Wegwijzer coronavirus voor ondernemers

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Het coronavirus kan gevolgen hebben voor jouw bedrijf en jouw werknemers. Deze pagina geeft een overzicht van de maatregelen die jouw bedrijf kunnen ondersteunen. We houden je hier op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Ook geven we hier antwoord op veelgestelde vragen van ondernemers.

Ik ben ZZP’er

Bekijk hier de informatie en maatregelen die voor jouw situatie van belang zijn.

Lees verder

Ik heb personeel

Bekijk hier de informatie en maatregelen die voor jouw situatie van belang zijn.

Lees verder

Mijn bedrijf is gesloten

Bekijk hier de informatie en maatregelen die voor jouw situatie van belang zijn.

Lees verder

Ik zit in financiële nood

Bekijk hier de informatie en maatregelen die voor jouw situatie van belang zijn.

Lees verder

Covid-19 information in your own language

If you want to read this information in your own language click on the button 'Vertalen' on top of this page.

Important information in English

Laatste updates over de maatregelen

Op 1 juni gaat het tweede noodsteunpakket voor ondernemers in. Het nieuwe pakket bestaat uit aanpassingen op bestaande regelingen en 1 nieuwe regeling. Het pakket sluit beter aan bij wat ondernemers de komende maanden nodig hebben. Zo komt er een tegemoetkoming voor vaste lasten van maximaal 20.000 euro voor mkb-bedrijven die aanzienlijk omzetverlies leiden door de coronacrisis. De NOW en de Tozo worden in aangepaste vorm verlengd. De ontslagboete verdwijnt.

Het kabinet verlengt diverse maatregelen uit het eerste noodpakket. Wel worden
verschillende voorwaarden aangepast om ruimte te geven aan het
aanpassingsvermogen van de economie. Het kabinet wil met dit nieuwe noodpakket bedrijven en werkenden ondersteunen in het aanpassingsproces. Een belangrijk nieuwe
element is dat er ook geld wordt vrijgemaakt voor scholing. Wie zijn of haar baan
verliest, mag er niet alléén voor staan, maar moet kunnen rekenen op extra steun.
Voor omscholing naar een andere sector met betere baankansen.

Lees hier wat er allemaal verandert.

Hieronder een overzicht van de maatregelen die van belang zijn voor ondernemers:

Groepen

 • Buiten mogen mensen bij elkaar komen als zij 1,5 meter afstand tot elkaar bewaren.
 • In alle gebouwen die publiek toegankelijk zijn, mogen maximaal 30 mensen bij elkaar komen, exclusief personeel. Wel hanteren we ook hier de 1,5 meter afstand tot elkaar.

Horeca - vanaf 12.00 uur

Restaurants en cafés mogen open, onder voorwaarden:

 • een maximum van 30 gasten (dus exclusief personeel);
 • bezoekers moeten reserveren;
 • iedereen houdt 1,5 meter afstand (behalve mensen uit hetzelfde huishouden);
 • in een checkgesprek vooraf tussen ondernemer en klant wordt ingeschat of een bezoek risico’s oplevert.

Op terrassen geldt geen maximum aantal personen. Wel moet iedereen aan een tafel zitten en 1,5 meter afstand tot elkaar houden (behalve mensen uit hetzelfde huishouden).

Culturele instellingen – vanaf 12.00 uur

 • Film-, theater- en concertzalen mogen open onder voorwaarden:
  • een maximum van 30 mensen in het publiek;
  • bezoekers moeten vooraf reserveren;
  • een checkgesprek vooraf om te bepalen of een bezoek risico’s oplevert;
  • iedereen houdt 1,5 meter afstand tot elkaar.
 • Musea en monumenten mogen open als bezoekers vooraf kaartjes kopen en een checkgesprek voeren. Het maximale aantal bezoekers is gebouwafhankelijk. Er moet 1,5 meter afstand worden gehouden.
 • Muziekscholen en centra voor de kunsten kunnen open. Er geldt een maximumaantal van 30 personen per gebouw, die 1,5 meter afstand moeten houden.
 • Festivals zijn toegestaan als ze voorstellingen presenteren voor maximaal 30 bezoekers die 1,5 meter afstand houden.

Stap voor stap

De Nederlandse corona‐aanpak is erop gericht het virus maximaal onder controle te houden, de zorg niet te overbelasten en kwetsbare mensen in de samenleving te beschermen. Inmiddels zijn er door de naleving van de maatregelen goede resultaten bereikt; de cijfers laten een positieve ontwikkeling zien en dus komt er stap voor stap meer ruimte.

