Foto: Peter Schmidt

Veelgestelde vragen van Ondernemers

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De regeling is voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers. Het voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. En in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen.

Tozo 3 lening voor bedrijfskapitaal na Tozo 1 en/of 2

Woensdag 20 mei kondigde het kabinet een vervolg van de Tozo 1 aan. Dit vervolg noemen we Tozo 2.

Zelfstandigen die als gevolg van de coronacrisis liquiditeitsproblemen hebben, kunnen ook in de vervolgregeling een lening aanvragen voor bedrijfskrediet. Hierbij geldt dat de lening voor de Tozo 1, Tozo 2 en de Tozo 3 gezamenlijk, een maximum kent van € 10.157 euro.
Je kan geen beroep doen op Tozo 3 lening voor bedrijfskapitaal als je surseance of faillissement hebt aangevraagd of verkregen voor jezelf, jouw onderneming of één van de vennoten waarmee je samenwerkt.

Tot 1 oktober 2020 kon je Tozo 2 aanvragen. Na 1 oktober kun je Tozo 3 aanvragen bij jouw woongemeente. Deze geldt van 1 oktober tot en met 30 juni 2021. Voor Tozo 3 moet je een nieuwe aanvraag indienen. Ook als je eerder een aanvraag voor Tozo 1 of 2 hebt ingediend. Vraag Tozo 3 aan via de webpagina van RBZ . Ondernemers die eerder bij gemeente Rotterdam Tozo 2 aanvroegen, ontvangen een brief zodra het aanvraagformulier voor Tozo 3 beschikbaar is.

Als je al een Tozo 2-uitkering ontvangt, kun je een verkort aanvraagformulier indienen zodra jouw woongemeente de aanvraagprocedure gereed heeft. Jouw Tozo 2 uitkering wordt niet automatisch verlengd. Je dient bij jouw aanvraag aan te geven of jouw situatie sinds jouw vorige aanvraag wel of niet veranderd is.

Uitkering tot 1 juli 2021

De uitkering levensonderhoud kan als je aan de voorwaarden voldoet worden toegekend over de maanden oktober 2020 tot en met juni 2021. Je kan zelf aangeven voor hoeveel maanden je een uitkering wilt aanvragen.

De Tozo wordt verlengd tot 1 juli 2021. Dat betekent niet dat na die datum de ondersteuning voor zelfstandige ondernemers wegvalt. Het Besluit Bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) blijft als vangnet dienen voor de groep zelfstandigen. Met het Bbz kan de ondernemer ondersteuning krijgen voor bijstand voor levensonderhoud en voor bedrijfskapitaal. Dat kan zowel voor ondernemers met een levensvatbaar bedrijf, als voor ondernemers die hun bedrijf willen beëindigen.  

Je kunt nu ook inkomensondersteuning aanvragen over de maanden juni, juli, augustus en september. Daarnaast blijft het mogelijk om een eenmalige lening voor bedrijfskapitaal aan te vragen. Het digitale aanvraagformulier voor Tozo 3 vind je op de website van de gemeente Rotterdam.

Let op! Tozo 3 kan, in afwijking van Tozo 1 en Tozo 2, niet over de gehele aanvraagperiode met terugwerkende kracht worden aangevraagd.

Ga naar pagina Tozo inkomsten op de gemeentelijke website voor hulp bij het invullen. Op deze pagina vindt je meer informatie, een stappenplan om jouw (verwachte) inkomsten uit te rekenen en een ondersteunende afbeelding.

Als je jouw aanvraag hebt ingediend, krijg je op jouw scherm de melding dat jouw aanvraag is ontvangen. Je kan ook jouw e-mailadres invullen aan het begin van het aanvraagformulier. Je ontvangt een bevestiging per e-mail als je jouw e-mailadres hebt ingevuld. Wil je een kopie van jouw aanvraag? Die kan je downloaden in de Mijn Loket-omgeving.

Als je in jouw aanvraag heeft aangegeven dat je een partner hebt, moet je partner de aanvraag binnen 14 dagen ook digitaal ondertekenen. Je partner heeft hiervoor DigiD nodig. Via deze link komt hij/zij bij het aanvraagformulier dat u ingevuld heeft. Je partner klikt vervolgens op de groene button ‘Doe aanvraag’. Nadat jouw partner met zijn of haar eigen DigiD ingelogd is, verschijnt uw aanvraag en kan jouw partner op de button ‘Ondertekenen’ klikken. Je partner loopt nog eenmaal door de aanvraag. Aan het eind van het formulier klikt je partner nogmaals op ‘Ondertekenen’. Na ondertekening door jouw partner is uw aanvraag klaar en komt de aanvraag bij ons binnen. Daarna starten we met het afhandelen van je aanvraag.

Heb je op dit moment onvoldoende saldo op uw rekening staan? En kun je bijvoorbeeld geen boodschappen meer doen? Dan kom je misschien in aanmerking voor de ‘broodnoodprocedure’. Voordat jouw aanvraag voor de broodnoodprocedure beoordeeld kan worden, moet je eerst een Tozo-aanvraag indienen. Bel nadat je een Tozo-aanvraag hebt ingediend naar 14 010 en geef aan dat je broodnood wilt aanvragen. Woon je in Maassluis, Schiedam, Vlaardingen, de Drechtsteden, Gouda, Zoetermeer, Westvoorne of Pijnacker-Nootdorp? Neem voor broodnood dan contact op met jouw eigen gemeente.

Nee, dit is een gift. Belangrijk is wel dat je de juiste informatie geeft. Ook ben je verplicht om veranderingen door te geven, bijvoorbeeld als je werk vindt of toch nog inkomsten uit jouw bedrijf heeft. Ook andere veranderingen die invloed kunnen hebben op jouw uitkering moet u doorgeven. Bijvoorbeeld veranderingen in je privé- of woonsituatie of in je financiële situatie. Die verplichting geldt op basis van artikel 17 van de Participatiewet.

