Jelle Tjelpa

  • Inhoudstype:
    • Contact
  • Thema’s:
    • Horeca
    • Horecagebiedsadviseur

Horecagebiedsadviseur - Delfshaven, Merwe4Havens en Hoek van Holland
06 30882075, Jelle Tjelpa
j.tjelpa@rotterdam.nl, Jelle Tjelpa