Transformatie en upgrading vastgoed

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Rotterdam wil de beschikbare ruimte in de stad optimaal benutten. Langdurig leegstaande panden zijn ruimtes die niet gebruikt worden, omdat ze niet voldoen aan de verwachtingen van toekomstige eigenaren en verhuurders. De gemeente Rotterdam ziet kansen voor deze leegstaande panden. Transformatie en/of upgrading biedt mogelijkheden.

Door transformatie van leegstaande panden naar een andere functie, zoals wonen, voorziet de gemeente voor een deel in de toenemende vraag naar woningen. Upgrading van leegstaande panden zorgt er juist voor dat de bestaande werklocaties blijven bestaan, maar voldoen aan de eisen van de hedendaagse gebruikers. De gemeente Rotterdam is meestal geen eigenaar van de leegstaande panden. Daarom stimuleert de gemeente de markt om te transformeren/upgraden en helpt daar waar het nodig is.

Een andere functie

Transformatie van vastgoed is het verbouwen van kantoren, winkels of bedrijfsruimtes naar een andere functie, meestal wonen. De Gemeente Rotterdam voert actief beleid tegen leegstand. Teveel leegstand kan namelijk leiden tot prijsdrukking, een slecht investeringsimago en aantasting van de leefbaarheid van een wijk. Hoewel de gemeente over het algemeen geen eigenaar is van leegstaand vastgoed, is de gemeente verantwoordelijk voor een leefbare stad. Daarom helpt de gemeente partijen op weg om leegstaand vastgoed weer nieuw leven in te blazen en in gebruik te nemen. Transformatie van uw winkelpand, kantoorgebouw of bedrijventerrein is één van de mogelijkheden.

Verbetering van leegstaand vastgoed

Niet alle winkels, kantoren en bedrijfsruimtes zijn geschikt om te transformeren. En door de populariteit van Rotterdam neemt niet alleen de vraag naar woningen toe, maar ook de vraag naar geschikte werklocaties. Op dit moment voldoet een deel van het leegstaande vastgoed in Rotterdam niet aan de eisen van toekomstige eigenaren en huurders. Het vastgoed blijft leegstaan. Terwijl de vraag naar kwalitatief vastgoed stijgt. Upgrading naar kwalitatief hoogwaardig vastgoed is een andere mogelijkheid om leegstaand vastgoed weer in gebruik te nemen.

Hulp bij transformatie & upgrading

De gemeente helpt bij het verbinden van partijen uit de markt. Maar helpt ook bij het verbinden van initiatieven en ideeën over panden die niet direct zelf door de markt worden opgepakt. De gemeente is uw partner op het gebied van regels, procedures en vergunningen. Wij kunnen u in contact brengen met partners uit het vakgebied en in de omgeving van het project. We stroomlijnen het vergunningenproces en organiseren congressen, kennissessies en andere interessante bijeenkomsten om uw kennis te vergroten en kansen te kunnen benutten. Zo werken we samen aan een economisch sterke stad.

Aanbod

Op zoek naar een leegstaand pand? Kijk dan op www.pakjeruimte.nl. Hier is het gemeentelijk zelfbouw- en vastgoedaanbod terug te vinden.

Contact

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met ons team transformatie en upgrading.

winkels
kantoren