Foto: Peter Schmidt

Veelgestelde vragen van Ondernemers

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vragen divers

Per 1 juli zijn de maatregelen weer versoepeld:

Algemene regels voor activiteiten binnen

 • We houden 1,5 meter afstand van anderen;
 • Maximaal 100 personen per ruimte met vaste zitplaatsen (exclusief personeel);
 • Geen maximumaantal personen onder de volgende voorwaarden: vaste zitplaatsen, reservering en gezondheidscheck vooraf.
 • In winkels, musea, bibliotheken en andere locaties met doorstroom van bezoekers is 1,5 meter afstand de regel (locaties zorgen zelf voor naleving van deze regel). Er geldt geen maximumaantal personen.

Algemene regels voor activiteiten buiten

 • We houden 1,5 meter afstand van anderen;
 • Maximaal 250 personen (exclusief personeel);
 • In de horeca wordt altijd gewerkt met een vaste zitplaats;
 • Geen maximumaantal personen onder de volgende voorwaarden: vaste zitplaatsen, een reservering en een gezondheidscheck vooraf.
 • In dierentuinen, pretparken en andere buitenlocaties met doorstroom van bezoekers is 1,5 meter afstand de regel (locaties zorgen zelf voor naleving van deze regel). Er geldt geen maximumaantal personen per ruimte.

Vervoer

 • Voor overig vervoer van A naar B (zoals taxi’s, personenbusjes en touringcars) geldt: een reservering en gezondheidscheck vooraf en een niet-medisch mondkapje is.

Uitzonderingen

 • De regel is dat iedereen 1,5 meter afstand houdt. Maar in sommige situaties is dat niet mogelijk en mag de 1,5 meter tijdelijk worden losgelaten. Het gaat om:
 • Mensen met contactberoepen (zoals kappers, masseurs en rij-instructeurs);
 • Sporters (binnen en buiten), acteurs en dansers.
 • Discotheken en nachtclubs blijven tot 1 september gesloten.

Tot slot

Als de situatie het toelaat en het virus onder controle blijft, dan kunnen op termijn discotheken en nachtclubs open. Rond 1 september wordt dit opnieuw bekeken.

 

 

Voor veel noodmaatregelen is een DigiD nodig. Vraag je DigiD op tijd aan als je dat nog niet gedaan hebt. Het kan drie werkdagen duren voordat je hem hebt. Bij de aanvraag heb je je burgerservicenummer (BSN) nodig.
Houd er verder rekening mee dat je rijbewijs niet als geldig identiteitsbewijs geldt voor de aanvraag van de verschillende regelingen. Paspoort en identiteitskaart wel.

Nee, dit valt onder het ondernemersrisico. Het advies is in het geval van gedwongen sluiting dit ook aan te vragen. Ook kan je bij de gemeentelijke belastingen een beroep op uitstel van betaling van aanslagen doen. 

De aangekondigde regelingen gelden voor iedereen die aan de voorwaarden voldoet. Om bedrijfsactiviteiten weer op gang te brengen, is het nodig om 1,5 meter afstand te houden. Voor het merendeel van de bedrijven zal dit leiden tot een stijging van de inkomsten. Een terugkeer naar de normale situatie is voor de meeste bedrijven nog niet aan de orde. Het kabinet houdt de situatie scherp in de gaten en bekijkt continu of aanvullende regelingen nodig zijn. Specifiek voor de gevolgen van de 1,5 meter samenleving zijn op dit moment nog geen aanvullende regelingen getroffen (bron: ministerie EZK).

Kom je door de coronamaatregelen tussen begin maart en eind mei niet aan het urencriterium van 24 uur per week (1225 uur per jaar)? Dan mag je er tijdelijk vanuit gaan dat je het urencriterium toch gehaald hebt, ook als dat in werkelijkheid niet het geval is. Op die manier kun je toch gebruik maken van de ondernemersfaciliteiten (o.a. zelfstandigenaftrek, de meewerkaftrek en de oudedagsreserve). Door het urencriterium te versoepelen kan worden voorkomen dat je door de coronacrisis geen recht meer hebt op aftrek. Lees meer in het artikel over belastingmaatregelen in coronatijd.

Als je helemaal geen geld meer hebt, dan kom je misschien in aanmerking voor de regeling broodnood. Dit zijn daarvoor de voorwaarden:

 • Je hebt op dit moment onvoldoende saldo op jouw rekening staan en kunt niet in jouw levensonderhoud voorzien. Je kunt bijvoorbeeld geen boodschappen doen.
 • Als je een partner hebt: jouw partner heeft momenteel geen ander inkomen boven de bijstandsnorm. Die norm is voor een alleenstaande € 1.052,32 per maand en voor een echtpaar € 1.503,31 per maand.
 • Je hebt ook een aanvraag voor een uitkering levensonderhoud ingediend via het aanvraagformulier

Wil je broodnood aanvragen? Bel dan 14010.

Nee, dit valt onder het ondernemersrisico. Het mislopen van inkomsten door het coronavirus is een bedrijfsschade. Bedrijfsschadeverzekeringen dekken echter alleen materiële schade, en daar is in dit geval geen sprake van, meldt het Verbond van Verzekeraars. Wel kun je gebruik maken van de eerdergenoemde regelingen.

Als je als ondernemer niet werkt omdat je niet besmet wil raken, of omdat je uit voorzorg in quarantaine zit of een bepaald gebied niet mag verlaten, dekt je arbeidsongeschiktheidsverzekering dat niet. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering dekt namelijk inkomensverlies als gevolg van ziekte of arbeidsongeschiktheid en daar is in deze situatie geen sprake van. Je krijgt wel een uitkering van je arbeidsongeschiktheidsverzekering als je ziek bent geworden door het coronavirus en daardoor niet kunt werken.

Nee, alle sportclubs en sportvoorzieningen zijn tot 1 juni 2020 gesloten. Er geldt wel een uitzondering voor kinderen en jongeren die buiten willen sporten. Zij mogen vanaf 29 april 2020 georganiseerd buitensporten onder begeleiding. Voor het buiten geven van trainingen moet je een checklist veilig sporten invullen en bij je hebben. Hiermee geef je aan dat je volgens de richtlijnen van de RIVM en het protocol Verantwoord Sporten van NOC*NSF werkt.

Vanaf 11 mei mogen volwassen buiten sportlessen krijgen. Vanaf 1 september zijn alle contactsporten en binnensporten zijn weer mogelijk iedereen. Sportwedstrijden kunnen plaatsvinden zonder publiek. Dit geldt ook voor het betaald voetbal.