Ja, zorg dat jouw aanvraag compleet is en stuur alle gevraagde bijlagen mee. Laat ook zien dat je voldoet aan het urencriterium. Dit houdt in dat je ten minste 1.225 uur per jaar als zelfstandige heeft gewerkt en de zelfstandigenaftrek heeft gebruikt. Stuur een uitdraai boekhouding of concept-jaarcijfers 2019 mee. Heb je die niet? Stuur dan bijvoorbeeld uw btw-aangifte en de winst- en verliesrekening van het laatste kwartaal van 2019 mee.

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)

 

Ondernemers kunnen met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) een groot deel van hun loonkosten vergoed krijgen als ze verwachten ten minste 20% omzet te verliezen. Vanaf 1 januari 2021 moet sprake zijn van een omzetverlies van ten minste 30%. Zij kunnen bij het UWV een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten, en hiervoor een voorschot ontvangen. Hiermee kunnen zij werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen.

Let op! De NOW2.0 geldt tot 1 oktober 2020 en de NOW3.0 gaat in per 1 oktober 2020.
Het is op dit moment niet mogelijk de tegemoetkoming NOW aan te vragen. Zowel de eerste als de tweede aanvraagperiode is inmiddels gesloten. Het kabinet heeft laten weten dat er een derde aanvraagperiode NOW komt. Waarschijnlijk kan je er vanaf half november 2020 een aanvraag voor indienen. 

Kom je niet in aanmerking voor de NOW, bekijk dan de andere voorzieningen van het kabinet en gemeente Rotterdam.

Om snel te weten of je in aanmerking komt voor een regeling doe je de regelingencheck van de Kamer van Koophandel. Op basis van een paar vragen, krijg je inzicht in de regelingen die mogelijk op jouw bedrijf van toepassing zijn. En de Kamer van Koophandel verwijst je direct naar de informatie over de regelingen.

Ben je noodgedwongen om mensen te ontslaan vraag dit ontslag dan aan bij het UWV.

Als je NOW gekregen hebt is een van de voorwaarden dat je tussen 18 en 31 mei 2020 geen ontslag aanvraag doet bij het UWV om bedrijfseconomische redenen. Als je toch een ontslag indient, zal het UWV deze aanvraag in behandeling nemen maar heeft dit gevolgen voor je NOW-subsidie. Daarop wordt een correctie doorgevoerd. Bij de definitieve vaststelling van de NOW wordt bepaald wat het loon is van de werknemers voor wie je ontslag aangevraagd hebt. Dit loon wordt vervolgens verhoogd met 50%. Dit loon, plus de vermeerdering van 50%, wordt vervolgens in mindering gebracht op de totale loonsom waarop de hoogte van je NOW-subsidie is gebaseerd.

***
De NOW is met ingang van 1 juni verlengd met 4 maanden tot 1 oktober. Deze NOW2.0 kan vanaf 6 juli worden aangevraagd en voorziet in tegemoetkoming op de loonkosten vanaf 1 juni.
Let op: Je kan op dit moment geen tegemoetkoming NOW aanvragen. Zowel de eerste als de tweede aanvraagperiode is inmiddels gesloten. Het kabinet heeft laten weten dat er een derde aanvraagperiode NOW komt. Waarschijnlijk kan je hier vanaf half november 2020 een aanvraag voor indienen.
***

 

Meer informatie en voorwaarden van de NOW vind je op Ondernemersplein en op de website van het UWV.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is voor mkb-ondernemers en zelfstandigen die door de coronamaatregelen veel omzet verliezen, maar wel doorlopende vaste lasten hebben. Bedrijven met minder dan 250 medewerkers krijgen een subsidie voor hun vaste lasten. De TVL-subsidie is afhankelijk van de hoogte van de vaste lasten en het omzetverlies. De TVL aanvragen kan via de website van de RVO.

De TVL-subsidie bestaat uit 2 delen, met ieder hun eigen voorwaarden: TVL tot 1 oktober 2020 en TVL na 1 oktober 2020.

Ondernemingen in de horeca, recreatie, strandtenten, sportscholen, evenementen, standbouwers, kermissen, sauna’s, wellness centra, podia en theaters vallen hier ook onder.

 

De TVL wordt opgedeeld in 3 kwartalen. Bedrijven die aan de voorwaarden van de TVL voldoen, kunnen voor iedere periode een nieuwe TVL-aanvraag doen bij de RVO.

 • Kwartaal 4 2020: 1 oktober tot en met 31 december 2020. TVL is vanaf medio november 2020 aan te vragen tot en met 29 januari 2021. Via RVO.nl kun je je inschrijven voor een update over de opening van TVL Q4 2020 
 • Kwartaal 1 2021:  1 januari t/m 31 maart 2021
 • Kwartaal 2 2021: 1 april t/m 30 juni 2021

Door de verscherpte coronamaatregelen en verplichte sluiting van de horeca wordt de TVL aangepast en verbreed. Naast toestemming van het Nederlandse parlement is ook toestemming van de Europese Commissie nodig. Door de aanpassingen en extra’s moet ook de verwerking en controle van aanvragen aangepast worden. Er wordt hard aan gewerkt om het loket zo snel mogelijk te openen.

De subsidie wordt berekend vanaf 1 oktober 2020. Je kunt je inschrijven voor updates over TVL via RVO.nl.

