>
Foto: Peter Schmidt

Veelgestelde vragen van Ondernemers

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De regeling is voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers. Het voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. En in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen.

Tozo 3 lening voor bedrijfskapitaal na Tozo 1 en/of 2

Woensdag 20 mei kondigde het kabinet een vervolg van de Tozo 1 aan. Dit vervolg noemen we Tozo 2.

Zelfstandigen die als gevolg van de coronacrisis liquiditeitsproblemen hebben, kunnen ook in de vervolgregeling een lening aanvragen voor bedrijfskrediet. Hierbij geldt dat de lening voor de Tozo 1, Tozo 2 en de Tozo 3 gezamenlijk, een maximum kent van € 10.157 euro.
Je kan geen beroep doen op Tozo 3 lening voor bedrijfskapitaal als je surseance of faillissement hebt aangevraagd of verkregen voor jezelf, jouw onderneming of één van de vennoten waarmee je samenwerkt.

Tot 1 oktober 2020 kon je Tozo 2 aanvragen. Na 1 oktober kun je Tozo 3 aanvragen bij jouw woongemeente. Deze geldt van 1 oktober tot en met 30 juni 2021. Voor Tozo 3 moet je een nieuwe aanvraag indienen. Ook als je eerder een aanvraag voor Tozo 1 of 2 hebt ingediend. Vraag Tozo 3 aan via de webpagina van RBZ . Ondernemers die eerder bij gemeente Rotterdam Tozo 2 aanvroegen, ontvangen een brief zodra het aanvraagformulier voor Tozo 3 beschikbaar is.

Als je al een Tozo 2-uitkering ontvangt, kun je een verkort aanvraagformulier indienen zodra jouw woongemeente de aanvraagprocedure gereed heeft. Jouw Tozo 2 uitkering wordt niet automatisch verlengd. Je dient bij jouw aanvraag aan te geven of jouw situatie sinds jouw vorige aanvraag wel of niet veranderd is.

Uitkering tot 1 juli 2021

De uitkering levensonderhoud kan als je aan de voorwaarden voldoet worden toegekend over de maanden oktober 2020 tot en met juni 2021. Je kan zelf aangeven voor hoeveel maanden je een uitkering wilt aanvragen.

De Tozo wordt verlengd tot 1 juli 2021. Dat betekent niet dat na die datum de ondersteuning voor zelfstandige ondernemers wegvalt. Het Besluit Bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) blijft als vangnet dienen voor de groep zelfstandigen. Met het Bbz kan de ondernemer ondersteuning krijgen voor bijstand voor levensonderhoud en voor bedrijfskapitaal. Dat kan zowel voor ondernemers met een levensvatbaar bedrijf, als voor ondernemers die hun bedrijf willen beëindigen.  

Je kunt nu ook inkomensondersteuning aanvragen over de maanden juni, juli, augustus en september. Daarnaast blijft het mogelijk om een eenmalige lening voor bedrijfskapitaal aan te vragen. Het digitale aanvraagformulier voor Tozo 3 vind je op de website van de gemeente Rotterdam.

Let op! Tozo 3 kan, in afwijking van Tozo 1 en Tozo 2, niet over de gehele aanvraagperiode met terugwerkende kracht worden aangevraagd.

Update 21 januari 2021:
Voor de Tozo geldt dat ondernemers deze uitkering vanaf 1 februari 2021 kunnen aanvragen met terugwerkende kracht vanaf de voorafgaande maand: op 1 februari 2021 kan een ondernemer dus Tozo aanvragen vanaf 1 januari 2021. Op 1 maart 2021 kan de Tozo vanaf 1 februari worden aangevraagd.

Per 1 april gaat de verlengde Tozo in. In deze zogenoemde vierde verlenging zou sprake zijn van een vermogenstoets. Het kabinet ziet echter af van de invoering daarvan. Wel zal ook bij Tozo 4 een aanvraag met terugwerkende kracht gelden. Op 1 mei 2021 kan een ondernemer dus Tozo aanvragen vanaf 1 april. Het is niet mogelijk om vanuit Tozo 4 nog aanvragen te doen voor Tozo 3 (in de maanden januari tot en met maart 2021).

Ga naar pagina Tozo inkomsten op de gemeentelijke website voor hulp bij het invullen. Op deze pagina vindt je meer informatie, een stappenplan om jouw (verwachte) inkomsten uit te rekenen en een ondersteunende afbeelding.

Als je jouw aanvraag hebt ingediend, krijg je op jouw scherm de melding dat jouw aanvraag is ontvangen. Je kan ook jouw e-mailadres invullen aan het begin van het aanvraagformulier. Je ontvangt een bevestiging per e-mail als je jouw e-mailadres hebt ingevuld. Wil je een kopie van jouw aanvraag? Die kan je downloaden in de Mijn Loket-omgeving.

Als je in jouw aanvraag heeft aangegeven dat je een partner hebt, moet je partner de aanvraag binnen 14 dagen ook digitaal ondertekenen. Je partner heeft hiervoor DigiD nodig. Via deze link komt hij/zij bij het aanvraagformulier dat u ingevuld heeft. Je partner klikt vervolgens op de groene button ‘Doe aanvraag’. Nadat jouw partner met zijn of haar eigen DigiD ingelogd is, verschijnt uw aanvraag en kan jouw partner op de button ‘Ondertekenen’ klikken. Je partner loopt nog eenmaal door de aanvraag. Aan het eind van het formulier klikt je partner nogmaals op ‘Ondertekenen’. Na ondertekening door jouw partner is uw aanvraag klaar en komt de aanvraag bij ons binnen. Daarna starten we met het afhandelen van je aanvraag.

Heb je op dit moment onvoldoende saldo op uw rekening staan? En kun je bijvoorbeeld geen boodschappen meer doen? Dan kom je misschien in aanmerking voor de ‘broodnoodprocedure’. Voordat jouw aanvraag voor de broodnoodprocedure beoordeeld kan worden, moet je eerst een Tozo-aanvraag indienen. Bel nadat je een Tozo-aanvraag hebt ingediend naar 14 010 en geef aan dat je broodnood wilt aanvragen. Woon je in Maassluis, Schiedam, Vlaardingen, de Drechtsteden, Gouda, Zoetermeer, Westvoorne of Pijnacker-Nootdorp? Neem voor broodnood dan contact op met jouw eigen gemeente.

Nee, dit is een gift. Belangrijk is wel dat je de juiste informatie geeft. Ook ben je verplicht om veranderingen door te geven, bijvoorbeeld als je werk vindt of toch nog inkomsten uit jouw bedrijf heeft. Ook andere veranderingen die invloed kunnen hebben op jouw uitkering moet u doorgeven. Bijvoorbeeld veranderingen in je privé- of woonsituatie of in je financiële situatie. Die verplichting geldt op basis van artikel 17 van de Participatiewet.

Ja, zorg dat jouw aanvraag compleet is en stuur alle gevraagde bijlagen mee. Laat ook zien dat je voldoet aan het urencriterium. Dit houdt in dat je ten minste 1.225 uur per jaar als zelfstandige heeft gewerkt en de zelfstandigenaftrek heeft gebruikt. Stuur een uitdraai boekhouding of concept-jaarcijfers 2019 mee. Heb je die niet? Stuur dan bijvoorbeeld uw btw-aangifte en de winst- en verliesrekening van het laatste kwartaal van 2019 mee.

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)

 

Ondernemers kunnen met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) een groot deel van hun loonkosten vergoed krijgen als ze verwachten ten minste 20% omzet te verliezen. Vanaf 1 januari 2021 moet sprake zijn van een omzetverlies van ten minste 30%. Zij kunnen bij het UWV een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten, en hiervoor een voorschot ontvangen. Hiermee kunnen zij werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen.

Let op! De NOW2.0 geldt tot 1 oktober 2020 en de NOW3.0 gaat in per 1 oktober 2020.
Het is op dit moment niet mogelijk de tegemoetkoming NOW aan te vragen. Zowel de eerste als de tweede aanvraagperiode is inmiddels gesloten. Het kabinet heeft laten weten dat er een derde aanvraagperiode NOW komt. Waarschijnlijk kan je er vanaf half november 2020 een aanvraag voor indienen. 

Update 21 januari 2021:
De NOW-subsidie waarmee werkgevers hun personeel kunnen doorbetalen, wordt verhoogd. De vergoeding gaat van 80 naar 85 procent van de loonsom. De loonsomvrijstelling blijft tien procent. Vanaf 15 februari kan de NOW worden aangevraagd voor de maanden januari, februari en maart.

Infographic beslisboom accountantsverklaring NOW

Of je een accountantsverklaring of derdenverklaring mee moet sturen met jouw aanvraag van de definitieve berekening NOW, hangt af van de hoogte van het voorschot en definitieve tegemoetkoming. Ook is het van belang of je een aanvraag als onderdeel van een groep of concern heeft gedaan.

In de volgende situaties is een accountantsverklaring verplicht:

 • Bij een voorschot van € 100.000 of meer.
 • Bij een definitieve tegemoetkoming van € 125.000 of meer (ongeacht de hoogte van het betaalde voorschot).
 • Voor de werkgever die onderdeel is van een groep of concern. Hiervoor geldt: tel de bedragen van alle aanvragen (van de loonheffingennummers) binnen de groep of het concern bij elkaar op. Het totaalbedrag bepaalt of een accountants- of derdenverklaring nodig is.
 • Bij een aanvraag op werkmaatschappijniveau (omdat het concern of de groep onder de 20% omzetverlies komt). In deze situatie maakt het niet uit hoe hoog de tegemoetkoming of het voorschot is. Er is altijd een accountantsverklaring nodig.

In de volgende situaties is een derdenverklaring verplicht:

 • Bij een voorschot tussen € 20.000 en € 100.000.
 • Bij een definitieve tegemoetkoming tussen € 25.000 en € 125.000 (ongeacht de hoogte van het voorschot).

Vragen over de NOW?

Bel dan naar UWV Telefoon NOW via 088 - 898 20 04 (lokaal tarief – belkosten zijn afhankelijk van de telefoonaanbieder).

Kom je niet in aanmerking voor de NOW, bekijk dan de andere voorzieningen van het kabinet en gemeente Rotterdam.

Om snel te weten of je in aanmerking komt voor een regeling doe je de regelingencheck van de Kamer van Koophandel. Op basis van een paar vragen, krijg je inzicht in de regelingen die mogelijk op jouw bedrijf van toepassing zijn. En de Kamer van Koophandel verwijst je direct naar de informatie over de regelingen.

Ben je noodgedwongen om mensen te ontslaan vraag dit ontslag dan aan bij het UWV.

Als je NOW gekregen hebt is een van de voorwaarden dat je tussen 18 en 31 mei 2020 geen ontslag aanvraag doet bij het UWV om bedrijfseconomische redenen. Als je toch een ontslag indient, zal het UWV deze aanvraag in behandeling nemen maar heeft dit gevolgen voor je NOW-subsidie. Daarop wordt een correctie doorgevoerd. Bij de definitieve vaststelling van de NOW wordt bepaald wat het loon is van de werknemers voor wie je ontslag aangevraagd hebt. Dit loon wordt vervolgens verhoogd met 50%. Dit loon, plus de vermeerdering van 50%, wordt vervolgens in mindering gebracht op de totale loonsom waarop de hoogte van je NOW-subsidie is gebaseerd.

***
De NOW is met ingang van 1 juni verlengd met 4 maanden tot 1 oktober. Deze NOW2.0 kan vanaf 6 juli worden aangevraagd en voorziet in tegemoetkoming op de loonkosten vanaf 1 juni.
Let op: Je kan op dit moment geen tegemoetkoming NOW aanvragen. Zowel de eerste als de tweede aanvraagperiode is inmiddels gesloten. Het kabinet heeft laten weten dat er een derde aanvraagperiode NOW komt. Waarschijnlijk kan je hier vanaf half november 2020 een aanvraag voor indienen.
***

 

Meer informatie en voorwaarden van de NOW vind je op Ondernemersplein en op de website van het UWV.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is voor mkb-ondernemers en zelfstandigen die door de coronamaatregelen veel omzet verliezen, maar wel doorlopende vaste lasten hebben. Bedrijven met minder dan 250 medewerkers krijgen een subsidie voor hun vaste lasten. De TVL-subsidie is afhankelijk van de hoogte van de vaste lasten en het omzetverlies. De TVL aanvragen kan via de website van de RVO.