Nee, het kabinet besluit of maatregelen versoepeld kunnen worden en bepaalde sectoren open mogen. Dit kan alleen als het algemene besmettingsrisico in Nederland omlaag is gebracht.

Mogelijk. Het Rijk is bijvoorbeeld met de cultuursector in gesprek, omdat daar de gevolgen van het coronavirus groot zijn. Er wordt besproken welke algemene maatregelen de sector kunnen helpen en waar maatwerk nodig is voor zzp’ers en instellingen, gesubsidieerd en commercieel. Ook kijkt de gemeente Rotterdam de komende dagen of en zo ja welke andere lokale maatregelen nodig zijn.

Het kan zijn dat de gemeente in de noodverordening heeft vastgelegd dat iets niet mag. (Per gemeente kan verschillen wat er wordt vastgelegd in de noodverordening.) Als het RIVM aangeeft dat het wel weer zou kunnen, maar de gemeente heeft in de noodverordening vastgelegd dat het niet mag, dan is de noodverordening altijd leidend.

Vanaf vrijdag 29 mei 2020 geldt een nieuwe noodverordening in de regio Rotterdam-Rijnmond. Met de noodverordening wordt regionaal invulling gegeven aan de landelijk bepaalde regels en versoepelingen. De noodverordening is nodig om te zorgen dat de maatregelen om het coronavirus te beperken ook gehandhaafd kunnen worden.

Nee, deze activiteiten vallen onder sporten en bewegen en binnen sporten mag helaas nog niet. 

Activiteiten zonder fysieke inspanning, zoals massage, kunt u 1 op 1  wél weer starten zolang u zich houdt aan de RIVM maatregelen voor contactberoepen

Als bewegen onderdeel is van een (para)medische behandeling, zoals bij yogatherapie, dan gelden de regels voor (para)medische contactberoepen

Vragen over de verschillende regelingen

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Woensdag 20 mei kondigde het kabinet een vervolg van de Tozo 1 aan. Dit vervolg noemen we Tozo 2. Je kunt nu ook inkomensondersteuning aanvragen over de maanden juni, juli, augustus en september. Daarnaast blijft het mogelijk om een eenmalige lening voor bedrijfskapitaal aan te vragen. Tot 1 juni kon je Tozo 1 aanvragen. Dit is niet meer mogelijk. Het digitale aanvraagformulier voor Tozo 2 vind je op de website van de gemeente Rotterdam.

Nee. Tozo 2 heeft andere voorwaarden dan Tozo 1. Daarom wordt de uitkering niet automatisch verlengd. Tozo 2 moet je opnieuw aanvragen.
Op de website van de gemeente Rotterdam kun je kijken of je in aanmerking komt voor Tozo 2.
 

 


 

Met de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) kun je onder meer een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen tot maximaal 10.157 euro. Deze lening wordt verstrekt onder gunstige voorwaarden en is bedoeld voor zelfstandig ondernemers, onder wie ZZP’ers.

Je bent verplicht voor het bepalen van de hoogte van jouw uitkering veranderingen in je inkomen aan ons door te geven, op grond van artikel 17 van de Participatiewet. Dit geldt ook voor
andere wijzigingen, bijvoorbeeld in je privé- of woonsituatie. Zo moet je bijvoorbeeld ook doorgeven als je een ander rekeningnummer hebt waar je de Tozo op uitgekeerd wil hebben, je inmiddels geen partner meer hebt of inmiddels juist wel een partner hebt.

 

Je kunt ook jouw Tozo stopzetten, omdat je weer genoeg verdient. Als je inkomen boven de voor jouw geldende bijstandsnorm komt, dien je de Tozo stop te zetten. Je kunt deze veranderingen doorgeven via een e-mail aan rbz.wi@rotterdam.nl. Geef in de e-mail een toelichting op de verandering en vermeld je persoonlijke gegevens. Vermeld ook het bedrag dat je als inkomen ontvangt. Heb je al een uitbetaling gekregen voor jouw Tozo-aanvraag en heb je weer inkomsten? Dan kan het zijn dat je (een gedeelte van) de Tozo-uitkering moet terugbetalen.

Je kunt bellen naar 14 010 als je jouw aanvraag voor een lening voor bedrijfskapitaal in wil trekken. Een medewerker helpt je verder.

We bevinden ons nu in een overgangsfase. De komende maanden zullen steeds meer zelfstandig ondernemers weer gaan opstarten. Ook werkt het kabinet toe naar de situatie van ná de noodmaatregelen. De voorwaarden zijn aangepast aan deze veranderende situatie.

De Tozo-ondersteuning moet terechtkomen waar die het hardst nodig is. Door de invoering van de partnerinkomenstoets wordt geen uitkering levensonderhoud verstrekt aan ondernemers met een partner met inkomen. Ook de verklaring bij aanvraag bedrijfskrediet dat er geen sprake is van uitstel van betaling of een faillissement draagt eraan bij dat publiek geld op zorgvuldige wijze wordt besteed. Want zo wordt voorkomen dat de lening niet kan worden terugbetaald en de ondernemer verder in de schulden komt.

Je kunt een eenmalige lening voor bedrijfskapitaal voor maximaal €10.157 aanvragen. Ondernemers die bij Tozo 1 al een maximale lening voor bedrijfskapitaal (€10.157) aanvroegen, kunnen nu geen lening meer aanvragen. Ondernemers die bij Tozo 1 een gedeeltelijke lening voor bedrijfskapitaal aanvroegen, kunnen bij Tozo 2 een aanvullende lening tot maximaal €10.157 aanvragen.

Ja, dat kan. Je komt dan niet in aanmerking voor de Tozo-regeling met versoepelde voorwaarden. Je kunt dan de gewone aanvraagprocedure volgen. Jouw aanvraag wordt binnen 13 weken beoordeeld. Als het nodig is, ontvang je een voorschot.  Bel naar 010 – 433 9600 en geef aan dat je de reguliere aanvraagprocedure wilt volgen.

Nee, dit is een gift. Belangrijk is wel dat je de juiste informatie geeft. Ook ben je verplicht om veranderingen door te geven, bijvoorbeeld als je werk vindt of toch nog inkomsten uit jouw bedrijf hebt. Ook andere veranderingen die invloed kunnen hebben op de hoogte van je uitkering moet je doorgeven. Bijvoorbeeld veranderingen in jouw privé- of woonsituatie of in jouw financiële situatie. Die verplichting geldt op basis van artikel 17 van de Participatiewet.

