Waarom moet mijn kantoor voldoen aan de labelverplichting?

  • Inhoudstype:
    • FAQ
  • Thema’s:
    • Dienstverlening
    • MKB
    • Energielabel C

De energielabel-C-verplichting is een maatregel die voortkomt uit doelstellingen uit het Energieakkoord en moet een flinke energiebesparing binnen de bebouwde omgeving realiseren. Hierdoor wordt een bijdrage geleverd aan de doelstelling voor 49% CO2-emissiereductie in 2030. Vanaf 2030 wordt label A de standaard en in 2050 is een energie neutrale gebouwde omgeving het streven.

Ga naar alle vragen

Deel deze pagina