De TVL is opgedeeld in kwartalen. Bedrijven die aan de voorwaarden van de TVL voldoen, kunnen voor iedere periode een nieuwe TVL-aanvraag doen RVO.

 • Q1 2021:  1 januari t/m 31 maart 2021. TVL Q1 2021 is op 15 februari 2021 vanaf 12:00 uur tot 30 april 2021 voor 17:00 uur aan te vragen bij RVO.
 • Q2 2021: 1 april t/m 30 juni 2021. TVL Q2 2021 is vanaf mei 2021 tot 30 juli 2021, 17:00 uur aan te vragen bij RVO.

Ondernemingen in de horeca, recreatie, strandtenten, sportscholen, evenementen, standbouwers, kermissen, sauna’s, wellness centra, podia en theaters vallen hier ook onder.

Update 12 februari 2021:

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) wordt uitgebreid in Q1 2021. Bedrijven en zzp’ers in Nederland kunnen subsidie aanvragen voor hun vaste lasten, wanneer zij aan de voorwaarden voldoen. De invoering hiervan kost tijd. Tot de wijzigingen zijn doorgevoerd, berekent RVO de subsidie volgens de huidige voorwaarden. In de meeste gevallen kan een ondernemer gewoon TVL aanvragen. De ondernemer ontvangt dan later een extra betaling. Bedrijven die voor het eerst toegang krijgen tot de TVL, kunnen niet direct subsidie voor Q1 2021 aanvragen. 

Lees alles over de uitbreiding in het nieuwsbericht van 12 februari 2021.

De TVL is opgedeeld in kwartalen. Bedrijven die aan de voorwaarden van de TVL voldoen, kunnen voor iedere periode een nieuwe TVL-aanvraag doen RVO.

 • Q1 2021:  1 januari t/m 31 maart 2021. TVL Q1 2021 is op 15 februari 2021 vanaf 12:00 uur tot 30 april 2021 voor 17:00 uur aan te vragen bij RVO.
 • Q2 2021: 1 april t/m 30 juni 2021. TVL Q2 2021 is vanaf mei 2021 tot 30 juli 2021, 17:00 uur aan te vragen bij RVO.

De TVL subsidie wordt gebaseerd en gecontroleerd met de btw-aangifte van een ondernemer. Meer dan 85% van de ondernemers doet deze aangifte per kwartaal. Door de TVL te koppelen aan de btw-aangifte per kwartaal, kan een subsidieaanvraag snel verwerkt en uitbetaald worden.

Een berekening per maand vraagt meer administratie en bewijsstukken van de ondernemer. De subsidieaanvraag is dan niet meer automatisch of snel te verwerken, waardoor ondernemers lang op geld moeten wachten. Ook het risico op misbruik of oneigenlijk gebruik van de regeling neemt dan toe.

Nee. De TVL Q4 2020 is gesloten. 

Het kabinet heeft besloten om de TVL subsidieregeling voor Q1 2021 flink uit te breiden. Daarvoor moet de subsidieregeling aangepast worden en is toestemming van de Europese Commissie nodig. Deze intensivering vraagt ook veel extra inzet van de uitvoering. Enkele maatregelen zijn complex om uit te voeren en vragen nog om extra uitwerking. Dat betekent dat de aanpassing van systemen meer tijd vraagt.

Het loket voor TVL Q1 2021 gaat op 15 februari 2021 om 12:00 uur open volgens de subsidievoorwaarden van december 2020. Aanvragen kan gewoon. De ondernemer ontvangt dan later een extra betaling volgens de uitbreiding. Bedrijven die in Q1 2021 voor het eerst TVL aanvragen, kunnen dat niet direct na opening doen. Op dit moment is nog niet bekend wanneer dat precies kan. Houd deze website, RVO en KVK in de gaten voor meer informatie. Ondernemers kunnen zich op de website van RVO inschrijven voor updates over de TVL

De TVL subsidie voor Q1 2021 wordt berekend vanaf 1 januari 2021.

 • Het bedrijf stond op 15 maart 2020 ingeschreven in het Kamer van Koophandel Handelsregister en heeft een SBI-code.
 • Het bedrijf maakt in het eerste kwartaal van 2021 minimaal 30% minder omzet, vergeleken met het eerste kwartaal van 2019.
 • Op basis van de kwartaalomzet in Q1 2019 en het percentage vaste lasten dat bij de SBI-code hoort, blijkt dat het bedrijf minimaal €1.500 euro aan vaste lasten in het kwartaal heeft.
 • Het bedrijf heeft een vestiging in Nederland.
 • Minimaal één vestiging van het bedrijf heeft een ander adres dan het privéadres van de eigenaar/eigenaren. Of de vestiging staat los van de privéwoning en heeft een eigen opgang of toegang.
 • Uitzonderingen op de vestigingseis zijn voor enkele horecaondernemingen en ambulante handel:
  • Horecaondernemingen met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30, 51.10.
  • Markthandel met SBI-code 47.81.1, 47.81.9, 47.82, 47.89.1, 47.89.2 en 47.89.9.
  • Taxivervoer met SBI-code 49.32 en 49.39.1.
  • Auto-en motorrijscholen met SBI-code 85.53.
  • Kermisattracties met SBI-code 93.2.12.
  • Binnenvaart (SBI 50.40), zee- en kustvaart (SBI 50.20), goederenvervoer over de weg (SBI 49.41), verhuisvervoer (SBI 49.42), post- en koeriersdiensten (SBI 53.10 en 53.20) bedoeld.
 • Wanneer een bedrijf meerdere SBI-codes heeft voor verschillende activiteiten, telt alleen de hoofdactiviteit voor de TVL en wordt het gehele omzetverlies meegerekend.
 • Het bedrijf is niet failliet en heeft geen uitstel van betaling aangevraagd bij de rechtbank.
 • Het bedrijf is geen overheidsbedrijf.
 • U kunt tot uiterlijk 30 april 2021 17:00 TVL Q1 aanvragen bij RVO.
 • Subsidie berekening:
  Normale (referentie)omzet x omzetverlies in % x aandeel vaste lasten SBI in % x subsidiepercentage van 85 % = hoogte subsidie.
 • De normale (referentie)omzet is de omzet van de onderneming in Q1 2019: januari, februari en maart 2019.
 • Het subsidiepercentage is in december aangepast naar een meegroeiend subsidiepercentage van 50%-70% bij een hoger omzetverlies. In januari is besloten het subsidiepercentage te verhogen naar 85%. Bekijk de tabel en enkele rekenvoorbeelden met uitleg hoe dat werkt.
 • Met de adviestool TVL van RVO kan een bedrijf binnenkort berekenen hoe hoog de TVL subsidie met deze nieuwe aanpassing ongeveer gaat worden. Totdat de uitbreiding goedgekeurd is door de Europese Commissie, staat in de adviestool nog het oude subsidiepercentage.
 • Let op: de uitkomst van de adviestool is een advies. Ondernemers kunnen gewoon TVL aanvragen. Ondernemers die niet in aanmerking komen, ontvangen een afwijzing. Neem bij twijfels contact op met RVO klantcontact.

Bedrijven en zzp’ers die zich na 1 januari 2019, maar voor 30 september 2019 hebben ingeschreven:

 • Hun referentieomzet is de omzet in het eerste gehele kalenderkwartaal, na de maand waarin is gestart. Dus bij een inschrijving op 15 mei 2019, is de referentieomzet Q3 2019: juli, augustus, september 2019.

Bedrijven en zzp’ers die zich na 30 september 2019, maar uiterlijk 30 november 2019 hebben ingeschreven:

 • Hun referentieomzet is de omzet in de eerste drie kalendermaanden na de maand waarin is gestart. Dus bij een inschrijving op 15 oktober 2019, is de referentieomzet van november 2019, december 2019 en januari 2020.

Bedrijven en zzp’ers die zich na 30 november 2019 en uiterlijk 29 februari 2020 hebben ingeschreven:

 • Hun referentieomzet is de omzet vanaf de start van de activiteiten tot en met 15 maart 2020, gedeeld door het aantal maanden actief in bedrijf, keer drie. Dus bij een opening op 1 januari 2020 berekent de ondernemer de gemaakte omzet tot 15 maart 2020, gedeeld door 2,5 en dan keer 3.

Bedrijven en zzp’ers die zich tussen 1 maart en 15 maart 2020 hebben ingeschreven:

 • Hun referentieomzet is niet vast te stellen. Zij ontvangen het minimumsubsidiebedrag. Bij de opening van TVL Q1 2021 ontvangt de ondernemer minimaal €750. Dit bedrag wordt verhoogd naar €1.500. Zodra die wijziging is verwerkt, ontvangt de ondernemer een extra betaling.

Ja, dat kan. Om in aanmerking te komen voor TVL moet het bedrijf voor de coronacrisis, in de kern gezond zijn geweest. Het bedrijf mag dus niet voor 31 december 2019 al uitstel van betaling hebben aangevraagd.

Nee. Alleen mkb-bedrijven met maximaal 250 medewerkers, een vestiging in Nederland, minimaal 30% omzetverlies en minimaal €3.000 vaste lasten per kwartaal krijgen toegang tot de TVL. Financiële en kredietinstellingen zijn uitgesloten van de TVL. Deze voorwaarden blijven  hetzelfde.

Niet-mkb bedrijven kunnen de TVL subsidie nog niet direct bij opening van Q1 2021 aanvragen. Wanneer dat wel kan, is nu nog niet bekend.

De aangekondigde uitbreiding van de TVL op 21 januari moet nog goedgekeurd worden door de Europese Commissie.  Daarna worden de wijzigingen in het aanvraagsysteem verwerkt. Let op! Niet-mkb bedrijven, waaronder bedrijven met meer dan 250 medewerkers, die te snel TVL aanvragen, ontvangen volgens de huidige subsidievoorwaarden een afwijzing.

Houd deze website, RVO en KVK in de gaten te houden voor meer informatie. Ondernemers kunnen zich op de website van RVO inschrijven voor updates over de TVL.

Voor ieder KVK-nummer van de fiscale eenheid (moederbedrijf en dochterondernemingen) kan TVL worden aangevraagd. De ondernemer moet met bewijsstukken wel de eigen omzet laten zien. Daarbij moet de ondernemer ook bewijzen dat de eigen onderneming minimaal 30% minder omzet heeft gedraaid ten opzichte van de referentieperiode.

De btw-aangifte van de fiscale eenheid (moederbedrijf en dochterondernemingen samen) is een gezamenlijke aangifte van alle ondernemingen en om die reden niet geschikt als bewijs.

Ja, dat kan. Franchisers zijn zelfstandige bedrijven. De franchiser kan, los van de keten waar hij deel van uitmaakt, per kwartaal een TVL aanvraag doen.

Ja, dat kan. Ondernemers kunnen altijd een TVL aanvraag indienen. De adviestool van RVO is alleen een hulpmiddel waarmee een ondernemer vooraf kan inschatten hoeveel subsidie hij ongeveer krijgt. Neem bij twijfel contact op met RVO klantcontact: 088 042 42 42.

Als na een TVL aanvraag blijkt dat de ondernemer toch niet in aanmerking komt voor subsidie, dan ontvangt hij een afwijzing van RVO.

De vaste lasten van een bedrijf worden berekend met de kwartaalomzet van 2019 en het percentage vaste lasten dat bij de SBI-code hoort. De percentages vaste lasten voor alle SBI-codes staan op de website van RVO en in de subsidieregeling.

Rekenvoorbeeld:

 • Bedrijf C had van januari t/m maart 2019 een kwartaalomzet van € 18.000.
 • Het percentage vaste lasten voor deze SBI-code is vastgesteld op 11%. 
 • Bedrijf C heeft € 18.000 x 11% = € 1.980 vaste lasten in het eerste kwartaal en komt in aanmerking voor TVL. 
 • Bedrijf C kan bij de opening van TVL Q1 2021 direct een aanvraag indienen bij RVO. De aanvraag wordt afgerond, wanneer deze aanpassing is verwerkt in de subsidieregeling en het aanvraagsysteem. Dat wordt medio maart verwacht.