Het kabinet begint met het aanpassen van maatregelen in de buurt, lokaal. Dat geeft weinig drukte op straat, in het verkeer en in het openbaar vervoer. Dan volgen aanpassingen op regionaal niveau, dan op landelijk niveau. Het toestaan van groepen gaat van klein naar groot om alles zo beheersbaar en georganiseerd mogelijk te laten verlopen.

Het versoepelen van maatregelen kan alleen als het virus onder controle blijft. Het moet dan ook behoedzaam gebeuren. Als het echt nodig is, dan kan en moet een besluit om meer ruimte te geven weer worden teruggedraaid.

Bekijk hier het complete overzicht.

Ondernemers kunnen dit jaar gratis professionele coaching krijgen wanneer ze in zwaar weer zitten, bijvoorbeeld wanneer ze door de coronacrisis failliet dreigen te gaan. Ondernemers kunnen hiervoor traditioneel terecht bij Stichting Ondernemersklankbord (OKB), dat mede door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) gefinancierd wordt. Eerder betaalden ondernemers hier een eigen bijdrage van 150 euro voor. Om dit bedrag naar 0 te krijgen verhoogt EZK de subsidie aan het OKB voor dit jaar met 240.000 euro.

 

Stichting Ondernemersklankbord

Stichting Ondernemersklankbord (OKB) is een kleine organisatie die al 40 jaar bestaat en werkt met zo’n 300 vrijwilligers, veelal oud-ondernemers, om mkb-ondernemers met coaching bij te staan. Dat gebeurt meestal door middel van trajecten van 6 maanden, waarin ondernemers onbeperkt beroep kunnen doen op de expertise van het OKB. In deze coronatijd vormt het OKB in het verlengde van de Kamer van Koophandel (KVK) als het ware de tweedelijnszorg voor ondernemers: de KvK is het eerste loket voor informatie en advies; het OKB voor (verdere) coaching en advies.

Door deze aanpak worden jaarlijks ruim 1000 ondernemers bijgestaan. Naar schatting weet ongeveer de helft van de betreffende ondernemers hun onderneming te herstellen.

Marktkooplieden die voedselwaren en bloemen verkopen, mogen vanaf vrijdag 8 mei hun producten weer aanbieden op de gebruikelijke marktlocaties. Dit sluit aan bij een wens van een groot deel van de Rotterdammers: meer betaalbare levensmiddelen.

Bezoeken van de markt
Alle Rotterdamse markten gaan weer open op de bekende marktdagen. Er zijn geen aangepaste openingstijden. Wel gelden er strikte regels, zowel voor bezoekers als voor marktkooplieden. Zo is er één looprichting en kan er bij drukte, of het niet naleven van de maatregelen, gehandhaafd worden of kan de markt (al dan niet tijdelijk) gesloten worden.

 • Er is 1 looprichting op de markt
 • Houd 1,5 meter afstand, voor de kraam en op de markt
 • Kom zoveel mogelijk alleen naar de markt
 • Doe doelgericht de aankopen 
 • Raak de producten van de kraam niet zelf aan
 • Betaal met pin en bij voorkeur contactloos
 • Kom niet naar de markt als je verkouden bent of griepklachten heeft

Anders naar de markt
De markten zijn anders opgesteld dan je gewend bent. Zo staan alleen de voedselwaren- en bloemenkramen (voorlopig) op de markt en zijn bijvoorbeeld snackkramen niet toegestaan. Ook is er meer ruimte tussen de kramen zodat de 1.5 meter regel goed nageleefd kan worden en er zo voldoende loopruimte is. De marktkooplieden pakken en verpakken de aankopen; het is voor bezoekers niet toegestaan om zelf groenten/fruit of een ander product van de kraam te pakken. Ook een stukje kaas proeven of even zitten naast de kraam is niet toegestaan.

De Nederlandse staat maakt 750 miljoen euro extra aan overbruggingskredieten mogelijk voor ondernemingen met een relatief kleine financieringsbehoefte (van 10.000 tot 50.000 euro). De regeling krijgt de naam Kleine Kredieten Corona garantieregeling (KKC) en is mede op initiatief van de banken tot stand gekomen. De overheid staat voor 95% garant (713 miljoen euro). De leningen zullen worden verstrekt door de banken en een rente hebben van maximaal 4%. Ook niet-bancaire geaccrediteerde financiers kunnen de lening verstrekken. Naar verwachting kunnen enkele tienduizenden ondernemingen gebruik maken van de lening.

De KKC is een van de aanvullende maatregelen om ondernemers te ondersteunen vanwege de economische gevolgen van het coronavirus. De regeling wordt nu uitgewerkt en moet – net als eerder is gebeurd met andere noodmaatregelen – goedgekeurd worden door de Europese Commissie.