Ja. Je moet deze lening terugbetalen. Het rentepercentage is 2%. Tot januari 2021 hoeft niet te worden afgelost. Als je een partner hebt, is deze medeaansprakelijk voor het terugbetalen van deze lening.

Als je jouw aanvraag hebt ingediend, krijg je op jouw scherm de melding dat je aanvraag is ontvangen. Je kunt ook je e-mailadres invullen aan het begin van het
aanvraagformulier. Je ontvangt een bevestiging per e-mail als je jouw e-mailadres hebt ingevuld.  Wil je een kopie van jouw aanvraag? Dan kun je die downloaden in de Mijn Loket-omgeving.

 

Ja, zorg dan wel dat jouw aanvraag compleet is en stuur alle gevraagde bijlagen mee. Laat ook zien dat je voldoet aan het urencriterium. Dit houdt in dat je ten minste 1.225 uur per jaar als zelfstandige hebt gewerkt en de zelfstandigenaftrek hebt gebruikt. Stuur een uitdraai boekhouding of concept-jaarcijfers 2019 mee. Heb je die niet? Stuur dan bijvoorbeeld jouw btw-aangifte en de winst- en verliesrekening van het laatste kwartaal van 2019 mee.
 

Een verlopen paspoort of ID is niet rechtsgeldig. Je moet een nieuw identiteitsbewijs aanvragen bij Burgerzaken in jouw gemeente. Je kunt een bewijs van de aanvraag voor een nieuwe paspoort of ID toevoegen bij jouw aanvraag voor de uitkering levensonderhoud. Dan nemen wij jouw aanvraag wel alvast in behandeling. Heb je jouw nieuwe geldige paspoort of ID? Mail dan zo snel mogelijk een kopie naar rbz.wi@rotterdam.nl met vermelding van naam, adres, telefoonnummer.

Heb je behoefte aan persoonlijke begeleiding bij het ondernemen? Neem dan contact op met Stichting Ondernemersklankbord. Door de huidige situatie biedt Stichting Ondernemersklankbord de rest van dit jaar kosteloos ondersteuning en coaching. Ervaren oud-ondernemers staan klaar om je te ondersteunen in bijvoorbeeld het voorkomen van een faillissement, bedrijfsopvolging en financiering. Je kunt je aanmelden op de website van Stichting Ondernemersklankbord. Binnen twee werkdagen neemt een coach contact met je op.

Het is nog steeds erg druk waardoor er vertraging kan ontstaan in de afhandeling van jouw aanvraag. Heb je meer dan 4 weken geleden een aanvraag voor Tozo 1 gedaan en nog geen voorschot ontvangen? Bel hierover naar 14 010. Geef aan dat je meer dan 4 weken  geleden een Tozo 1-aanvraag hebt gedaan en dat je nog geen voorschot hebt ontvangen. Een medewerker onderzoekt de status van jouw aanvraag.

Welk bedrag je maximaal krijgt, hangt af van jouw gezinssamenstelling. Er zijn maximumbedragen voor een alleenstaande of alleenstaande ouder en maximumbedragen voor gehuwden/samenwonenden. Voor de Tozo kijken we niet naar jouw vermogen (bijvoorbeeld spaargeld of een eigen huis). Het inkomen van een eventuele partner telt mee voor het recht op de Tozo 2.

Gezinssituatie en de daarbij behorende bijstandsnorm

 • Alleenstaanden en alleenstaande ouders van 18 tot 21 jaar € 259,78
 • Alleenstaanden en alleenstaande ouders van 21 tot AOW-leeftijd: € 1.052,32
 • Gezin waarvan ten minste 1 partner als zelfstandig ondernemer een beroep doet op de Tozo, aanvrager en partner ouder dan 21 tot AOW-leeftijd: € 1.503,31
 • Gezin waarvan ten minste 1 partner als zelfstandig ondernemer een beroep doet op de Tozo, 1 partner 21 tot AOW-leeftijd, 1 partner 18 tot 21 jaar, geen kinderen: € 1.011,44
 • Gezin waarvan ten minste 1 partner als zelfstandig ondernemer een beroep doet op de Tozo, 1 partner 21 tot AOW-leeftijd, 1 partner 18 tot 21 jaar, wel kinderen: € 1.312,10
 • Gezin waarvan ten minste 1 partner als zelfstandig ondernemer een beroep doet op de Tozo, 1 partner 21 tot AOW-leeftijd, 1 partner AOW-leeftijd: € 1.594,42
 • Gezin waarvan ten minste 1 partner als zelfstandig ondernemer een beroep doet op de Tozo, beiden 18 tot 21 jaar, geen kinderen: € 519,56
 • Gezin waarvan ten minste 1 partner als zelfstandig ondernemer een beroep doet op de Tozo, beiden 18 tot 21 jaar, wel kinderen: € 820,22

Heb je op dit moment onvoldoende saldo op je rekening staan? En kun je bijvoorbeeld geen boodschappen meer doen? Dan kom je misschien in aanmerking voor de ‘broodnoodprocedure’. Voordat jouw aanvraag voor broodnood beoordeeld kan worden, moet je een Tozo-2-aanvraag indienen via www.rotterdam.nl/rbzcorona. Bel daarna naar 14 010 en geef aan dat je broodnood wilt aanvragen. Woon je in Maassluis, Schiedam, Vlaardingen, de Drechtsteden, Gouda, Zoetermeer, Westvoorne of Pijnacker-Nootdorp? Neem voor broodnood dan contact op met je eigen gemeente.
 

Je kunt bij de gemeente Rotterdam RBZ terecht als je woont in een van de volgende gemeenten: Brielle, Capelle a/d IJssel, Hellevoetsluis, Hoeksche Waard, Krimpenerwaard, Krimpen a/d IJssel, Lansingerland, Leiden, Leiderdorp, Midden-Delfland, Nissewaard, Oegstgeest, Rotterdam, Zuidplas.
 

Let op! Woon je in Maassluis, Schiedam, Vlaardingen, de Drechtsteden, Gouda, Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp, Midden-Delfland of Westvoorne? Lees dan deze informatie.

 

Woon je in Maassluis, Schiedam of Vlaardingen? Dan kun je een aanvraag Tozo via de website van Stroomopwaarts doen. Ook voor broodnood kun je bij Stroomopwaarts terecht.

 

Woon je in de Drechtsteden? Dan kun je een aanvraag tijdelijke inkomensondersteuning (Tozo) via de website van de Sociale Dienst Drechtsteden doen. Ook voor broodnood kun je bij de Drechtsteden terecht. Wil je alleen een lening bedrijfskapitaal aanvragen of een aanvraag tijdelijke inkomensondersteuning én een lening bedrijfskapitaal (Tozo)? Dien dan jouw aanvraag in via het aanvraagformulier op www.rotterdam.nl/rbzcorona.