Met de adviestool TVL van RVO kan een bedrijf alvast berekenen hoe hoog de TVL subsidie ongeveer gaat worden.

Deze regeling is gemaakt voor meer dan een miljoen ondernemingen. Als de overheid voor ieder bedrijf apart alle vaste lasten moet berekenen en controleren, kan een aanvraag maanden duren en heeft de overheid veel meer informatie van een bedrijf nodig. Het kabinet wil dat de ondernemer snel geld krijgt en dat de subsidieaanvraag weinig extra administratie van een ondernemer vraagt.

Variabele kosten zijn gekoppeld aan de daadwerkelijke activiteiten van een bedrijf. Als een bedrijf door de coronacrisis minder activiteiten heeft, dan zijn de variabele kosten ook minder of vallen ze helemaal weg. Bijvoorbeeld: bij minder evenementen betaalt een ondernemer waarschijnlijk veel minder of helemaal geen vergoeding voor locaties (variabele kosten), maar dan zijn er nog wel kosten voor vast onderhoud, huur en verzekeringen (vaste kosten).

Een ondernemer met minimaal €1.500 aan vaste lasten, volgens het vaste lasten percentage dat bij de SBI code hoort, kan in Q1 2021 ook TVL subsidie aanvragen.

Wanneer de ondernemer direct na de opening TVL aanvraagt, houdt RVO de aanvraag aan totdat deze wijziging in de subsidieregeling en het systeem is verwerkt. Dit kost enige tijd.

Een ondernemer ontvangt TVL subsidie als de vaste lasten gelijk of hoger zijn dan €1.500 in het kwartaal. Als de vaste lasten lager dan €1.500 zijn, ontvangt de ondernemer een afwijzing. Let op! Het gaat om de berekende vaste lasten volgens het percentage vaste lasten dat bij de SBI-code hoort.  Niet om de werkelijke vaste lasten.

De coronacrisis drukt zwaar op alle bedrijven. Om kleinere bedrijven en zzp’ers te helpen, wordt het minimum subsidiebedrag verhoogd van €750 naar €1500 per kwartaal.

Het maximum subsidiebedrag voor mkb-bedrijven (max. 250 medewerkers) wordt verhoogd van €90.000 naar €330.000 per kwartaal.

Het maximum subsidiebedrag voor grotere bedrijven (251 medewerkers of meer) wordt  €400.000 per kwartaal. Het verschil tussen de twee categorieën is dat mkb-bedrijven via de TOGS en eerdere TVL periodes al steun hebben ontvangen. (Middel)grote bedrijven konden daar nog niet eerder gebruik van maken.

De hoogte van het subsidiebedrag wordt bepaald door het omzetverlies, het percentage vaste lasten en het subsidiepercentage van 85%.

Bedrijven en zzp’ers met veel omzetverlies en hoge vaste lasten, kunnen boven dat maximumbedrag uitkomen of niet genoeg hebben aan €750 steun per kwartaal. Nu de crisis langer duurt, komen zij alsnog in de problemen. Het kabinet heeft deze bedragen daarom vanaf 1 januari 2021 verhoogd naar minimaal €1.500, maximaal €330.000 voor mkb-bedrijven en €400.000 voor (middel)grote bedrijven per kwartaal.

Een ondernemer kan binnen 6 weken na ontvangst van het besluit in bezwaar gaan. Dat kan bij een afwijzing of wanneer een ondernemer van mening is dat hij te weinig subsidie heeft ontvangen. 

Als de ondernemer geen TVL aanvraagt of niet in bezwaar gaat binnen de termijn, dan kan RVO dit op een later moment niet meer in behandeling nemen.

De TVL beweegt mee met de coronacrisis. Bij minder omzet, krijgt een ondernemer meer subsidie uitgekeerd. Gaat het beter, dan wordt ook het subsidiebedrag lager. Bij nieuwe ontwikkelingen, kijkt het kabinet of er meer nodig is. Zoals de extra subsidie voor verplicht gesloten eet- en drinkgelegenheden.

Nu de coronacrisis langer duurt, wordt het ook belangrijk dat ondernemers zich aan de nieuwe economische situatie aanpassen. Het is de bedoeling dat de TVL-regeling en andere overheidssteun uiteindelijk langzaam afbouwt. Naast financiële steun gaat het kabinet zich ook richten op (om)scholing en het begeleiden van mensen naar nieuw werk. In de komende periode zal daar meer duidelijk over worden.

Het kabinet kijkt ieder kwartaal of de grens voor het omzetverlies (30%) wordt verhoogd. De nieuwe grens wordt op tijd bekend gemaakt.

SBI Codes

In het eerste kwartaal van 2021 (januari-maart) krijgen vrijwel alle getroffen bedrijven toegang tot de TVL.

Bedrijven die in het handelsregister zijn geregistreerd als financiële instelling, overheidsinstelling, huishouden of publiek gefinancierde school, zijn uitgesloten van de TVL. Dit is volgens de uitvoering van Europese regels. Het gaat om de volgende SBI codes:

 • krediet- en financiële instellingen (SBI 64, 64.9, 65 en 66);
 • publiek gefinancierde scholen (SBI 85);
 • huishoudens (SBI 97 en 98);
 • (internationale) overheidsinstellingen (SBI 84 en 99).

Ja. De SBI code wordt gebruikt om de hoogte van de vaste lasten per bedrijf te berekenen. De SBI-code is ook gekoppeld aan de Voorraadsubsidie Gesloten Detailhandel (VGD).

Nee. Een bedrijf kan TVL subsidie aanvragen met de SBI-code voor de hoofdactiviteit zoals op 15 maart 2020 in het handelsregister stond.

Het wijzigen van de SBI-code of beschrijving van de hoofdactiviteit in het handelsregister, heeft geen invloed op de TVL.

De percentages vaste lasten voor alle SBI-codes worden zo snel mogelijk op de website van RVO en in de Staatscourant gepubliceerd.

RVO zal ook hun online adviestool aanpassen, waarmee een ondernemer de hoogte van de TVL subsidie kan inschatten.

Alle bedrijven in Nederland die aan de voorwaarden voldoen, kunnen TVL subsidie aanvragen. Het bedrijf moet per 15 maart 2020 zijn ingeschreven in het handelsregister, een vestiging in Nederland hebben, minimaal 30% omzetverlies en minimaal €1.500 vaste lasten per kwartaal.

Financiële- en kredietinstellingen, holdings, publiek gefinancierde scholen, huishoudens en (internationale) overheidsinstellingen zijn uitgesloten van de TVL. Deze voorwaarden blijven hetzelfde. 

Vrijwel alle SBI-codes kregen toegang tot de TVL in Q4 2020 en dat wordt verlengd tot en met Q2 2021. De toegang van vrijwel alle SBI-codes tot de TVL geldt daarmee tot en met 30 juni 2021.

Nee. Een bedrijf kan in Q1 2020 alleen TVL aanvragen op basis van de SBI-code van de hoofdactiviteit. De TVL subsidie wordt op basis van het hele omzetverlies berekend, inclusief het omzetverlies van de nevenactiviteit. Een bedrijf kan per kwartaal 1 keer TVL aanvragen.

In de periode juni t/m september 2020 kon een ondernemer op basis van een nevenactiviteit TVL subsidie krijgen over het omzetverlies van de nevenactiviteit, als de SBI-code van de hoofdactiviteit was uitgesloten. In Q1 2021 is dat niet meer het geval omdat, net als in Q4 2020, bijna alle SBI-codes zijn toegelaten.

Nee. Een bedrijf kan TVL subsidie aanvragen met de SBI-code voor de hoofdactiviteit zoals die op 15 maart 2020 in het handelsregister stond.

Het omwisselen van de hoofd- en nevenactiviteit in het handelsregister, heeft geen invloed op de TVL.

Nee. Een bedrijf krijgt alleen TVL subsidie als het 30% of meer van de omzet verliest. Dat was in de vorige periodes ook zo. Er is vrijwel geen beperking meer van SBI-codes. Hierdoor kunnen meer bedrijven voor hun gehele omzetverlies TVL aanvragen.

Deze subsidie is bedoeld voor grote nood. Een bedrijf dat nog steeds 71% of meer van zijn omzet maakt, heeft ook meer mogelijkheden om de vaste lasten te betalen. 

Bij een omzetverlies van 20% kan een bedrijf nog steeds aanspraak maken op de NOW-regeling voor de loonkosten. Het is helaas niet mogelijk om alle financiële schade door het coronavirus te compenseren.

Deze regeling is gemaakt voor meer dan een miljoen ondernemingen. Als de overheid voor ieder bedrijf apart alle vaste lasten moet berekenen en controleren, kan een aanvraag maanden duren en heeft de overheid veel informatie van een bedrijf nodig. Het kabinet wil dat de subsidieaanvraag zo snel mogelijk wordt behandeld en weinig extra administratie van een ondernemer vraagt.

Extra subsidie voor eet- en drinkgelegenheden (horecaondernemers)

De TVL regeling beweegt mee als het slechter gaat. Bij minder omzet, krijgt een ondernemer ook meer subsidie uitgekeerd. Door de nieuwe intensivering van het steunpakket ontvangen ook verplicht gesloten eet- en drinkgelegenheden meer subsidie.

De HVA opslag was bedoeld om kosten voor de bederfelijke voorraad en extra gemaakte aanpassingen aan 1,5 meter door de plotselinge horecasluiting in oktober 2020 op te vangen. Hoewel de coronabeperkingen voortduren, hebben ondernemers deze kosten niet opnieuw hoeven maken. De noodzaak voor de HVA opslag is hiermee weg. Bovendien hebben gesloten eet- en drinkgelegenheden de mogelijkheid om via afhaal en bezorging omzet te maken. Voor de doorlopende kosten kunnen gesloten eet- en drinkgelegenheden terecht bij de reguliere TVL Q1 2021 en de NOW.

Extra subsidie voor de evenementenbranche

Organisatoren en toeleveranciers in de evenementenbranche zijn voor een groot deel afhankelijk van hun omzet in de zomermaanden. Daarmee kunnen zij de stillere wintermaanden overbruggen als er weinig evenementen zijn. Door de coronacrisis hebben deze ondernemers veel omzet in de zomer gemist. Nieuwe beperkingen verkleinen de kans om de gemiste omzet in de winter goed te maken. Het kabinet heeft aangekondigd deze ondernemers extra te steunen. De evenementenmodule voor Q4 2020 gaat in op 18 februari vanaf 12:00 uur open en sluit op 18 maart 2021 om 17:00 uur. De evenementenmodule voor Q1 2021 volgt later. 

Om TVL subsidie te krijgen in Q4 2020, moest een bedrijf onder andere minimaal € 3.000 aan vaste lasten hebben. Dat wordt berekend met:

 • het percentage vaste lasten van de SBI-code;
 • het omzetverlies in Q4 2020, vergeleken met de omzet in Q4 2019 (referentieomzet). 

Voor sommige ondernemers en toeleveranciers aan de evenementenbranche ontstaat daar een probleem. Voor hen is de omzet in het eerste kwartaal altijd lager, omdat de meeste evenementen in het voorjaar en in de zomer zijn. Daarmee komen zij niet aan de grens van €3.000 euro vaste lasten en krijgen ze geen TVL subsidie. Terwijl deze sector veel te lijden heeft onder de coronamaatregelen. Om die reden is een aparte oplossing nodig in de vorm van een evenementenmodule.

