>
Foto: Rhalda Jansen

Evenementsector en de 1,5 meter

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Op deze pagina vind je als evenementenorganisatie informatie over de geldende coronamaatregelen. Ook kun je op deze pagina terecht voor actuele informatie over vergunningen.

Vanaf 10 juli evenementen met vaste zitplaats toegestaan

Voor eendaagse evenementen gaat een vaste zitplek gelden zodat iedereen 1,5 meter afstand kan houden. Evenementen zonder vaste zitplaats zijn tot in elk geval 14 augustus niet toegestaan.  

Regels voor eendaagse evenementen met coronatoegangsbewijzen (evenementen zonder overnachting)

 • Maximaal tweederde van de geplaceerde capaciteit aan bezoekers is toegestaan.
 • 1,5 meter afstand houden is niet verplicht.
 • Een vaste zitplaats is verplicht.
 • Bezoekers van evenementen van 13 jaar en ouder laten bij de ingang een coronatoegangsbewijs zien. Alleen met een geldig toegangsbewijs mogen zij naar binnen.
 • Het evenement vindt plaats op een afgesloten locatie (binnen of buiten).
 • Er is een gecontroleerde in- en uitstroom van bezoekers.
 • Registratie en gezondheidscheck zijn verplicht (de gezondheidscheck is afgenomen in de 4 uur voorafgaand aan het evenement).
 • Het dringende advies is dat werknemers en vrijwilligers vooraf een zelftest afnemen.
 • Bij (lichte) klachten na het evenement wordt bezoekers, werknemers en vrijwilligers dringend geadviseerd zich te laten testen bij de GGD.
 • Evenementen blijven onder voorbehoud van lokale regels, zoals vergunningen van de gemeente.

Regels voor eendaagse evenementen zonder coronatoegangsbewijzen: 

 • 1,5 meter afstand houden verplicht.
 • Een vaste zitplaats verplicht.
 • Evenementen blijven onder voorbehoud van lokale regels, zoals vergunningen van de gemeente.

Meerdaagse evenementen

Meerdaagse evenementen, dus evenementen met een overnachting, zijn nu niet mogelijk en dat blijft tot in elk geval 14 augustus. 

Subsidieregeling evenementen

Voor evenementen tussen 1 juli en 31 december 2021 is er bovendien de Subsidieregeling evenementen.

Regels voor kermissen

 • De bezoekersnorm is 1 bezoeker per 5 m2 (met onderling 1,5 meter afstand).
 • Kermisexploitanten zorgen dat bezoekers zich gemakkelijk kunnen houden aan de 1,5 meter afstand via crowdcontrol en werken met gescheiden bezoekersstromen.
 • Lokale voorwaarden voor evenementen (evt. meldingsplicht, vergunningverlening) gelden, waarbij ook rekening wordt gehouden met beschikbare politie- en BOA-capaciteit. Ditzelfde geldt voor de capaciteit in het OV: indien nodig kan er een vervoersplan aan organisatoren worden gevraagd. Ook wordt getoetst of de organisator zorg kan dragen dat de 1,5 meter afstand tussen publiek in acht wordt genomen.

Alcoholverkoop en zang-, schreeuw- en blaasinstrumentenadvies

Het verbod om alcohol te verkopen na 22.00 vervalt vanaf 26 juni. Dit geldt ook voor het verbod van het hebben en drinken van alcohol na 22.00 in de openbare ruimte. Ook het zang-, schreeuw- en blaasinstrumentenadvies vervalt. 

Lees meer over inzetten van toegangsbewijzen bij uw activiteit of evenement

 

 

 

Kabinet maakt 135 miljoen extra vrij voor ondersteuning van de evenementensector. Lees meer.

Subsidieregeling bij verplicht annuleren evenement

Organisatoren kunnen weer aan de slag met het plannen en organiseren van evenementen vanaf 1 juli 2021.

Moet de Rijksoverheid een evenement dat u organiseert verbieden door coronamaatregelen? Dan maakt de subsidieregeling evenementen het mogelijk om uw gemaakte kosten te vergoeden. De overheid biedt zo meer perspectief voor de evenementensector en voor de samenleving. Lees de vragen en antwoorden over de regeling. 

