>
Foto: Guido Pijper

Wereldhavendagen en de arbeidskansen in de Rotterdamse haven

3 september 2021

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

De haven van Rotterdam is de grootste haven van Europa. In het havengebied zijn wel 20.000 bedrijven gevestigd, waar in totaal ruim 175.000 mensen werkzaam zijn. In de haven vind je werk op alle niveaus, van universitair tot ongeschoold werk.

De arbeidsmarkt verandert continu. Het werk in de haven wordt steeds digitaler en duurzamer, high tech en maakt impact over de hele wereld. Het aantrekken en vasthouden van talent is een absolute voorwaarde voor het succes van de nieuwe economie en dus ook de toekomstbestendigheid van de Rotterdamse haven. Zeker om weer sterker uit de coronacrisis te kunnen komen. Het bedrijfsleven, onderwijs en de gemeente moeten blijven inzetten op een toekomstbestendige en inclusieve arbeidsmarkt.

 

De gemeente Rotterdam en partners zijn op verschillende fronten actief om de haven aantrekkelijk te houden voor de komende jaren. Zo biedt het Rotterdams scholingsfonds vouchers tot 2.500 euro voor omscholing naar kansrijke beroepen in bijv. de haven. Meer informatie voor iedereen die aan de slag wil in beroepen als chauffeur, procesoperator of bijvoorbeeld monteur en de scholingsvouchers is te vinden op www.rijnmond.leerwerkloket.nl/scholingsvoucher. Het Rijnmond Leerwerkloket geeft ook informatie over voor welke beroepen er veel vacatures zijn en welke opleidingen daarvoor nodig zijn.

 

Met de HavenLeerWerkplaats wordt een gedeelde en gezamenlijk beheerde voorziening gecreëerd waarmee gericht kan worden geïnvesteerd in de ontwikkeling van werkzoekenden vanuit de 3 pijlers (van school naar werk, van werk naar werk, aan het werk), zodat werkzoekende beter in staat zijn om tegemoet te komen aan de veranderende eisen van de arbeidsmarkt en de economie.

 

Tijdens de online havenshow zaterdagavond 4 september om 19.00 uur gaat Richard Moti, wethouder Werk, Inkomen, Nationaal Programma Rotterdam Zuid en EU-Migranten, in gesprek met o.a. Maxime Abels, Jongerenambassadeur Nederland Maritiem Land en Sitara Hartsteen, Luitenant ter zee bij de Koninklijke Marine over inclusiviteit en werken in de haven.

Meer informatie hoe je de online havenshow kunt volgen staat op www.wereldhavendagen.nl/event/online-havenshow

De online havenshow is onderdeel van de Wereldhavendagen die van 3 tot en met 5 september zijn.