 

Woon je in Gouda? Dan kun je een aanvraag Tozo via de website van Gouda doen. Ook voor broodnood kun je bij Gouda terecht.

 

Woon je in Zoetermeer? Dan kun je een aanvraag Tozo via de website van Zoetermeer doen. Ook voor broodnood kun je bij Zoetermeer terecht.

 

Woon je in Pijnacker-Nootdorp? Dan kun je een aanvraag Tozo via de website van Pijnacker-Nootdorp doen. Ook voor broodnood kun je bij Pijnacker-Nootdorp terecht.

 

Woon je in Westvoorne? Dan kun je een aanvraag Tozo via de website van Westvoorne doen. Ook voor broodnood kun je bij Westvoorne terecht. Heb je bij gemeente Rotterdam aangevraagd en je wilt Tozo 2 aanvragen? Ook dan kun je in Westvoorne terecht.

 

Woon je in Midden-Delfland? Dan kun je een aanvraag Tozo via de gemeente Rotterdam doen. De afhandeling gebeurt door Midden-Delfland zelf. Heb je vragen over de status van uw aanvraag? Dan kun je bij Midden-Delfland terecht.

Het kan zijn dat je minder hebt gekregen dan € 1.052,32 voor een alleenstaande of € 1.503,31 voor een gezin. Dat komt door de inkomsten die je bij de aanvraag hebt opgegeven. Deze inkomsten worden afgetrokken van de bijstandsnorm die voor jou geldt. Daarom is het voorschot lager.

Op de pagina van de rijksoverheid vind je meer veelgestelde vragen over de Tozo. Heb je nog geen antwoord op je vraag? Neem dan contact op met 14010, het Regionaal Bureau Zelfstandigen of het Coronaloket van de KvK. Contactgegevens vind je onderaan deze pagina.

Tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) (vervangt de werktijdverkorting (WTV))

Deze maatregel vervangt de werktijdverkorting (WTV). Werkgevers kunnen met de nieuwe regeling een aanvraag indienen voor een ‘substantiële tegemoetkoming in de loonkosten’ en hiervoor van het UWV een voorschot ontvangen. Zo kunnen werkgevers werknemers met een vast én flexibel contract in dienst houden en doorbetalen. Ook oproepkrachten vallen hieronder.

Loonkostensubsdie op basis van Partcipatiewet (de zogeheten banenafspraak) en NOW-subsidie blijven naast elkaar bestaan. In deze bijzondere situatie accepteert de overheid namelijk dubbele subsidiëring van de loonkosten.

Meer informatie:Toolbox Banenafspraak

Als je al een WTV (werktijdverkorting) hebt aangevraagd, wordt die vanaf nu beschouwd als een aanvraag voor de nieuwe tegemoetkomingsregeling. Je hoeft niets te doen en krijgt vanzelf bericht. Als je al een toekenning voor werktijdverkorting hebt gehad, blijft deze van kracht. Als je na de einddatum wilt verlengen, stap je op dat moment over naar de NOW-regeling.

Meer informatie over de NOW vind je op Ondernemersplein en in het artikel NOW-regeling: tegemoetkoming in loonkosten.

Sinds 6 april kan je voor NOW een aanvraag indienen via het UWV. De aanvraagperiode loopt tot en met 31 mei 2020. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen, krijgen binnen 2 tot 4 weken een voorschot. Voor de aanvraag is geen eHerkenning of andere vorm van authenticatie en autorisatie nodig. Aanvragen doe je met je loonheffingsnummer.

***
Na 31 mei geldt het volgende (update 20 mei) :

Een ondernemer die minstens 20% omzetverlies verwacht, kan vanaf 6 juli 2020 een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen bij UWV voor juni, juli en augustus. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel doorbetalen. De verlengde NOW-regeling hanteert dezelfde systematiek van tegemoetkoming, maar de nieuwe regeling bevat ook wijzigingen.

De vaste (forfaitaire) opslag wordt verhoogd van 30 naar 40 procent. Daarmee levert de NOW ook een bijdrage aan andere kosten dan de loonkosten. De referentiemaand voor de loonsom wordt maart 2020. Daarnaast wordt in de al lopende NOW-regeling maart ook als uitgangspunt genomen als de loonsom in de maanden maart-mei hoger is dan in januari-maart. Dit is van belang voor seizoensgebonden bedrijven. Verder mag een bedrijf dat gebruik maakt van de NOW over dit jaar geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen.

In de NOW 2.0 blijft de correctie op de subsidie bij ontslag bestaan, maar de subsidie wordt niet meer extra verlaagd bij bedrijfseconomisch ontslag. Bedrijven die voor een grote reorganisatie staan en gebruikmaken van de verlengde NOW, moeten vanaf vandaag rekening houden met de aanvullende voorwaarden uit het nieuwe noodpakket. Dit houdt onder meer in dat bedrijven die om bedrijfseconomische redenen meer dan twintig mensen moeten ontslaan, de vakbond of de personeelsvertegenwoordiging moeten betrekken

Werkgevers die de NOW aanvragen, worden verplicht om hun werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen. Werkgevers leggen hier bij aanvraag van de NOW 2.0 een verklaring over af. Ter ondersteuning van initiatieven van sociale partners trekt het kabinet daarvoor 50 miljoen euro uit via het crisisprogramma NL leert door waarmee mensen vanaf juli kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen kunnen volgen om zich aan te passen aan de nieuwe economische situatie.
***

Dit kun je niet meer aanvragen. Die regeling is gestopt omdat de WTV niet snel genoeg was, en niet goed toepasbaar op de uitzonderlijke situatie rond het coronavirus. De Tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) vervangt de Werktijdverkorting (WTV).

Als je al een toekenning voor werktijdverkorting hebt gehad, blijft deze van kracht. Als je wil verlengen, stap je over naar de nieuwe regeling. Als je al een aanvraag voor WTV gedaan had, wordt die vanaf nu beschouwd als een aanvraag voor de NOW. Je hoeft dan niets te doen en krijgt vanzelf bericht.

Ga voor verder informatie naar de website van het ministerie van SZW.

Heb je een vraag en stel je deze liever telefonisch? Ondernemers met vragen over de NOW kunnen ook bellen met 0800 2117.