Voor de evenementensteun moet een bedrijf in ieder geval voldoen aan het volgende:

 • De ondernemer is organisator of toeleverancier van evenementen.
 • De ondernemer stond op 14 september 2019 ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
 • De ondernemer verdiende in het tweede en derde kwartaal van 2019 minimaal 50% van de omzet aan publieke evenementen. De ondernemer kan dit laten zien met een opgave van de evenementenomzet.
 • De ondernemer organiseerde in het tweede en derde kwartaal van 2019 publieke evenementen. Of leverde producten/diensten aan publieke evenementen. Of stelde locaties beschikbaar voor publieke evenementen.
 • De ondernemer kan dit laten zien met een vergunning, facturen, verklaring van de organisatie, locatiehuur, bewijs van levering, opbrengst van kaartenverkoop en/of een verklaring van een boekhouder.
 • Besloten bedrijfsevenementen, productlanceringen, bruiloften of familiefeesten komen niet in aanmerking voor de evenementenmodule.
 • De ondernemer heeft in juni t/m september 2020 TVL subsidie gekregen.
 • De ondernemer kon in Q4 van 2020 geen TVL aanvragen. Dat komt door een lage referentieomzet in het vierde kwartaal van 2019, waardoor de drempel van €3.000 vaste lasten niet is gehaald.
 • De onderneming is niet failliet en heeft geen uitstel (surseance) van betaling aangevraagd.
 • Ondernemers die mogelijk in aanmerking komen voor de evenementenmodule, ontvangen een bericht van RVO met meer informatie over de aanvraagprocedure.

Om in aanmerking te komen voor de evenementenmodule moet een ondernemer organisator of toeleverancier zijn van evenementen. Een evenement is:

 • Een evenement is een georganiseerde, eenmalige en voor het publiek toegankelijke gebeurtenis, bijgewoond door een verzameling mensen;
 • Evenementen zijn voor het publiek toegankelijk. Het evenement is gratis of er toegang is mogelijk na het kopen van een kaartje. Denk aan kermissen, festivals, sportevenementen, publiekelijk toegankelijke congressen en beurzen.
 • Er is reclame voor het evenement gemaakt.
 • Het evenement is georganiseerd en eenmalig. Er moet sprake zijn van een organisatie vooraf. Spontane gebeurtenissen vallen hierbuiten.
 • Online evenementen worden niet meegerekend
 • Besloten gebeurtenissen, zoals bruiloften, privéfeesten en bedrijfsevenementen worden ook niet meegerekend. Deze zijn namelijk niet publiekelijk toegankelijk.

De evenementenmodule voor Q4 van 2020 gaat op 18 februari 2021 om 12:00 uur open en is bij RVO aan te vragen tot 18 maart 2021 voor 17:00 uur.

De publicatie en opening van de evenementenmodule voor Q1 2021 volgt later.

Extra subsidie voor starters

Het kabinet heeft besloten om een aparte subsidieregeling voor startende ondernemers te maken.

De nieuwe regeling gaat gelden voor ondernemers die tussen 30 september 2019 en 30 juni 2020 zijn gestart of zich bij een doorstart in die periode opnieuw moesten inschrijven in het handelsregister. De nieuwe regeling wordt zoveel mogelijk gebaseerd op de TVL, maar de precieze voorwaarden worden nog vastgesteld.

Het is helaas niet mogelijk om startende ondernemers te helpen binnen de TVL voorwaarden die voor alle bedrijven moeten gelden. Om startende ondernemers te helpen, is een aparte regeling nodig die wordt gebaseerd op de TVL.

Dat is nog niet bekend. De nieuwe regeling wordt nog uitgewerkt. In de Kamerbrief van 21 januari is al aangekondigd dat Q3 2020 als referentieperiode voor de omzet van deze groep gaat gelden. Zowel voor de subsidie van Q1 2021 als voor Q2 2021. Meer informatie volgt zodra de regeling verder is uitgewerkt.

Deze ondernemers hebben tot nu toe gebruik kunnen maken van TOGS en TVL, maar kwamen in de praktijk vaak niet aan de verplichte 30% omzetverlies of €3.000 vaste lasten per kwartaal.

Om overlap tussen de twee regelingen voor deze groep te voorkomen, kunnen zij vanaf Q2 2021 alleen van de startersregeling gebruik maken.

Dat is op dit moment nog niet bekend. Het maken van een nieuwe regeling kost op dit moment 3 tot 4 maanden. Sneller is helaas niet mogelijk. De huidige TVL en uitbreiding vragen veel van de uitvoering en neemt onvermijdelijk langere tijd in beslag.

Het ministerie van EZK, RVO en KVK zullen regelmatig updates geven over de ontwikkeling van de nieuwe startersregeling.

Voorraadsubsidie Gesloten Detailhandel (VGD)

Door de verplichte sluiting van de detailhandel vanaf 15 december blijven deze ondernemers onverwacht met kostbare voorraad zitten. Gemaakte kosten voor die voorraad zijn nu niet zomaar terug te verdienen. Gemaakte kosten voor die voorraad zijn nu niet zomaar terug te verdienen. De ondernemer zal moeten afschrijven op de voorraad en wordt daarmee ondersteund met de voorraadsubsidie.

Deze mkb-bedrijven krijgen bovenop hun TVL, de Voorraadsubsidie Gesloten Detailhandel (VGD). Deze geldt voor Q4 2020 en wordt verlengd tot Q1 2021, met een hoger percentage. De VGD is alleen voor ondernemers met een verplicht gesloten non-food detailhandel SBI-code als hoofdactiviteit. Bekijk de tabel SBI-codes onder 47 die wel en geen Voorraad Gesloten Detailhandel opslag ontvangen.

Nee, dat kan niet. De Voorraadsubsidie Gesloten Detailhandel wordt gekoppeld aan de SBI-code van de hoofdactiviteit, zoals die op 15 maart 2020 in het handelsregister stond.

Wanneer de SBI-code of beschrijving van de hoofdactiviteit nog in het handelsregister wordt gewijzigd, heeft dat geen invloed op de TVL of de VGD. RVO gebruikt de registratie in het handelsregister op 15 maart 2020.

Nee. De VGD is alleen voor verplicht gesloten non-food detailhandel als de geregistreerde hoofdactiviteit. De non-food detailhandel moet wel in aanmerking komen voor TVL en op 15 maart 2020 in het handelsregister met de hoofdactiviteit staan geregistreerd met de geselecteerde SBI-code. 

Gesloten non-food detailhandel krijgen een opslag 21% van hun omzetverlies. De maximale opslag is €200.000. Dit bedrag komt bovenop de TVL subsidie van Q1 2021.

Gesloten non-food detailhandel, die zich tussen 29 februari en 15 maart 2020 hebben ingeschreven in het handelsregister, ontvangen een vaste opslag van € 1.200.

Een ondernemer kan de verwachte subsidie binnenkort berekenen met de adviestool TVL van RVO. Het kost tijd om het voorgenomen besluit in het systeem te verwerken.

Nee, dat gaat helaas niet. De TVL subsidie wordt gebaseerd en gecontroleerd met de btw-aangifte van een ondernemer. Meer dan 85% van de ondernemers doet deze aangifte per kwartaal. Door de TVL te koppelen aan de btw-aangifte per kwartaal, kan een subsidieaanvraag snel verwerkt en uitbetaald worden. De lopende subsidieregeling ombouwen naar een systeem per maand is in deze fase niet meer mogelijk.

Deze subsidie is bedoeld voor grote nood. Een bedrijf dat nog steeds 71% of meer van zijn omzet in het kwartaal maakt, heeft ook meer mogelijkheden om de vaste lasten te betalen. De omzetcijfers worden vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Dat betekent dat de subsidie automatisch meebeweegt bij een groot verschil in omzet.

De Voorraadsubsidie Gesloten Detailhandel (VGD) is onderdeel van de TVL subsidie. Deze wordt vanaf Q1 2021 ook toegankelijk voor (middel)grote bedrijven met meer dan 250 medewerkers.

Grote winkelketens kunnen ook gebruik maken van andere financiële regelingen uit het steun- en herstelpakket, zoals de NOW voor loonkosten en belastinguitstel.

De opslag wordt toegevoegd aan de TVL-aanvraag van Q1 2021 van de ondernemer die hiervoor in aanmerking komt. De ondernemer hoeft hier verder niets extra’s voor te doen. Het kost nog wel een paar weken om deze uitbreiding door te voeren.

Ondernemers kunnen straks TVL Q1 2021 aanvragen. RVO past de VGD subsidie toe bij de TVL aanvragen die hiervoor in aanmerking komen. RVO doet een extra betaling zodra de uitbreiding in het systeem is ingeregeld.

Helaas niet. Deze opslag is gekoppeld aan de TVL. De TVL is alleen toegankelijk voor bedrijven die voor 15 maart 2020 stonden ingeschreven in het Handelsregister en aan alle overige voorwaarden voldoen.

Webshops die in het handelsregister zijn geregistreerd als detailhandel via internet (SBI-code 47.9) zijn uitgesloten van de extra opslag. Winkels die naast hun fysieke winkel als hoofdactiviteit ook een webshop hebben, zijn op basis van de SBI-code niet uitgesloten van de extra voorraadsubsidie.

Ja. Er zit een maximum aan de Voorraad Gesloten Detailhandel opslag van € 200.000. Verplicht gesloten non-food detailhandel die voor allebei het maximale bedrag krijgt, kan in Q1 2021 een maximaal bedrag tussen de €530.000 en €600.000 ontvangen. Het is afhankelijk van het type organisatie (mkb of groter) hoe hoog dat bedrag precies is.

Nee, helaas niet. De opslag is gekoppeld aan de TVL subsidie van Q1 2021. Het bedrag wordt bij de TVL subsidie geteld, voor de ondernemers in de non-food detailhandel die hiervoor in aanmerking komen.

Nee. De TVL subsidie en de opslag zijn allebei vrijgesteld van belasting.

Ja, dat kan. De TVL subsidie en de toeslag worden meegeteld als omzet. Dit kan effect hebben op de NOW regeling.

Opslag annuleringskosten reisbranche (AR)

De reissector kan van verschillende steunmaatregelen gebruik maken, maar niet alle annuleringskosten zijn daarmee gedekt. Denk bijvoorbeeld aan hotels en vliegtuigmaatschappijen die bij annulering niet alles terugbetalen.

Dit is een grote kostenpost voor de reissector, omdat ook in coronatijd nog vakanties zijn geboekt toen de vooruitzichten beter waren. Door de ontwikkelingen van de laatste maanden zijn opnieuw veel reizen geannuleerd.

Een aparte subsidieregeling duurt lang om uit te werken. Met een opslag gekoppeld aan de TVL zijn deze bedrijven sneller te helpen.

Bedrijven met SBI-code 79.11 en 79.12 krijgen 1 keer een opslag van 3,4%, bovenop hun TVL subsidie in het eerste kwartaal van 2021.

Dat werkt als volgt. Het percentage vaste lasten voor deze SBI-code blijft 6%. Daar komt 1 keer een opslag van 3,4% bovenop in Q1 2021. Een reisbureau dat voorheen een omzet maakte van €1.200.000 en nu 95% omzetverlies heeft ontvangt:

 • €1.200.000 x 95% x 9,4% x 85% = €91.086 subsidie inclusief opslag. Let op: dit is volgens de nieuwe berekening met een subsidie van 85%. Bij opening van de TVL voor Q1 2021 wordt nog gerekend met een subsidiepercentage van 50 tot 70%. RVO doet later een extra betaling.
 • Daarvan is €58.140 de TVL subsidie voor Q1 2021, met een voorschot van 80%
 • De eenmalige opslag bedraagt €32.946 en wordt later met een voorschot van 80% overgemaakt. De ondernemer hoeft geen extra aanvraag in te dienen.

De maximale opslag voor Annuleringskosten Reizen (AR) is €130.000 euro en de minimale opslag is €500 euro. Het bedrijf moet wel in aanmerking komen voor TVL Q1 2021 om de AR opslag te ontvangen.

De Europese Commissie moet deze aanpassing eerst nog goedkeuren en daarna in het systeem geregeld worden. Bij de opening van de TVL Q1 is deze opslag nog niet beschikbaar. De ondernemer kan binnenkort alvast TVL subsidie aanvragen. De opslag wordt later toegevoegd en met een extra betaling overgemaakt.