Het kabinet maakt in deze uitzonderlijke en barre tijden financiële steun voor álle ondernemers toegankelijker.

Minister Eric Wiebes en Staatsecretaris Mona Keijer

Kleine Kredieten Corona

Onder de KKC-regeling kunnen ondernemers een lening aanvragen van minimaal € 10.000 en maximaal € 50.000. De looptijd is maximaal 5 jaar, en de rente bedraagt maximaal 4%. Daarnaast betalen ondernemers aan de staat een eenmalige premie van 2% als vergoeding. De regeling staat open voor ondernemers met een omzet vanaf € 50.000,- die voor de coronacrisis voldoende winstgevend waren en die zijn ingeschreven in de KvK sinds op z’n minst 1 januari 2019. In ieder geval de banken Rabobank, ABN AMRO, ING, de Volksbank en Triodos hebben toegezegd leningen via de regeling aan te bieden. Andere financiers die geaccrediteerd zijn voor de BMKB-C, mogen de regeling ook aanbieden. Overige financiers kunnen zich daarvoor bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) laten accrediteren.

Kleine ondernemers

Het kabinet en de banken willen de toegang tot liquiditeit voor het kleinere mkb verder vergemakkelijken. De KKC is gericht op die kleine ondernemers: micro-, midden- en kleinbedrijf. Het gaat hier naar schatting om enkele tienduizenden ondernemingen in Nederland. Het – in verhouding tot de handelingskosten – relatief kleine bedrag waar deze ondernemingen naar op zoek zijn, zorgt ervoor dat dit type ondernemingen doorgaans moeilijk aan financiering komt. Daarbij komt nog dat het risico voor financiers dat een lening niet wordt terugbetaald door de coronacrisis relatief hoog is. Doordat de overheid voor 95% garant staat kan een grotere groep ondernemers aan financiering worden geholpen. Bovendien kan het kredietbeoordelingsproces omwille van de snelheid grotendeels automatisch plaatsvinden.

Het feit dat de financiers nog steeds 5% van het risico dragen, zorgt tegelijkertijd voor een zorgvuldige risicobeoordeling, zodat de leningen worden verstrekt aan in de kern gezonde bedrijven met voldoende terugbetaalcapaciteit. De banken hebben onder meer aangegeven zich te houden aan de Gedragscode Kleinzakelijke kredietverlening.

Regeling aanvragen

De komende dagen wordt de regeling verder uitgewerkt. Na akkoord van de Europese Commissie hebben financiers nog enige tijd nodig voordat zij aanvragen van ondernemers te kunnen ontvangen. Het streven is om de regeling vanaf half mei beschikbaar te hebben. Zo gauw meer bekend is, zal dat gecommuniceerd worden.

Het kabinet begint met het aanpassen van maatregelen in de buurt, lokaal. Dat geeft weinig drukte op straat, in het verkeer en in het openbaar vervoer. Dan volgen aanpassingen op regionaal niveau, dan op landelijk niveau. Het toestaan van groepen gaat van klein naar groot om alles zo beheersbaar en georganiseerd mogelijk te laten verlopen. De komende tijd worden hiervan de details verder uitgewerkt. Een overzicht van de aanpassingen vanaf 11 mei die voor ondernemers van belang zijn:

Contactberoepen

 • Het uitoefenen van de meeste contactberoepen is weer mogelijk. Het gaat om rij-instructeurs, (para)medische beroepen (diëtist, masseur, ergotherapeut, tandprotheticus, enz.), medewerkers in uiterlijke verzorging (kapper, schoonheidsspecialist, pedicure, enz.) en alternatieve geneeswijzen (acupuncturist, homeopaat, enz.).
 • Het werk wordt zoveel mogelijk op anderhalve meter afstand georganiseerd.
 • Er wordt gewerkt op afspraak, waarbij de ondernemer/medewerker en de klant samen vooraf bespreken of het bezoek een risico oplevert.

Bibliotheken

 • Bibliotheken openen hun deuren weer voor publiek en nemen maatregelen zodat bezoekers 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden.

Hoe verder

De verruimingen per 11 mei zijn mogelijk omdat de klanten van deze sectoren vooral uit de buurt komen. Er komt dus geen druk op het openbaar vervoer. Ook kunnen bij kappers, opticiens, pedicures en dergelijke gemakkelijk de gezondheidsadviezen worden opgevolgd, zoals handen wassen. Tot slot is bij deze verruimingen de kans op groepsvorming in de publieke ruimte klein.