Om te voorkomen dat veel mensen hun baan kwijtraken door het coronavirus is de NOW in het leven geroepen. Met de NOW hoopt de overheid dat zoveel mogelijk mensen hun baan behouden, zelfs als er tijdelijk geen werk voor hen is. De NOW vervangt de werktijdverkorting (WTV) die is ingetrokken.

Werkgevers kunnen met de NOW-regeling een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten. De hoogte daarvan hangt af het omzetverlies en bedraagt maximaal 90% van de loonsom. Doel is dat werkgevers hun werknemers met een vast én flexibel contract in dienst kunnen houden en door kunnen betalen. Ook oproepkrachten en payrollers vallen binnen de NOW. Uitzendbureaus kunnen ook voor uitzendkrachten een tegemoetkoming aanvragen. DGA’s, ondernemers en eigenaren worden niet in de regeling meegenomen. Directeuren van BV’s wel, mits ze onder de werknemersverzekeringen vallen en daar premie voor wordt ingehouden op het loon.

Werkgevers kunnen dankzij de Tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) werknemers met een vast én flexibel contract in dienst houden en doorbetalen. Ook oproepkrachten vallen hieronder. Uitzendbureaus kunnen ook voor uitzendkrachten een tegemoetkoming aanvragen. De tegemoetkoming kan in ieder geval voor 3 maanden aangevraagd worden, met de mogelijkheid tot verlenging (evt. onder andere voorwaarden) met nog eens 3 maanden.


Meer informatie over de Tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW): https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/#noodfonds

Als door een arts of de GGD is vastgesteld dat iemand binnen je bedrijf corona heeft, kun je volgens arbodienst Arboned de volgende stappen doorlopen:
 

 • Stuur de werknemer direct naar huis; de werknemer mag terugkeren als hij/zij en diens gezinsleden gedurende 24 uur volledig klachtenvrij zijn.
 • Ventileer de ruimte(s) waar de werknemer is geweest een half uur.
 • Reinig en desinfecteer alle contactoppervlakken zoals toetsenbord, trapleuningen en liftknoppen met reguliere schoonmaakmiddelen.
 • Overleg met de GGD en informeer eventueel je arbodienst.
 • Maak indien mogelijk een logboek van de personen met wie de werknemer nauw contact heeft gehad (fysieke aanraking en/of binnen 2 meter gedurende 15 minuten). Maak altijd een afweging of het noodzakelijk is een logboek bij te houden, gelet op de bescherming van (de gezondheid van) je werknemers en houdt bij het maken ervan rekening met de privacy van de besmette werknemer.
 • Weer alle werknemers met wie nauw contact is geweest, indien mogelijk, preventief 14 dagen van de werkplek. Maak altijd een afweging of het noodzakelijk is om een contactonderzoek te doen, gelet op de bescherming van (de gezondheid van) je werknemers en doe dit zoveel mogelijk anoniem.
 • Doe een geanonimiseerde mededeling aan alle werknemers met daarin een extra oproep alert te zijn op luchtwegklachten en informatie over de genomen maatregelen.
 • Heb speciale aandacht voor de zorgen bij kwetsbare werknemers en werknemers met een verhoogd risico.
 • Overweeg bij veel onrust onder werknemers een kortdurende (preventieve) sluiting van de vestiging.

De overheid heeft cruciale beroepsgroepen en vitale processen aangemerkt. Mensen die werken bij bedrijven die binnen die criteria vallen, moeten blijven werken om de samenleving draaiende te houden. Zij mogen daarom gebruikmaken van noodopvang voor hun kinderen. Als in een gezin 1 ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen als dat kan. Datzelfde geldt voor ouders die allebei niet in een cruciaal beroep zitten: als je werknemers hierdoor in de knel komen, wordt hen geadviseerd met jou als werkgever op zoek te gaan naar een oplossing.

 

Let op: Als je betaalt voor de reguliere opvang, loopt die betaling door, ook als je geen aanspraak kunt maken op de noodopvang. De betaling loopt ook door als je weliswaar een cruciaal beroep hebt en recht hebt op noodopvang, maar wel al voor de reguliere opvang betaalt. De Rijksoverheid compenseert de eigen bijdrage van ouders. Dat gaat via de kinderopvangorganisaties, die het verschil tussen het factuurbedrag
en de ontvangen kinderopvangtoeslag over de periode 16 maart t/m 28 april 2020 overmaken aan de ouders. Eventuele verlenging is mogelijk als de situatie onverhoopt langer aanhoudt. Meer daarover vind je op de website van de Rijksoverheid.

Als een werknemer zich ziekmeldt, mag je niet informeren naar het ziektebeeld. Anders gezegd: je kunt niet vragen of je werknemer besmet is met het coronavirus. Mogelijk vertelt je werknemer dit zelf, maar dan mag je dit niet registreren. Ook is het niet toegestaan de rest van je personeel te laten weten wie besmet is. Over de gezondheid van werknemers mag je immers geen gegevens delen. Omdat je soms maatregelen moet nemen om de gezondheid van je personeel te beschermen, zal soms af te leiden zijn wie besmet is. De werkgever moet zelf een zorgvuldige afweging maken tussen de privacybelangen van de werknemer en zijn verplichting om een veilige werkplek te garanderen, aldus ArboNed.
 

Kom je niet in aanmerking voor de NOW, bekijk dan de andere voorzieningen van het kabinet en gemeente Rotterdam.

Om snel te weten of je in aanmerking komt voor een regeling doe je de regelingencheck van de Kamer van Koophandel. Op basis van een paar vragen, krijg je inzicht in de regelingen die mogelijk op jouw bedrijf van toepassing zijn. En de Kamer van Koophandel verwijst je direct naar de informatie over de regelingen.

Ben je noodgedwongen om mensen te ontslaan vraag dit ontslag dan aan bij het UWV.

Als je NOW gekregen hebt is een van de voorwaarden dat je tussen 18 en 31 mei 2020 geen ontslag aanvraag doet bij het UWV om bedrijfseconomische redenen. Als je toch een ontslag indient, zal het UWV deze aanvraag in behandeling nemen maar heeft dit gevolgen voor je NOW-subsidie. Daarop wordt een correctie doorgevoerd. Bij de definitieve vaststelling van de NOW wordt bepaald wat het loon is van de werknemers voor wie je ontslag aangevraagd hebt. Dit loon wordt vervolgens verhoogd met 50%. Dit loon, plus de vermeerdering van 50%, wordt vervolgens in mindering gebracht op de totale loonsom waarop de hoogte van je NOW-subsidie is gebaseerd.

