Wegwijzer coronavirus voor ondernemers

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Het coronavirus kan gevolgen hebben voor jouw bedrijf en jouw werknemers. Deze pagina geeft een overzicht van de maatregelen die jouw bedrijf kunnen ondersteunen. We houden je hier op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Ook geven we hier antwoord op veelgestelde vragen van ondernemers.

Toolkits voor ondernemers

Ik houd 1,5 meter van je!-pakketten

Met speciaal ontworpen Rotterdamse stickers, tape, posters en buttons met daarop de boodschap ‘ik houd 1,5 meter van je!’ kan je op een klantvriendelijke en professionele manier zorgen dat je klanten zich aan de regels houden.

Lees meer

Hulp voor ondernemers

Ik ben ZZP’er

Bekijk hier de informatie en maatregelen die voor jouw situatie van belang zijn.

Lees verder

Ik heb personeel

Bekijk hier de informatie en maatregelen die voor jouw situatie van belang zijn.

Lees verder

Ik werk in de horeca

Bekijk hier de informatie voor de horecabranche

Lees veder

Ik werk in de cultuur

Bekijk hier alle informatie voor culturele instellingen

Lees verder

Ik werk in de sportbranche

Bekijk hier alle informatie voor sportschoolhouders en sportclubs

Lees verder

Ik werk in de bouw

Bekijk hier alle informatie voor bouwondernemers

Lees verder

Ik werk in de evenementenbranche

Bekijk alle informatie over evenementen

Lees verder

Mijn bedrijf is gesloten

Bekijk hier de informatie en maatregelen die voor jouw situatie van belang zijn.

Lees verder

Ik zit in financiële nood

Bekijk hier de informatie en maatregelen die voor jouw situatie van belang zijn.

Lees verder

Covid-19 information in your own language

If you want to read this information in your own language click on the button 'Vertalen' on top of this page.

Important information in English

Laatste updates over de maatregelen

De nieuwe landelijke maatregelen die tijdens de persconferentie van 13 oktober zijn aangekondigd gelden vanaf woensdag 14 oktober 22:00 uur. In de weken tot 27 oktober beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Er moet voldoende bewijs zijn in vermindering van het aantal besmettingen en de druk op de reguliere zorg alvorens met zekerheid te kunnen zeggen dat de maatregelen effect hebben en dus heroverwogen kunnen worden. Hieronder een overzicht van maatregelen die gelden voor ondernemers.

 • In binnenruimtes waar mensen zitten geldt een maximum aantal personen van 30.
 • Binnen en buiten bestaat een groep uit maximaal 4 personen van verschillende huishoudens.
 • Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan.
 • Draag vanaf 13 jaar een mondkapje in de publieke binnenruimtes en in het OV.
 • Alle eet- en drinkgelegenheden sluiten de deuren. Afhalen blijft wel mogelijk
 • Uitgezonderd zijn:
  • Hotels voor hotelgasten
  • Uitvaartcentra
  • Luchthavens voorbij de security check
 • Locaties met een gecombineerde functie sluiten het deel met horecafunctie
 • Winkels in de detailhandel sluiten uiterlijk om 20:00 uur. Koopavonden worden afgeschaft.
 • Levensmiddelenwinkels mogen wel later openblijven.
 • Tussen 20:00 uur – 07:00 uur wordt er geen alcohol of softdrugs meer verkocht of bezorgd.
 • Evenementen zijn verboden, met uitzondering van:
  • Markten voor levensmiddelen
  • Beurzen en congressen
  • Bioscopen en theaters
  • Wedstrijden
  • Betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de wet openbare manifestaties
 • In de detailhandel worden afspraken gemaakt over strikte naleving van de protocollen. Als het te druk wordt, of de basisregels worden niet nageleefd kan (een deel van) een locatie gesloten worden. De handhaving wordt aangescherpt.
 • Op zogenaamde doorstroomlocaties (bijvoorbeeld monumenten, bibliotheken en musea) geldt dat bezoek moet plaatsvinden op basis van een reservering per tijdvak met uitzondering van detailhandel en markten voor levensmiddelen.

Sporten is alleen nog beperkt mogelijk:

 • Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand en alleen individueel of in teamverband met niet meer dan 4 personen. Wedstrijden zijn niet toegestaan.
 • Naast de sportkantines zijn ook douches en kleedkamers gesloten.

Bekijk het volledige overzicht op de website van de rijksoverheid.

Download hier de routekaart van de rijksoverheid.

Tozo 3 kan bij de gemeente aangevraagd worden. Ondernemers kunnen van oktober 2020 tot en met maart 2021 een uitkering levensonderhoud en/of een eenmalige lening voor bedrijfskapitaal aanvragen. De voorwaarden voor Tozo 3 zijn hetzelfde als bij Tozo 2. Voor Tozo 3 moet altijd een aanvraag ingediend worden. Ook als eerder een aanvraag voor Tozo 1 en/of Tozo 2 is ingediend. Meer informatie over de voorwaarden, het aanvraagformulier en veelgestelde vragen: www.rotterdam.nl/rbzcorona.

