>
Foto: Arnoud Verhey

Kwaliteitseisen terrassen 2021-2024

1 april

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Voor een aantrekkelijk maar ook veilig terras zijn de kwaliteitseisen uitgebreid. In onderstaand overzicht zie je wat de mogelijkheden en de daarbij behorende kwaliteitsmaatregelen zijn.

Heb je vragen? Mail deze dan naar rotterdamgeeftruimte@rotterdam.nl.
Houd er rekening mee dat er een omgevingsvergunning nodig kan zijn. Een vergunningsaanvraag kost tijd en wordt niet altijd verleend.  Meer informatie hierover vind je op

Let op: Alle genoemde (overkappings)mogelijkheden moeten passen binnen de door het Rijk gestelde coronamaatregelen. Kijk hier naar de huidige maatregelen gesteld door de Rijksoverheid.

 

In 2021 zijn, tijdens de periode van de terrasuitbreiding, terrastenten in de vorm van een tijdelijke pagodetent ook zonder vergunning toegestaan. Hier volgt zsm meer informatie over de voorwaarden voor de pagodetent.

De maximale hoogte voor de terrasschotten is 1.50 meter.

Tot en met 2024 zijn lagere schotten (80 centimeter) ook mogelijk voor overterrassen. Voor terrasvlonders is de maximale hoogte van de schotten 1,25m.

Kwaliteiteisen Rotterdam horecanota Extra mogelijkheden tot en met 2024 
 • Alleen toegestaan bij gevelterras
 • Bij overterrassen aan drie zijdes toegestaan
 • 2/3 van diepte van het gevelterras
 • Alleen aan zijkanten van het gevelterras
 • Laatste 1/3 van diepte van het gevelterras mag tijdens de openingstijden van het terras
 • Alleen aan de zijkanten van het gevelterras
 • Maximale hoogte bij gevelterras 1.50 m
 • Boven 60 cm: doorzichtig bij een gevelterras
 • Bij een gevelterras blijft de hoogte gelijk.
 • Voor een overterras geldt een maximum van 80 cm. De schotten hoeven niet doorzichtig te zijn
 • Bij een terrasvlonder geldt dat de omheining niet hoger dan 1.25m mag zijn
 • Bij een terrasvlonder geldt dat de omheining niet hoger dan 1.25m mag zijn
 • Bij gebruik van beplanting als terrasscherm gelden bovenstaande randvoorwaarden waarbij beplanting als doorzichtig gezien wordt en de maximale hoogte 1.50 m is.
 • Bij gebruik van beplanting als terrasscherm gelden bovenstaande randvoorwaarden waarbij beplanting als doorzichtig gezien wordt en de maximale hoogte 1.50 m is.
 • Er zijn plekken langs het water waar andere regels gelden. Zie het kaartje hieronder.
 • Schermen aan drie zijden van een gevelterras met een maximale hoogte van 1.50 en boven de 60 centimeter transparant  
 • Bij terrassen in de terrassenscherm-uitzonderingsgebied semi-permanent verhoging met 1 m, boven de 60 centimeter transparant

Je mag parasols en zonneschermen gebruiken op je terras.  Let hierbij wel op de voorwaarden voor het verankeren in de grond. Met de verruiming van de kwaliteitsmaatregelen mogen parasols aan elkaar geritst worden.

Het is ook mogelijk om aan de parasol of het zonnescherm een scherm naar beneden toe te bevestigen. Bijvoorbeeld met tentdoek of vrachtwagenzeil.

Op een vlonderterras is het niet toegestaan verticale schermen aan een parasol te bevestigen.

Uitgangspunt is dat de schermen en schotten alleen worden gebruikt als bescherming tegen de weersinvloeden en dat bij ideaal terrasweer deze mogelijkheden niet worden ingezet. Buiten openingstijden moeten de parasols en de zonneschermen ingeklapt worden en de terrasschermen opgerold of verwijderd worden.

Let op: Heb je nog geen zonnescherm maar wil je er één? Houd er rekening mee dat voor het bevestigen van een zonnescherm aan het gebouw er een omgevingsvergunning* nodig kan zijn. Overleg met de eigenaar van het pand en de gemeente.

*Bezoek het horecaloket van de gemeente Rotterdam voor meer informatie over vergunningen.

  Kwaliteitseisen Rotterdam horecanota Extra mogelijkheden tot en met 2024 
Parasols  Toegestaan Parasols mogen aan elkaar geritst worden.
Zonneschermen Toegestaan Toegestaan
Terrasschermen Verticale doeken en schermen o.id. bevestigd aan parasols of zonneschermen zijn niet toegestaan.   Schermen mogen worden bevestigd aan parasols en zonneschermen. Dat mag maximaal aan twee zijden. De zijden mag je kiezen. 
 • Permanente terrasschotten van maximaal 1,50 meter hoogte zijn toegestaan aan de zijkant van een gevelterras tot 2/3 diepte van terras (tenzij gelegen in het uitzonderingsgebied “grote open wateren dan is bij gevelterrassen de volledige diepte en de voorzijde toegestaan. Zie kaart terrasschermen);
 • Semi permanente terrasschotten van maximaal 1,50 meter zijn toegestaan over de volledige diepte van het gevelterras, maar alleen tijdens openingstijd.
 • Heb je, je gevelterras al voor 2/3 omschot, volgens de oude kwaliteitseisen? Dan mag je dat deel laten staan.
  ​Tijdens openingstijd mogen zijschermen aan parasols of zonnescherm bevestigd worden. Deze schermen mogen aan de onderzijde bevestigd worden aan eventuele schotten.
illustratie gevelterras met verticaal scherm

