>
Foto: gemeente Rotterdam

Wonen in de Lee Towers

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Twee van de drie Europointtorens bij Marconiplein zijn getransformeerd naar woontorens. De andere toren is de Rotterdam Science Tower. In elk van de twee torens is 40.000 m2 vloeroppervlakte omgebouwd tot woningen van 40 tot 70 vierkante meter groot. In totaal zijn er zo’n 840 appartementen gerealiseerd.

De Europoint torens staan al sinds de jaren ’70 in Merwe-Vierhavens, maar stonden enkele jaren leeg. TB3 & Foolen en Reijs transformeerden de twee leegstaande kantoorpanden naar woningen. Van de 24 verdiepingen zijn de onderste 21 verdiepingen getransformeerd naar woningen voor Young Professionals (starters en jong werkenden). De woningen zijn zo gebouwd dat ze in de toekomst samengevoegd kunnen worden, als huurders andere woonwensen krijgen. Het is een bijzondere plek om te wonen, met uitzicht op M4H.

Kantorentransformatie

In Rotterdam zijn er nog veel leegstaan de kantoren. Teveel leegstand kan leiden tot prijsdrukking, slecht investeringsimago en aantasting van de leefbaarheid. Terwijl de vraag om woningen de afgelopen tijd sterk is toegenomen. Transformatie een mogelijkheid om leegstaande kantoren te laten verdwijnen en gedeeltelijk te voorzien in de woningvraag.
Hoewel de gemeente over het algemeen geen eigenaar is van leegstaand vastgoed, staat de gemeente wel aan de lat voor een leefbare stad. De gemeente Rotterdam stimuleert en helpt daarom marktpartijen die willen transformeren. Meer informatie? Klik hier.

M4H

De transformatie van de Europointtorens aan de rand van M4H is een belangrijke stimulans voor de ontwikkeling van M4H als levendig gebied. Met de komst van deze woningen zijn de eerste bewoners in M4H een feit. In M4H werken gemeente en Havenbedrijf Rotterdam samen aan de transformatie van een oud havengebied naar een gemengd gebied met een combinatie van innovatieve maakbedrijven, horeca, evenementen en wonen.

M4H vormt samen met RDM het Rotterdam Makers District; een plek voor succesvolle en innovatieve ondernemers, geïntegreerd in het bredere regionale innovatie-ecosysteem van bedrijven, kennisinstellingen en financieringsbronnen.