Vanaf 29 september 2020 18.00uur gelden er nieuwe landelijke maatregelen om de verspreiding van het virus terug te dringen en zijn in elk geval voor de komende drie weken van kracht.

De belangrijkste maatregelen zijn:

Regels voor binnen

 • Thuiswerken blijft de norm, tenzij dat echt niet kan. Als er in een werksituatie toch een besmetting plaatsvindt, kan de werklocatie 14 dagen worden gesloten.
 • In andere gebouwen dan de eigen woning geldt dat er met maximaal 4 personen een gezelschap mag worden gevormd. Kinderen tot en met 12 tellen hierbij niet mee. Dat betekent dat voor 1 huishouden of maximaal 4 personen, exclusief kinderen, een reservering bij een bioscoop of restaurant kan worden gemaakt.
 • Het aantal personen per ruimte wordt beperkt tot 30.
 • Eet- en drinkgelegenheden hebben tot 21.00 inloop, om 22.00 uur is de zaak gesloten.
 • Sportkantines zijn gesloten.
 • In de horeca is het verplicht bezoekers te vragen zich te registreren ten behoeve van bron- en contactonderzoek door de GGD bij een besmetting. Bij binnenruimtes met een doorstroom van bezoekers  zoals in monumenten, bibliotheken en musea, maar met uitzondering van de detailhandel en de markten, vindt bezoek plaats op basis van een reservering per tijdvak. Hierover vindt overleg plaats met onder meer de culturele sector.
 • Voor doorstroomlocaties, met uitzondering van de detailhandel en markten, wordt door de Veiligheidsregio in overleg met de locatie, het aantal tegelijkertijd toe te laten bezoekers bepaald, daarbij rekening houdend met de oppervlakte van de locatie én het garanderen van de 1,5 meter afstand.
 • De detailhandel moet deurbeleid voeren om ervoor te zorgen dat personen 1,5 meter afstand houden. In overleg met de brancheorganisaties wordt, op basis van de lokale situatie, invulling gegeven aan de verplichting voor grotere winkels in de levensmiddelenbranche om 2 keer per dag een uur alleen voor ouderen en kwetsbare mensen open te zijn.
 • Mensen met een contactberoep vragen hun klanten zich te registreren.

Regels voor buiten

 • Voor activiteiten buiten, waar geen continue doorstroming van mensen is, geldt een maximum van 40 personen. Dit is inclusief kinderen tot en met 12 jaar en exclusief personeel.
 • Is er buiten wel een continue doorstroming van personen, zoals in dierenparken of op markten, dan geldt er een norm voor het aantal bezoekers per vierkante meter.
 • Sportwedstrijden, zowel amateur als professioneel vinden plaats zonder publiek.
 • Het advies is het aantal reisbewegingen zoveel mogelijk te beperken.

Lees de overige maatregelen op de website van de Rijksoverheid.

Extra regionale corona maatregelen

Vanaf zondagavond 20 september 18:00 gelden in de gehele regio onderstaande aanvullende maatregelen:

 • Geen groepen groter dan 50 personen
 • Horeca sluit eerder. Inloop tot 12 uur s ‘nachts, muziek uit vanaf 12 uur 's nachts en sluiten om 1 uur 's nachts
 • Intensivering handhaving van algemene maatregelen

De maatregelen zijn van toepassing op de veiligheidsregio’s Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden, Utrecht, Kennemerland en Hollands Midden. In deze 6 regio’s neemt het aantal besmettingen momenteel het hardst toe. De aanvullende maatregelen worden genomen om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Meer informatie over de landelijke coronamaatregelen zijn terug te lezen op de website van de Rijksoverheid.

Coronamaatregelen per 1 september

Nog steeds krijgen veel mensen corona.
Daarom gelden de volgende regels:

 • Discotheken en nachtclubs gaan nog niet open.
 • Je mag niet samen met anderen schreeuwen of zingen. Bijvoorbeeld bij demonstraties, sportwedstrijden of concerten.
  Er gelden aparte regels voor zangkoren.

Lees hier verder.

Mkb’ers die direct geraakt zijn door de diverse kabinetsmaatregelen om het coronavirus in te dammen, kunnen ook na 1 oktober 2020 weer de Tegemoetkoming voor Vaste Lasten mkb (TVL) aanvragen. Ondernemers in onder meer horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetverlies een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van 90.000 euro per drie maanden.

Lees hier verder.

De impact van het coronavirus op banen en economie houdt aan en is voorlopig niet voorbij. Daarom komt het kabinet met een steun- en herstelpakket voor ondernemers en werkenden, dat volgt op de twee eerdere noodpakketten. Het nieuwe pakket loopt tot in 2021 en is gestoeld op drie pijlers: steun, helpen aanpassen en investeren.

Het kabinet verlengt vanaf 1 oktober 2020 diverse lopende steunmaatregelen. De voorwaarden daarvan worden aangepast, zodat ze meer zijn gericht op de langere termijn. Het kabinet neemt bovendien nieuwe maatregelen om bedrijven te stimuleren om meer te investeren in economische groei. Ook zet het kabinet extra middelen in om mensen via scholing en begeleiding te helpen bij het vinden van nieuw werk.

