Mijn kantoor is onderdeel van een multifunctioneel gebouw. Volstaat dan 1 energielabel C voor het gehele gebouw of moet voor mijn kantoor een eigen energielabel worden afgegeven en geregistreerd?

  • Inhoudstype:
    • FAQ
  • Thema’s:
    • MKB
    • Energielabel C

Bij een multifunctioneel gebouw, met meerdere gebruiksfuncties, moet het kantoorgebouw een geldig label hebben met een maximumwaarde voor primair fossiel energiegebruik van 225 kWh/mjr, bepaald volgens de NTA 8800. Er moet wel sprake zijn van een kantoorgebouw waarop geen uitzondering van toepassing is. De eigenaar kan ervoor kiezen om één label voor het gehele multifunctionele gebouw te laten opstellen en registreren. Het gebouw moet dan wel de maximumwaarde hebben. De eigenaar kan er ook voor kiezen om alleen voor het kantoorgebouw een label te laten opstellen en registreren.

Is er sprake van verschillende kantoorgebouwgedeelten binnen een gebouw? Dan kan de eigenaar ervoor kiezen om een label te laten opstellen en registreren : 

  • voor labelplichtige alle kantoorgebouwdelen samen of
  • per kantoorgebouwgedeelte.
Ga naar alle vragen

Deel deze pagina