Bijeenkomst Ruimte voor Bedrijven

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Terugkoppeling 2018 en vooruitblik 2019

Omschrijving:
Ben je een vastgoedontwikkelaar, gebouweigenaar, gevestigd op een bedrijventerrein of vanuit een andere rol betrokken bij de ontwikkeling van Rotterdamse bedrijventerreinen? Dan nodigt de gemeente Rotterdam je van harte uit voor de bijeenkomst 'Ruimte voor Bedrijven'.
Begindatum:
22 januari, 16:00 uur
Einddatum:
22 januari, 19:00 uur

Programma:

In 2018 organiseerde de gemeente Rotterdam al verschillende bijeenkomsten over de toekomst van bedrijfsruimten en bedrijventerreinen in Rotterdam. Op 22 januari 2019 organiseren ze een bijeenkomst om het resultaat van deze gesprekken te delen. Dit is een concept beleidskader, de Nota Ruimte voor Bedrijven. Tijdens de bijeenkomst hoort de gemeente graag wat de markt van het concept vindt. De opmerkingen verwerkt de organisatie nog, voordat de conceptnota aan het stadsbestuur wordt voorgelegd ter vaststelling. .

Onderdelen van het programma

  • In gesprek over de inhoud van de Nota Ruimte voor Bedrijventerreinen
  • Informeren over het vaststellingsproces van de beleidsnota in de gemeenteraad
  • Bespreken van de acties die partijen in de stad gezamenlijk kunnen gaan ondernemen om de doelen in het kader van ruimte voor bedrijven te bereiken.

Ook wil de gemeente met een hapje en drankje de partijen die bijdragen bedanken voor hun tijd en inzet in dit traject. Plus de bijeenkomst is een mooi moment om te toasten op de kansen voor het nieuwe jaar.

U kunt uw aanwezigheid bevestigen door te mailen naar Yvonne Trip, o.v.v. 22 januari. Ook voor vragen kunt u bij Yvonne terecht. Na uw aanmelding ontvangt u verdere informatie.