Wethouder Chantal Zeegers te gast bij RABLE

  • Inhoudstype:
    • Nieuws
  • Thema’s:
    • Smart Energy Systems

Chantal Zeegers, wethouder Klimaat, Bouwen en Wonen, was vrijdag 9 juni te gast bij innovatief ondernemer RABLE in Delft. RABLE ontvangt sinds 2021 subsidie vanuit het gemeentelijke SES-programma (Smart Energy Systems) voor het optimaliseren van het productieproces.

Wethouder Chantal Zeegers bij RABLE

Uit onderzoek in opdracht van RVO blijkt dat meer dan 50% van de daken in Nederland te zwak is voor een zonne-installatie. In Nederland zijn zonnepanelen op een plat dak met meer dan 295 km2 dakoppervlak pas mogelijk na een kostbare renovatie. In reactie op deze vraag ontwikkelde RABLE een zelfdragend montagesysteem waardoor er, zonder renovatiekosten, op bijna al deze daken zonnepanelen kunnen worden geïnstalleerd.  

Rotterdamse ambitie voor zonne-energie

Gemeente Rotterdam heeft zichzelf het doel gesteld om tegen 2026 3,2 km2 aan zonnepanelen op daken te hebben liggen in de regio Rotterdam. Dit doel symboliseert de vastberadenheid om een aanjagende rol te spelen in de transitie naar duurzame energie. Het werk van bedrijven zoals RABLE en hun innovatieve oplossingen draagt bij aan het behalen van deze doelstellingen en versterkt ons vertrouwen in het behalen van de ambities. 

Ondersteuning RABLE 

Erik Valks, Directeur van RABLE, geeft aan: “De ondersteuning vanuit SES in 2021 is heel belangrijk geweest om de volgende stap richting opschaling en vervolginvesteringen te maken”. De SES-subsidie heeft RABLE in staat gesteld belangrijke stappen te zetten in zijn ontwikkeling en deze aanpak bewijst het potentieel van subsidies om innovatieve bedrijven te stimuleren en snel te laten groeien.  

Inmiddels is ook bekend geworden dat Impact investeerders Rubio Impact Ventures en Energietransitiefonds Rotterdam (via InnovationQuarter) € 2,5 mln investeren. De investering zal worden ingezet om de productie op te schalen en de markt op te gaan met het innovatieve systeem. Dit nieuws benadrukt het vertrouwen van externe investeerders in de potentie van dit bedrijf en de waarde van onze gemeentelijke subsidies als springplank naar verdere groei. Deze financiële ondersteuning vanuit de gemeente toont aan dat de inspanningen zijn vruchten afwerpen en direct bijdragen aan de ontwikkeling van de innovatie èn aan de ambitie van de gemeente om de energietransitie te versnellen. 

Smart Energy Systems voor innovaties 

De SES-subsidie ondersteunt ondernemingen bij uitvoering van haalbaarheidsstudies of het doen van experimenten die de uitrol van slimme energiesystemen versnellen. De gemeente streeft ernaar de ambities die zij heeft op de gebieden energietransitie, circulair, klimaatbestendig en gezonde leefomgeving zoveel mogelijk met elkaar te verbinden. Naast het versnellen en faciliteren van de energietransitie levert de gemeente ook een bijdrage aan duurzame werkgelegenheid in de regio. Al 27 innovatieprojecten hebben gebruik gemaakt van de subsidie van gemeente Rotterdam. Daar komen er dit jaar nog meer bij. De deelnemende projecten richten zich op uiteenlopende toepassingen en opschaling van energie-innovatie in Rotterdam, én op de groei van Rotterdamse ondernemingen en het aantrekken van kapitaal hiervoor.

EnergieTransitieFonds Rotterdam 

EnergieTransitieFonds Rotterdam (ETF-R), via InnovationQuarter, en Rubio Impact Ventures investeren € 2,5 mln. in de Delftse startup RABLE Group BV. Deze investering is bedoeld om de productie in te richten en de markt op te gaan met het zelfdragend montagesysteem voor zonnepanelen. Het ETF-R is opgezet door de gemeente Rotterdam en biedt revolverende financiering voor duurzame investeringen die bijdragen aan de reductie van de uitstoot van CO2, de luchtkwaliteit, het verminderen van het gebruik van primaire grondstoffen en het versterken van een ‘groene’ economie in Rotterdam. Het fonds is gericht op projecten die vragen om (additionele) investeringen, maar hiervoor niet op de kapitaalmarkt terecht kunnen.  

Deel deze pagina