De opslag wordt toegevoegd aan de TVL-aanvraag van Q1 2021 van de ondernemer die hiervoor in aanmerking komt. De ondernemer hoeft hier verder niets extra’s voor te doen. Alleen TVL aanvragen. Het kost nog wel een paar weken om deze uitbreiding door te voeren.

RVO past de AR opslag toe bij de TVL aanvragen die hiervoor in aanmerking komen. RVO doet een extra betaling zodra de uitbreiding in het systeem is ingeregeld.

Helaas is dat niet mogelijk. Deze opslag is gekoppeld aan de TVL van Q1 2021.

Deze regeling is gericht op ondernemers met vaste lasten. In het algemeen hebben thuiswerkende ondernemers minder vaste lasten. Ondernemers met een aparte praktijkruimte, komen wel in aanmerking voor de TVL subsidie. ZZP’ers die geen gebruik kunnen maken van de TVL, kunnen terecht bij de TOZO of de TONK-regeling.

Het is helaas niet mogelijk om de vestigingseis van de TVL te laten vallen of op korte termijn een aparte regeling te maken voor annuleringskosten van reizen.

Time Out van ondernemen

Dat hangt af van uw specifieke situatie. Naast de vaste lasten moet u ook rekening houden met eventuele schulden van het bedrijf. Overleg in ieder geval met uw accountant, bank, verhuurder, leveranciers en aandeelhouders over de schulden. Het is belangrijk dat u afspraken maakt over:

 • Uitstel van betaling;
 • Kwijtschelding van schulden
 • Of omzetting van schulden in aandelen van de onderneming

Op 1 januari 2021 gaat deze wet in en maakt het mogelijk om afspraken over uitstel van betaling, kwijtschelding van schulden, etc. ter bevestiging voor te leggen aan de rechter (homologatie). Als er dan nog een schuldeiser is waar u geen afspraken mee kon maken, dan is die schuldeiser via de bevestiging van de rechter aan deze afspraken gebonden.

De rechter kijkt of het akkoord voldoet aan de eisen die de WHOA stelt. Een bedrijf kan met de voorbereidingen op een time-out starten, zodat er na 1 januari snel een voorstel naar de rechter kan. Kijk voor meer informatie bij de Kamer van Koophandel (www.kvk.nl/advies-en-informatie/wetten-en-regels).

Een bedrijf in een time out kan gebruik maken van de TVL subsidie voor vaste lasten. Als mensen in loondienst blijven, is het ook mogelijk om NOW te ontvangen. Het bedrijf moet dan wel aan alle andere voorwaarden van de subsidieregelingen voldoen.

Ondernemers doen een TVL aanvraag op basis van een verwacht omzetverlies. Ze ontvangen eerst een voorschot van 80% van de TVL subsidie. Na afloop van de subsidieperiode, wordt dat bedrag vastgesteld met het daadwerkelijke omzetverlies. Bij de afrekening kan een ondernemer de rest van de subsidie krijgen of een deel moeten terugbetalen.

Wanneer een ondernemer na tijdelijke sluiting sneller dan verwacht zijn bedrijf weer opstart, kan het verwachte omzetverlies lager uitvallen. In de vaststelling van de TVL wordt dan nagegaan of de ondernemer een deel van de subsidie moet terugbetalen.

Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

Om ondernemers die door de gevolgen van het coronavirus zijn getroffen te helpen, zijn de regels voor de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) versoepeld per 28 april 2020. Deze aangepaste regeling wordt de BMKB-C genoemd en is sinds 16 maart van kracht. Met de maatregel kunnen bedrijven onder gunstiger voorwaarden geld lenen bij de bank, bijvoorbeeld om rekeningen te betalen en betalingsachterstanden weg te werken.

Meer informatie.

Aanvragen van de regeling doe je niet zelf. Je kunt een geaccrediteerde financier vragen om van de regeling gebruik te maken. Meestal is dat jouw bank. De geaccrediteerde financiers staan op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Om de procedure te versnellen heeft de overheid met banken afspraken gemaakt over de beoordeling van kredietaanvragen. Zij kunnen de toepassing van BMKB-C daarom zonder tussenkomst van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland afhandelen.

Het ministerie van EZK staat via de BMKB borg voor de kredieten aan ondernemers, zodat zij makkelijker geld kunnen lenen. Ondernemers kunnen hiervoor terecht bij kredietverstrekkers, zoals banken. In de reguliere regeling betreft het borgstellingskrediet 50% van het krediet dat de financier (vaak een bank) verstrekt. De borg van de overheid bedraagt 90% (MKB) en 80% (grootbedrijven) van dit borgstellingskrediet.

Met deze verruimingsmaatregel wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50% naar 75%. Daardoor kunnen banken makkelijker en sneller krediet verruimen en hebben bedrijven de mogelijkheid om eerder en meer geld te lenen. Er is een langere looptijd en lagere drempel voor de coronaregeling BMKB. De looptijd van een krediet is verlengd tot vier jaar, zodat ondernemers meer tijd hebben om deze terug te betalen. De toegang tot de BMKB is laagdrempeliger via een omzettoets in plaats van via een uitgebreide liquiditeitsprognose.

Verder:

 • De persoonlijke borg van de ondernemer is verlaagd van 25% naar 10%.
 • Het kredietdeel voor risico van de bank kan in de vorm van een nieuwe lening, een nieuw rekening courant krediet (rood staan) of een verhoging van een bestaand rekening courant krediet.
 • Het maximale krediet is vastgesteld op 1,5 miljoen euro.
 • Het garantiepercentage in de BMKB naar 100 procent voor kredieten tot 100.000 euro.
 • De manier van aflossen kiest de bank. De opties zijn:
  • lineair (elke keer hetzelfde bedrag + rente over het openstaande bedrag), eventueel met aflossingsvrije periode
  • ineens, aan het einde van de looptijd
 • De toets op een tekort aan zekerheden is bij inzet BMKB-C niet van toepassing.

Meer informatie over de BMKB

Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO)

Heb je krediet nodig maar krijg je niet eenvoudig een banklening of bankgarantie? De overheid maakt dit makkelijker met de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO). Jouw bank kan zo een 50% Staatsgarantie krijgen op middelgrote en grote leningen en verkleint daarmee haar risico. De Garantie Ondernemingsfinanciering houdt kredietstromen op gang opdat ondernemers kunnen blijven ondernemen.

Voor ondernemers

De GO-regeling is voor ondernemers die krediet nodig hebben. Het biedt bedrijven de mogelijkheid om financiering voor elkaar te krijgen die anders niet mogelijk was geweest. De regeling is voor (middel)grote ondernemingen met substantiële activiteiten in Nederland en voor ondernemers in Bonaire, Sint Eustatius of Saba
De GO loopt via de geaccrediteerde financiers, in dit geval de bank. De geaccrediteerde financiers staan vermeld op de website van RVO


Garantie Ondernemingsfinanciering corona (GO-C)

Krijg je vanwege de coronacrisis op dit moment niet eenvoudig een banklening of bankgarantie? Daarvoor is nu een specifieke faciliteit beschikbaar: de Garantie Ondernemingsfinanciering corona (GO-C). De GO-C geeft banken 80% of 90% staatsgarantie op leningen aan (middel)grote ondernemingen.

Lees meer over de GO-C regeling.

 

 

Je komt in aanmerking als je voldoet aan de volgende criteria:

 • Je hebt een (middel)grote onderneming met substantiële activiteiten in Nederland, Bonaire, Sint Eustatius of Saba.
 • Jouw onderneming is in de kern gezond.
 • Jouw onderneming heeft bevredigende rentabiliteits- en continuïteitsperspectieven.
 • Je hebt alleen Fresh Money.
 • Jouw onderneming heeft geen bovenmatige kapitaalonttrekking in de laatste 12 maanden.
 • Je vraagt GO alleen aan voor financiering van eigen bedrijfsactiviteiten.

Je vraagt niet zelf GO aan. Je vraagt jouw financier die is aangesloten bij de GO-regeling om de regeling te gebruiken. De financier vraagt de GO aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Klein Krediet Corona (KKC)

De KKC (Klein Krediet Corona) is een van de aanvullende maatregelen om ondernemers te ondersteunen vanwege de economische gevolgen van het coronavirus. Deze aanvullende maatregel is gericht op de vele kleine ondernemers. Kleine ondernemers hebben vaak moeilijk toegang tot financiële steun. Ze zijn van enorm belang voor hun lokale gemeenschap en vaak zwaar getroffen door de coronacrisis.  

Onder de KKC-regeling kunnen ondernemers een lening aanvragen van minimaal € 10.000 en maximaal € 50.000. De looptijd is maximaal 5 jaar, en de rente bedraagt maximaal 4%. Daarnaast betalen ondernemers aan de staat een eenmalige premie van 2% als vergoeding. De regeling staat open voor ondernemers met een omzet vanaf € 50.000,- die voor de coronacrisis voldoende winstgevend waren en die zijn ingeschreven in de KvK voor 1 januari 2019.

De regeling Klein Krediet Corona (KKC), die extra liquiditeit voor het micro-, midden- en kleinbedrijf mogelijk maakt, is goedgekeurd door de Europese Commissie. Daarom kan deze coronaregeling voor een financieringsbehoefte van 10.000 tot 50.000 euro op vrijdag 29 mei 2020 open voor ondernemers. Leningen die vanaf 7 mei 2020 zijn verstrekt en voldoen aan de voorwaarden van de regeling kunnen bovendien vanaf 29 mei worden geherfinancierd tegen de voorwaarden van de KKC. Lees hier meer over KKC.

Je kunt voor deze kredietregeling (en andere regelingen zoals de BMKB en GO) terecht bij jouw kredietverstrekker, bijvoorbeeld de bank. De regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW) loopt via het UWV en ondersteuning zzp’ers (TOZO) via RBZ. Richtlijnen voor winkels zijn te vinden bij de brancheorganisaties. Voor belastingmaatregelen kunnen ondernemers terecht bij Belastingdienst Zakelijk.

Uitstel betalingen belastingen

Het kabinet verlengt de periode dat ondernemers uitstel van belasting of een verlenging van het uitstel kunnen aanvragen tot 1 juli 2021. Ondernemers die nog niet eerder uitstel of verlenging hebben aangevraagd, kunnen dit nu alsnog doen. Voor ondernemers die eerder dit jaar al verlenging hadden gekregen, geldt het uitstel nu automatisch tot 1 juli 2021. De datum waarop ondernemers weer gaan terugbetalen schuift ook op, van 1 juli 2021 naar 1 oktober 2021. Zij krijgen 36 maanden de tijd om de belastingschuld terug te betalen.

De Belastingdienst wil daarnaast samen met schuldeisers en schuldhulpverleners - als onderdeel van het Time-out arrangement (TOA) - soepeler gaan kijken naar het gericht kwijtschelden van (belasting)schulden, voor als een terugbetalingsregeling niet voldoende is. Doel is dat dit in het tweede kwartaal van dit jaar gereed is. De Belastingdienst zal in afwachting hiervan al ingediende saneringsverzoeken aanhouden als de ondernemer daarom vraagt.

Het is goed mogelijk dat we in de toekomst meer gaan thuiswerken. Daarom onderzoekt het kabinet voor na de crisis de vormgeving van belastingmaatregelen waarmee werkgevers thuiswerkkosten kunnen vergoeden. Daarbij wordt ook gekeken naar de samenhang met bestaande reiskostenvergoedingen.

Dit jaar kunnen werkgevers zo’n vergoeding ook via de werkkostenregeling geven. Deze regeling wordt opnieuw verruimd, net zoals vorig jaar. Daarnaast kunnen werkgevers tot 1 april 2021 bestaande vaste reiskostenvergoedingen opnieuw onbelast vergoeden.

Ondernemers die als gevolg van de coronacrisis te maken hebben met een omzetdaling, kunnen in 2021 weer het zogenaamde gebruikelijk loon lager vaststellen. Hier zijn wel nieuwe voorwaarden aan verbonden, vergelijkbaar zoals bij andere steunmaatregelen. 

Het urencriterium dat geldt om gebruik te maken van bepaalde aftrekposten (zoals de zelfstandigenaftrek) wordt wegens de coronacrisis opnieuw versoepeld tot 1 juli 2021.

