>

Bedrijven Investeringzone

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Een Bedrijven Investeringszone (BIZ) is een winkelstraat of bedrijventerrein waar een groep ondernemers investeert in een betere omgeving voor ondernemers. Dat kan gaan om leefbaarheid, veiligheid of economische ontwikkeling in de openbare ruimte. De gemeente ondersteunt hierbij in de vorm van een subsidie. 

BIZ-plan

Samen met de andere ondernemers maakt je een BIZ-plan met geplande activiteiten, inclusief begroting. In een BIZ betalen en profiteren alle ondernemers mee. Dat zorgt voor budget, betrokkenheid en een eerlijke verdeling van de lasten. De organisatie van de ondernemers in een stichting zorgt bovendien voor een centraal aanspreekpunt binnen de groep en de mogelijkheid om externe ondersteuning in te huren.

Voorwaarden en heffing

Na goedkeuring van de gemeente komt er een peiling onder de ondernemers. Is er een meerderheid voor instelling van de BIZ dan is iedereen verplicht om mee te doen. Alle ondernemers in het desbetreffende gebied gaan dan meebetalen in de vorm van een heffing. De heffing loopt via de gemeente en wordt uitgekeerd aan de BIZ-stichting. Die investeert het geld weer in de omgeving, maar je kunt dit geld ook gebruiken voor evenementen, promotie- en/of internetactiviteiten..

Voorwaarden

Natuurlijk gelden er voorwaarden. Zo moet er in het gebied genoeg draagvlak bestaan onder ondernemers. Je maakt in een uitvoeringsovereenkomst met de gemeente afspraken over elkaars verantwoordelijkheden.

Contact

Wilt u meer weten over de Rotterdamse BIZ-regeling?
Meer informatie vind je bij het ondernemersloket op de website van de gemeente.
Of neem contact op met het BIZ-projectteam of met één van de bedrijfscontactfunctionarissen.