Is deze subsidie voor geannuleerde evenementen een lening of een gift?

  • Inhoudstype:
    • FAQ
  • Thema’s:
    • Evenementen
    • Coronaloket010

Als een evenement door de Rijksoverheid wordt verboden vanwege de coronasituatie en je als organisator annuleert als gevolg daarvan het evenement, dan kan je maximaal 100% van de dan reeds gemaakte kosten gecompenseerd krijgen.

Als je subsidie vraagt voor meer dan 80% van de gemaakte kosten, dan krijg je voor het resterende deel een lening tegen 2% rente.

Ga naar alle vragen

Deel deze pagina