Denk mee over de toekomst van bedrijventerreinen

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Denk mee over de toekomst van bedrijventerreinen

Omschrijving:
Rotterdam wil een aantrekkelijke stad zijn om te werken en te ondernemen. Het is belangrijk om goed na te denken om ver de toekomst van bedrijventerreinen, zodat er genoeg bedrijventerreinen komen en blijven die toekomstbestendig zijn. Daarom wordt jij als ondernemer, vastgoedeigenaar of/en professional gevraagd mee te denken en te werken aan de toekomst van bedrijventerreinen in Rotterdam.
Begindatum:
19 juni, 20:00 uur
Einddatum:
19 juni, 22:00 uur

Programma:

Hier komt het programma

Rotterdam wil een aantrekkelijke stad zijn om te werken en te ondernemen. Daarom is het belangrijk dat er voldoende toekomstbestendige bedrijventerreinen zijn waar ondernemers, werknemers en bezoekers zich thuis voelen.

Tegelijkertijd is de stad volop in ontwikkeling en wordt de ruimte schaarser. We moeten dus met elkaar nadenken over het slim gebruiken van de schaarse ruimte in de stad om er goed te kunnen werken, ondernemen, wonen en verblijven. Daarvoor hebben we jouw hulp nodig.

Nota Bedrijventerreinen

De gemeente Rotterdam ontwikkelt, naast programma’s op het gebied van wonen en verblijven, op dit moment een ruimtelijk-economisch programma bedrijventerreinen. Hierin stelt de gemeente Rotterdam stedelijke richtlijnen op voor de (her)ontwikkeling van bedrijventerreinen. Om zo te stimuleren dat er voldoende toekomstbestendige bedrijventerreinen in Rotterdam komen en blijven. Deze richtlijnen legt de gemeente vast in de Nota Bedrijventerreinen.

Denk mee!

Bij het opstellen en uitvoeren van de Nota Bedrijventerreinen roept de gemeente de hulp in van ondernemers, vastgoedeigenaren, ontwikkelaars, beleggers en andere belanghebbenden. Om kennis en ervaring te delen, om projecten te realiseren die bijdragen aan de doelstellingen van het programma en te komen tot een daadkrachtige aanpak.

Hiervoor organiseert de gemeente Rotterdam verschillende bijeenkomsten, waarin we met belanghebbenden op bedrijventerreinen in gesprek gaan. Want werken aan de stad doen we samen!

Bijeenkomst Rotterdamse ondernemers

Op 12 juni van 19.30 uur tot 22.00 uur ben jij als Rotterdamse ondernemer op een bedrijventerrein van harte uitgenodigd om mee te denken en te werken aan de toekomst van bedrijventerrein in Rotterdam.

In deze bijeenkomst gaan we in op vragen als:

  • Hoe zien de bedrijventerreinen van de toekomst er idealiter uit? Aan welke locatievereisten moeten bedrijventerreinen in de toekomst gaan voldoen?
  • Passen andere functies, zoals bijvoorbeeld wonen, op bedrijventerreinen en zo ja, hoe?
  • Welke actieve rol kan iedere betrokken partij spelen om de bedrijventerreinen van de toekomst te realiseren en hoe kunnen we samenwerkingen creëren?

Bijeenkomst vastgoedeigenaren en professionals

Op 19 juni van 19.30 uur tot 22.00 uur ben jij als vastgoedeigenaren en professionals op bedrijventerrein van harte uitgenodigd om mee te denken en te werken aan de toekomst van bedrijventerrein in Rotterdam.

In deze bijeenkomst gaan we in op vragen als:

  • Hoe zouden bedrijventerreinen er in 2035 in Rotterdam uit moeten zien o.a. als het gaat om functies, vastgoed en infrastructuur?
  • Welke ontwikkelingen zie jij op de markt voor bedrijventerreinen nu en op de lange termijn?
  • Welke actieve rol kunnen welke partijen spelen in de ontwikkeling van bedrijventerreinen en hoe kunnen we samenwerkingen creëren?

Aanmelden

Aanmelden voor de bijeenkomsten kan tot 1 juni a.s. via bedrijventerreinenrotterdam@bureaubuiten.nl onder vermelding van datum bijeenkomst, naam en bedrijfsnaam.

Na aanmelding ontvang je in de aanloop naar de bijeenkomst een nadere toelichting op het programma en informatie over de locatie.