Energietransitiefonds voor grote duurzame investeringen

Het Energietransitiefonds Rotterdam (ETF-R) van de gemeente Rotterdam financiert innovatieve bedrijven en grote duurzame projecten die kunnen bijdragen aan de Rotterdamse energietransitie en circulaire economie. De stad wil met het fonds de uitstoot van CO2 verlagen, de luchtkwaliteit verbeteren en het gebruik van grondstoffen verminderen. Onderdeel van het ETF-R zijn investeringen voor grote duurzame projecten.

Investeringen of leningen?

Investering en/of lening


Door?

InnovationQuarter (fondsbeheerder namens de gemeente Rotterdam)


Voor wie?

Het fonds is bestemd voor innovatieve bedrijven die lastiger financiering kunnen ophalen vanwege hogere risico’s op het vlak van bijvoorbeeld technologie, kapitaalintensiteit of terugverdientijd.


Waarvoor in te zetten?

Het ETF-R biedt investeringen voor innovatieve projecten in Rotterdam die helpen de productie, infrastructuur en energieverbruik te verduurzamen en de circulaire economie te versterken. Het fonds ondersteunt projecten in Rotterdam die aan deze doelen werken, een duidelijke maatschappelijke meerwaarde hebben en die door onvoldoende financiering niet of niet snel genoeg van de grond komen.

Wat zijn de bedragen?

Minimaal € 1 miljoen en maximaal € 10 miljoen per aanvraag.


Wat zijn de voorwaarden?

De belangrijkste voorwaarden voor een investering zijn:

  • Activiteiten passen binnen de strategie van het ETF-R als het gaat om de energietransitie of circulaire economie.
  • Activiteiten hebben een positief resultaat in Rotterdam zelf.
  • Activiteiten zijn niet strijdig met het beleid van de gemeente Rotterdam.
  • Het project bevindt zich in de opschalingsfase (TRL minimaal 6) van de TRL-definitie van de Europese Commissie.
  • Het ETF-R richt zich op kapitaalintensieve innovatieve bedrijven.
  • Er moet een positieve business case ten grondslag liggen aan het bedrijfsplan.
  • Er moet sprake zijn van een (separate) juridische entiteit.


Waar aanvragen?

Wil je een oriënterend gesprek of meer algemene informatie over deze regeling? Neem dan contact met ons op via het Duurzaamheidsloket.

Voor een gesprek over financiering kun je contact opnemen met InnovationQuarter, de regionale ontwikkelingspartij die in opdracht van de gemeente het ETF-R beheert.