Bedrijfscontactfunctionarissen

Bedrijfscontactfunctionarissen zijn het vaste aanspreekpunt voor ondernemerscollectieven en Bedrijveninvesteringszones (BIZ). Zij staan in nauw contact met ondernemers en de verschillende afdelingen binnen de gemeente Rotterdam.

Bedrijfscontactfunctionarissen

Wat doen bedrijfscontactfunctionarissen?

  • Ze halen kennis op over wat jou en andere ondernemers in jouw gebied bezighoudt. Dit delen ze binnen de gemeente, bijvoorbeeld voor planvorming en beleidsontwikkeling.
  • Zij delen ook proactief informatie vanuit de gemeente met de ondernemers. Bijvoorbeeld: voor welke subsidieregelingen kan ingeschreven worden, hoe kan een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) opgericht worden.
  • De bedrijfscontactfunctionarissen hebben kennis van ontwikkelingen en trends binnen het ondernemen, kennen het gebied en kunnen jou met de juiste netwerken in contact brengen.

Heb je vragen of wil je iets melden over jouw winkelgebied of bedrijventerrein, neem dan contact op met de bedrijfscontactfunctionaris van jouw gebied.

Bedrijfscontactfunctionarissen

Deel deze pagina