Meer over de nieuwe steunmaatregelen lees je hier.

De Nederlandse corona-aanpak is erop gericht het virus maximaal onder controle te krijgen, de zorg niet te overbelasten en kwetsbare mensen in de samenleving te beschermen. In de aanloop naar de zomerperiode hebben we gezien hoe belangrijk het is om ons aan de maatregelen te blijven houden.

Nog steeds leven gelukkig veel mensen de basisregels na. Maar wat het kabinet zorgen baart is dat er ook heel veel mensen zijn die dit niet doen.

Daarom steunt het kabinet de lokale bestuurders om hun bevoegdheden in te zetten om het corona-virus onder controle te krijgen en worden enkele landelijke maatregelen verscherpt. Dat kan betekenen dat er lokaal extra maatregelen kunnen worden opgelegd, bovenop de landelijke geldende maatregelen.

Extra aanscherping voor horecaondernemers

 1. De horeca gaat voor binnen én buiten, ongeacht de omvang van de horecagelegenheid, werken op basis van reservering (van tevoren of aan de deur), een gezondheidscheck en het toekennen van een vaste zitplaats (placering) aan een tafel of aan de bar. Daarnaast worden alle bezoekers gevraagd zich te registreren. Bezoekers laten naam en contactgegevens achter zodat de GGD contact kan opnemen bij een besmetting die verband houdt met de horecagelegenheid.
 2. Bij constatering van bronbesmetting door GGD, leggen voorzitters veiligheidsregio een sluiting van max. 14 dagen van recreatieve instellingen (zoals bioscopen, horecaondernemingen, pretparken, theater, musea, enz.) op.

Lokale en regionale maatregelen

De voorzitters van de veiligheidsregio’s hebben mogelijkheden om brandhaarden van het coronavirus te voorkomen en onder controle te krijgen, zoals de mondkapjesverplichting op diverse drukke locaties van Rotterdam. Deze lokale en regionale maatregelen richten zich op de naleving van de basisregels en op het voorkomen van drukte zodat het virus zich niet verder verspreidt.

De Veiligheidsregio’s kunnen bijvoorbeeld overgaan tot:

 • De openingstijden van de horeca beperken
 • Gedragsmaatregelen invoeren zoals mondkapjesplicht op buitenlocaties.
 • Locaties zoals een park of winkelcentrum sluiten
 • Parkeergelegenheden afsluiten, zoals een parkeerplaats bij het strand of stadscentrum
 • Publieks- en verkeersstromen in goede banen leiden op drukke plekken
 • Handhaven van de basisregels en toezien op de naleving van afspraken binnen sectoren
 • Grootschalige samenkomsten verbieden zoals publiek uit een voetbalstadion of bij trainingen weren

Zij zullen ook weer strenger gaan handhaven als dit nodig blijkt.

Mkb-ondernemers die direct geraakt zijn door de diverse kabinetsmaatregelen om het coronavirus in te dammen, kunnen vanaf dinsdag 30 juni 2020 de Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) aanvragen. De TVL helpt mkb-bedrijven (met maximaal 250 werknemers) met het betalen van een deel van hun vaste lasten in juni, juli, augustus en september 2020. De subsidie is voor bedrijven die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis. Aanvragen kan één keer vanaf 30 juni 2020 om 09:00 uur bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Bedrijven kunnen de subsidie tot uiterlijk 30 oktober 2020 aanvragen.

Bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van 50.000 euro voor juni tot en met september 2020.

Heb je eerder via TOGS een eenmalige tegemoetkoming ontvangen? En wil je nu in aanmerking komen voor de TVL? Dan moet je een nieuwe aanvraag doen voor de TVL. TOGS is sinds 26 juni niet meer aan te vragen.

Meer informatie over de TVL vind je hier.

Inforgraphic met noodmaatregelen

Opnieuw kunnen we een stap vooruit zetten in de corona-aanpak. We starten een nieuw hoofdstuk en gaan van een intelligente lockdown naar ruimte met regels. Algemene regels voor binnen en buiten. Hieronder het overzicht dat voor ondernemers van belang is.

Vanaf 1 juli gelden onderstaande algemene regels voor binnen en buiten. Regels die recht doen aan wat we inmiddels weten over de verspreiding van het virus.

Algemene regels voor activiteiten binnen

 • We houden 1,5 meter afstand van anderen;
 • Maximaal 100 personen per ruimte met vaste zitplaatsen (exclusief personeel);
 • Geen maximumaantal personen onder de volgende voorwaarden: vaste zitplaatsen, reservering en gezondheidscheck vooraf.
 • In winkels, musea, bibliotheken en andere locaties met doorstroom van bezoekers is 1,5 meter afstand de regel (locaties zorgen zelf voor naleving van deze regel). Er geldt geen maximumaantal personen.

