Foto: Chiplanay Pixabay

Internet of things Rotterdam 2021 seminar

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Internet of things Rotterdam 2021 seminar: Truth or Data?

Omschrijving:
Er gaat geen dag voorbij zonder nieuws over algoritmes en data en de wijze waarop bedrijven en overheden zich daarvan bedienen. De rol van social media als Facebook en Twitter in de publieke meningsvorming wordt volop gevoerd. Het oogsten van data door de overheid, bijvoorbeeld door middel van de corona-app, staat ter discussie. Er is grote onzekerheid over hoe het leven in een data gedreven samenleving er uit gaat zien. De honger naar kennis over kunstmatige intelligentie neemt toe. De roep om experts klinkt luid. Kennis- en onderwijsinstellingen zetten artificial intelligence (AI) en machine learning (ML) hoog op hun agenda’s en verbinden ze met thema’s als ethiek en maatschappelijke opgaven. In Nederland verenigt de NL AI Coalitie private en publieke partijen om bij te blijven in de mondiale ontwikkeling. Tegelijkertijd zien we dat de digitale samenleving zich ook steeds meer manifesteert in onze fysieke omgeving, door middel van slimme objecten in smart cities.
Begindatum:
06 april, 00:00 uur
Einddatum:
09 april, 00:00 uur
Meer informatie:
Geïnteresseerd? Meldt je aan en ontvang begin maart een email meer informatie.

Programma:

Dinsdag 6 april tot en met vrijdag 9 april 2021 

Vanaf dinsdag 6 april tot en met vrijdag 9 april 2021 vindt de negende Rotterdamse editie van de International Internet of Things Days plaats. De 2020-editie werd opgeschort vanwege de coronapandemie. Vanwege de nog onzekere situatie in april 2021 kiest Kenniscentrum Creating 010 voor een online editie met keynotes, discussies, workshops, masterclass en een vijfdaagse hackathon. IoT 2021 is gericht op ondernemers, beleidsmakers, experts, onderzoekers, docenten, studenten en geïnteresseerde burgers.

Het thema: Truth or Data?

De wijze waarop onze beelden van de samenleving, de politiek en onze cultuur tot stand komen verandert grondig door het groeiend belang en gebruik van data. Dat levert tal van belangrijke vragen en kwesties op.  

  • Wat gebeurt er als machine gestuurde algoritmes leidend worden voor ons denken en handelen?  
  • Welke beelden van de samenleving levert de stroom van gepersonaliseerde content?  
  • Wat is de betekenis van waarheid en feiten in een data-based society?  
  • Hoe worden mensen behandeld door data gedreven bedrijven en overheidsorganisaties? 
  • Hoe ziet data gebaseerd beleid eruit en hoe verandert ondernemerschap?
  • Wat is de rol en betekenis van maatschappelijke waarden en ethiek in een data gedreven praktijk? 
  • Wat zijn data gedreven ontwerpen en hoe verandert dat de ontwerppraktijk? 
  • Wat is de rol van Nederland en Europa in de ontwikkeling van AI-toepassingen? 
Rotterdam IoT 2021 is een productie van Kenniscentrum Creating 010 (Hogeschool Rotterdam) in samenwerking met verschillende instituten van Hogeschool Rotterdam, zoals onder andere het Instituut voor Communicatie, Media en Informatietechnologie, RDM Rotterdam en Datalab: Living lab AI & Ethiek. Daarnaast verleent ook ThingsCon haar samenwerking aan Rotterdam IoT 2021.