Withthegrid monitoring

  • Inhoudstype:
    • Interview
  • Thema’s:
    • Duurzaamheid
    • Innovatie
    • Smart Energy Systems

Withthegrid en Crest Sensors richten zich met ‘asset monitoring’ op de kritieke energie-infrastructuur. Samen ontwikkelen ze een real-time monitoringsysteem voor transformatoren. Zo worden congestie en storingen in het elektriciteitsnet direct inzichtelijk gemaakt en kan er meer duurzame elektriciteit aangesloten worden.

Door inzet van sensoren worden defecten direct opgemerkt. Zodoende kan het aantal benodigde inspecties afnemen. Een positieve ontwikkeling, gezien het steeds grotere tekort aan technisch personeel en de toename van werk door uitbreiding van het net. Daarnaast gaat de levensduur van de transformatoren omhoog. “We meten precies hoeveel een transformator aankan”, legt Paul Mignot uit, oprichter en directeur van Withthegrid. “Je belast deze dus nooit te veel.”

Netcongestie aanpakken

Door het vercommercialiseren van een oplossing die de belastbaarheid van de transformatoren inzichtelijk maakt, wordt direct duidelijk waar de congestie op het net zit.

“Het is een makkelijke manier om transformatoren op aftand real time te monitoren en zo meer duurzame elektriciteit op het elektriciteitsnet te kunnen voeden”, vertelt Paul. “Ook helpt het inzichtelijk maken waar grote verbruikspieken van inductiekookplaten, elektrisch vervoer en warmtepompen zich voordoen”. Netbeheerders kunnen doelgerichter te werk gaan als duidelijk is waar de knelpunten zitten en kunnen zien wanneer ze zijn opgelost.

Grote industriële speler

Met de Smart Energy Systems subsidie is Withthegrid in staat om de haalbaarheid te toetsen van de levensduurvoorspelling van transformatoren. “Zo komen we erachter of we op basis van die data de onderhoudsinspecties daadwerkelijk kunnen laten afnemen.”

Rotterdam als uitgelezen plek

Rotterdam is daar de uitgelezen plek voor. “Deze regio is met de haven een grote industriële speler”, zegt Paul. Bovengenoemde uitdagingen zullen zich in geconcentreerde mate voordoen in Rotterdam. “Het zou mooi zijn als we met de gemeente Rotterdam een aantal proeflocaties kunnen identificeren en dit concept in samenspraak met de netbeheerders verder kunnen toepassen.” Bijvoorbeeld door de invloed van zonnepanelen op de belasting van transformatoren te monitoren.

het belang van een goedwerkend energiesysteem

Het is belangrijk om een goedwerkend energiesysteem te hebben. Een duurzame infrastructuur draagt positief bij aan de Rotterdamse economie. Paul: “Zodra we dit verder kunnen uitrollen, versnelt het de energietransitie in Rotterdam.” Daarnaast zal het druk van de ketel halen in inspectiewerkzaamheden en hoogwaardige banen opleveren. Een belangrijke bijkomstigheid!

Deze inhoud is beschikbaar wanneer de cookies geaccepteerd zijn.

Meer informatie

Wil je meer weten over de innovatie van Withthegrid? Klik dan hier.

Deel deze pagina