of aanvullende regelingen nodig zijn. Specifiek voor de gevolgen van de 1,5 meter samenleving zijn op dit moment nog geen aanvullende regelingen getroffen (bron: ministerie EZK).

De gemeente heeft een speciaal 'ik houd anderhalve meter van je' pakket ontwikkeld voor ondernemers. Deze pakketten kun je online bestellen om je winkel of zaak coronaproof in te richten.

Medio augustus bekijkt het kabinet op welke manier en wanneer de laatste stap van het openingsplan (het loslaten van de anderhalve meter en de overige basisregels) gezet kan worden. 

Voor bepaalde aftrekposten (zoals de zelfstandigenaftrek, de meewerkaftrek en de oudedagsreserve) moet u voldoen aan het urencriterium. Dat houdt in dat u ten minste 1225 uren per kalenderjaar besteedt aan werkzaamheden voor uw onderneming. Door de coronacrisis kunt u hier in 2021 misschien niet aan voldoen. En dan zou u niet meer gebruik mogen maken van de aftrekposten.

Om dit risico te beperken, geldt er een goedkeuring voor de periode van 1 januari 2021 tot 1 juli 2021. U mag er in die periode van uitgaan dat u ten minste 24 uur per week aan uw onderneming hebt besteed. Ook als u dat niet werkelijk hebt gedaan.

Bent u (deels) arbeidsongeschikt? Voor de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid geldt een urencriterium van 800 uur per kalenderjaar. In dat geval mag u er voor uw aangifte inkomstenbelasting van uitgaan dat u in die periode ten minste 16 uur per week aan uw onderneming hebt besteed.

Lees hier meer over het urencriterium

Heb je op dit moment onvoldoende saldo op jouw rekening staan? En kan je bijvoorbeeld geen boodschappen meer doen? Dan kom je misschien in aanmerking voor de ‘broodnoodprocedure’. Voordat jouw aanvraag voor broodnood beoordeeld kan worden, moet je een Tozo 2-aanvraag indienen. Bel daarna naar 14 010 en geef aan dat je broodnood wilt aanvragen.
Woon je in Maassluis, Schiedam, Vlaardingen, de Drechtsteden, Gouda, Zoetermeer, Westvoorne of Pijnacker-Nootdorp? Neem voor broodnood dan contact op met jouw eigen gemeente.

Nee, dit valt onder het ondernemersrisico. Het mislopen van inkomsten door het coronavirus is een bedrijfsschade. Bedrijfsschadeverzekeringen dekken echter alleen materiële schade, en daar is in dit geval geen sprake van, meldt het Verbond van Verzekeraars. Wel kun je gebruik maken van andere regelingen die op deze pagina. Check of je er voor in aanmerking komt.

Als je als ondernemer niet werkt omdat je niet besmet wil raken, of omdat je uit voorzorg in quarantaine zit of een bepaald gebied niet mag verlaten, dekt je arbeidsongeschiktheidsverzekering dat niet. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering dekt namelijk inkomensverlies als gevolg van ziekte of arbeidsongeschiktheid en daar is in deze situatie geen sprake van. Je krijgt wel een uitkering van je arbeidsongeschiktheidsverzekering als je ziek bent geworden door het coronavirus en daardoor niet kunt werken.

Het kan zijn dat de gemeente in de noodverordening heeft vastgelegd dat iets niet mag. (Per gemeente kan verschillen wat er wordt vastgelegd in de noodverordening.) Als het RIVM aangeeft dat het wel weer zou kunnen, maar de gemeente heeft in de noodverordening vastgelegd dat het niet mag, dan is de noodverordening altijd leidend.

Vanaf woensdag 14 oktober 2020 geldt een nieuwe noodverordening in de regio Rotterdam-Rijnmond. Met de noodverordening wordt regionaal invulling gegeven aan de landelijk bepaalde regels en versoepelingen. De noodverordening is nodig om te zorgen dat de maatregelen om het coronavirus te beperken ook gehandhaafd kunnen worden.

Als door een arts of de GGD is vastgesteld dat iemand binnen je bedrijf corona heeft, kun je volgens arbodienst Arboned de volgende stappen doorlopen:
 

 • Stuur de werknemer direct naar huis; de werknemer mag terugkeren als hij/zij en diens gezinsleden gedurende 24 uur volledig klachtenvrij zijn.
 • Ventileer de ruimte(s) waar de werknemer is geweest een half uur.
 • Reinig en desinfecteer alle contactoppervlakken zoals toetsenbord, trapleuningen en liftknoppen met reguliere schoonmaakmiddelen.
 • Overleg met de GGD en informeer eventueel je arbodienst.
 • Maak indien mogelijk een logboek van de personen met wie de werknemer nauw contact heeft gehad (fysieke aanraking en/of binnen 2 meter gedurende 15 minuten). Maak altijd een afweging of het noodzakelijk is een logboek bij te houden, gelet op de bescherming van (de gezondheid van) je werknemers en houdt bij het maken ervan rekening met de privacy van de besmette werknemer.
 • Weer alle werknemers met wie nauw contact is geweest, indien mogelijk, preventief 14 dagen van de werkplek. Maak altijd een afweging of het noodzakelijk is om een contactonderzoek te doen, gelet op de bescherming van (de gezondheid van) je werknemers en doe dit zoveel mogelijk anoniem.
 • Doe een geanonimiseerde mededeling aan alle werknemers met daarin een extra oproep alert te zijn op luchtwegklachten en informatie over de genomen maatregelen.
 • Heb speciale aandacht voor de zorgen bij kwetsbare werknemers en werknemers met een verhoogd risico.
 • Overweeg bij veel onrust onder werknemers een kortdurende (preventieve) sluiting van de vestiging.

Als een werknemer zich ziekmeldt, mag je niet informeren naar het ziektebeeld. Anders gezegd: je kunt niet vragen of je werknemer besmet is met het coronavirus. Mogelijk vertelt je werknemer dit zelf, maar dan mag je dit niet registreren. Ook is het niet toegestaan de rest van je personeel te laten weten wie besmet is. Over de gezondheid van werknemers mag je immers geen gegevens delen. Omdat je soms maatregelen moet nemen om de gezondheid van je personeel te beschermen, zal soms af te leiden zijn wie besmet is. De werkgever moet zelf een zorgvuldige afweging maken tussen de privacybelangen van de werknemer en zijn verplichting om een veilige werkplek te garanderen, aldus ArboNed.
 

Bezoekers aan een uitvaart houden altijd 1,5 meter afstand. Daarnaast gelden er voorwaarden. Alle bezoekers hebben bijvoorbeeld een vaste zitplaats. Bij een uitvaart mogen maximaal 100 personen aanwezig zijn. 

Bekijk ook

Alle hulp op een rij
Regelingencheck
Uitstel betaling belastingen
Handige links