>
Foto: Iris van den Broek

Welke toeristen komen naar Rotterdam?

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Investeringen in de kwaliteit van de Rotterdamse binnenstad werpen vruchten af. De stad is als toeristische bestemming sterk in opkomst. Erik Braun, Jeroen van Haaren, Frank van Oort, Mathieu Steijn gingen voor de Economisch Verkenning Rotterdam (EVR) 2018 na hoe de positie verder uitgebouwd kan worden, zonder dat dit ten koste gaat van de leefbaarheid voor bewoners. Ze kijken naar het profiel van bezoekers die Rotterdam aantrekt en of dit profiel verschilt van wat bewoners van Rotterdam in hun stad aantrekt.

Meer bezoekers

Er komen steeds meer toeristen naar Rotterdam. In 2016 trok de stad ruim een miljoen hotelgasten die samen goed waren voor ongeveer 1,7 miljoen overnachtingen. Daarmee is de Maasstad inmiddels de tweede toeristenstad van Nederland. Dat is niet altijd zo geweest. In de jaren tachtig en negentig waren veel mensen sceptisch over de toeristische potentie van Rotterdam. Maar desondanks is de stad in trek. Daardoor beginnen steeds meer Rotterdammers zich af te vragen wat dit voor hen betekent voor nu maar ook in de toekomst.

De Binnenstad van Rotterdam werd lange tijd ervaren als kil, koud en lelijk. Iets waar na bewustwording van dat feit hard aan is gewerkt. Dat is gelukt, de vele bezoekers die Rotterdam in 2016 bezochten vonden de stad niet kil, koud en lelijk. De ontwikkeling van een stad naar een toeristische trekpleister gaat vaak via bepaalde fasen, zie figuur. Op dit moment bevindt Rotterdam zich in fase drie. Niet elke stad doorloopt elke fase. Het is daarom zaak tijdig te vernieuwen in toeristische potentie om stagnatie te voorkomen.

Dat Rotterdam aantrekkelijk is, komt grootendeels door de verschuiving van havengebonden naar stedelijke activiteiten, sterke verbetering van de binnenstad, maar ook doordat er weer meer te besteden is. Rotterdam groeit structureel harder dan het Nederlandse gemiddelde en is ook de snelste groeier van de vijf grootste stedelijke bestemmingen. In de periode 2012-2016 steeg het aantal gasten met 36,0% naar 1.058.000 en het aantal overnachtingen met 37,3% naar 1.670.000. Al sinds 1998 stijgt het aantal gasten en overnachtingen meer dan de nationale trend. Daarmee is Rotterdam al meer dan een decennium in ontwikkeling. Van alle gasten die in 2016 in Rotterdam overnachtten kwam 54% uit Nederland en 46% uit het buitenland.

Soort toeristen

De soort toeristen die het meest naar Rotterdam komen zijn kosmopolieten (trefwoorden: individualistisch, tolerant, open-minded, cultuur, onafhankelijkheid). Daarna komen vooral traditionelen (trefwoorden: gericht op familie, traditionele normen en waarden, risico-avers) en de achievers (trefwoorden: carrière, status, individualistisch, materialistisch) naar Rotterdam. Kenmerkend voor de bezoekers van Rotterdam is dat ze jonger zijn dan de gemiddelde internationale toerist die naar Nederland komt en dat 70% man en 30% vrouw is. Daarbij is een groot deel van de bezoekers (84%) hoog opgeleid. Het profiel van de Rotterdamse toerist komt overeen met het internationale beeld van toeristen die opkomende steden als bestemming prefereren.

Populaire locaties

Aan de hand van gefotografeerde locaties in Rotterdam blijken het Centraal Station, het Hofplein, de Beurstraverse, het Stadshuis, de Blaak, de Erasmusbrug, de Kop van Zuid, Boijmans Van Beuningen, de Kunsthal en de Euromast het meest te worden bezocht. Bezoekers maken daarnaast steeds meer foto’s van plekken tussen attracties in. Daarmee lijkt de stad door bezoekers steeds meer te worden ervaren als één bestemming en niet als losse attracties. Bezoekers van Rotterdam volgen vaak dezelfde route. Investeren in nieuwe attracties buiten de gebaande paden, kan bezoekers er toe verleiden om verder over de stad uit te waaieren. Dit kan gunstig zijn voor het tegengaan van overbelasting en verdringing van andere functies. Voor bewoners is de spreiding van bezoekers over locaties in de stad belangrijk.

Bezoekers en bewoners

Bewoners kunnen zelf evenementen of attracties bezoeken en dus profiteren van de voorzieningen die ontstaan door de aantrekkelijkheid van de stad. Het grotere aanbod van voorzieningen, de diversiteit en de kwaliteit, straalt economisch af op de bewoners, die daar ook wat meer voor over hebben. Maar wanneer er grote aantallen bezoekers naar de stad blijven komen kan dat leiden tot ongezonde concurrentie. Het is belangrijk dat de verhouding tussen bezoekers en bewoners zo blijft, zodat de voorzieningen van bewoners niet worden verdrongen. Zolang er nieuwe belevenissen ontstaan, gastronomie zicht ontwikkelt, festivals zich vernieuwen en (nieuwe) attracties met elkaar worden verbonden heeft Rotterdam de ingrediënten om zich als aantrekkelijke stad verder te ontwikkelen.
 

Bekijk de data en lees het hele artikel.