Ook verschillende andere belastingmaatregelen worden verlengd tot 1 juli 2021, zoals het btw-nultarief op mondkapjes en het fiscaal mogelijk maken van de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen. 

Met de extra belastingmaatregelen is in totaal een bedrag van bijna 900 miljoen euro gemoeid.

Ja, voor inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting kun je uitstel van betaling aanvragen. In lijn met de landelijke maatregelen krijgen alle Rotterdamse ondernemers en ZZP’ers uitstel van belastingbetaling van drie maanden. Ook zijn alle incassomaatregelen stopgezet en gelden geen invorderingskosten.

Er zijn verschillende tijdelijke maatregelen om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De meeste belastingmaatregelen gelden tot 1 oktober 2020. Ook de mogelijkheid om voor de eerste keer belastinguitstel aan te vragen. Uitstel van belastingbetaling zelf loopt daarmee uiterlijk tot en met 31 december 2020. Ook andere belastingmaatregelen lopen door tot eind 2020. Het terugbetalen van de belastingschuld start vanaf 1 juli 2021 met een betalingsregeling van 36 maanden.

Ondernemers krijgen bij de eerste aanvraag direct drie maanden uitstel van betaling. Voor die drie maanden hoeven ze maar één keer een verzoek in te dienen (voor uitstel van alle belastingsoorten). Ondernemers kunnen ook voor een langere periode dan drie maanden uitstel aanvragen. Daarbij is van belang dat zoveel mogelijk geld dan ook echt in de bedrijven blijft. Om dit extra te waarborgen, moeten ondernemers bij uitstel langer dan drie maanden verklaren dat ze geen dividenden en bonussen uitkeren, of eigen aandelen inkopen.

Sinds 12 maart 2020 hoef je nog maar 1 uitstelverzoek te sturen. Het uitstel geldt dan voor de lopende belastingschuld en voor de schulden die in oktober, november en december 2020 ontstaan. Je hoeft dus tot en met 31 december 2020 geen belasting te betalen. Je kan uitstel aanvragen nadat je aangifte hebt gedaan en een aanslag van de Belastingdienst heeft ontvangen. 

Heb je al uitstel van betaling? Dan kan je dit nog tijdens de rest van dit jaar uw uitstel verlengen tot 1 januari 2021.

Om te faciliteren dat ondernemers gemakkelijk uitstel van betaling aanvragen, verlengt het kabinet de verlaagde invorderingsrente van 0,01% tot en met 31 december 2021.

Lees verder op de speciale corona pagina van de Rijksoverheid


Gemeentelijke heffingen

Op rotterdam.nl  per belasting- en heffing soort welke maatregelen nu genomen zijn en wat dat voor ondernemers betekent.

 

Op rotterdam.nl staat per belasting- en heffing soort welke maatregelen nu genomen zijn en wat dat voor ondernemers betekent.

 

Ben je ondernemer of ZZP'er, heb je een aanslag lokale belastingen ontvangen en kom je door de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus in financiële problemen? Dan geeft SVHW je de mogelijkheid om jouw aanslag in termijnen te betalen of om uitstel van betaling aan te vragen. Reageer in ieder geval voor de vervaldatum van jouw aanslag.

Betaling in termijnen

Dit kan alleen via automatische incasso. Geef hiervoor een machtiging af vóór de vervaldatum van jouw aanslag. Je regelt dat via Mijn SVHW. Je kunt ook telefonisch een machtigingsformulier aanvragen via (0186) 577 222 of (0800) 020 08 73. Houd daarbij jouw subjectnummer bij de hand. Het subjectnummer vind je rechtsboven op jouw aanslagbiljet.

Het aantal termijnen is afhankelijk van de datum dat je de machtiging voor automatische incasso afgeeft. Geef je de machtiging binnen één maand, twee of drie maanden na dagtekening van de aanslag af? Dan incasseren wij in respectievelijk tien, negen of acht maanden.

Uitstel van betaling

Wanneer je de aanslag later wil betalen dan de oorspronkelijke vervaldatum die op jouw aanslagbiljet vermeld staat, dan betaal je uiterlijk 31 augustus 2020. Je regelt dit via het contactformulier. Kies op het contactformulier voor “Betalen”, vervolgens voor “Uitstel voor ondernemers/ZZP-ers tot uiterlijk 31-8-2020” en vul het formulier in. Je kunt ook telefonisch uitstel aanvragen via (0186) 577 222 of (0800) 020 08 73. Houd daarbij jouw subjectnummer en KVK-nummer bij de hand. Het subjectnummer vind je rechtsboven op jouw aanslagbiljet.

Bekijk het overzicht van de SVHW belastingen.

Alle heffingen die door de gemeentebelastingen opgelegd worden aan een KVK-nummer, dus ook alle zzp’ers die vanuit huis werken, hebben dezelfde mogelijkheden. Namelijk de mogelijkheid om de aanslag in termijnen te betalen of om uitstel van betaling aan te vragen. Zie ook het antwoord hierboven.


 

Met het langzaam weer op gang komen van de samenleving start de gemeente vanaf 1 juli weer met het innen en opleggen van belastingen. De gemeente maakt aan het begin van het jaar een voorschot over naar de BIZ-stichting en stuurt meestal in maart een belastingaanslag naar de ondernemers.

Vanwege de coronamaatregelen wordt de BIZ-aanslag vanaf 1 juli verstuurt. Op rotterdam.nl staat per belasting- en heffing soort welke maatregelen nu genomen zijn en wat dat voor ondernemers betekent.

 

Als ondernemer in Rotterdam kun je uitstel van betaling aanvragen voor bepaalde leges. De regeling geldt onder andere voor horeca.

Uitstel van betaling voor de leges geldt voor aanvragen van (kortlopende en voorlopige) exploitatievergunningen (voor eet- en drinkgelegenheden, speelautomatenhallen, seksinrichtingen en escort), Drank- en Horecawetvergunningen en aanwezigheidsvergunningen. Overige vergunningen die je aanvraagt bij het Team Vergunningen van Directie Veiligheid komen hiervoor niet in aanmerking (denk onder andere aan terrasvlonder, kraskaarten, ontheffingen, vergunning coffeeshops, wijziging beheerder/leidinggevende).

Als je gebruik wilt maken van dit uitstel, geef je via Mijn Loket op rotterdam.nl aan dat je per factuur wilt betalen. De facturen worden vervolgens niet eerder dan het vierde kwartaal van 2020 geïnd, of totdat de gemeente anders besluit. 

 

 

Voor winkeliers en marktkooplieden

Niet-essentiële winkels blijven voorlopig gesloten. Per 10 februari 2021 is het wel mogelijk om producten te bestellen en af te halen bij een winkel. producten worden nu veel online gekocht en thuisbezorgd. Dit legt een grote druk op de pakketdiensten. Daarnaast krijgen de ondernemers hierdoor meer perspectief.

Voorwaarden voor bestellen en afhalen

Er zijn een aantal voorwaarden aan het bestellen en ophalen van producten bij een winkel:

 • Doe vooraf (minimaal 4 uur van te voren) een (online) bestelling bij een winkel of een locatie met een winkelfunctie;
 • U ontvangt een bevestiging met een tijdslot wanneer de bestelling af te halen is.
 • Er zit minimaal een dagdeel (4 uur) tussen het bestellen en afhalen;
 • Afhalen kan alleen binnen het afgesproken tijdslot;
 • De afspraakbevestiging bevat alle praktische informatie over het veilig en vlot afhalen van de bestelling;
 • U gaat alleen naar de winkel en haalt uw bestelling op aan de deur van de winkel;
 • Alleen als u klachtenvrij bent, kunt u de bestelling worden afgehaald;
 • De winkelier zorgt ervoor dat uw bestelling klaar staat;
 • U betaalt thuis vooraf, achteraf of zoveel mogelijk contactloos bij het afhalen.
 • Daarbij blijven natuurlijk ook de andere basisregels gelden zoals de 1,5 meter afstand, hygiënemaatregelen en geen groepsvorming.

Regels voor bestellen en afhalen

Veilig afhalen: tijd afspreken en afstand houden

Bestellen en afhalen vindt plaats onder strikte voorwaarden. Zo wordt altijd 1,5 meter afstand gehouden onderling. Er wordt vooraf een afspraak gemaakt over het tijdstip van het afhalen van de bestelling. Zo voorkomt u drukte aan de deur.

Vanaf 31 maart staat een aantal versoepelingen gepland. Die kunnen alleen doorgaan als het aantal bezette intensive care-bedden stabiel blijft en het reproductiegetal rond de 1 blijft. Op 23 maart wordt hierover een besluit genomen. Er komt dan waarschijnlijk meer ruimte voor het verder opengaan van winkels.

Update 23 maart: Op 13 april is een volgende persconferentie waarin wordt gezegd wat er na 20 april mogelijk is. 

Update 13 april: De coronacrisis is nog niet voorbij.

Het kabinet wil in 3 maanden de samenleving openen. Zodat deze zomer weer bijna alles kan. Soms onder voorwaarden. En als voorzorg houdt iedereen zich ook aan de basisregels tegen verspreiding van corona. Er zijn 6 stappen. De 1e stap in het openingsplan is op zijn vroegst op 28 april 2021. Dan kunnen bijvoorbeeld de terrassen en winkels open. En wordt de avondklok afgeschaft. Dit wordt op 20 april besloten.

Lees hier meer over de coronaregels voor winkeliers.

Vanaf 3 maart is winkelen op afspraak mogelijk. Winkelen op afspraak betekent dat de klant contact met een winkelier opneemt voor een afspraak om in de winkel rond te kunnen lopen.

Voorwaarden voor winkelen op afstand

 • Maak op afstand thuis (online of telefonisch) een afspraak bij een winkel of een locatie met een winkelfunctie.
 • U ontvangt een bevestiging met een tijdslot, waarin u kunt winkelen. Er zit minimaal een dagdeel (4 uur) tussen de gemaakte afspraak en het winkelen zelf.
 • Er kunnen maximaal 2 klanten tegelijk per tijdslot in de winkel zijn.
 • De afspraken zijn voor een tijdslot van minimaal 10 minuten. Klanten mogen eerder weg.
 • In overleg met de winkelier kan een tijdslot langer dan 10 minuten duren.
 • Winkels kunnen per verdieping maximaal 2 klanten tegelijkertijd ontvangen.
 • De afspraakbevestiging bevat alle praktische informatie voor het veilig en vlot winkelen op afspraak. u kunt alleen winkelen binnen het afgesproken tijdslot.
 • Kom alleen naar de afspraak.
 • Alleen als u klachtenvrij bent, kan de afspraak doorgaan.
 • Betalen gebeurt zoveel mogelijk contactloos tijdens de afspraak.
 • Tijdens de afspraak houd u 1,5 meter afstand van anderen en draagt u een mondkapje.

Let op! Per dinsdag 16 maart gelden de volgende aanpassingen. Bij winkelen op afspraak geldt voor winkels dat er twee klanten per verdieping binnen mogen zijn. Of één klant per 25 vierkante meter. Allemaal op 1,5 meter afstand van elkaar. Maximaal mogen er 50 klanten tegelijk in de winkel zijn. Nog steeds geldt de regel dat mensen minimaal vier uur van tevoren een afspraak maken, en dat de winkel werkt met tijdvakken van minimaal tien minuten.

Welke winkels

Alle niet-essentiële winkels gaan open voor winkelen op afspraak. Dit zijn de winkels in de winkelstraat, de woonboulevards, de autoshowrooms en andere winkels. Dit geldt ook voor overige locaties met een winkelfunctie, zoals een kapperszaak. Zij mogen onder deze voorwaarden producten op afspraak in de winkel verkopen. De bestaande uitzondering voor een winkel buiten waar bloemen worden verkocht (bloemenstal) en groothandels blijven bestaan.

Snelle boodschap

Het is niet toegestaan om zonder afspraak de winkel binnen te gaan om iets te kopen. Klanten dienen zich 4 uur van tevoren te hebben aangemeld voor een afspraak om te winkelen.

