>

What'sUP! - Future Proof Shipping

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Rotterdam staat voor grote sociale, economische en ecologische uitdagingen. Die vragen om een langetermijnstrategie met innovatieve oplossingen. Dat doen we samen met innovatieve koplopers uit het bedrijfsleven. In de rubriek ‘What’s UP!’ Zetten we maandelijks een creatieve pionier of vooruitstrevend bedrijf centraal die oplossingen bedenkt voor de uitdagingen van de 21ste eeuw. Deze week Future Proof Shipping.

Future Proof Shipping wil scheepvaart met waterstof vergroenen

Waterstof, mits opgewekt met groene stroom, kan een belangrijke rol spelen bij het verduurzamen van de maritieme sector. Beginnend bij de binnenscheepvaart en kustvaart. Het Rotterdamse bedrijf Future Proof Shipping wil binnen vijf jaar acht schepen op waterstof hebben varen. We praten over deze ambitie met CEO Richard Klatten.

‘Future Proof Shipping is een initiatief van Huib van de Grijspaarde, die uit een scheepvaartfamilie komt. In 2016 startte hij een onderzoek in samenwerking met de Erasmus Universiteit naar de beste techniek om de scheepvaart te verduurzamen. Na twee jaar was de conclusie dat waterstof veel kansen bood maar dat de volgende stappen verder moesten gaan dan research & development: er is praktijkervaring nodig. Hierom richtte Van de Grijspaarde in 2018 Future Proof Shipping op. Waterstoftoepassing is al bewezen techniek maar er gebeurt weinig mee omdat alle marktpartijen in de keten op elkaar zitten te wachten. Ik kreeg de opdracht deze impasse te doorbreken.’
 

Hoe doorbreek je een kip-ei-verhaal?

‘Future Proof Shipping doet dit door ‘chain integrator’ te zijn. We bieden diensten aan op financieel, commercieel en technisch gebied en koppelen partijen aan elkaar. Daarbij verwachten we veel van de partijen die de lading hebben. Zij zullen, vanuit hun duurzaamheidsambities, de vraag creëren waardoor scheepseigenaren en reders de noodzaak voor verandering gaan zien. Naast onze diensten, die verschillende partijen helpen bij de overstap naar waterstof, willen we ook bewijzen dat het kan door het zelf te doen. Daarom benaderen we zelf investeerders en zijn we bijna rond met de aankoop van ons eerste 110 meter lange binnenvaartcontainerschip dat we gaan ombouwen naar een schip dat vaart op waterstof. We hebben al een partij die het schip zal charteren.’

Hoe gaat dit schip er technisch uitzien?

‘Dit, direct door dieselmotoren aangedreven, schip gaan we ombouwen naar waterstofaandrijving. Dat doen we samen met andere gespecialiseerde technologiepartijen. We ontwikkelen een modulair aandrijfsysteem bestaande uit elektromotoren, waterstoftanks, een brandstofcelsysteem (nodig om waterstof om te zetten in elektriciteit, red.) en een batterijsysteem. De waterstoftanks, de brandstofcellen en het batterijsysteem zijn losse pakketten die je er voor onderhoud of vervanging eruit kunt halen. Dus als er betere brandstofcellen op de markt komen, kun je daarop overstappen. Omdat de regelgeving nog niet voorziet in bunkerprocedures van waterstof (het tanken, red.) hebben wij ervoor gekozen om de waterstoftanks in z’n geheel te wisselen voor volle zodra ze leeg zijn.’

Groene waterstof is duur en er is weinig beschikbaar. Hoe tackel je dat probleem?

‘Klopt. Op dit moment wordt er nog maar weinig groene waterstof geproduceerd, omdat er weinig vraag naar is. Dit houdt de prijs hoog. Wij creëren vraag, waardoor de productie omhoog kan en de prijs omlaag. Ons schip gaat ongeveer 120.000 kilo waterstof per jaar verbruiken, ter vergelijking: een stadsbus verbruikt 8.000 kilo per jaar. Dus als de scheepvaart waterstof gaat gebruiken, wordt de productie heel interessant. Daarom leggen wij ook de verbinding tussen investeerders en banken, producenten, reders en partijen met een lading. Als al deze partijen bereid zijn tot meerjarige vervoerscontracten, kun je aan de slag. Om dat te bereiken moet iedereen transparant zijn in zijn kosten en dat is nog even wennen. Wij gaan daar een voorbeeld van geven door deze keten alvast met één schip rond te maken. Begin 2021 moet het schip varen.’

Wat heb je, in de bijna twee jaar dat je bezig bent, geleerd?

‘Bij innovatie gaat het erom dat je ergens begint. Denk in stukjes en begin bij één van deze stukjes. De tweede stap is dat je verder moet kijken dan de technologische vernieuwing waarmee je vaak begint. Er moet vraag zijn naar jouw innovatie en dat vraagt partnerships. Waaraan hebben de partijen in de keten behoefte? En als derde, dat geldt in elk geval voor de scheepvaart: wees transparant over je kosten. Iedereen gunt elkaar een boterham, maar men wil wel weten waarop jij je prijs baseert.’

Kon de gemeente iets voor jullie betekenen?

‘Gemeente Rotterdam is heel ondersteunend naar ons geweest. Zo zijn wij opgenomen in de Green Deal voor de zee- en binnenvaart, een onderdeel van het Klimaatakkoord. Ook heeft de gemeente ons in contact gebracht met talloze partijen die voor ons van belang zijn. En tot slot denkt de gemeente met ons mee over de beperkingen die wij tegenkomen op het terrein van regulering. Wat wij doen is nieuw en dat vraagt om nieuwe regels.’