Privacywetgeving & digitale marketing

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kennislunch ePrivacy

Omschrijving:
De data van je klanten zijn goud waard. Je moet hier verantwoordelijk mee omgaan. Het niet voldoen aan wet- en regelgeving of een datalek levert substantieel risico op voor je imago en financiën. Maar ook klanten vragen steeds vaker naar de kwaliteit van privacy en data management in jouw organisatie.
Begindatum:
21 februari, 11:00 uur
Einddatum:
21 februari, 13:00 uur
Meer informatie:
Ondernemersplein

Programma:

Na de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) werkt Europa aan een nieuwe wet die grote impact heeft op dataverwerkingen: de ePrivacy Verordening (ePV). De ePV betekent onder meer een aanscherping van de regels op het gebied van direct marketing (spamverbod) en cookies, en heeft dus direct invloed op de activiteiten van jouw organisatie op het gebied van eCommerce en email marketing.

Tijdens de kennislunch wordt je bijgepraat over de stand van zaken in het wetgevingsproces, en de mogelijke gevolgen van de nieuwe ePrivacy wetgeving.