Hydrogen Competence Centre: waar staan we?

 • Inhoudstype:
  • Meet-up
 • Thema’s:
  • Innovatie
  • Maritiem

Tijdens ‘ZIE HiDelta 2022’, ging één van de breakout-sessies over waterstof kansen voor de maakindustrie. Een onderwerp dat besproken werd, was het opzetten van een waterstof versnellingshuis voor de MKB-maakindustri: het Hydrogen Competence Centre (HCC). Veel van de aanwezigen gaven aan dat ze op de hoogte gehouden wilden worden over de ontwikkelingen van het HCC. Daarom organiseert Hi Delta een bijeenkomst op 24 januari van 15:00-18:00 in de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht.

Hydrogen Competence Centre - afbeelding van Fieldlab Industriële Electrificatie

Sprekers en onderwerpen tijdens de bijeenkomst:

 • Emile Jackson (Programma Coördinator Energietransitie bij Hogeschool Rotterdam) over water onderwijs en skills.
 • Nick van Keulen (Supply Chain Manager bij Battolyser Systems) over de Battolyser en het opzetten van een lokale toeleverketen
 • Petrus Postma (Kwartiermaker bij het Hydrogen Competence Centre – &flux) over het Hydrogen Competence Centre en wat het wil betekenen voor het MKB in de maakindustrie
 • Waar staat het HCC nu?

Waar staat het HCC nu?

De afgelopen maanden heeft &flux in opdracht van Metropoolregio Rotterdam Den Haag, Provincie Zuid-Holland, Gemeente Rotterdam en InnovationQuarter een verkenning gedaan naar waar dit HCC aan moet voldoen. Deze informatie is opgehaald door vele gesprekken met het MKB, overheden, onderwijsinstellingen en brancheorganisaties, die bezig zijn met waterstof. Uit deze informatie is een eerste werkprogramma opgezet.

Deze uitgewerkte versie van het werkprogramma wordt tijdens de bijeenkomst op 24 januari getoetst bij de deelnemers.

Het Hydrogen Competence Centre

Het HCC ondersteunt de Zuid-Hollandse maakindustrie bij het bedienen van de nieuwe markt voor waterstof gerelateerde componenten en assemblages.

Het HCC versnelt de transitie van de Zuid-Hollandse makers van olie- en gas gedreven markten naar de waterstof markt langs de gehele waardeketen. Van elektrolyse, opslag en transport tot toepassing in industrie, mobiliteit (weg, lucht, maritiem) en andere toepassingen.

De impact van het HCC leidt tot:

 • Meer waterstof gerelateerde maakindustrie in Zuid-Holland;
 • Een bijdrage aan de concurrentiekracht van de gebruikers van waterstof;
 • Een bijdrage aan een toekomstbestendige basis voor de Zuid-Hollandse economie;
 • Misschien wel tot zeer grootschalige nieuwe investeringen;
 • Indirecte bijdrage aan het behalen van klimaatdoelen.

Vragen

Voor vragen of opmerkingen over het HCC kun je terecht bij Mark Zuyderwijk (mark@nflux.nl).

Evenement informatie

Begindatum
24 januari 2023, 15:00
Einddatum
24 januari 2023, 18:00
Locatie
Duurzaamheidsfabriek, Leerparkpromenade 50, 3312 KW Dordrecht

Deel deze pagina