Algemene regels voor activiteiten buiten

 • We houden 1,5 meter afstand van anderen;
 • Maximaal 250 personen (exclusief personeel);
 • In de horeca wordt altijd gewerkt met een vaste zitplaats;
 • Geen maximumaantal personen onder de volgende voorwaarden: vaste zitplaatsen, een reservering en een gezondheidscheck vooraf.
 • In dierentuinen, pretparken en andere buitenlocaties met doorstroom van bezoekers is 1,5 meter afstand de regel (locaties zorgen zelf voor naleving van deze regel). Er geldt geen maximumaantal personen per ruimte.

Vervoer

 • Voor overig vervoer van A naar B (zoals taxi’s, personenbusjes en touringcars) geldt: een reservering en gezondheidscheck vooraf en een niet-medisch mondkapje is.

Uitzonderingen

 • De regel is dat iedereen 1,5 meter afstand houdt. Maar in sommige situaties is dat niet mogelijk en mag de 1,5 meter tijdelijk worden losgelaten. Het gaat om:
 • Mensen met contactberoepen (zoals kappers, masseurs en rij-instructeurs);
 • Sporters (binnen en buiten), acteurs en dansers.
 • Discotheken en nachtclubs blijven tot 1 september gesloten.

Tot slot

Als de situatie het toelaat en het virus onder controle blijft, dan kunnen op termijn discotheken en nachtclubs open. Rond 1 september wordt dit opnieuw bekeken.

 

Flexwerkers die door de coronacrisis hun inkomsten (grotendeels) zijn kwijtgeraakt en geen uitkering kunnen krijgen, kunnen een aanvraag doen voor de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA). Aanvragen kan tot 12 juli.
Lees meer over de TOFA

Vandaag zijn beschikkingen aan gemeenten verzonden met een vierde voorschot voor de uitkerings- en uitvoeringskosten van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo).

Het vierde voorschot bedraagt in totaal € 500 miljoen. De totale bevoorschotting voor de Tozo komt hiermee op € 2,5 miljard. Hier kan je teruglezen wat voor iedere gemeente de hoogte van het voorschot is. Betaaldatum voor het voorschot is dinsdag 17 juni.

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) bekijkt elke drie weken of extra bevoorschotting noodzakelijk is. Dit gebeurd op basis van monitoring van het aantal aanvragen Tozo.

Grote bedrijven moeten de rekeningen van hun MKB-leveranciers sneller gaan betalen: niet meer binnen 60, maar binnen 30 dagen. Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) werkt samen met minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) aan een wetswijziging om de betaaltermijn van een grootbedrijf aan het MKB te halveren. Dit is één van de uitkomsten van de evaluatie van de huidige Wet betaaltermijnen grote bedrijven die de bewindspersonen vandaag naar de Tweede Kamer hebben gestuurd. Lees het volledige bericht hier.

Vanaf het begin van de coronamaatregelen heeft de gemeente Rotterdam de belastinginvordering en aanslagoplegging met drie maanden uitgesteld voor alle ondernemers en zzp’ers. Met het langzaam weer op gang komen van de samenleving start de gemeente vanaf 1 juli weer met het innen en opleggen van belastingen. Hiermee voorkomt de gemeente dat belastingen zich de komende tijd blijven opstapelen. Voor ondernemers en zzp’ers die nog niet in staat zijn om op dit moment al belastingen te betalen biedt de gemeente maatwerk en gepaste betalingsregelingen. Lees het volledige persbericht hier.


Lokale belastingen en heffingen
Op www.rotterdam.nl/werken-leren/belastingen-corona staat per belasting- en heffing soort welke maatregelen nu genomen zijn en wat dat voor ondernemers betekent.

 

 

De regeling Klein Krediet Corona (KKC), die extra liquiditeit voor het micro-, midden- en kleinbedrijf mogelijk maakt, is goedgekeurd door de Europese Commissie. Daarom kan deze coronaregeling voor een financieringsbehoefte van 10.000 tot 50.000 euro op vrijdag 29 mei 2020 open voor ondernemers. Leningen die vanaf 7 mei 2020 zijn verstrekt en voldoen aan de voorwaarden van de regeling kunnen bovendien vanaf 29 mei worden geherfinancierd tegen de voorwaarden van de KKC. Meer informatie lees je hier.

Het kabinet gaat per 1 juni 2020 het fonds van de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) versterken met een leningsfaciliteit van 150 miljoen euro, zodat consumenten zeker weten dat zij financieel geen risico lopen bij het accepteren van een reisvoucher met deze dekking. Lees er hier meer over.

De Rotterdamse warenmarkten mogen na het Pinksterweekend weer volledig open. Na de voedsel- en bloemenkramen, die eerder deze maand weer werden toegestaan, keren nu ook de kramen met non-foodartikelen en de bakplaatsen terug op de Rotterdamse markten. De gemeente werkt eraan om te zorgen dat de eerste weekmarkten op 2 juni, met inachtneming van de regels voor 1,5 meter, weer voluit kunnen draaien.

 

De Rotterdamse warenmarkten krijgen bij de heropening op 2 juni te maken met de inmiddels bekende coronamaatregelen. Zo zorgen de kooplui voor voldoende afscherming van hun kramen en hygiënemaatregelen, houden klanten anderhalve meter afstand en wordt er zoveel mogelijk met pin betaald. Klanten mogen de uitgestalde producten niet aanraken en voedsel mag alleen worden meegenomen en niet ter plekke worden geconsumeerd.