 • Het bedrijf heeft maximaal 250 werknemers. Dat is te zien aan de inschrijving in het KVK Handelsregister.
 • Het bedrijf maakt in het vierde kwartaal van 2020 minimaal 30% minder omzet, vergeleken met het vierde kwartaal van 2019.
 • Op basis van de kwartaalomzet in 2019 en het percentage vaste lasten dat bij de SBI-code hoort, blijkt dat het bedrijf minimaal €3.000 euro aan vaste lasten in het kwartaal heeft.
 • Het bedrijf stond op 15 maart 2020 geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en heeft een SBI-code.
 • Het bedrijf heeft een vestiging in Nederland.
 • Minimaal één vestiging van het bedrijf heeft een ander adres dan het privéadres van de eigenaar/eigenaren. Of de vestiging staat los van de privéwoning en heeft een eigen opgang of toegang.
 • Een uitzondering hierop zijn horecaondernemingen met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30, 5110 en ambulante handel. Met ambulante handel wordt markthandel, taxivervoer, auto-en motorrijscholen, kermisattracties, etc. bedoeld. Door de uitbreiding van SBI-codes komen hier meer uitzonderingen bij. Dat wordt nog uitgewerkt. Houd de website rijksoverheid.nl in de gaten.
 • Wanneer een bedrijf meerdere SBI-codes heeft voor verschillende activiteiten, telt alleen de hoofdactiviteit voor de TVL.
 • Het bedrijf is niet failliet en heeft geen uitstel van betaling aangevraagd bij de rechtbank.
 • Het bedrijf is geen overheidsbedrijf.
 • De TVL voor deze periode is tot uiterlijk 29 januari 2020 aan te vragen bij RVO.
 • Subsidie berekening:
  Normale omzet x omzetverlies in % x aandeel vaste lasten SBI in % x 50%= hoogte subsidie.
 • Rekenvoorbeeld 1:
  • Bedrijf A maakte in oktober t/m december 2019 €800.000 euro omzet (referentieomzet) en laat dit met de btw-aangifte zien;
  • Bedrijf A verwacht tussen oktober t/m december 2020, 60% minder omzet (€480.000 euro);
  • Het percentage vaste lasten voor deze SBI-code is vastgesteld op 30%. Op basis van de normale omzet heeft bedrijf A €800.000 x 40% = €320.000 euro aan vaste lasten in het vierde kwartaal. Dat is meer dan €3.000 euro, dus bedrijf A komt in aanmerking voor de TVL;
  • Maximaal 50% van de vaste lasten wordt vergoed;
  • Berekening: €800.000 x 60% x 40% x 50%= €96.000 euro.
  • Bedrijf A krijgt het maximale bedrag van €90.000 euro met een voorschot van €72.000 euro (80%)
    
 • Rekenvoorbeeld 2:
  • Bedrijf B maakte in oktober t/m december 2019 €20.000 euro omzet (referentieomzet) en laat dit met de btw-aangifte zien;
  • Bedrijf B schat in dat het van oktober t/m december 2020, 50% (€10.000 euro) minder omzet maakt;
  • Het percentage vaste lasten voor deze SBI-code is vastgesteld op 10%. Op basis van de normale omzet heeft bedrijf B €20.000 x 10% = €2.000 euro aan vaste lasten in het vierde kwartaal. Dat is lager dan het minimum van €3.000, waardoor bedrijf B helaas niet in aanmerking komt voor TVL.

Nee. Alleen mkb-bedrijven met maximaal 250 medewerkers, een vestiging in Nederland, minimaal 30% omzetverlies en minimaal €3.000 vaste lasten per kwartaal krijgen toegang tot de TVL. Financiële en kredietinstellingen zijn uitgesloten van de TVL. Deze voorwaarden blijven  hetzelfde.

In de periode juni t/m september 2020 kon een ondernemer op basis van een nevenactiviteit TVL subsidie krijgen, wanneer de SBI-code van de hoofdactiviteit was uitgesloten. Omdat alle SBI-codes in het vierde kwartaal toegang krijgen tot de TVL, komen alle hoofdactiviteiten in aanmerking. Dat betekent dat de TVL berekening in kwartaal 4 over het hele omzetverlies van de hoofdactiviteit wordt berekend. 

Ondernemers kunnen nog tot en met vrijdag 30 oktober 2020 een TVL aanvraag doen bij RVO voor de periode juni t/m september 2020. Daarna is TVL voor de periode juni t/m september 2020 niet meer aan te vragen.

De TVL beweegt mee met de coronacrisis. Bij minder omzet, krijgt een ondernemer meer subsidie uitgekeerd. Gaat het beter, dan wordt ook het subsidiebedrag lager. Bij nieuwe ontwikkelingen, kijkt het kabinet of er meer nodig is. Zoals de extra subsidie voor verplicht gesloten eet- en drinkgelegenheden.

Nu de coronacrisis langer duurt, wordt het ook belangrijk dat ondernemers zich aan de nieuwe economische situatie aanpassen. Het is de bedoeling dat de TVL-regeling en andere overheidssteun uiteindelijk langzaam afbouwt. Naast financiële steun gaat het kabinet zich ook richten op (om)scholing en het begeleiden van mensen naar nieuw werk. In de komende periode zal daar meer duidelijk over worden.

Het kabinet kijkt ieder kwartaal of de grens voor het omzetverlies (30%) wordt verhoogd. De nieuwe grens wordt op tijd bekend gemaakt.

SBI Codes

In het vierde kwartaal van 2020 (oktober-december) krijgen alle getroffen mkb-bedrijven tijdelijk toegang tot de TVL, met uitzondering van krediet- en financiële instellingen.

Het kabinet heeft dat besloten, omdat de verscherpte coronamaatregelen veel impact hebben. Ook bedrijven die niet direct werden geraakt, zien hun omzet nu teruglopen door de verscherpte coronamaatregelen.

Door alle SBI-codes tijdelijk toe te laten, worden zij ook geholpen. Om TVL subsidie te krijgen moet een bedrijf ook aan alle andere voorwaarden voldoen. Deze uitbreiding geldt alleen voor kwartaal 4 2020.

Ja. De SBI code wordt gebruikt om de hoogte van de vaste lasten per bedrijf te berekenen. De SBI-code is ook gekoppeld aan het extra bedrag voor gesloten eet- en drinkgelegenheden.

De percentages vaste lasten voor alle SBI-codes worden zo snel mogelijk op de website van RVO en in de Staatscourant gepubliceerd.

RVO zal ook hun online adviestool aanpassen, waarmee een ondernemer de hoogte van de TVL subsidie kan inschatten.

Nee. De toegang voor alle SBI-codes geldt alleen voor het vierde kwartaal, van oktober t/m december 2020. De TVL voor het vierde kwartaal is vanaf medio november tot en met 29 januari 2021 aan te vragen bij RVO.

Nee. Dit geldt voorlopig alleen voor het vierde kwartaal van 2020.