***
Na 31 mei wordt de NOW verlengd (t/m augustus) met wat wijzigingen (update 20 mei):

In de NOW 2.0 blijft de correctie op de subsidie bij ontslag bestaan, maar de subsidie wordt niet meer extra verlaagd bij bedrijfseconomisch ontslag. Bedrijven verklaren bij de nieuwe NOW-aanvraag wel dat zij overleggen met vakbonden als zij voor meer dan 20 medewerkers bedrijfseconomisch ontslag willen aanvragen. Dit sluit aan bij de regelgeving rondom collectief ontslag. Ook blijft de wettelijke bescherming bij ontslag gewoon van kracht.

Werkgevers die de NOW aanvragen, worden verplicht om hun werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen. Werkgevers leggen hier bij aanvraag van de NOW 2.0 een verklaring over af. Ter ondersteuning van initiatieven van sociale partners trekt het kabinet daarvoor 50 miljoen euro uit via het crisisprogramma NL leert door waarmee mensen vanaf juli kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen kunnen volgen om zich aan te passen aan de nieuwe economische situatie.
***

 

Meer informatie en voorwaarden van de NOW vind je op Ondernemersplein en in het artikel NOW-regeling: tegemoetkoming in loonkosten.)

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) was 1 van de noodmaatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De TOGS was open tot en  met vrijdag 26 juni voor ondernemers die directe schade ondervonden van diverse kabinetsmaatregelen om het coronavirus in te dammen.

Deze specifieke groep ondernemers kon een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 netto krijgen waarmee ze hun vaste lasten betalen, zoals bijvoorbeeld de huur van een bedrijfspand.

Het is niet meer mogelijk de TOGS aan te vragen.  Ondernemers die voor de TOGS-regeling in aanmerking kwamen, kunnen mogelijk gebruik maken van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL).

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) helpt mkb-bedrijven (met maximaal 250werknemers) met het betalen van een deel van hun vaste lasten in juni, juli, augustus en september 2020. De subsidie is voor bedrijven die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis. Aanvragen kan één keer vanaf 30 juni 2020 om 09:00 uur bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Bedrijven kunnen de subsidie tot uiterlijk 30 oktober 2020 aanvragen.

Ondernemingen in de horeca, recreatie, strandtenten, sportscholen, evenementen, standbouwers, kermissen, sauna’s, wellness centra, podia en theaters vallen hier ook onder.

Heb je eerder via TOGS een eenmalige tegemoetkoming ontvangen? En wil je nu in aanmerking komen voor de TVL? Dan moet je een nieuwe aanvraag doen voor de TVL.

De hoofd- of nevenactiviteit van jouw bedrijf moet overeenkomen met één van de vastgestelde SBI-codes. SBI staat voor Standaard Bedrijfsindeling en geeft aan wat de hoofd- en de nevenactiviteiten van een bedrijf zijn. Jouw bedrijf moet op 15 maart 2020 met deze hoofd- of nevenactiviteit ingeschreven staan in het Handelsregister van KVK. Je kunt de SBI-code niet alsnog aanpassen om in aanmerking te komen. Komt de hoofdactiviteit niet in aanmerking, maar meerdere nevenactiviteiten wel? Dan berekenen we de TVL op basis van de nevenactiviteit met het hoogste CBS-percentage gemiddelde aandeel van de vaste lasten in de omzet.

Bekijk hier alle vastgestelde SBI-codes.

Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

Om ondernemers die door de gevolgen van het coronavirus zijn getroffen te helpen, zijn de regels voor de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) versoepeld. Deze aangepaste regeling wordt de BMKB-C genoemd en is sinds 16 maart van kracht. Met de maatregel kunnen bedrijven onder gunstiger voorwaarden geld lenen bij de bank, bijvoorbeeld om rekeningen te betalen en betalingsachterstanden weg te werken.

Meer informatie.

Aanvragen van de regeling doe je niet zelf. Je kunt een geaccrediteerde financier vragen om van de regeling gebruik te maken. Meestal is dat jouw bank. De geaccrediteerde financiers staan op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Om de procedure te versnellen heeft de overheid met banken afspraken gemaakt over de beoordeling van kredietaanvragen. Zij kunnen de toepassing van BMKB-C daarom zonder tussenkomst van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland afhandelen.

Met deze verruimingsmaatregel wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50% naar 75%. Bovendien is de regeling ook toepasbaar op overbruggingskredieten en rekening courant kredieten met een looptijd tot 2 jaar.

Verder:

 • De persoonlijke borg van de ondernemer is verlaagd van 25% naar 10%.
 • Het kredietdeel voor risico van de bank kan in de vorm van een nieuwe lening, een nieuw rekening courant krediet (rood staan) of een verhoging van een bestaand rekening courant krediet.
 • Het maximale krediet is vastgesteld op 1,5 miljoen euro.
 • Het garantiepercentage in de BMKB naar 100 procent voor kredieten tot 100.000 euro.
 • De manier van aflossen kiest de bank. De opties zijn:
  • lineair (elke keer hetzelfde bedrag + rente over het openstaande bedrag), eventueel met aflossingsvrije periode
  • ineens, aan het einde van de looptijd
 • De toets op een tekort aan zekerheden is bij inzet BMKB-C niet van toepassing.

Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO)

MKB’ers en grote bedrijven die moeite hebben om bankleningen en –garanties te krijgen kunnen gebruikmaken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. Met de GO geeft de overheid een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties. Het maximum per onderneming ligt tijdelijk op 150 miljoen euro. Het Kabinet heeft zich eraan committeert dat zij alle garantieruimte verstrekt die nodig is.

Je komt in aanmerking als je voldoet aan de volgende criteria:

 • Je hebt een (middel)grote onderneming met substantiële activiteiten in Nederland, Bonaire, Sint Eustatius of Saba.
 • Jouw onderneming is in de kern gezond.
 • Jouw onderneming heeft bevredigende rentabiliteits- en continuïteitsperspectieven.
 • Je hebt alleen Fresh Money.
 • Jouw onderneming heeft geen bovenmatige kapitaalonttrekking in de laatste 12 maanden.
 • Je vraagt GO alleen aan voor financiering van eigen bedrijfsactiviteiten.

Je vraagt niet zelf GO aan. Je vraagt jouw financier die is aangesloten bij de GO-regeling om de regeling te gebruiken. De financier vraagt de GO aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Klein Krediet Corona (KKC)

De KKC is een van de aanvullende maatregelen om ondernemers te ondersteunen vanwege de economische gevolgen van het coronavirus. De regeling wordt nu uitgewerkt en moet – net als eerder is gebeurd met andere noodmaatregelen – goedgekeurd worden door de Europese Commissie.