Ruilen

Direct ter plekke ruilen van afgehaalde producten is niet toegestaan. Passen gebeurt tijdens het afgesproken tijdslot of thuis en ruilen kan volgens de voorwaarden van de winkelier: op een afgesproken tijdslot met de winkelier of per post.

Terugbrengen

Om gekochte producten terug te brengen, kunt u een tijdvak reserveren bij de winkelier. Dit doet u vier uur van te voren. U heeft wettelijk een bedenktijd van 14 dagen om het op afspraak in de winkel of per post terug te sturen en geld terug te krijgen.  De winkelier geeft aan hoe retourneren mogelijk is.

Vanaf 31 maart staat een aantal versoepelingen gepland. Die kunnen alleen doorgaan als het aantal bezette intensive care-bedden stabiel blijft en het reproductiegetal rond de 1 blijft. Op 23 maart wordt hierover een besluit genomen. Er komt dan waarschijnlijk meer ruimte voor het verder opengaan van winkels.

Lees hier meer over winkelen op afspraak.

De Tegemoetkoming Vaste Lasten gaat verplicht gesloten non-food detailhandelaars helpen met een extra subsidieopslag: de Voorraad Gesloten Detailhandel (VGD). De ondernemers kunnen door de lockdown maatregel vanaf 15 december hun (kerst)voorraad niet verkopen en de kosten niet terugverdienen. Zij ontvangen daarom één keer een extra opslag van minstens 2,8% van hun omzetverlies, bovenop de TVL-subsidie voor oktober tot en met december 2020.

Alleen non-food detailhandelaars die in aanmerking komen voor TVL Q4 2020, krijgen de opslag. Ze moeten in ieder geval op 15 maart 2020 in het Handelsregister staan ingeschreven met detailhandel als de hoofdactiviteit van hun bedrijf. Als ze TVL aanvragen, wordt de VGD-opslag er later automatisch aan toegevoegd. We passen de Adviestool en het aanvraagformulier zo snel mogelijk aan de nieuwe wijziging aan. Ondernemers hoeven hier niets extra voor te doen.

Je kunt telefonisch contact met RVO opnemen via 088 042 25 00, of een e-mail sturen. Een team klantmedewerkers staat op werkdagen van 08:30 tot 17:00 uur voor je klaar.

Update 21 januari 2021:
Het kabinet verlengt en verhoogt de voorraadvergoeding voor de detailhandel. Vanwege de verlenging van de lockdown zitten veel winkels bijvoorbeeld met moeilijk verkoopbare wintercollecties. De subsidie zal in de eerste twee kwartalen van 2021 neerkomen op een opslag van 21% op het vastelastenpercentage in de TVL (voorheen 5,6%), tot maximaal 200.000 euro. De verwachte kosten van deze maatregel zijn 160 miljoen euro.

Dit zijn de winkels die open mogen zijn:

 • Supermarkten en andere levensmiddelenzaken (de bakker, de slager en andere winkels voor eten en drinken zijn open)
 • Markten voor levensmiddelen
 • Drogisterijen en apotheken
 • Servicepunten voor het versturen of ontvangen van brieven en postpakketten
 • Dierenspeciaalzaken
 • Banken en andere punten voor financiële dienstverlening
 • Opticiens en audiciens
 • Tankstations
 • Thuiszorgwinkels
 • Autogarages en locaties voor reparatie en onderhoud van consumentenartikelen
 • Wasserijen en stomerijen
 • De afhaalfunctie bij doe-het-zelf-zaken (afhalen van bestelling)
 • Winkels buiten voor kerstbomen en bloemenverkoop
 • Groothandels (business to business)

De overige winkels sluiten nu de deuren. Deze maatregel geldt in ieder geval tot en met 9 februari.

Het blijft steeds langer licht. Daarom gaat vanaf woensdag 31 maart de avondklok een uur later in. Dit betekent dat vanaf dat moment iedereen tussen 22.00 uur ’s avonds en 04.30 uur ’s ochtends binnen blijft. Winkels die vooral levensmiddelen verkopen, mogen dan open zijn tot 21.45 uur. Dit geldt voor bijvoorbeeld supermarkten en afhaallocaties van eet- en drinkgelegenheden.

Bekijk het overzicht ook op de website van Rijksoverheid.

Heb jij een supermarkt of een winkel voor levensmiddelen (eten en drinken)? Dan besteed je extra aandacht aan goede hygiëne in de winkel. Je maakt bijvoorbeeld winkelwagens, mandjes, scanners en pinautomaten regelmatig schoon. Je mag zelf bepalen of je als service aan de klant een karretje of mandje schoonmaakt na gebruik. Of dat de klant dit zelf moet doen.

Het blijft steeds langer licht. Daarom gaat vanaf woensdag 31 maart de avondklok een uur later in. Dit betekent dat vanaf dat moment iedereen tussen 22.00 uur ’s avonds en 04.30 uur ’s ochtends binnen blijft. Winkels die vooral levensmiddelen verkopen, mogen dan open zijn tot 21.45 uur. Dit geldt voor bijvoorbeeld supermarkten en afhaallocaties van eet- en drinkgelegenheden. Op 13 april is een volgende persconferentie waarin wordt gezegd wat er na 20 april mogelijk is. 

Op Mijncoronaprotocol.nl vind je protocollen voor supermarkten.

 • Personeel werkzaam in vitale processen
 • Zorg, jeugdhulp en (maatschappelijke) ondersteuning, inclusief productie en transport van medicijnen en medische hulpmiddelen
 • Leraren en personeel op scholen, bijvoorbeeld voor afstandsonderwijs, opvang van kinderen en examens
 • Openbaar vervoer
 • Voedselketen. Dat moet breed worden gezien, zegt de Rijksoverheid: de keten bestaat uit supermarkten, de aanlevering van supermarkten, de verwerkende industrie en de transporten van deze industrie maar ook het ophalen van producten bij boeren, het aanleveren van bijvoorbeeld veevoer en andere producten bij boeren, de toegang van arbeiders voor de oogst
 • Transport van brandstoffen zoals kolen, olie, benzine en diesel
 • Inzamelen, vervoeren, recyclen en verwerken van afval, afvalwater en vuilnis
 • Kinderopvang
 • Media en communicatie, voor informatievoorziening aan de samenleving die van noodzaak is om op de hoogte te blijven van wat er speelt
 • Continuïteit hulpverleningsdiensten (politie en defensie zijn reeds vitaal verklaard): meldkamerprocessen, brandweerzorg, ambulancezorg, GHOR, crisisbeheersing van de veiligheidsregio's
 • Noodzakelijke overheidsprocessen (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen), bijvoorbeeld betalen uitkeringen en toeslagen, burgerzaken, consulaten en ambassades, justitiële inrichtingen en forensische klinieken
 • Onmisbare facilitaire of ondersteunende functies (denk aan schoonmaak, beveiliging, toezicht, ICT) ten behoeve van een van bovenstaande cruciale beroepsgroepen

Bekijk het overzicht ook op de website van de Rijksoverheid.

Vanaf 3 maart mogen de meeste contactberoepen weer aan het werk. Bijvoorbeeld kappers, masseurs en chiropractors. Sekswerkers mogen nog niet aan het werk.

Contactberoepen zijn beroepen waarbij het niet altijd lukt om 1,5 meter afstand te houden tijdens het werk.

Dit zijn bijvoorbeeld:

 • Medewerkers in de uiterlijke verzorging, zoals de kapper, de schoonheidsspecialist, de nagelstylisten, pedicure;
 • masseurs;
 • rij-instructeurs;
 • chiropractors;
 • osteopaten;
 • medewerkers in alternatieve geneeswijzen, zoals de acupuncturist of homeopaat.

Sekswerkers niet aan het werk

Sekswerkers mogen nog niet aan het werk. Dit komt door de bijzondere aard van het contact bij dit beroep. En omdat het moeilijker is om op afspraak te werken en klanten te vragen om het achterlaten van persoonsgegevens voor het bron- en contactonderzoek.

Geen contactberoep

Beroepen waarbij wel 1,5 meter afstand kan worden gehouden tijdens het werk, zijn geen contactberoepen.

Dit zijn bijvoorbeeld:

 • fotografen;
 • voedingscoaches;
 • muziekdocenten;
 • welness- en sauna-medewerkers;
 • zonnestudio-medewerkers;
 • workshopbegeleiders.

Voor bedrijven gelden ook de regels voor de sluiting en opening van bedrijven

Lees hier meer contactberoepen.

 

Eet- en drinkgelegenheden en roomservice in hotels zijn gesloten voor hotelgasten. Alcohol gebruiken op de hotelkamer (bijvoorbeeld uit de minibar) mag wel. Net als thuis mogen maximaal 2 personen op bezoek komen in de hotelkamer.

Hotels serveren geen eten en drinken aan gasten die een zaal huren voor een bijeenkomst.

Bij het afhalen van eten en drinken vindt geen gezondheidscheck plaats en zijn reserveren, een vaste zitplaats en het registreren van contactgegevens niet nodig. Uiteraard moet iedereen zich bij het afhalen houden aan de basisregels. Bijvoorbeeld 1,5 meter afstand houden. Het is aan de horecagelegenheid om te bekijken op welke manier zij hier invulling aangeven.

Ter plekke iets eten of drinken is niet toegestaan. Er mag alleen afgehaald worden, ook het gebruik van fruitautomaten is bijvoorbeeld niet toegestaan. In bijvoorbeeld de bioscoop of bij een congrescentrum kunnen geen consumpties worden gekocht om ter plekke op te eten.

Afhaalrestaurants verkopen na 20.00 uur geen alcohol meer. Het blijft steeds langer licht. Daarom gaat vanaf woensdag 31 maart de avondklok een uur later in. Dit betekent dat vanaf dat moment iedereen tussen 22.00 uur ’s avonds en 04.30 uur ’s ochtends binnen blijft. Winkels die vooral levensmiddelen verkopen, mogen dan open zijn tot 21.45 uur. Dit geldt ook voor afhaallocaties van eet- en drinkgelegenheden.

Op 13 april is een volgende persconferentie waarin wordt gezegd wat er na 20 april mogelijk is. 

Voor zalencentra en feestlocaties (binnen én buiten) gelden dezelfde regels als voor de horeca. Deze zijn dus gesloten.

Via het programma MKB010>>Next werken we met de retailsector uit hoe versneld digitalisering ingezet kan worden om de veerkracht van de retailsector te versterken.
 

Heb je ideeën over hoe je je bedrijfsvoering in deze ingewikkelde periode wilt voorzetten, maar weet je niet zeker of lokale regels dit toelaten? Mail je vraag naar programma Anders Geregeld: andersgeregeld@rotterdam.nl.

Bij het programma Anders Geregeld gaan ze binnen de gemeente Rotterdam op zoek naar de antwoorden op jouw specifieke vragen. Hier lees je meer informatie over het programma.


 

Ja, ook de verkoper is verantwoordelijk. Indien de drukte bij zijn kraam te groot wordt, dient hij of zij in te grijpen.

Ja, voor de metermaat die nu in gebruik is. Dus voor een kraam van 5 meter front.

Vragen divers

Alle huidige maatregelen worden verlengd tot en met eind april.

Op 20 april wordt besloten wat er na 28 april mogelijk is.

Zwemles

Zwemles is mogelijk voor kinderen tot en met 12 jaar, zodat zij hun A-, B- of C-diploma kunnen halen.

Sporten

Volwassenen van 27 jaar en ouder mogen buiten op sportaccommodaties met maximaal vier mensen sporten. Voorwaarden is wel dat zij 1,5 meter afstand houden. Tot en met 26 jaar was sporten bij sportaccommodaties al toegestaan, in teamverband, zonder 1,5 meter afstand te houden. De gemeente kan buiten de sportaccommodaties om meer mogelijkheden bieden voor georganiseerd sporten. 

Lees hier verder.

Op locatie mogen weer theorie-examens en –lessen worden georganiseerd gericht op het besturen of onderhouden van een vervoersmiddel. Dit geldt alleen voor mensen die dit nodig hebben voor het uitoefenen van bepaalde beroepen of voor bepaalde bedrijven. Ook mensen die een educatieve maatregel opgelegd kregen om hun rijgedrag te verbeteren, kunnen weer theorie-examen doen. 