 

Ondernemers en werkenden krijgen ook de komende periode financiële ondersteuning vanwege de aanhoudende impact van het coronavirus. Het kabinet heeft vandaag het al eerder verlengde noodpakket banen en economie verder uitgebreid. De maatregelen lopen nu een maand langer door tot 1 oktober 2020. De belastingvrije tegemoetkoming (TVL) voor MKB-ondernemers om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen, is verhoogd tot een maximum van € 50.000 (was € 20.000). De tweede tranche van de Corona Overbruggingslening (COL), die bijdraagt aan de verbetering van de liquiditeitspositie van innovatieve bedrijven (startups en scale-ups), is verhoogd naar € 200 miljoen (was € 150 miljoen).

 

Nieuwe regeling: Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL)

MKB-ondernemers in onder meer de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters krijgen - bovenop de tegemoetkoming loonkosten (NOW) - een belastingvrije tegemoetkoming van het ministerie van EZK om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen. Bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving (minimaal 30 %) een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van € 50.000 (oorspronkelijk aangekondigd was € 20.000) voor de komende 4 maanden (was 3 maanden).

Er is circa €1,4 miljard beschikbaar als tegemoetkoming voor deze ondernemingen waar meer dan 800.000 mensen werken. In aanmerking voor deze Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) komen de getroffen sectoren uit de TOGS-regeling. Aanvragen voor de TVL kunnen in de loop van juni worden ingediend.

Met de langere looptijd van het noodpakket tot 1 oktober 2020 worden ook de andere kabinetsregelingen zoals de NOW (loonkosten tegemoetkoming), TOZO (ondersteuning zelfstandigen) en de diverse belastingmaatregelen verlengd. Het kabinet heeft vandaag ook nadere afspraken gemaakt met de sociale partners over de voorwaarden van de NOW-regeling. De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties aan kleine en middelgrote bedrijven uit het eerste noodpakket (BMKB, GO, KKC, SEED Capital) lopen ook door.

Lees hier de afspraken die zijn gemaakt met de sociale partners .

 

Waar kunnen ondernemers terecht?

Ondernemers melden zich voor de kredietregelingen bij hun kredietverstrekker, bijvoorbeeld een bank. De regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW) loopt via het UWV en ondersteuning zelfstandige ondernemers (TOZO) via de eigen gemeente. Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB wordt via RVO opengesteld (let op; kan nu nog niet). Voor belastingmaatregelen kunnen ondernemers terecht bij de Belastingdienst Zakelijk.

Op 1 juni gaat het tweede noodsteunpakket voor ondernemers in. Het nieuwe pakket bestaat uit aanpassingen op bestaande regelingen en 1 nieuwe regeling. Het pakket sluit beter aan bij wat ondernemers de komende maanden nodig hebben. Zo komt er een tegemoetkoming voor vaste lasten van maximaal 20.000 euro voor mkb-bedrijven die aanzienlijk omzetverlies leiden door de coronacrisis. De NOW en de Tozo worden in aangepaste vorm verlengd. De ontslagboete verdwijnt.

Het kabinet verlengt diverse maatregelen uit het eerste noodpakket. Wel worden
verschillende voorwaarden aangepast om ruimte te geven aan het
aanpassingsvermogen van de economie. Het kabinet wil met dit nieuwe noodpakket bedrijven en werkenden ondersteunen in het aanpassingsproces. Een belangrijk nieuwe
element is dat er ook geld wordt vrijgemaakt voor scholing. Wie zijn of haar baan
verliest, mag er niet alléén voor staan, maar moet kunnen rekenen op extra steun.
Voor omscholing naar een andere sector met betere baankansen.

Lees hier wat er allemaal verandert.

Hieronder een overzicht van de maatregelen die van belang zijn voor ondernemers:

Groepen

 • Buiten mogen mensen bij elkaar komen als zij 1,5 meter afstand tot elkaar bewaren.
 • In alle gebouwen die publiek toegankelijk zijn, mogen maximaal 30 mensen bij elkaar komen, exclusief personeel. Wel hanteren we ook hier de 1,5 meter afstand tot elkaar.

Horeca - vanaf 12.00 uur

Restaurants en cafés mogen open, onder voorwaarden:

 • een maximum van 30 gasten (dus exclusief personeel);
 • bezoekers moeten reserveren;
 • iedereen houdt 1,5 meter afstand (behalve mensen uit hetzelfde huishouden);
 • in een checkgesprek vooraf tussen ondernemer en klant wordt ingeschat of een bezoek risico’s oplevert.

Op terrassen geldt geen maximum aantal personen. Wel moet iedereen aan een tafel zitten en 1,5 meter afstand tot elkaar houden (behalve mensen uit hetzelfde huishouden).