Deze regeling is gemaakt voor meer dan een miljoen ondernemingen. Als de overheid voor ieder bedrijf apart alle vaste lasten moet berekenen en controleren, kan een aanvraag maanden duren en heeft de overheid veel informatie van een bedrijf nodig. Het kabinet wil dat de subsidieaanvraag zo snel mogelijk wordt behandeld en weinig extra administratie van een ondernemer vraagt.

Variabele kosten zijn gekoppeld aan de daadwerkelijke activiteiten van een bedrijf. Als een bedrijf door de coronacrisis minder activiteiten heeft, dan zijn de variabele kosten ook minder of vallen ze helemaal weg. Bijvoorbeeld: bij minder evenementen betaalt een ondernemer waarschijnlijk veel minder of helemaal geen vergoeding voor locaties (variabele kosten), maar dan zijn er nog wel kosten voor vast onderhoud, huur en verzekeringen (vaste kosten).

Extra subsidie voor eet- en drinkgelegenheden (horecaondernemers)

De TVL regeling beweegt mee als het slechter gaat. Bij minder omzet, krijgt een ondernemer ook meer subsidie uitgekeerd. Door de verscherpte coronamaatregelen maken eet- en drinkgelegenheden niet alleen minder omzet; ze zijn verplicht gesloten. Gemaakte kosten voor voorraad, aanschaf van kuchschermen, aanleg en overkapping van een buitenterras zijn nu niet zomaar terug te verdienen.

Het kabinet biedt daarom bovenop de TVL subsidie, tijdelijk een extra bedrag om een deel van de kosten voor voorraad en aanpassingen aan de 1,5 meter afstand te compenseren.

De extra subsidie geldt voor de SBI-codes:

 • 56.10.1 (restaurants)
 • 56.10.2 (fastfoodrestaurants, cafetaria’s, ijssalons, eetkramen, etc.)
 • 56.29 (kantines en contractcatering)
 • 56.30 (cafés, discotheken, nachtclubs, etc.)

Event-catering en hotel-restaurants zijn uitgesloten van de extra subsidie. Deze extra subsidie komt 1 keer in kwartaal 4 van 2020.

Gesloten eet- en drinkgelegenheden krijgen in kwartaal 4 2020, tijdelijk een extra subsidie bovenop hun TVL.  

Dit wordt nog uitgewerkt. Meer informatie en berekening van de subsidie volgt zo snel mogelijk. Houd deze website in de gaten.

Nee, de extra subsidie is alleen voor verplicht gesloten eet- en drinkgelegenheden met de SBI-code 56.10.1, 56.10.2, 56.29 of 56.30.

Deze extra subsidie wordt automatisch toegevoegd aan de TVL-aanvraag van de ondernemer die hiervoor in aanmerking komt. TVL aanvragen voor het vierde kwartaal van 2020 kan vanaf medio november. Een ondernemer hoeft hier verder niets extra’s voor te doen.

Meer informatie over de berekening en het maximale subsidiebedrag volgt zo snel mogelijk.

Nee. Deze extra subsidie is gekoppeld aan de TVL subsidie van kwartaal 4 2020. Het bedrag wordt automatisch bij de TVL subsidie geteld, voor de horecaondernemers die hiervoor in aanmerking komen.

Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

Om ondernemers die door de gevolgen van het coronavirus zijn getroffen te helpen, zijn de regels voor de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) versoepeld per 28 april 2020. Deze aangepaste regeling wordt de BMKB-C genoemd en is sinds 16 maart van kracht. Met de maatregel kunnen bedrijven onder gunstiger voorwaarden geld lenen bij de bank, bijvoorbeeld om rekeningen te betalen en betalingsachterstanden weg te werken.

Meer informatie.

Aanvragen van de regeling doe je niet zelf. Je kunt een geaccrediteerde financier vragen om van de regeling gebruik te maken. Meestal is dat jouw bank. De geaccrediteerde financiers staan op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Om de procedure te versnellen heeft de overheid met banken afspraken gemaakt over de beoordeling van kredietaanvragen. Zij kunnen de toepassing van BMKB-C daarom zonder tussenkomst van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland afhandelen.

Het ministerie van EZK staat via de BMKB borg voor de kredieten aan ondernemers, zodat zij makkelijker geld kunnen lenen. Ondernemers kunnen hiervoor terecht bij kredietverstrekkers, zoals banken. In de reguliere regeling betreft het borgstellingskrediet 50% van het krediet dat de financier (vaak een bank) verstrekt. De borg van de overheid bedraagt 90% (MKB) en 80% (grootbedrijven) van dit borgstellingskrediet.

Met deze verruimingsmaatregel wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50% naar 75%. Daardoor kunnen banken makkelijker en sneller krediet verruimen en hebben bedrijven de mogelijkheid om eerder en meer geld te lenen. Er is een langere looptijd en lagere drempel voor de coronaregeling BMKB. De looptijd van een krediet is verlengd tot vier jaar, zodat ondernemers meer tijd hebben om deze terug te betalen. De toegang tot de BMKB is laagdrempeliger via een omzettoets in plaats van via een uitgebreide liquiditeitsprognose.

Verder:

 • De persoonlijke borg van de ondernemer is verlaagd van 25% naar 10%.
 • Het kredietdeel voor risico van de bank kan in de vorm van een nieuwe lening, een nieuw rekening courant krediet (rood staan) of een verhoging van een bestaand rekening courant krediet.
 • Het maximale krediet is vastgesteld op 1,5 miljoen euro.
 • Het garantiepercentage in de BMKB naar 100 procent voor kredieten tot 100.000 euro.
 • De manier van aflossen kiest de bank. De opties zijn:
  • lineair (elke keer hetzelfde bedrag + rente over het openstaande bedrag), eventueel met aflossingsvrije periode
  • ineens, aan het einde van de looptijd
 • De toets op een tekort aan zekerheden is bij inzet BMKB-C niet van toepassing.

