Energietransitielening voor ondernemers

Het Energietransitiefonds Rotterdam (waarvan de energietransitielening een onderdeel is) is bedoeld voor het financieren van energiebesparende en woning- of gebouwverbeterende maatregelen. Deze projecten moeten de uitstoot van CO2 verminderen, woningen en bedrijfspanden verduurzamen en optimaliseren, de luchtkwaliteit verbeteren en het gebruik van fossiele grondstoffen verminderen. Het Energietransitiefonds Rotterdam wordt beheerd door Stimuleringsfonds Volkshuishuisvesting (SVn).

© Iris van den Broek

Energietransitielening

Om in aanmerking te komen voor de Energietransitielening voor ondernemers van het Energietransitiefonds, moet u minimaal 1 maatregel uitvoeren. Dat kan een energiebesparende of een pand verbeterende maatregel zijn. Uiteraard kunt u ook maatregelen combineren.

Kijk voor tips om een goede aannemer te vinden op de website van de consumentenbond.


Aanvragen

U vraagt de lening aan bij de gemeente. Na goedkeuring door de gemeente sluit u de lening af bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVn). U kunt 1 lening per adres aanvragen. Een aanvraag indienen kan tot 31 december 2023. Let op: geld lenen kost geld: ga naar de website van SVn voor een overzicht van de kosten die verbonden zijn aan de lening.

Klik hier voor uitgebreide details over de energietransitieleningen voor ondernemers en de aanvraagprocedure.