Duurzame subsidies voor bedrijven

Wil jij extra investeren in duurzaamheid? In sommige gevallen kun je hiervoor gebruik maken van subsidies. Meestal gelden die subsidies voor initiatieven die bovenop verplichte verduurzaming komen. Controleer vooraf altijd of de subsidie nog beschikbaar is en of aan alle voorwaarden wordt voldaan.

Met financiële steun van de overheid wordt het een stuk aantrekkelijker om zelf duurzame energie op te wekken, geen gebruik meer te maken van aardgas, of elektrisch te gaan rijden.

Er zijn 3 soorten subsidies:

  1. Fiscale regelingen, waarbij je minder winstbelasting betaalt na het uitvoeren van duurzame maatregelen.
  2. Investeringssubsidies, waarbij je na investeren een bedrag ontvangt.
  3. Exploitatiesubsidies, waarbij de subsidie wordt uitgekeerd op basis van behaalde resultaten.

Het is meestal niet toegestaan om subsidies te stapelen; je zult dus moeten kiezen voor de subsidie die het meeste oplevert. In een jaar met veel investeringen of weinig winst zal een fiscale regeling bijvoorbeeld minder opleveren dan een investeringssubsidie. Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) kun je combineren met andere regelingen.

Subsidies van de Rijksoverheid en fiscale regelingen worden toegekend door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Om een subsidieaanvraag te doen heb je meestal een E-herkenning nodig, dit is vergelijkbaar met DigiD. Mocht je nog geen E-herkenning hebben kun je hem aanvragen via E-herkenning.

Fiscale regelingen

Subsidie op de aanschaf van milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen wordt verrekend via de winstbelasting. De aanvraag moet gebeuren binnen drie maanden na het geven van de opdracht. Als de subsidie is toegekend, wordt deze verrekend via een extra aftrekpost in de belastingaangifte. 

Subsidieregeling Verduurzaming Mkb (SVM) biedt financiële ondersteuning voor verduurzaming van bedrijfspanden 

Kleine en middelgrote bedrijven (mkb) die één of meer bedrijfspanden hebben of een bedrijfspand (of ruimte daarin) huren, kunnen vanaf 1 april 2023 tot 30 september 2023 gebruikmaken van de Subsidieregeling Verduurzaming Mkb (SVM). De regeling is bedoeld voor bedrijven die niet onder de wettelijke energiebesparingsplicht vallen en een jaaromzet hebben van maximaal € 50 miljoen en tot 250 werknemers (fte’s) in dienst hebben. De SVM vergoedt een deel van de kosten van de duurzame maatregelen, met een maximum van 20% van de totale kosten. 

Energie Investerings Aftrek (EIA)

De EIA is beschikbaar voor het opwekken van duurzame energie of andere energiebesparende maatregelen. Bij een toegekende subsidie mag je 45 procent van de investering worden afgetrokken van de fiscale winst. Dat percentage komt boven op de gebruikelijke aftrek en levert zo een netto voordeel van 10-12 procent op de investering. Deze subsidie geldt bij investeringen vanaf tenminste €2.500. Bekijk de regeling op de website van de RVO.

Milieu Investerings Aftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil)

Voor investeringen in milieumaatregelen kun je gebruikmaken van de MIA en/of Vamil. Met de MIA profiteer je van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 36 procent van het investeringsbedrag, boven op jouw gebruikelijke investeringsaftrek. Met de Vamil kun je 75 procent van de investeringskosten afschrijven. Dat kan op een door jezelf te bepalen tijdstip en levert een liquiditeits- en rentevoordeel op. Deze subsidie geldt bij investeringen vanaf tenminste €2.500. Bekijk de regeling op de website van de RVO.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

KIA is geen specifieke regeling voor duurzame maatregelen. Je kunt deze natuurlijk wel gebruiken voor duurzame maatregelen, zodat je jouw investering sneller terugverdient. KIA kun je eventueel combineren met andere fiscale en subsidieregelingen. Het bedrag van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek hangt af van het geïnvesteerde bedrag in het boekjaar. KIA aanvragen is mogelijk voor investeringen tussen € 2.301 en € 318.449. Bekijk de regeling op de site van de Belastingdienst.

Investeringssubsidies en leningen

Landelijk en ook in Rotterdam zijn er verschillende subsidies en leningen waar je gebruik van kunt maken om jouw onderneming duurzaam en toekomstbestendig te maken. We hebben er een aantal voor je op een rij gezet.

Overige subsidies

Duurzaam010 geeft een totaal overzicht van subsidies en leningen waar je gebruik van kan maken. Daarnaast zijn er ook meer specifieke regelingen, die vooral gericht zijn op innovatie. De RVO geeft een overzicht van alle beschikbare subsidies, inclusief Europese subsidieregelingen. 

Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend. Subsidiebedragen en -voorwaarden kunnen wijzigen.

Deel deze pagina