Meer informatie over de BMKB

Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO)

Heb je krediet nodig maar krijg je niet eenvoudig een banklening of bankgarantie? De overheid maakt dit makkelijker met de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO). Jouw bank kan zo een 50% Staatsgarantie krijgen op middelgrote en grote leningen en verkleint daarmee haar risico. De Garantie Ondernemingsfinanciering houdt kredietstromen op gang opdat ondernemers kunnen blijven ondernemen.

Voor ondernemers

De GO-regeling is voor ondernemers die krediet nodig hebben. Het biedt bedrijven de mogelijkheid om financiering voor elkaar te krijgen die anders niet mogelijk was geweest. De regeling is voor (middel)grote ondernemingen met substantiële activiteiten in Nederland en voor ondernemers in Bonaire, Sint Eustatius of Saba
De GO loopt via de geaccrediteerde financiers, in dit geval de bank. De geaccrediteerde financiers staan vermeld op de website van RVO


Garantie Ondernemingsfinanciering corona (GO-C)

Krijg je vanwege de coronacrisis op dit moment niet eenvoudig een banklening of bankgarantie? Daarvoor is nu een specifieke faciliteit beschikbaar: de Garantie Ondernemingsfinanciering corona (GO-C). De GO-C geeft banken 80% of 90% staatsgarantie op leningen aan (middel)grote ondernemingen.

Lees meer over de GO-C regeling.

 

 

Je komt in aanmerking als je voldoet aan de volgende criteria:

 • Je hebt een (middel)grote onderneming met substantiële activiteiten in Nederland, Bonaire, Sint Eustatius of Saba.
 • Jouw onderneming is in de kern gezond.
 • Jouw onderneming heeft bevredigende rentabiliteits- en continuïteitsperspectieven.
 • Je hebt alleen Fresh Money.
 • Jouw onderneming heeft geen bovenmatige kapitaalonttrekking in de laatste 12 maanden.
 • Je vraagt GO alleen aan voor financiering van eigen bedrijfsactiviteiten.

Je vraagt niet zelf GO aan. Je vraagt jouw financier die is aangesloten bij de GO-regeling om de regeling te gebruiken. De financier vraagt de GO aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Klein Krediet Corona (KKC)

De KKC (Klein Krediet Corona) is een van de aanvullende maatregelen om ondernemers te ondersteunen vanwege de economische gevolgen van het coronavirus. Deze aanvullende maatregel is gericht op de vele kleine ondernemers. Kleine ondernemers hebben vaak moeilijk toegang tot financiële steun. Ze zijn van enorm belang voor hun lokale gemeenschap en vaak zwaar getroffen door de coronacrisis.  

Onder de KKC-regeling kunnen ondernemers een lening aanvragen van minimaal € 10.000 en maximaal € 50.000. De looptijd is maximaal 5 jaar, en de rente bedraagt maximaal 4%. Daarnaast betalen ondernemers aan de staat een eenmalige premie van 2% als vergoeding. De regeling staat open voor ondernemers met een omzet vanaf € 50.000,- die voor de coronacrisis voldoende winstgevend waren en die zijn ingeschreven in de KvK voor 1 januari 2019.

De regeling Klein Krediet Corona (KKC), die extra liquiditeit voor het micro-, midden- en kleinbedrijf mogelijk maakt, is goedgekeurd door de Europese Commissie. Daarom kan deze coronaregeling voor een financieringsbehoefte van 10.000 tot 50.000 euro op vrijdag 29 mei 2020 open voor ondernemers. Leningen die vanaf 7 mei 2020 zijn verstrekt en voldoen aan de voorwaarden van de regeling kunnen bovendien vanaf 29 mei worden geherfinancierd tegen de voorwaarden van de KKC. Lees hier meer over KKC.

Je kunt voor deze kredietregeling (en andere regelingen zoals de BMKB en GO) terecht bij jouw kredietverstrekker, bijvoorbeeld de bank. De regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW) loopt via het UWV en ondersteuning zzp’ers (TOZO) via RBZ. Richtlijnen voor winkels zijn te vinden bij de brancheorganisaties. Voor belastingmaatregelen kunnen ondernemers terecht bij Belastingdienst Zakelijk.

Uitstel betalingen belastingen

Ja, voor inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting kun je uitstel van betaling aanvragen. In lijn met de landelijke maatregelen krijgen alle Rotterdamse ondernemers en ZZP’ers uitstel van belastingbetaling van drie maanden. Ook zijn alle incassomaatregelen stopgezet en gelden geen invorderingskosten.

Er zijn verschillende tijdelijke maatregelen om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De meeste belastingmaatregelen gelden tot 1 oktober 2020. Ook de mogelijkheid om voor de eerste keer belastinguitstel aan te vragen. Uitstel van belastingbetaling zelf loopt daarmee uiterlijk tot en met 31 december 2020. Ook andere belastingmaatregelen lopen door tot eind 2020. Het terugbetalen van de belastingschuld start vanaf 1 juli 2021 met een betalingsregeling van 36 maanden.

Ondernemers krijgen bij de eerste aanvraag direct drie maanden uitstel van betaling. Voor die drie maanden hoeven ze maar één keer een verzoek in te dienen (voor uitstel van alle belastingsoorten). Ondernemers kunnen ook voor een langere periode dan drie maanden uitstel aanvragen. Daarbij is van belang dat zoveel mogelijk geld dan ook echt in de bedrijven blijft. Om dit extra te waarborgen, moeten ondernemers bij uitstel langer dan drie maanden verklaren dat ze geen dividenden en bonussen uitkeren, of eigen aandelen inkopen.

Sinds 12 maart 2020 hoef je nog maar 1 uitstelverzoek te sturen. Het uitstel geldt dan voor de lopende belastingschuld en voor de schulden die in oktober, november en december 2020 ontstaan. Je hoeft dus tot en met 31 december 2020 geen belasting te betalen. Je kan uitstel aanvragen nadat je aangifte hebt gedaan en een aanslag van de Belastingdienst heeft ontvangen. 

Heb je al uitstel van betaling? Dan kan je dit nog tijdens de rest van dit jaar uw uitstel verlengen tot 1 januari 2021.

