CCU Challenge: wat is jouw oplossing voor Rotterdam om tegen 2050 volledig circulair te zijn?

Werk samen met de gemeente Rotterdam en haar partners om producten te maken van afgevangen CO2.

CCU Challenge 2022 luchtfoto havengebied Rotterdam
Foto: Guido Pijper

Rotterdam en Get in the Ring werken samen voor een volledig circulair Rotterdam met de Unlocked Challenge. CO2-emissies zijn één van de belangrijkste oorzaken van de moderne klimaatverandering en een probleem dat moet worden aangepakt. De gemeente Rotterdam heeft daarom maatregelen genomen en streeft ernaar de CO2-emissies in 2025 met 75% te verminderen ten opzichte van het rapport van 2019 en in 2030 met 90%.

We zoeken startups en scale-ups met oplossingen die industriële CO2-emissies van het havenindustrieel complex van Rotterdam kunnen benutten en omzetten in hoogwaardige producten op het gebied van CO2-mineralisatie, Power-to-X en Food & Voer. Door samen te werken met veelbelovende startups en scale-ups van over de hele wereld, positioneert de haven van Rotterdam zich als een leidende hub voor koolstofgebruik die voldoet aan de groeiende vraag naar producten uit afgevangen CO2. De inspanningen van de regio omvatten (maar zijn niet beperkt tot) industriële bronnen voor bouwmaterialen, chemicaliën & brandstoffen en voedsel & voer producten.

De challenge richt zich op drie specifieke domeinen

 • CO2-mineralisatie
 • Power-to-X
 • Food & Feed

Wat levert het jou op

Startups die tot het programma toegelaten worden, ontvangen:

 • Mogelijkheden tot het opzetten van een pilot met in Nederland gevestigde marktleiders;
 • Toegang tot CO2- en H2-infrastructuur en fieldlabs om jouw oplossingen te testen en op te schalen;
 • Investeringen door partners;
 • Toegang tot experts en netwerken door middel van bijeenkomsten met belangrijke ecosysteemspelers;
 • Partners in deze uitdaging zijn onder andere: ​​OCAP, AVR, Fieldlab Industrial Electrification, Chrysalix Venture Capital, InnovationQuarter, Energie Transitiefonds Rotterdam.

Aanvullende criteria

Deze challenge staat open voor ideeën uit de gehele wereld. Deelnamevereisten zijn:

 • Oplossingen moeten een technologiegereedheidsniveau hebben dat gelijk is aan, of groter is dan 4 (TRL > = 4);
 • Oplossingen moeten gerelateerd zijn aan CO2 of CO-gebruik;
 • Bereidheid om naar Nederland te reizen om de partners te ontmoeten;
 • Uitvoering van de pilot in de regio Rotterdam Den Haag.

Ga de uitdaging aan!

Heb jij een oplossing die gebruik maakt van CO2 en wil je die implementeren in de regio Rotterdam Den Haag? Kijk voor meer informatie op Get in the Ring of meld je aan!

Meld je aan voor 25 november!