Culturele instellingen – vanaf 12.00 uur

 • Film-, theater- en concertzalen mogen open onder voorwaarden:
  • een maximum van 30 mensen in het publiek;
  • bezoekers moeten vooraf reserveren;
  • een checkgesprek vooraf om te bepalen of een bezoek risico’s oplevert;
  • iedereen houdt 1,5 meter afstand tot elkaar.
 • Musea en monumenten mogen open als bezoekers vooraf kaartjes kopen en een checkgesprek voeren. Het maximale aantal bezoekers is gebouwafhankelijk. Er moet 1,5 meter afstand worden gehouden.
 • Muziekscholen en centra voor de kunsten kunnen open. Er geldt een maximumaantal van 30 personen per gebouw, die 1,5 meter afstand moeten houden.
 • Festivals zijn toegestaan als ze voorstellingen presenteren voor maximaal 30 bezoekers die 1,5 meter afstand houden.

Stap voor stap

De Nederlandse corona‐aanpak is erop gericht het virus maximaal onder controle te houden, de zorg niet te overbelasten en kwetsbare mensen in de samenleving te beschermen. Inmiddels zijn er door de naleving van de maatregelen goede resultaten bereikt; de cijfers laten een positieve ontwikkeling zien en dus komt er stap voor stap meer ruimte.

Het kabinet begint met het aanpassen van maatregelen in de buurt, lokaal. Dat geeft weinig drukte op straat, in het verkeer en in het openbaar vervoer. Dan volgen aanpassingen op regionaal niveau, dan op landelijk niveau. Het toestaan van groepen gaat van klein naar groot om alles zo beheersbaar en georganiseerd mogelijk te laten verlopen.

Het versoepelen van maatregelen kan alleen als het virus onder controle blijft. Het moet dan ook behoedzaam gebeuren. Als het echt nodig is, dan kan en moet een besluit om meer ruimte te geven weer worden teruggedraaid.

Bekijk hier het complete overzicht.

Ondernemers kunnen dit jaar gratis professionele coaching krijgen wanneer ze in zwaar weer zitten, bijvoorbeeld wanneer ze door de coronacrisis failliet dreigen te gaan. Ondernemers kunnen hiervoor traditioneel terecht bij Stichting Ondernemersklankbord (OKB), dat mede door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) gefinancierd wordt. Eerder betaalden ondernemers hier een eigen bijdrage van 150 euro voor. Om dit bedrag naar 0 te krijgen verhoogt EZK de subsidie aan het OKB voor dit jaar met 240.000 euro.

 

Stichting Ondernemersklankbord

Stichting Ondernemersklankbord (OKB) is een kleine organisatie die al 40 jaar bestaat en werkt met zo’n 300 vrijwilligers, veelal oud-ondernemers, om mkb-ondernemers met coaching bij te staan. Dat gebeurt meestal door middel van trajecten van 6 maanden, waarin ondernemers onbeperkt beroep kunnen doen op de expertise van het OKB. In deze coronatijd vormt het OKB in het verlengde van de Kamer van Koophandel (KVK) als het ware de tweedelijnszorg voor ondernemers: de KvK is het eerste loket voor informatie en advies; het OKB voor (verdere) coaching en advies.

Door deze aanpak worden jaarlijks ruim 1000 ondernemers bijgestaan. Naar schatting weet ongeveer de helft van de betreffende ondernemers hun onderneming te herstellen.

Marktkooplieden die voedselwaren en bloemen verkopen, mogen vanaf vrijdag 8 mei hun producten weer aanbieden op de gebruikelijke marktlocaties. Dit sluit aan bij een wens van een groot deel van de Rotterdammers: meer betaalbare levensmiddelen.

Bezoeken van de markt
Alle Rotterdamse markten gaan weer open op de bekende marktdagen. Er zijn geen aangepaste openingstijden. Wel gelden er strikte regels, zowel voor bezoekers als voor marktkooplieden. Zo is er één looprichting en kan er bij drukte, of het niet naleven van de maatregelen, gehandhaafd worden of kan de markt (al dan niet tijdelijk) gesloten worden.

 • Er is 1 looprichting op de markt
 • Houd 1,5 meter afstand, voor de kraam en op de markt
 • Kom zoveel mogelijk alleen naar de markt
 • Doe doelgericht de aankopen 
 • Raak de producten van de kraam niet zelf aan
 • Betaal met pin en bij voorkeur contactloos
 • Kom niet naar de markt als je verkouden bent of griepklachten heeft

Anders naar de markt
De markten zijn anders opgesteld dan je gewend bent. Zo staan alleen de voedselwaren- en bloemenkramen (voorlopig) op de markt en zijn bijvoorbeeld snackkramen niet toegestaan. Ook is er meer ruimte tussen de kramen zodat de 1.5 meter regel goed nageleefd kan worden en er zo voldoende loopruimte is. De marktkooplieden pakken en verpakken de aankopen; het is voor bezoekers niet toegestaan om zelf groenten/fruit of een ander product van de kraam te pakken. Ook een stukje kaas proeven of even zitten naast de kraam is niet toegestaan.