Om te faciliteren dat ondernemers gemakkelijk uitstel van betaling aanvragen, verlengt het kabinet de verlaagde invorderingsrente van 0,01% tot en met 31 december 2021.

Lees verder op de speciale corona pagina van de Rijksoverheid


Gemeentelijke heffingen

Op rotterdam.nl  per belasting- en heffing soort welke maatregelen nu genomen zijn en wat dat voor ondernemers betekent.

 

Op rotterdam.nl staat per belasting- en heffing soort welke maatregelen nu genomen zijn en wat dat voor ondernemers betekent.

 

Ben je ondernemer of ZZP'er, heb je een aanslag lokale belastingen ontvangen en kom je door de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus in financiële problemen? Dan geeft SVHW je de mogelijkheid om jouw aanslag in termijnen te betalen of om uitstel van betaling aan te vragen. Reageer in ieder geval voor de vervaldatum van jouw aanslag.

Betaling in termijnen

Dit kan alleen via automatische incasso. Geef hiervoor een machtiging af vóór de vervaldatum van jouw aanslag. Je regelt dat via Mijn SVHW. Je kunt ook telefonisch een machtigingsformulier aanvragen via (0186) 577 222 of (0800) 020 08 73. Houd daarbij jouw subjectnummer bij de hand. Het subjectnummer vind je rechtsboven op jouw aanslagbiljet.

Het aantal termijnen is afhankelijk van de datum dat je de machtiging voor automatische incasso afgeeft. Geef je de machtiging binnen één maand, twee of drie maanden na dagtekening van de aanslag af? Dan incasseren wij in respectievelijk tien, negen of acht maanden.

Uitstel van betaling

Wanneer je de aanslag later wil betalen dan de oorspronkelijke vervaldatum die op jouw aanslagbiljet vermeld staat, dan betaal je uiterlijk 31 augustus 2020. Je regelt dit via het contactformulier. Kies op het contactformulier voor “Betalen”, vervolgens voor “Uitstel voor ondernemers/ZZP-ers tot uiterlijk 31-8-2020” en vul het formulier in. Je kunt ook telefonisch uitstel aanvragen via (0186) 577 222 of (0800) 020 08 73. Houd daarbij jouw subjectnummer en KVK-nummer bij de hand. Het subjectnummer vind je rechtsboven op jouw aanslagbiljet.

Bekijk het overzicht van de SVHW belastingen.

Alle heffingen die door de gemeentebelastingen opgelegd worden aan een KVK-nummer, dus ook alle zzp’ers die vanuit huis werken, hebben dezelfde mogelijkheden. Namelijk de mogelijkheid om de aanslag in termijnen te betalen of om uitstel van betaling aan te vragen. Zie ook het antwoord hierboven.


 

Met het langzaam weer op gang komen van de samenleving start de gemeente vanaf 1 juli weer met het innen en opleggen van belastingen. De gemeente maakt aan het begin van het jaar een voorschot over naar de BIZ-stichting en stuurt meestal in maart een belastingaanslag naar de ondernemers.

Vanwege de coronamaatregelen wordt de BIZ-aanslag vanaf 1 juli verstuurt. Op rotterdam.nl staat per belasting- en heffing soort welke maatregelen nu genomen zijn en wat dat voor ondernemers betekent.

 

Als ondernemer in Rotterdam kun je uitstel van betaling aanvragen voor bepaalde leges. De regeling geldt onder andere voor horeca.

Uitstel van betaling voor de leges geldt voor aanvragen van (kortlopende en voorlopige) exploitatievergunningen (voor eet- en drinkgelegenheden, speelautomatenhallen, seksinrichtingen en escort), Drank- en Horecawetvergunningen en aanwezigheidsvergunningen. Overige vergunningen die je aanvraagt bij het Team Vergunningen van Directie Veiligheid komen hiervoor niet in aanmerking (denk onder andere aan terrasvlonder, kraskaarten, ontheffingen, vergunning coffeeshops, wijziging beheerder/leidinggevende).

Als je gebruik wilt maken van dit uitstel, geef je via Mijn Loket op rotterdam.nl aan dat je per factuur wilt betalen. De facturen worden vervolgens niet eerder dan het vierde kwartaal van 2020 geïnd, of totdat de gemeente anders besluit. 

 

 

Voor winkeliers en marktkooplieden

Dit zijn de winkels die gewoon open blijven na vanavond:

 • Supermarkten en andere levensmiddelenzaken (de bakker, de slager en andere winkels voor eten en drinken zijn open)
 • Markten voor levensmiddelen
 • Drogisterijen en apotheken
 • Servicepunten voor het versturen of ontvangen van brieven en postpakketten
 • Dierenspeciaalzaken
 • Banken en andere punten voor financiële dienstverlening
 • Opticiens en audiciens
 • Tankstations
 • Thuiszorgwinkels
 • Autogarages en locaties voor reparatie en onderhoud van consumentenartikelen
 • Wasserijen en stomerijen
 • De afhaalfunctie bij doe-het-zelf-zaken (afhalen van bestelling)
 • Winkels buiten voor kerstbomen en bloemenverkoop
 • Groothandels (business to business)

De overige winkels sluiten nu de deuren. Dit geldt zeker vijf weken, in ieder geval tot en met 19 januari

Bekijk het overzicht ook op de website van Rijksoverheid.

Heb jij een supermarkt of een winkel voor levensmiddelen (eten en drinken)? Dan besteed je extra aandacht aan goede hygiëne in de winkel. Je maakt bijvoorbeeld winkelwagens, mandjes, scanners en pinautomaten regelmatig schoon. Je mag zelf bepalen of je als service aan de klant een karretje of mandje schoonmaakt na gebruik. Of dat de klant dit zelf moet doen.

Op Mijncoronaprotocol.nl vind je protocollen voor supermarkten.