Ook in andere sectoren, zoals de horeca, is de roep om versoepeling van maatregelen groot. Dat begrijpt het kabinet heel goed, want de maatregelen vergen veel van ons en de gevolgen zijn groot. Daarom wil het kabinet stap voor stap verder gaan, samen met bedrijven en organisaties die plannen hebben gemaakt voor de 1,5 meter samenleving.

Het versoepelen van maatregelen kan alleen als het virus onder controle blijft. De 1,5 meter afstand blijft altijd van kracht. Als het echt nodig is, dan kan en moet een besluit om meer ruimte te geven weer worden teruggedraaid.
 

Verwachting per 1 juni

Als het virus onder controle blijft, is het de bedoeling dat het volgende wordt toegestaan:

 • Terrassen met zitplaatsen waarbij 1,5 meter afstand tot elkaar wordt gehouden;
  • Bioscopen, restaurants en cafés, en culturele instellingen (zoals concertzalen en theaters), mogen open, onder voorwaarden: een maximum van 30 personen (incl. personeel) en 1,5 meter afstand;
  • bezoekers moeten reserveren;
  • in een gesprek vooraf tussen ondernemer en klant wordt ingeschat of een bezoek risico’s oplevert.
 • Musea en monumenten mogen open als bezoekers kaartjes vooraf kopen, zodat er gestuurd kan worden op de 1,5 meter afstand.

Verwachting per 1 juli

Als het virus onder controle blijft, kunnen per 1 juli de gemeenschappelijke wc’s en douches op de campings en vakantieparken weer open. Ook kan het maximum aantal bezoekers hopelijk worden uitgebreid naar 100 personen voor bioscopen, restaurants en cafés, culturele instellingen. Dit geldt dan ook voor georganiseerde samenkomsten, zoals kerkdiensten, bruiloften en uitvaarten.

Verwachting per 1 september

Als het virus onder controle blijft, gaat ook de deur van het slot voor de fitnessclubs, sauna’s en wellness centra, verenigingskantines, coffeeshops, casino’s en sekswerkers.

Alle contactsporten en binnensporten zijn weer mogelijk voor alle leeftijden. Sportwedstrijden kunnen plaatsvinden zonder publiek. Dit geldt ook voor het betaald voetbal.

Over evenementen met veel publiek, zoals festivals en grote concerten wordt voorafgaand aan 1 september een besluit genomen.

De economische wethouders van de G4 ( Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Utrecht) hebben een brief gestuurd aan de minister-president waarin zij hem informeren over de impact van de coronacrisis op de ondernemers en inwoners van hun stad.

De brief is hier terug te lezen.

 

Bekijk ook

Alle hulp op een rij
Regelingencheck
Veelgestelde vragen
Handige links

Belangrijke informatiepunten

De Ondernemersbalie

De Ondernemersbalie en het Ondernemersplein in Rotterdam zijn tot en met 20 mei gesloten. Stel via e-mail jouw vraag aan de Ondernemersbalie. Bellen kan ook via 14010. Let wel, op dit moment is er een langere wachttijd dan normaal.

 

Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ)

De regeling Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) kun je aanvragen bij het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ). RBZ voert de regeling uit voor Rotterdam en 27 regiogemeenten.
 

Telefoonnummer RBZ: 010 - 498 47 77 (maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur).

Buiten deze tijden word je automatisch doorverbonden met 14010 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag: van 8.00 tot 20.00 uur, zaterdag en zondag: van 9.00 tot 17.00 uur).

 

Coronaloket - Kamer van Koophandel

De Kamer van Koophandel heeft een coronaloket voor ondernemers. Dit  is van 8.00 tot 20.00 uur bereikbaar via 0800-2117. Ondernemers kunnen ook terecht op de website van de Kamer van Koophandel.

Oproep aan alle ondernemers in Rotterdam

Het kabinet verplicht alle winkels, bouwmarkten en andere bedrijven waar grote aantallen klanten gelijktijdig naar binnen kunnen om maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat mensen afstand houden, bijvoorbeeld via een deurbeleid. Als men hiertoe niet in staat is dan mogen gemeenten deze locaties sluiten.

Hierbij doen we een beroep op de ondernemers om in het belang van de volksgezondheid het aantal mensen in hun bedrijfspand te reguleren. Alle bijeenkomsten worden verboden tot 1 juni (in plaats van 6 april), ook met minder dan 100 mensen.

Meer informatie

Op het digitale Ondernemersplein van de Kamer van Koophandel kun je alle landelijke maatregelen vinden om verspreiding  van het Coronavirus te voorkomen. Lees op Rotterdam.nl de actuele informatie met maatregelen die vanuit de gemeente worden genomen.