>
Foto: Joep Boute

Cultuursector en 1,5 meter

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Op deze pagina vind je ondernemer in de cultuursector informatie over de geldende coronamaatregelen. 

Verscherping regels

Vanaf zaterdag 10 juli 2021, 06.00 uur, tot en met 13 augustus 2021 gelden de volgende maatregelen:

Culturele locaties zijn onder voorwaarden open.

Zitten bij evenementen en bij locaties voor cultuur en sport

  • Evenementen, culturele locaties en publiek bij professionele sportwedstrijden en sport- en jeugdactiviteitenzijn toegankelijk mits iedereen een vaste zitplaats heeft en op anderhalve meter afstand van elkaar zit.
  • Bij gebruik van het coronatoegangsbewijs (testen voor toegang) kan op deze locaties extra publiek aanwezig zijn. Iedereen heeft dan een zitplaats en er geldt een beperking van de beschikbare ruimte: maximaal twee derde van de capaciteit mag worden gebruikt.
  • Een toegangstest voor een coronatoegangsbewijs is per dinsdag 13 juli 24 uur geldig. Dit was 40 uur.
  • Evenementen duren maximaal 24 uur.

Geen verandering voor doorstroomlocaties

Voor doorstroomlocaties, zoals winkels, musea of kermissen, verandert er niks. Zij mogen 1 bezoeker per 5 m2 ontvangen.

Kunst en cultuurbeoefening 

  • Locaties voor kunst- en cultuurbeoefening, zoals een muziekschool, mogen 100% van de capaciteit op 1,5 meter afstand gebruiken. 
  • Registratie en gezondheidscheck zijn verplicht. 
  • Tijdens de kunst- en cultuurbeoefening hoeven beoefenaars onderling geen 1.5 meter afstand gehouden te worden als dit nodig is voor de kunst- en cultuurbeoefening. 
  • Publiek is toegestaan. Hiervoor mag 100% van de capaciteit op 1,5 meter afstand gebruikt worden. Bij amateur kunst- en cultuurbeoefening op een locatie voor kunst- en cultuurbeoefening, geldt dat in totaal, niet meer dan 100% van de capaciteit op 1,5 meter afstand is toegestaan. De beoefenaars zijn hier dus niet van uitgezonderd. Professionele beoefenaars en personeel tellen níet mee bij het publiek. Op het moment dat een amateur groep echter in een theater optreedt als onderdeel van de reguliere exploitatie en het dus niet gaat om publiek bij de lessen, geldt dat onderscheid weer wel.
    • Bij beoefenaars mag met coronatoegangsbewijzen 100% van de reguliere capaciteit gebruikt worden. Dan vervalt de 1,5 meter regel. En is een vaste plek niet verplicht. 

Zang, schreeuw- en blaasadvies 

Het verbod op zingen, schreeuwen en het gebruik van blaasinstrumenten vervalt vanaf 26 juni. Zingen binnen is weer toegestaan. Het advies voor blazers om 2 meter afstand te houden vervalt. De 1.5 meter regel blijft wel van toepassing, tenzij niet mogelijk gelet op de uitoefening van kunst- en cultuuractiviteiten.

Coronatoegangsbewijzen voor toegang tot theater, bioscoop of concert

Voor toegang tot sommige locaties en activiteiten hebben bezoekers een negatieve testuitslag nodig. Door de inzet van coronatoegangsbewijzen kunnen organisaties van de aangewezen sectoren eerder of met minder maatregelen open. Daardoor kunnen meer bezoekers naar binnen en kan onder voorwaarden de anderhalve meter worden losgelaten.

Bekijk het volledige overzicht op de website van de rijksoverheid.

 

 

De noodsteun is bedoeld voor structureel gesubsidieerde culturele instellingen, voor amateurverenigingen die subsidie van de gemeente krijgen en voor privaat gefinancierde culturele organisaties zoals poppodia, filmtheaters, culturele festivals of kunstgaleries. Met de noodsteun kunnen organisaties hun bedrijfsvoering in stand houden, zoals de betaling van lopende kosten voor personeel of huisvesting. De noodsteun geldt tot en met april en kan tot en met 14 april worden aangevraagd.

 

De noodsteun is bedoeld als laatste steuntje in de rug. Organisaties moeten alle andere (rijks)steunmaatregelen al hebben aangevraagd. Om in aanmerking te komen voor noodsteun heeft de gemeente bepaalde voorwaarden opgesteld, waarmee organisaties kunnen aantonen dat ze van belang zijn voor de Rotterdamse culturele sector.

 

Organisaties die in aanmerking komen voor het noodfonds kunnen vanaf donderdag 18 maart tot en met 14 april een aanvraag indienen via Subsidie noodfonds corona | Rotterdam.nl (https://www.rotterdam.nl/loket/subsidie-noodfonds/).

Vanaf 1 juli 2020 kunnen jonge culturele organisaties uit Rotterdam die zich willen ontwikkelen en professionaliseren een beroep doen op de impulsregeling. De organisaties benoemen twee ontwikkeldoelen en zoeken een coach of adviseur die hen twee jaar lang begeleidt. De eerste startdatum is 1 januari 2021. De gemeente stelt voor elke ronde 1,5 miljoen euro beschikbaar aanvullend op het cultuurplanbudget. De impulsregeling wil de flexibiliteit, innovatie en professionaliteit versterken van relatief nieuwe instellingen in de culturele sector. En zo bijdragen aan de ontwikkeling van deze organisaties.

Veel relatief jonge organisaties zijn nog in opbouw en werken hard aan hun professionalisering. Zowel artistiek al zakelijk. Voor deze groep blijkt de stap naar het Cultuurplan vaak nog groot. Twee jaar intensieve aandacht voor je bedrijfsvoering, je artistieke inhoud en je doelgroepen maakt die stap kleiner. De subsidie draagt bij aan zowel artistiek programma, personeelskosten, huur én de coaching.

Voor wie?
Culturele organisaties die in Rotterdam actief zijn, ouder dan twee jaar en jonger dan negen jaar, kunnen een aanvraag indienen bij de gemeente Rotterdam. Het gevraagde subsidiebedrag is minimaal € 25.000 per jaar en maximaal 50% van de eigen exploitatiebegroting. Om een impulssubsidie voor de jaren 2021 en 2022 aan te vragen, is de deadline 30 september 2020.

Meer informatie: https://www.rotterdam.nl/loket/impulsregeling-cultuur/

Meer informatie

Kijk voor meer informatie voor de cultuursector op de pagina Cultuur in Rotterdam van de gemeentelijke website Rotterdam.nl.

Heb je vragen? Mail naar: CoronaCultuurMO@rotterdam.nl of bel naar 010 - 267 19 03. 

 

Bekijk ook

Alle hulp op een rij
Regelingencheck
Veelgestelde vragen
Handige links