 • Personeel werkzaam in vitale processen
 • Zorg, jeugdhulp en (maatschappelijke) ondersteuning, inclusief productie en transport van medicijnen en medische hulpmiddelen
 • Leraren en personeel op scholen, bijvoorbeeld voor afstandsonderwijs, opvang van kinderen en examens
 • Openbaar vervoer
 • Voedselketen. Dat moet breed worden gezien, zegt de Rijksoverheid: de keten bestaat uit supermarkten, de aanlevering van supermarkten, de verwerkende industrie en de transporten van deze industrie maar ook het ophalen van producten bij boeren, het aanleveren van bijvoorbeeld veevoer en andere producten bij boeren, de toegang van arbeiders voor de oogst
 • Transport van brandstoffen zoals kolen, olie, benzine en diesel
 • Inzamelen, vervoeren, recyclen en verwerken van afval, afvalwater en vuilnis
 • Kinderopvang
 • Media en communicatie, voor informatievoorziening aan de samenleving die van noodzaak is om op de hoogte te blijven van wat er speelt
 • Continuïteit hulpverleningsdiensten (politie en defensie zijn reeds vitaal verklaard): meldkamerprocessen, brandweerzorg, ambulancezorg, GHOR, crisisbeheersing van de veiligheidsregio's
 • Noodzakelijke overheidsprocessen (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen), bijvoorbeeld betalen uitkeringen en toeslagen, burgerzaken, consulaten en ambassades, justitiële inrichtingen en forensische klinieken
 • Onmisbare facilitaire of ondersteunende functies (denk aan schoonmaak, beveiliging, toezicht, ICT) ten behoeve van een van bovenstaande cruciale beroepsgroepen

Bekijk het overzicht ook op de website van de Rijksoverheid.

Contactberoepen zoals kappers, tatoeëerders en nagelstylisten zijn gesloten.

Uitgezonderd zijn contactberoepen waar tegen betaling zorg wordt verleend op basis van enkele zorgwetten of in het kader van bloedafname en bloedvoorziening. Ook de opticiens, audiciens en de dierenartsen uitgezonderd van het verbod. 

Bekijk hier het overzicht uitgezonderde contactberoepen tijdens lockdown.

Eet- en drinkgelegenheden en roomservice in hotels zijn gesloten voor hotelgasten. Alcohol gebruiken op de hotelkamer (bijvoorbeeld uit de minibar) mag wel. Net als thuis mogen maximaal 2 personen op bezoek komen in de hotelkamer.

Hotels serveren geen eten en drinken aan gasten die een zaal huren voor een bijeenkomst.

Bij het afhalen van eten en drinken vindt geen gezondheidscheck plaats en zijn reserveren, een vaste zitplaats en het registreren van contactgegevens niet nodig. Uiteraard moet iedereen zich bij het afhalen houden aan de basisregels. Bijvoorbeeld 1,5 meter afstand houden. Het is aan de horecagelegenheid om te bekijken op welke manier zij hier invulling aangeven.

Ter plekke iets eten of drinken is niet toegestaan. Er mag alleen afgehaald worden, ook het gebruik van fruitautomaten is bijvoorbeeld niet toegestaan. In bijvoorbeeld de bioscoop of bij een congrescentrum kunnen geen consumpties worden gekocht om ter plekke op te eten.

Afhaalrestaurants sluiten om uiterlijk 01.00 uur. En zij verkopen na 20.00 uur geen alcohol meer.

Voor zalencentra en feestlocaties (binnen én buiten) gelden dezelfde regels als voor de horeca. Deze zijn dus gesloten.

De meeste evenementen zijn verboden. Uitgezonderd zijn:

 • Betogingen, samenkomsten en vergaderingen volgens de Wet openbare manifestaties;
 • Warenmarkten voor eerste levensbehoeften.

Via het programma MKB010>>Next werken we met de retailsector uit hoe versneld digitalisering ingezet kan worden om de veerkracht van de retailsector te versterken.
 

Heb je ideeën over hoe je je bedrijfsvoering in deze ingewikkelde periode wilt voorzetten, maar weet je niet zeker of lokale regels dit toelaten? Mail je vraag naar programma Anders Geregeld: andersgeregeld@rotterdam.nl.

Bij het programma Anders Geregeld gaan ze binnen de gemeente Rotterdam op zoek naar de antwoorden op jouw specifieke vragen. Hier lees je meer informatie over het programma.


 

Ja, ook de verkoper is verantwoordelijk. Indien de drukte bij zijn kraam te groot wordt, dient hij of zij in te grijpen.

Ja, voor de metermaat die nu in gebruik is. Dus voor een kraam van 5 meter front.

Vragen divers

Volwassenen sporten alleen of met zijn tweeën, en alleen buiten. Kinderen t/m 17 jaar mogen sporten in teamverband en mogen wedstrijden onderling spelen, maar ook alleen buiten.

Uitzondering: Topsporters in de topsportcompetities mogen trainen en wedstrijden spelen. Er mag geen publiek komen kijken.

De harde lockdown is ook een hard gelag voor de cultuur- en vrijetijdssector. Musea moeten opnieuw de deuren sluiten. Ook theaters moeten tot en met zeker 19 januari dicht, net als dierenparken, bibliotheken, zwembaden en pretparken. Er zijn geen uitzonderingen. Ook seksclubs moeten weer op slot.

Voor veel noodmaatregelen is een DigiD nodig. Vraag je DigiD op tijd aan als je dat nog niet gedaan hebt. Het kan drie werkdagen duren voordat je hem hebt. Bij de aanvraag heb je je burgerservicenummer (BSN) nodig.
Houd er verder rekening mee dat je rijbewijs niet als geldig identiteitsbewijs geldt voor de aanvraag van de verschillende regelingen. Paspoort en identiteitskaart wel.

De aangekondigde regelingen gelden voor iedereen die aan de voorwaarden voldoet. Om bedrijfsactiviteiten weer op gang te brengen, is het nodig om 1,5 meter afstand te houden. Voor het merendeel van de bedrijven zal dit leiden tot een stijging van de inkomsten. Een terugkeer naar de normale situatie is voor de meeste bedrijven nog niet aan de orde. Het kabinet houdt de situatie scherp in de gaten en bekijkt continu of aanvullende regelingen nodig zijn. Specifiek voor de gevolgen van de 1,5 meter samenleving zijn op dit moment nog geen aanvullende regelingen getroffen (bron: ministerie EZK).