Onder de KKC-regeling kunnen ondernemers een lening aanvragen van minimaal € 10.000 en maximaal € 50.000. De looptijd is maximaal 5 jaar, en de rente bedraagt maximaal 4%. Daarnaast betalen ondernemers aan de staat een eenmalige premie van 2% als vergoeding. De regeling staat open voor ondernemers met een omzet vanaf € 50.000,- die voor de coronacrisis voldoende winstgevend waren en die zijn ingeschreven in de KvK voor 1 januari 2019.

De regeling Klein Krediet Corona (KKC), die extra liquiditeit voor het micro-, midden- en kleinbedrijf mogelijk maakt, is goedgekeurd door de Europese Commissie. Daarom kan deze coronaregeling voor een financieringsbehoefte van 10.000 tot 50.000 euro op vrijdag 29 mei 2020 open voor ondernemers. Leningen die vanaf 7 mei 2020 zijn verstrekt en voldoen aan de voorwaarden van de regeling kunnen bovendien vanaf 29 mei worden geherfinancierd tegen de voorwaarden van de KKC. Lees hier meer over KKC.

Je kunt voor deze kredietregeling (en andere regelingen zoals de BMKB en GO) terecht bij jouw kredietverstrekker, bijvoorbeeld de bank. De regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW) loopt via het UWV en ondersteuning zzp’ers (TOZO) via RBZ. Richtlijnen voor winkels zijn te vinden bij de brancheorganisaties. Voor belastingmaatregelen kunnen ondernemers terecht bij Belastingdienst Zakelijk.

Uitstel betalingen

Ja, voor inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting kun je uitstel van betaling aanvragen. In lijn met de landelijke maatregelen krijgen alle Rotterdamse ondernemers en ZZP’ers uitstel van belastingbetaling van drie maanden. Ook zijn alle incassomaatregelen stopgezet en gelden geen invorderingskosten. Op dit moment bereidt de Belastingdienst de aangepaste maatregelen voor.

Als je door het coronavirus in de problemen bent gekomen, kun je de Belastingdienst verzoeken om uitstel van belastingbetaling. Dat kan gaan om je inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. Als je de komende maanden te laat je belasting betaalt, zal de Belastingdienst geen verzuimboete uitdelen. Als je door de huidige situatie een lagere winst verwacht is het bovendien raadzaam een verlaging van de voorlopige aanslag aan te vragen.
Meer informatie.

 

Verlenging belastingmaatregelen
De periode waarin getroffen ondernemers belastinguitstel kunnen aanvragen, is verlengd tot 1 september 2020. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden voldaan. De belastingrente en invorderingsrente voor alle belastingmiddelen zijn tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%. Ook andere belastingmaatregelen, zoals een versoepeling van het urencriterium voor zzp’ers en de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen, worden tot 1 september 2020 verlengd.

Ondernemers krijgen bij de eerste aanvraag direct drie maanden uitstel van betaling. Voor die drie maanden hoeven ze maar één keer een verzoek in te dienen (voor uitstel van alle belastingsoorten). Ondernemers kunnen ook voor een langere periode dan drie maanden uitstel aanvragen. Daarbij is van belang dat zoveel mogelijk geld dan ook echt in de bedrijven blijft. Om dit extra te waarborgen, moeten ondernemers bij uitstel langer dan drie maanden verklaren dat ze geen dividenden en bonussen uitkeren, of eigen aandelen inkopen.


Gemeentelijke heffingen
Daarnaast krijgen alle ondernemers en ZZP'ers in Rotterdam uitstel van betaling van de gemeentelijke heffingen (OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing, toeristenbelasting, reclame- en precariobelasting) voor drie maanden. Dit gebeurt automatisch; hiervoor hoef je niets te doen. Ook alle invorderingstrajecten die betrekking hebben op deze heffingen worden voor drie maanden stopgezet.

Met het langzaam weer op gang komen van de samenleving start de gemeente vanaf 1 juli weer met het innen en opleggen van belastingen. Voor ondernemers en zzp’ers die nog niet in staat zijn om op dit moment al belastingen te betalen biedt de gemeente maatwerk
en gepaste betalingsregelingen.

Op rotterdam.nl  per belasting- en heffing soort welke maatregelen nu genomen zijn en wat dat voor ondernemers betekent.

 

Met het langzaam weer op gang komen van de samenleving start de gemeente vanaf 1 juli weer met het innen en opleggen van belastingen. Voor ondernemers en zzp’ers die nog niet in staat zijn om op dit moment al belastingen te betalen biedt de gemeente maatwerk en gepaste betalingsregelingen.

Lokale belastingen en heffingen
Op rotterdam.nl staat per belasting- en heffing soort welke maatregelen nu genomen zijn en wat dat voor ondernemers betekent.

Ondernemers en zzp’ers krijgen vanaf 10 juni een brief met informatie over de uitgebreide betalingsmogelijkheden. Ook is er dan een speciaal telefoonnummer ingericht voor het maatwerk.

Ben je ondernemer of ZZP'er, heb je een aanslag lokale belastingen ontvangen en kom je door de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus in financiële problemen? Dan geeft SVHW je de mogelijkheid om jouw aanslag in termijnen te betalen of om uitstel van betaling aan te vragen. Reageer in ieder geval voor de vervaldatum van jouw aanslag.

Betaling in termijnen

Dit kan alleen via automatische incasso. Geef hiervoor een machtiging af vóór de vervaldatum van jouw aanslag. Je regelt dat via Mijn SVHW. Je kunt ook telefonisch een machtigingsformulier aanvragen via (0186) 577 222 of (0800) 020 08 73. Houd daarbij jouw subjectnummer bij de hand. Het subjectnummer vind je rechtsboven op jouw aanslagbiljet.

Het aantal termijnen is afhankelijk van de datum dat je de machtiging voor automatische incasso afgeeft. Geef je de machtiging binnen één maand, twee of drie maanden na dagtekening van de aanslag af? Dan incasseren wij in respectievelijk tien, negen of acht maanden.

Uitstel van betaling

Wanneer je de aanslag later wil betalen dan de oorspronkelijke vervaldatum die op jouw aanslagbiljet vermeld staat, dan betaal je uiterlijk 31 augustus 2020. Je regelt dit via het contactformulier. Kies op het contactformulier voor “Betalen”, vervolgens voor “Uitstel voor ondernemers/ZZP-ers tot uiterlijk 31-8-2020” en vul het formulier in. Je kunt ook telefonisch uitstel aanvragen via (0186) 577 222 of (0800) 020 08 73. Houd daarbij jouw subjectnummer en KVK-nummer bij de hand. Het subjectnummer vind je rechtsboven op jouw aanslagbiljet.

