• Inhoudstype:
    • Nieuws

Wetsvoorstel verkorten betaaltermijnen aangenomen

facturen en eurobiljetten op een witte ondergrond

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel, waarmee de maximale wettelijke betaaltermijn van het grootbedrijf aan het mkb wordt verkort van 60 naar 30 dagen, aangenomen. Het wetsvoorstel is bedoeld om het mkb te beschermen tegen de overmacht van het grootbedrijf.

Mkb’ers beter beschermd

Kleine en middelgrote ondernemers die aan het grootbedrijf leveren, hebben in onderzoeken aangegeven dat er steeds later wordt betaald in plaats van eerder. Ook blijkt dat de betaaltermijn steeds vaker door het grootbedrijf wordt bepaald. En in sommige gevallen zelfs eenzijdig wordt verlengd. Dit laatste is sinds de coronacrisis steeds vaker het geval waardoor kleinere ondernemers extra in de problemen kunnen komen. 

Mkb’ers beschikken over het algemeen over kleinere reserves, late betalingen hebben een negatieve invloed op de kaspositie. En daarmee op de levensvatbaarheid van mkb-ondernemingen. Het verkorten van de betaaltermijn kan hierbij het verschil maken. Met dit aangenomen wetsvoorstel worden mkb’ers beter beschermd. 

Melding maken van te late betalingen

Meldingen van te late betalingen kunnen anoniem gedaan worden bij het tijdelijke Meldpunt Achterstallige Betalingen van de Autoriteit Consument en Markt. Dit meldpunt is tot 26 januari 2023 geopend.

Deel deze pagina