De gemeente heeft een speciaal 'ik houd anderhalve meter van je' pakket ontwikkeld voor ondernemers. Deze pakketten kun je online bestellen om je winkel of zaak coronaproof in te richten.

Voor bepaalde aftrekposten (zoals de zelfstandigenaftrek, de meewerkaftrek en de oudedagsreserve) moet je voldoen aan het urencriterium. Dat houdt in dat je ten minste 1225 uren per kalenderjaar besteedt aan werkzaamheden voor jouw onderneming. Door de coronacrisis kun je hier in 2020 misschien niet aan voldoen. En dan zou je niet meer gebruik mogen maken van de aftrekposten.

Om dit risico te beperken, geldt er een goedkeuring voor de periode van 1 maart 2020 tot 1 oktober 2020. Je mag er in die periode van uitgaan dat je ten minste 24 uur per week aan jouw onderneming hebt besteed. Ook als je dat niet werkelijk hebt gedaan.

Lees hier meer over het urencriterium

Heb je op dit moment onvoldoende saldo op jouw rekening staan? En kan je bijvoorbeeld geen boodschappen meer doen? Dan kom je misschien in aanmerking voor de ‘broodnoodprocedure’. Voordat jouw aanvraag voor broodnood beoordeeld kan worden, moet je een Tozo 2-aanvraag indienen. Bel daarna naar 14 010 en geef aan dat je broodnood wilt aanvragen.
Woon je in Maassluis, Schiedam, Vlaardingen, de Drechtsteden, Gouda, Zoetermeer, Westvoorne of Pijnacker-Nootdorp? Neem voor broodnood dan contact op met jouw eigen gemeente.

Nee, dit valt onder het ondernemersrisico. Het mislopen van inkomsten door het coronavirus is een bedrijfsschade. Bedrijfsschadeverzekeringen dekken echter alleen materiële schade, en daar is in dit geval geen sprake van, meldt het Verbond van Verzekeraars. Wel kun je gebruik maken van andere regelingen die op deze pagina. Check of je er voor in aanmerking komt.

Als je als ondernemer niet werkt omdat je niet besmet wil raken, of omdat je uit voorzorg in quarantaine zit of een bepaald gebied niet mag verlaten, dekt je arbeidsongeschiktheidsverzekering dat niet. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering dekt namelijk inkomensverlies als gevolg van ziekte of arbeidsongeschiktheid en daar is in deze situatie geen sprake van. Je krijgt wel een uitkering van je arbeidsongeschiktheidsverzekering als je ziek bent geworden door het coronavirus en daardoor niet kunt werken.

Het kan zijn dat de gemeente in de noodverordening heeft vastgelegd dat iets niet mag. (Per gemeente kan verschillen wat er wordt vastgelegd in de noodverordening.) Als het RIVM aangeeft dat het wel weer zou kunnen, maar de gemeente heeft in de noodverordening vastgelegd dat het niet mag, dan is de noodverordening altijd leidend.

Vanaf woensdag 14 oktober 2020 geldt een nieuwe noodverordening in de regio Rotterdam-Rijnmond. Met de noodverordening wordt regionaal invulling gegeven aan de landelijk bepaalde regels en versoepelingen. De noodverordening is nodig om te zorgen dat de maatregelen om het coronavirus te beperken ook gehandhaafd kunnen worden.

Als door een arts of de GGD is vastgesteld dat iemand binnen je bedrijf corona heeft, kun je volgens arbodienst Arboned de volgende stappen doorlopen:
 

 • Stuur de werknemer direct naar huis; de werknemer mag terugkeren als hij/zij en diens gezinsleden gedurende 24 uur volledig klachtenvrij zijn.
 • Ventileer de ruimte(s) waar de werknemer is geweest een half uur.
 • Reinig en desinfecteer alle contactoppervlakken zoals toetsenbord, trapleuningen en liftknoppen met reguliere schoonmaakmiddelen.
 • Overleg met de GGD en informeer eventueel je arbodienst.
 • Maak indien mogelijk een logboek van de personen met wie de werknemer nauw contact heeft gehad (fysieke aanraking en/of binnen 2 meter gedurende 15 minuten). Maak altijd een afweging of het noodzakelijk is een logboek bij te houden, gelet op de bescherming van (de gezondheid van) je werknemers en houdt bij het maken ervan rekening met de privacy van de besmette werknemer.
 • Weer alle werknemers met wie nauw contact is geweest, indien mogelijk, preventief 14 dagen van de werkplek. Maak altijd een afweging of het noodzakelijk is om een contactonderzoek te doen, gelet op de bescherming van (de gezondheid van) je werknemers en doe dit zoveel mogelijk anoniem.
 • Doe een geanonimiseerde mededeling aan alle werknemers met daarin een extra oproep alert te zijn op luchtwegklachten en informatie over de genomen maatregelen.
 • Heb speciale aandacht voor de zorgen bij kwetsbare werknemers en werknemers met een verhoogd risico.
 • Overweeg bij veel onrust onder werknemers een kortdurende (preventieve) sluiting van de vestiging.

Als een werknemer zich ziekmeldt, mag je niet informeren naar het ziektebeeld. Anders gezegd: je kunt niet vragen of je werknemer besmet is met het coronavirus. Mogelijk vertelt je werknemer dit zelf, maar dan mag je dit niet registreren. Ook is het niet toegestaan de rest van je personeel te laten weten wie besmet is. Over de gezondheid van werknemers mag je immers geen gegevens delen. Omdat je soms maatregelen moet nemen om de gezondheid van je personeel te beschermen, zal soms af te leiden zijn wie besmet is. De werkgever moet zelf een zorgvuldige afweging maken tussen de privacybelangen van de werknemer en zijn verplichting om een veilige werkplek te garanderen, aldus ArboNed.
 

Bekijk ook

Alle hulp op een rij
Regelingencheck
Uitstel betaling belastingen
Handige links