Deze regeling maakt het mogelijk om gemaakte kosten van organisatoren te vergoeden als de Rijksoverheid het evenement moet verbieden vanwege de coronasituatie.

Voor de coronacrisis dekten organisatoren het pandemierisico af door een annuleringsverzekering af te sluiten. Sinds corona hebben verzekeraars deze optie uit hun annuleringspolissen geschrapt. Hierdoor kunnen organisatoren het financiële risico van annulering zelf niet meer dragen.

De regeling wordt waarschijnlijk half april gepubliceerd. Eerst moet ‘Brussel’ de regeling nog goedkeuren. Het loket voor het indienen van aanvragen gaat naar verwachting 1 mei open bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

RVO neemt binnen 4 weken na het indienen van een volledige aanvraag een besluit. Dit besluit gaat over de vraag of een organisator wel of niet onder de regeling valt (en nog niet over uitbetaling).

Het besluit van RVO over de aanvraag biedt pas echt zekerheid of u als organisator onder de regeling valt. Maar als dat besluit positief is, vallen ook de kosten die je vóór dat besluit hebt gemaakt onder de regeling. Dit zijn ook de kosten die vanaf 21 januari 2021 zijn gemaakt, de datum van de aankondiging van deze regeling.

De Rijksoverheid bepaalt op basis van de coronasituatie of evenementen in een bepaalde periode worden verboden. Het streven is om 3 tot 6 weken van tevoren duidelijkheid te kunnen bieden of evenementen in een bepaalde periode kunnen doorgaan of niet. De kans blijft bestaan dat een verbod kort op de datum van een evenement wordt aangekondigd. Als organisator moet je zelf zorgen voor het annuleren en het informeren van de bezoekers.

 • De subsidieregeling is gericht op evenementen die gepland staan tussen 1 juli en 31 december 2021.

 • Het is toegestaan om een evenement (dat normaal gesproken) gepland stond voor 1 juli 2021 te verplaatsen na een datum tussen 1 juli en 31 december 2021.

 • Evenementen die bij de 2 (direct) voorafgaande edities een annuleringsverzekering hadden, vallen onder de regeling.

 • Het evenement dient georganiseerd te worden in Nederland.

 • De organisatoren houden zich aan de dan geldende corona- en veiligheidsmaatregelen. Hoogte van budget of aantal bezoekers speelt hierbij geen rol.

 • Gratis evenementen vallen niet onder de regeling.

 • Als een evenement door de Rijksoverheid wordt verboden vanwege de coronasituatie en de organisator als gevolg daarvan het evenement annuleert, kan de organisator maximaal 100% van de dan reeds gemaakte kosten gecompenseerd krijgen.

 • Als subsidie wordt gevraagd voor meer dan 80% van de gemaakte kosten, dan krijgt de organisator voor het resterende deel een lening tegen 2% rente.

Het gaat vooral om betalingen aan onderaannemers en leveranciers. Bijvoorbeeld voor de opbouw van tribunes, security en technische voorzieningen. En daarnaast de kosten om het evenement veilig te kunnen houden.

Als een evenement door de Rijksoverheid wordt verboden vanwege de coronasituatie en je als organisator annuleert als gevolg daarvan het evenement, dan kan je maximaal 100% van de dan reeds gemaakte kosten gecompenseerd krijgen.

Als u subsidie vraagt voor meer dan 80% van de gemaakte kosten, dan krijg je voor het resterende deel een lening tegen 2% rente.

Meer informatie

Kijk voor meer gemeentelijke informatie voor de evenementensector op de pagina evenementen van de gemeentelijke website Rotterdam.nl. Vragen over evenementen mail je naar evenementenvergunningen@rotterdam.nl of bel naar 010-2673457.

Bekijk ook

Alle hulp op een rij
Regelingencheck
Veelgestelde vragen
Handige links

Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmomd

Kijk voor vragen over de maatregelen in Rotterdam-Rijnmond op de website van de Veiligheidsregio of raadpleeg uw brancheorganisatie over de beschikbare protocollen en sectorspecifieke veel gestelde vragen om veilig en volgens de regels te werken.