Wat wordt vergoed als een evenement niet kan doorgaan?

  • Inhoudstype:
    • FAQ
  • Thema’s:
    • Evenementen
    • Coronaloket010

Vooral betalingen aan onderaannemers en leveranciers. Denk bijvoorbeeld voor de opbouw van tribunes, beveiliging en technische voorzieningen en de kosten om het evenement veilig te kunnen houden. Vaste lasten als de huur van een bedrijfspand, vaste afschrijvingen en materialen zijn niet subsidiabel.

Ga naar alle vragen

Deel deze pagina