Bekijk het overzicht van de SVHW belastingen.

Alle heffingen die door de gemeentebelastingen opgelegd worden aan een KVK-nummer, dus ook alle zzp’ers die vanuit huis werken, hebben dezelfde mogelijkheden. Namelijk de mogelijkheid om de aanslag in termijnen te betalen of om uitstel van betaling aan te vragen. Zie ook het antwoord hierboven.


 

Met het langzaam weer op gang komen van de samenleving start de gemeente vanaf 1 juli weer met het innen en opleggen van belastingen. De gemeente maakt aan het begin van het jaar een voorschot over naar de BIZ-stichting en stuurt meestal in maart een belastingaanslag naar de ondernemers.

Vanwege de coronamaatregelen wordt de BIZ-aanslag vanaf 1 juli verstuurt. Op rotterdam.nl staat per belasting- en heffing soort welke maatregelen nu genomen zijn en wat dat voor ondernemers betekent.

 

Als ondernemer in Rotterdam kun je uitstel van betaling aanvragen voor bepaalde leges. De regeling geldt onder andere voor horeca.

Uitstel van betaling voor de leges geldt voor aanvragen van (kortlopende en voorlopige) exploitatievergunningen (voor eet- en drinkgelegenheden, speelautomatenhallen, seksinrichtingen en escort), Drank- en Horecawetvergunningen en aanwezigheidsvergunningen. Overige vergunningen die je aanvraagt bij het Team Vergunningen van Directie Veiligheid komen hiervoor niet in aanmerking (denk onder andere aan terrasvlonder, kraskaarten, ontheffingen, vergunning coffeeshops, wijziging beheerder/leidinggevende).

Als je gebruik wilt maken van dit uitstel, geef je via Mijn Loket op rotterdam.nl aan dat je per factuur wilt betalen. De facturen worden vervolgens niet eerder dan het vierde kwartaal van 2020 geïnd, of totdat de gemeente anders besluit. 

 

 

Voor winkeliers, marktkooplieden en horecaondernemers

Je kan terecht bij de volgende informatiepunten:

 • Een Q&A over de mondkapjesplicht vindt je op rijnmondveilig.nl.
 • Je kunt ook contact opnemen met de Ondernemersbalie via 14010 of ondernemersbalie@Rotterdam.nl. Daar brengen ze je in contact met de juiste persoon voor je vraag. De Ondernemersbalie is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9:00 -17:00 uur.
 • Voor vragen met betrekking tot de markten kun je contact opnemen met de afdeling markten via telefoonnummer 010- 2676150 of e-mail marktenstz@rotterdam.nl. De afdeling markten is telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur.

Nee, dit valt onder het ondernemersrisico. Het advies bij gedwongen sluiting is om voor de gemeentelijke belastingen een betalingsregeling aan te vragen. 

 

Via het programma Versnellen innovatie MKB werken we met de retailsector uit hoe versneld digitalisering ingezet kan worden om de veerkracht van de retailsector te versterken.

 

Heb je ideeën over hoe je je bedrijfsvoering in deze ingewikkelde periode wilt voorzetten, maar weet je niet zeker of lokale regels dit toelaten? Mail je vraag naar programma Anders Geregeld: andersgeregeld@rotterdam.nl.

Bij het programma Anders Geregeld gaan ze binnen de gemeente Rotterdam op zoek naar de antwoorden op jouw specifieke vragen. Hier lees je meer informatie over het programma.


 

Vanaf 1 juni om 12uur 's middags  mogen de terrassen weer open. Op terrassen geldt geen maximum aantal personen. Wel moet iedereen aan een tafel zitten en 1,5 meter afstand tot elkaar houden (behalve mensen uit hetzelfde huishouden).

Ja, ook de verkoper is verantwoordelijk. Indien de drukte bij zijn kraam te groot wordt, dient hij of zij in te grijpen.

Ja, voor de metermaat die nu in gebruik is. Dus voor een kraam van 5 meter front.

Marktlieden kunnen gebruik maken van de financiële hulp die geboden wordt aan bedrijven die door de corona-maatregelen hun deuren moesten sluiten. Zie het overzicht op de pagina met alle hulp.

Voor de periode dat de markt gesloten is vervallen de marktgelden. Marktlieden die vanaf 8 mei weer mogen verkopen op de markt betalen vanaf dat moment voor de metermaat die nu in gebruik is. Dus voor een kraam van 5 meter front.

Hoe werkt dat?

Sinds 13 maart 2020 heb je als ondernemer (een periode) niet meer de mogelijkheid gehad om op de markten in Rotterdam te staan. Dit betekent dat je voor die periode ook geen marktgelden meer hoeft te betalen.

 • Maak je gebruik van automatische incasso van de marktgelden? Dan is waarschijnlijk ook periode drie van het eerste kwartaal 2020 afgeschreven. Onze excuses hiervoor. Het bedrag voor periode 3 staat zo snel mogelijk weer op jouw rekening.  De verrekening van het eerste deel van maart vindt op een later tijdstip plaats.
 • Heb je het hele kwartaal al betaald? Dan ontvang je het gedeelte van na 12 maart 2020 terug.
 • Heb je nog niet betaald? Je ontvangt dan later een aangepaste factuur. De oude factuur hoef je niet te betalen.

Voor de buitenruimte gelden een aantal regels waar iedereen zich aan moet houden:

 

Trottoirs en pleinen

 • Markeringen in de buitenruimte zijn een verantwoordelijk van de ondernemer, individueel of verenigd.
 • Maak bij voorkeur gebruik van markeringstape. Houd daarbij oog voor verwijderbaarheid.
 • Gebruik van ducttape is niet toegestaan, dit laat zeer moeilijk verwijderbare lijmresten achter.
 • Gebruik van verf is niet toegestaan.
 • Als ondernemers ben je zelf verantwoordelijk voor het goed weghalen van de markering/tape indien nodig.
 • Eventuele schoonmaakkosten die de gemeente heeft aan het verwijderen van marketing/tape zijn voor rekening de ondernemer(svereniging).
 • Aanwijzingen van toezichthouders ed. dienen te worden opgevolgd.

 

Rijbaan

 • Tijdelijke markeringen op de rijbaan als onderdeel van een goedgekeurde tijdelijke verkeersmaatregel worden aangebracht door de gemeente.

Bekijk ook

Alle hulp op een rij
Regelingencheck
Uitstel betaling belastingen
Handige links