>

Winnaars Rotterdamse Ondernemerspitch bekend

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Winnaars Rotterdamse Ondernemerspitch bekend

Uit maar liefst 72 inzendingen voor de Rotterdamse Ondernemerspitch zijn op maandag 20 juli drie winnaars gekozen: Lokale Markten met pitcher Tom van Doorn. Green Roof Initiative van Eddy Kaijser en De Geveltuin van Egbert Wietses. Mooie initiatieven die zich richten op een bijdrage voor de stad in duurzame en circulaire business.

Uit alle inzendingen werden acht ondernemers gekozen die een pitch hielden voor de jury bestaande uit Mai Elmar (voorzitter VNO-NCW West), wethouder Barbara KathmannPieter van Klaveren (MKB Rotterdam Rijnmond), Paul van Den Bosch (hoofdredactie AD) en juryvoorzitter Desiree Verdaasdonk (Rabobank Rotterdam).

‘De jury heeft een sterkte focus gelegd op wat Rotterdam nodig heeft aan schaalbare en creatieve ondernemersprojecten. Wat draagt bij aan een duurzame en circulaire stad? De jury heeft op basis van deze criteria gekozen voor de winnaars, die hiervoor slimme ideeën hadden”.

De drie winnaars
Lokale Markten

Naast de traditionele markten, die door Covid19 een aanzienlijke teruggang zien in omzet, moet er gezocht worden naar innovatie. Lokale Markten draagt hieraan bij door een hybride systeem te ontwikkelen. Dit is wat de stad en de marktkooplieden nodig hebben om doelgroepen in de stad te voorzien van marktwaar. Het verbinden van jongeren die de boodschappen bezorgen, draagt bij aan een socialere stad.


De Geveltuin
Dit schaalbare ondernemersinitiatief biedt bewoners ondersteuning en begeleiding om hun woningen groener te maken. Het is praktisch toepasbaar in de stad en draagt bij aan een vriendelijker en aantrekkelijker leefklimaat zowel vanuit sociaal oogpunt (groene gevels) als ook voor de duurzame waarde (klimaatoplossing). Dit kan direct in wijken worden toegepast.


Green Roof Initiative
Vergroenen van daken is een doel wat bijdraagt aan een beter eco-systeem (biodiversiteit, CO2 reductie). Feit dat het systeem waarop de planten rusten gemaakt wordt van gerecycled Rotterdams plastic draagt bij aan de circulaire maakcultuur die belangrijk is voor de stad. De lokale kringloop van plastics die gebruikt worden als draagmateriaal op daken en de vergroening als eindresultaat stemt de jury positief en is haalbaar en noodzakelijk voor Rotterdam.


De winnaars krijgen toegang tot de kennis én het uitgebreide netwerk van de samenwerkende organisaties. Deze ondernemers krijgen toegang tot een netwerk van experts van de samenwerkende partners om te bepalen waar ze behoefte aan hebben om hun idee uit te voeren.

Overige genomineerden
Norma Gogar -
Hart voor de Stad is een combinatie van een crowdfunding platform en kennisbank. De kennisbank bestaat uit een forum en informatie index. Wij hebben dit omgedoopt in het begrip "Crowdfunding Platforum". Hart voor de Stad heeft een regionaal verbindend karakter, deze wordt benadrukt doordat er uitsluitend initiatieven op komen te staan die bijdragen aan de progressie van Rotterdam en haar inwoners. Op het Platforum kun je naast financiële middelen, kennis en samenwerking, op een laagdrempelige manier animo voor je initiatief toetsen.

Ingrid Sloots - Dutch Redesign Er worden door creatieve designers veel studies gedaan naar hergebruik van afval voor het maken van nieuwe producten. Er zijn echter nog niet zo veel producten die opgeschaald  worden en de massa bereiken, en daarmee de impact hebben die nodig is om een groot verschil te maken. Idee: Een onderneming en maakbedrijf gericht op het opschalen en in de markt zetten van een aantal producten die al door designers onderzocht en in pilot-fase zijn waarbij afvalstromen gebruikt worden voor nieuwe producten. De producten zijn allemaal relevant voor vergroening van de leefomgeving en vormen bij elkaar passende collecties.

Joost de Vogel - Essie De stad loopt onnodig risico door bermonderhoud. Eco2Shield realiseert door het korte proces; meer veiligheid, minder risico op schade, besparing van tijd en kosten. Draagt bij aan de ecologische waarde door het gebruik van duurzaam beton.

Abdulhadi Bakhash - e-Maas Energy Ik heb mijn bedrijf Le-MaaS Energy (Light electric mobility as a service) opgericht met een duidelijke missie en visie om een alomvattend licht-elektrisch ecosysteem te bouwen. Een onderdeel van onze uitgebreide oplossing is het bouwen van off-grid mobiele hybride energiesystemen om LEV's op te laden. Opvallend is dat de belangstelling voor het plaatsen van laadpunten / stations voor LEV's uit conventionele / duurzame energiebron onder de verwachtingen blijft. Onze voorgestelde oplossing zal zich richten op transporteerbaarheid als de belangrijkste factor, zodat de laadeenheid op aanvraag op specifieke locaties kan worden gebruikt om tegemoet te komen aan de gebruikers van LEV's die bepaalde evenementen bijwonen en later gemakkelijk kan worden gedemonteerd en naar andere locaties kan worden vervoerd. Zeker, het systeem met kleine aanpassingen zou als vast systeem kunnen worden gebruikt.

Michael Weber - Fuse Het Fuse idee is het ontwikkelen van een geïntegreerde mobiliteitsoplossing voor grotere steden, met een slimme manier om te kijken naar dingen uit het verleden, wat er nu gebeurt en wat we kunnen verwachten in de nabije of verre toekomst.

De Rotterdamse Ondernemerspitch is een initiatief van de Rabobank en Rotterdam Partners in samenwerking met gemeente Rotterdam, VNO-NCW, MKB-Rotterdam en Rotterdams Ondernemersontbijt. Doel is om Rotterdamse ondernemers met een goed idee én de stad verder te helpen.