 

In heel Nederland geldt een avondklok. Van 21.00 uur ‘s avonds tot 04.30 uur ’s ochtends blijft u binnen. Het is verboden om zonder geldige reden op straat te zijn. Het blijft steeds langer licht. Daarom gaat vanaf woensdag 31 maart de avondklok een uur later in. Dit betekent dat vanaf dat moment iedereen tussen 22.00 uur ’s avonds en 04.30 uur ’s ochtends binnen blijft. Winkels die vooral levensmiddelen verkopen, mogen dan open zijn tot 21.45 uur. Dit geldt voor bijvoorbeeld supermarkten en afhaallocaties van eet- en drinkgelegenheden. Op 13 april is een volgende persconferentie waarin wordt gezegd wat er na 20 april mogelijk is. 

Dit is een zware coronamaatregel bovenop de huidige lockdown om het ontvangen van bezoek en ontmoetingen in groepen tegen te gaan.

Veel mensen worden besmet met corona bij het samenkomen van familie en vrienden. Het verbod om ’s avonds buiten te zijn, zorgt ervoor dat minder mensen bij elkaar op bezoek gaan en elkaar ontmoeten. Uit onderzoek blijkt dat een avondklok helpt om de verspreiding van het virus af te remmen.

Als mensen toch zonder geldige reden naar buiten gaan, dan is hier beter tegen op te treden. De boete is 95 euro.

Wie mogen op straat zijn?

Je gaat alleen naar buiten als het noodzakelijk is. Dit mag alleen met de volgende redenen:

 • Bij een noodsituatie.
 • Als jezelf, een hulpbehoevend persoon of een dier dringend (medische) hulp nodig heeft.
 • Als je van jouw werkgever voor werk naar buiten moet.
 • Als je naar het buitenland of het Caribisch deel van Nederland reist of terugkeert naar Nederland.
 • Als je een aangelijnde hond uitlaat, dit doe je in je eentje.
 • Als je onderweg bent in verband met een uitvaart en dit kunt aantonen.
 • Als je onderweg bent in verband met een oproep van een rechter, officier van justitie of bezwaar- en beroepschriftencommissie en dit kunt aantonen.
 • Als je onderweg bent in verband met een examen of tentamen dat je moet afleggen voor jouw opleiding op het mbo, hbo of wo en je kunt dit aantonen.
 • Als je onderweg bent in verband met een praktijkles voor jouw opleiding op het voortgezet onderwijs (vo), voortgezet speciaal onderwijs (VSO), mbo, hbo of wo en je kunt dit aantonen.
 • Als je onderweg bent in verband met lessen in het eindexamenjaar van het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) en je kunt dit aantonen.
 • Als je onderweg bent omdat je bent uitgenodigd voor een live-avondprogramma en dit kunt aantonen met een uitnodiging van de omroep.
 • Als je vanwege ernstige psychische nood een kleine wandeling in de buitenlucht moet maken. Je leest hier meer over op de pagina Avondklok in de praktijk.

Als het noodzakelijk is dat je naar buiten gaat, dan moet je het formulier Eigen verklaring avondklok bij zich hebben. Dit kan je digitaal invullen en printen. Bij een noodsituatie, terugkeer uit het buitenland en het uitlaten van een hond heb je geen formulier nodig. Als je naar Nederland reist, dan moet je wel laten zien dat je uit het buitenland komt (bijvoorbeeld met een vervoersbewijs) en uitleggen waarom je tijdens de avondklok reist.

Als het nodig is dat je voor werk naar buiten gaat moet je ook een Werkgeversverklaring avondklok kunnen laten zien. Jouw werkgever bepaalt dit en vult dan voor je de door de overheid beschikbaar gestelde werkgeversverklaring in.

Politieambtenaren, opsporingsambtenaren, brandweer- en ambulancemedewerkers hoeven voor hun werk geen formulieren bij zich te hebben. Ditzelfde geldt voor treinmachinisten, conducteurs, metro- en trambestuurders en buschauffeurs, taxichauffeurs, vliegtuigcrew en passagiersscheepvaartbemanning.

Wat valt er onder 'buiten'?

De regel is dat je tijdens de avondklok niet in de openlucht mag zijn. Dat betekent dat je niet buiten mag zijn, ook niet in de auto of in de trein. Je mag wel in jouw eigen tuin zijn of op jouw balkon. Je mag dus niet:

 • buitenshuis zijn;
 • in jouw eigen auto zitten;
 • in het OV zitten;
 • in de taxi zitten;
 • in bedrijfsmatig personenvervoer zitten.

Dit mag alleen als je een geldige reden hebt om buiten te zijn.

Lees hier alles over de avondklok.

De harde lockdown is ook een hard gelag voor de cultuur- en vrijetijdssector. Musea moeten opnieuw de deuren sluiten. Ook theaters moeten tot en met zeker 19 januari dicht, net als dierenparken, bibliotheken, zwembaden en pretparken. Er zijn geen uitzonderingen. Ook seksclubs moeten weer op slot.

Voor veel noodmaatregelen is een DigiD nodig. Vraag je DigiD op tijd aan als je dat nog niet gedaan hebt. Het kan drie werkdagen duren voordat je hem hebt. Bij de aanvraag heb je je burgerservicenummer (BSN) nodig.
Houd er verder rekening mee dat je rijbewijs niet als geldig identiteitsbewijs geldt voor de aanvraag van de verschillende regelingen. Paspoort en identiteitskaart wel.

De aangekondigde regelingen gelden voor iedereen die aan de voorwaarden voldoet. Om bedrijfsactiviteiten weer op gang te brengen, is het nodig om 1,5 meter afstand te houden. Voor het merendeel van de bedrijven zal dit leiden tot een stijging van de inkomsten. Een terugkeer naar de normale situatie is voor de meeste bedrijven nog niet aan de orde. Het kabinet houdt de situatie scherp in de gaten en bekijkt continu of aanvullende regelingen nodig zijn. Specifiek voor de gevolgen van de 1,5 meter samenleving zijn op dit moment nog geen aanvullende regelingen getroffen (bron: ministerie EZK).

De gemeente heeft een speciaal 'ik houd anderhalve meter van je' pakket ontwikkeld voor ondernemers. Deze pakketten kun je online bestellen om je winkel of zaak coronaproof in te richten.

Voor bepaalde aftrekposten (zoals de zelfstandigenaftrek, de meewerkaftrek en de oudedagsreserve) moet je voldoen aan het urencriterium. Dat houdt in dat je ten minste 1225 uren per kalenderjaar besteedt aan werkzaamheden voor jouw onderneming. Door de coronacrisis kun je hier in 2020 misschien niet aan voldoen. En dan zou je niet meer gebruik mogen maken van de aftrekposten.

Om dit risico te beperken, geldt er een goedkeuring voor de periode van 1 maart 2020 tot 1 oktober 2020. Je mag er in die periode van uitgaan dat je ten minste 24 uur per week aan jouw onderneming hebt besteed. Ook als je dat niet werkelijk hebt gedaan.

Lees hier meer over het urencriterium

Heb je op dit moment onvoldoende saldo op jouw rekening staan? En kan je bijvoorbeeld geen boodschappen meer doen? Dan kom je misschien in aanmerking voor de ‘broodnoodprocedure’. Voordat jouw aanvraag voor broodnood beoordeeld kan worden, moet je een Tozo 2-aanvraag indienen. Bel daarna naar 14 010 en geef aan dat je broodnood wilt aanvragen.
Woon je in Maassluis, Schiedam, Vlaardingen, de Drechtsteden, Gouda, Zoetermeer, Westvoorne of Pijnacker-Nootdorp? Neem voor broodnood dan contact op met jouw eigen gemeente.

Nee, dit valt onder het ondernemersrisico. Het mislopen van inkomsten door het coronavirus is een bedrijfsschade. Bedrijfsschadeverzekeringen dekken echter alleen materiële schade, en daar is in dit geval geen sprake van, meldt het Verbond van Verzekeraars. Wel kun je gebruik maken van andere regelingen die op deze pagina. Check of je er voor in aanmerking komt.

Als je als ondernemer niet werkt omdat je niet besmet wil raken, of omdat je uit voorzorg in quarantaine zit of een bepaald gebied niet mag verlaten, dekt je arbeidsongeschiktheidsverzekering dat niet. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering dekt namelijk inkomensverlies als gevolg van ziekte of arbeidsongeschiktheid en daar is in deze situatie geen sprake van. Je krijgt wel een uitkering van je arbeidsongeschiktheidsverzekering als je ziek bent geworden door het coronavirus en daardoor niet kunt werken.

Het kan zijn dat de gemeente in de noodverordening heeft vastgelegd dat iets niet mag. (Per gemeente kan verschillen wat er wordt vastgelegd in de noodverordening.) Als het RIVM aangeeft dat het wel weer zou kunnen, maar de gemeente heeft in de noodverordening vastgelegd dat het niet mag, dan is de noodverordening altijd leidend.

Vanaf woensdag 14 oktober 2020 geldt een nieuwe noodverordening in de regio Rotterdam-Rijnmond. Met de noodverordening wordt regionaal invulling gegeven aan de landelijk bepaalde regels en versoepelingen. De noodverordening is nodig om te zorgen dat de maatregelen om het coronavirus te beperken ook gehandhaafd kunnen worden.

Als door een arts of de GGD is vastgesteld dat iemand binnen je bedrijf corona heeft, kun je volgens arbodienst Arboned de volgende stappen doorlopen:
 

 • Stuur de werknemer direct naar huis; de werknemer mag terugkeren als hij/zij en diens gezinsleden gedurende 24 uur volledig klachtenvrij zijn.
 • Ventileer de ruimte(s) waar de werknemer is geweest een half uur.
 • Reinig en desinfecteer alle contactoppervlakken zoals toetsenbord, trapleuningen en liftknoppen met reguliere schoonmaakmiddelen.
 • Overleg met de GGD en informeer eventueel je arbodienst.
 • Maak indien mogelijk een logboek van de personen met wie de werknemer nauw contact heeft gehad (fysieke aanraking en/of binnen 2 meter gedurende 15 minuten). Maak altijd een afweging of het noodzakelijk is een logboek bij te houden, gelet op de bescherming van (de gezondheid van) je werknemers en houdt bij het maken ervan rekening met de privacy van de besmette werknemer.
 • Weer alle werknemers met wie nauw contact is geweest, indien mogelijk, preventief 14 dagen van de werkplek. Maak altijd een afweging of het noodzakelijk is om een contactonderzoek te doen, gelet op de bescherming van (de gezondheid van) je werknemers en doe dit zoveel mogelijk anoniem.
 • Doe een geanonimiseerde mededeling aan alle werknemers met daarin een extra oproep alert te zijn op luchtwegklachten en informatie over de genomen maatregelen.
 • Heb speciale aandacht voor de zorgen bij kwetsbare werknemers en werknemers met een verhoogd risico.
 • Overweeg bij veel onrust onder werknemers een kortdurende (preventieve) sluiting van de vestiging.

Als een werknemer zich ziekmeldt, mag je niet informeren naar het ziektebeeld. Anders gezegd: je kunt niet vragen of je werknemer besmet is met het coronavirus. Mogelijk vertelt je werknemer dit zelf, maar dan mag je dit niet registreren. Ook is het niet toegestaan de rest van je personeel te laten weten wie besmet is. Over de gezondheid van werknemers mag je immers geen gegevens delen. Omdat je soms maatregelen moet nemen om de gezondheid van je personeel te beschermen, zal soms af te leiden zijn wie besmet is. De werkgever moet zelf een zorgvuldige afweging maken tussen de privacybelangen van de werknemer en zijn verplichting om een veilige werkplek te garanderen, aldus ArboNed.
 

Op 20 januari heeft het kabinet het aantal aanwezigen bij een uitvaart teruggebracht naar 25 personen. Dit geldt vanaf 25 januari. Tot die tijd is een aantal van 100 aanwezigen toegestaan.

Bekijk ook

Alle hulp op een rij
Regelingencheck
Uitstel betaling belastingen
Handige links