De Nederlandse staat maakt 750 miljoen euro extra aan overbruggingskredieten mogelijk voor ondernemingen met een relatief kleine financieringsbehoefte (van 10.000 tot 50.000 euro). De regeling krijgt de naam Kleine Kredieten Corona garantieregeling (KKC) en is mede op initiatief van de banken tot stand gekomen. De overheid staat voor 95% garant (713 miljoen euro). De leningen zullen worden verstrekt door de banken en een rente hebben van maximaal 4%. Ook niet-bancaire geaccrediteerde financiers kunnen de lening verstrekken. Naar verwachting kunnen enkele tienduizenden ondernemingen gebruik maken van de lening.

De KKC is een van de aanvullende maatregelen om ondernemers te ondersteunen vanwege de economische gevolgen van het coronavirus. De regeling wordt nu uitgewerkt en moet – net als eerder is gebeurd met andere noodmaatregelen – goedgekeurd worden door de Europese Commissie.

Het kabinet maakt in deze uitzonderlijke en barre tijden financiële steun voor álle ondernemers toegankelijker.

Minister Eric Wiebes en Staatsecretaris Mona Keijer

Kleine Kredieten Corona

Onder de KKC-regeling kunnen ondernemers een lening aanvragen van minimaal € 10.000 en maximaal € 50.000. De looptijd is maximaal 5 jaar, en de rente bedraagt maximaal 4%. Daarnaast betalen ondernemers aan de staat een eenmalige premie van 2% als vergoeding. De regeling staat open voor ondernemers met een omzet vanaf € 50.000,- die voor de coronacrisis voldoende winstgevend waren en die zijn ingeschreven in de KvK sinds op z’n minst 1 januari 2019. In ieder geval de banken Rabobank, ABN AMRO, ING, de Volksbank en Triodos hebben toegezegd leningen via de regeling aan te bieden. Andere financiers die geaccrediteerd zijn voor de BMKB-C, mogen de regeling ook aanbieden. Overige financiers kunnen zich daarvoor bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) laten accrediteren.

Kleine ondernemers

Het kabinet en de banken willen de toegang tot liquiditeit voor het kleinere mkb verder vergemakkelijken. De KKC is gericht op die kleine ondernemers: micro-, midden- en kleinbedrijf. Het gaat hier naar schatting om enkele tienduizenden ondernemingen in Nederland. Het – in verhouding tot de handelingskosten – relatief kleine bedrag waar deze ondernemingen naar op zoek zijn, zorgt ervoor dat dit type ondernemingen doorgaans moeilijk aan financiering komt. Daarbij komt nog dat het risico voor financiers dat een lening niet wordt terugbetaald door de coronacrisis relatief hoog is. Doordat de overheid voor 95% garant staat kan een grotere groep ondernemers aan financiering worden geholpen. Bovendien kan het kredietbeoordelingsproces omwille van de snelheid grotendeels automatisch plaatsvinden.

Het feit dat de financiers nog steeds 5% van het risico dragen, zorgt tegelijkertijd voor een zorgvuldige risicobeoordeling, zodat de leningen worden verstrekt aan in de kern gezonde bedrijven met voldoende terugbetaalcapaciteit. De banken hebben onder meer aangegeven zich te houden aan de Gedragscode Kleinzakelijke kredietverlening.

Regeling aanvragen

De komende dagen wordt de regeling verder uitgewerkt. Na akkoord van de Europese Commissie hebben financiers nog enige tijd nodig voordat zij aanvragen van ondernemers te kunnen ontvangen. Het streven is om de regeling vanaf half mei beschikbaar te hebben. Zo gauw meer bekend is, zal dat gecommuniceerd worden.

Het kabinet begint met het aanpassen van maatregelen in de buurt, lokaal. Dat geeft weinig drukte op straat, in het verkeer en in het openbaar vervoer. Dan volgen aanpassingen op regionaal niveau, dan op landelijk niveau. Het toestaan van groepen gaat van klein naar groot om alles zo beheersbaar en georganiseerd mogelijk te laten verlopen. De komende tijd worden hiervan de details verder uitgewerkt. Een overzicht van de aanpassingen vanaf 11 mei die voor ondernemers van belang zijn:

Contactberoepen

 • Het uitoefenen van de meeste contactberoepen is weer mogelijk. Het gaat om rij-instructeurs, (para)medische beroepen (diëtist, masseur, ergotherapeut, tandprotheticus, enz.), medewerkers in uiterlijke verzorging (kapper, schoonheidsspecialist, pedicure, enz.) en alternatieve geneeswijzen (acupuncturist, homeopaat, enz.).
 • Het werk wordt zoveel mogelijk op anderhalve meter afstand georganiseerd.
 • Er wordt gewerkt op afspraak, waarbij de ondernemer/medewerker en de klant samen vooraf bespreken of het bezoek een risico oplevert.

Bibliotheken

 • Bibliotheken openen hun deuren weer voor publiek en nemen maatregelen zodat bezoekers 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden.

Hoe verder

De verruimingen per 11 mei zijn mogelijk omdat de klanten van deze sectoren vooral uit de buurt komen. Er komt dus geen druk op het openbaar vervoer. Ook kunnen bij kappers, opticiens, pedicures en dergelijke gemakkelijk de gezondheidsadviezen worden opgevolgd, zoals handen wassen. Tot slot is bij deze verruimingen de kans op groepsvorming in de publieke ruimte klein.