Optie 1. Gevelterras: zonnescherm waaraan verticale schermen zijn bevestigd

 • Haaks op de gevel
 • Alleen tijdens openingstijden terras
 • Mag over de volledige diepte
 • Schermen oprollen of verwijderen buiten de openingstijden
 • Schermen transparant boven de 60 centimeter

 

illustratie gevelterras met schotten

Optie 2 Gevelterras: zonnescherm met schotten

 • Haaks op de gevel
 • Alleen tijdens de openingstijden van het terras
 • Mag over de volledige diepte
 • Semipermanente uitbreiding: schotten inklappen of inschuiven buiten de openingstijden
illustratie gevelterras met parasols

Optie 3 Gevelterras: parasol waaraan verticale schermen zijn bevestigd

 • Schermen haaks op de gevel
 • Alleen tijdens openingstijden terras
 • Mag over de volledige diepte
 • Parasols inklappen buiten de openingstijden en schermen oprollen of verwijderen
 • Schermen transparant boven de 60 centimeter
illustratie gevelterras semipermanent

Optie 4 Gevelterras: parasol met semipermanente schotten

 • Haaks op de gevel
 • Alleen tijdens openingstijden terras
 • Mag over de volledige diepte
 • Semipermanent: schotten inklappen of inschuiven buiten openingstijden
 • Schotten transparant boven de 60 centimeter

 

 • Permanente terrasschotten van maximaal 0,8 meter zijn toegestaan aan maximaal drie zijdes van een overterras.
 • Semipermanente terrasschermen aan parasols of aan zonneschermen toegestaan aan maximaal twee zijdes maar alleen tijdens openingstijd en rekening houdend met de verkeersveiligheid. Deze schermen mogen bevestigd worden aan eventuele schotten. In het algemeen kan t.a.v.de verkeersveiligheid worden gesteld dat het autoverkeer voldoende zicht moet hebben op overstekende voetgangers en op verkeer wat uit zijstraten komt. De rijsnelheid van het verkeer is belangrijk. Bij twijfel over de verkeersveiligheid altijd advies aan de gemeente vragen.

Vragen?

Stuur een email naar rotterdamgeeftruimte@rotterdam.nl

illustratie overterras met parasols

Optie 1 overterras: parasol met schotten aan drie zijden

 • Vrije keuze aan welke drie zijden je de schotten plaatst
 • Maximale hoogte 80 centimeter
 • Alleen tijdens openingstijden terras
 • Alleen indien verkeersveilig

Optie 2 overterras: parasol zonder schotten met verticale schermen aan twee zijden

 • Vrije keuze aan welke twee zijden je de schermen plaatst
 • Alleen tijdens openingstijden terras
 • Alleen indien verkeersveilig
 • Parasol inklappen en schermen oprollen of verwijderen buiten openingstijden
 • Schermen transparant boven 80 centimeter
illustratie overterras met schotten

Optie 3 overterras: parasol met schotten aan drie zijden en verticale schermen aan twee zijden

 • Vrije keuze welke twee zijden je de schermen plaatst
 • Alleen tijdens openingstijden terras
 • Alleen indien verkeersveilig
 • Semipermanent: schermen oprollen of verwijderen buiten de openingstijden
 • Maximale schot hoogte 80 centimeter
 • Schermen transparant
Kaart locaties terrassen open water
 • Permanente schotten zijn gehouden aan een maximale hoogte van 1,50 meter; boven 0,6 meter moeten deze transparant zijn.
 • Bij grote open wateren (zie kaart) mogen semi permante schermen een hoogte hebben van 2,50 meter maar alleen tijdens openingstijd. NB: Dit kan in sommige gevallen meer comfort opleveren maar soms levert dit alleen groter valwinden op.
illustratie terras open water
 • Alleen tijdens openingstijden terras
 • Vaste schotten 1,50 meter hoog
 • Semipermanente schotten tot 2,50 meter
 • Semipermanent: schotten inklappen of inschuiven buiten openingstijden

En verder

Hieronder volgt de aanvullende informatie over:

 • uitgifteloketten,
 • bakken en braden,
 • ingraven van terrasschotten,
 • parasolvoeten en terrasschermen.

Bij de heropening van de horeca blijft een uitgifteloket op het terras toegestaan, mits het loket mobiel is, maximaal 1,20 meter hoog en een oppervlakte van niet meer dan twee vierkante meter bevat. Indien meerdere elementen geplaatst worden, mag er geen aaneengesloten geheel ontstaan (gelijkmatig verdeeld over gehele terras).

Een bak- en braadinstallatie mag onderdeel uitmaken van de buitenbar, mits je er zorg voor draagt dat omwonenden geen (geur) overlast ervaren.

illustratie terrasschot ingegraven

Terrasschotten zijn vergunningsvrij maar moeten wel volgens onderstaande details worden ingegraven. Voorwaarde is namelijk dat terrasschotten snel op verzoek verwijderd kunnen worden en dat er dan geen obstakels achterblijven.

illustratie parasolvoet ingegraven

Parasolvoeten mag je ingraven. Dat moet volgens onderstaand plaatje. Je hebt hier Ingebruikname Openbare Grond vergunning en een LIS aanvraag voor nodig. Deze kunt je via de website https://www.rotterdam.nl/loket/leidingvergunning/ aanvragen.

Een vergunning is nodig omdat de wegbeheerder moet weten wat er ondergronds aanwezig is zodat de weg onderhouden kan worden. Voorheen ging dit met een omgevingsvergunning. Deze vergunning is lichter en sneller.