Ook in andere sectoren, zoals de horeca, is de roep om versoepeling van maatregelen groot. Dat begrijpt het kabinet heel goed, want de maatregelen vergen veel van ons en de gevolgen zijn groot. Daarom wil het kabinet stap voor stap verder gaan, samen met bedrijven en organisaties die plannen hebben gemaakt voor de 1,5 meter samenleving.

Het versoepelen van maatregelen kan alleen als het virus onder controle blijft. De 1,5 meter afstand blijft altijd van kracht. Als het echt nodig is, dan kan en moet een besluit om meer ruimte te geven weer worden teruggedraaid.
 

Verwachting per 1 juni

Als het virus onder controle blijft, is het de bedoeling dat het volgende wordt toegestaan:

 • Terrassen met zitplaatsen waarbij 1,5 meter afstand tot elkaar wordt gehouden;
  • Bioscopen, restaurants en cafés, en culturele instellingen (zoals concertzalen en theaters), mogen open, onder voorwaarden: een maximum van 30 personen (incl. personeel) en 1,5 meter afstand;
  • bezoekers moeten reserveren;
  • in een gesprek vooraf tussen ondernemer en klant wordt ingeschat of een bezoek risico’s oplevert.
 • Musea en monumenten mogen open als bezoekers kaartjes vooraf kopen, zodat er gestuurd kan worden op de 1,5 meter afstand.

Verwachting per 1 juli

Als het virus onder controle blijft, kunnen per 1 juli de gemeenschappelijke wc’s en douches op de campings en vakantieparken weer open. Ook kan het maximum aantal bezoekers hopelijk worden uitgebreid naar 100 personen voor bioscopen, restaurants en cafés, culturele instellingen. Dit geldt dan ook voor georganiseerde samenkomsten, zoals kerkdiensten, bruiloften en uitvaarten.

Verwachting per 1 september

Als het virus onder controle blijft, gaat ook de deur van het slot voor de fitnessclubs, sauna’s en wellness centra, verenigingskantines, coffeeshops, casino’s en sekswerkers.

Alle contactsporten en binnensporten zijn weer mogelijk voor alle leeftijden. Sportwedstrijden kunnen plaatsvinden zonder publiek. Dit geldt ook voor het betaald voetbal.

Over evenementen met veel publiek, zoals festivals en grote concerten wordt voorafgaand aan 1 september een besluit genomen.

De economische wethouders van de G4 ( Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Utrecht) hebben een brief gestuurd aan de minister-president waarin zij hem informeren over de impact van de coronacrisis op de ondernemers en inwoners van hun stad.

De brief is hier terug te lezen.

 

Bekijk ook

Alle hulp op een rij
Regelingencheck
Veelgestelde vragen
Handige links

Belangrijke informatiepunten

De Ondernemersbalie

De Ondernemersbalie en het Ondernemersplein in Rotterdam zijn gesloten. Stel via e-mail jouw vraag aan de Ondernemersbalie. Bellen kan ook via 010-2674030.

. Let wel, op dit moment is er een langere wachttijd dan normaal.

 

Tozo gerelateerde vragen

Je kunt bellen via 14 010. Heb jij een Tozo-aanvraag via DigiD ingediend? Dan kreeg je na indienen van het Tozo-aanvraagformulier een melding in de Mijn Loket-omgeving dat jouw aanvraag ontvangen is. Als jij jouw e-mailadres hebt ingevuld, ontving je ook per e-mail een ontvangstbevestiging. Hierna doen wij een beroep op jouw geduld voor verdere afhandeling. Houd er rekening mee dat het druk is bij de afhandeling van Tozo. Wij doen onze uiterste best om je zo snel mogelijk te helpen.

Openingstijden 14 010:

maandag tot en met vrijdag: van 8.00 tot 20.00 uur
zaterdag: van 9.00 tot 17.00 uur.

Neem ook een kijkje op de veelgestelde vragen pagina Tozo.

Coronaloket - Kamer van Koophandel

De Kamer van Koophandel heeft een coronaloket voor ondernemers. Dit  is van 8.00 tot 20.00 uur bereikbaar via 0800-2117. Ondernemers kunnen ook terecht op de website van de Kamer van Koophandel.

Oproep aan alle ondernemers in Rotterdam

Het kabinet verplicht alle winkels, bouwmarkten en andere bedrijven waar grote aantallen klanten gelijktijdig naar binnen kunnen om maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat mensen afstand houden, bijvoorbeeld via een deurbeleid. Als men hiertoe niet in staat is dan mogen gemeenten deze locaties sluiten.

Hierbij doen we een beroep op de ondernemers om in het belang van de volksgezondheid het aantal mensen in hun bedrijfspand te reguleren. Lees hier de brief van de burgemeester aan ondernemers.

Meer informatie

Op het digitale Ondernemersplein van de Kamer van Koophandel kun je alle landelijke maatregelen vinden om verspreiding  van het Coronavirus te voorkomen. Lees op Rotterdam.nl de actuele informatie met maatregelen die vanuit de gemeente worden genomen.