Fonds Vitale Kerngebieden

Winkelstad Rotterdam krijgt door veranderend consumentengedrag, digitalisering en de gevolgen van Corona met steeds meer leegstand te maken. In sommige winkelstraten is het aanbod van winkels en voorzieningen eenzijdig en liggen criminele praktijken op de loer. Om de aanpak van deze winkelstraten een extra impuls te geven is een leegstandsfonds geïntroduceerd. Met dit fonds kan de gemeente op cruciale plekken in de stad vastgoed aankopen en doorverkopen aan (markt)partijen die bijdragen aan de verbetering van de winkelstraat.

Mensen lopen langs etalages
© Iris van den Broek

Bruisende winkelstraten zijn niet alleen belangrijk voor onze economie, maar vooral ook voor onze wijken. Leegstand zorgt voor ongezellige straten, onveiligheid en een eenzijdig winkelaanbod. Aan een winkelstraat met 15 belwinkels maar geen groenteboer, huisarts of een gezellig café heb je als bewoner niks. Rotterdammers hebben juist behoefte aan een plek in de wijk waar ze graag naartoe gaan, voor hun boodschappen of om elkaar te ontmoeten. Dit fonds helpt om te zorgen dat winkelstraten weer een gevarieerd palet aan winkels en voorzieningen krijgen. De gemeente koopt een pand aan en zoekt een partij die kan doen wat de wijk nodig heeft. Dat kan van alles zijn: een huisartsenpost, een cultureel centrum, een nieuwe winkel of zelfs woningen.

Werking van het fonds

Met het zogeheten ‘Fonds Vitale Kerngebieden’ krijgt de gemeente meer regie over de aanpak van winkelstraten. Het fonds maakt het mogelijk om vastgoed aan te kopen, tijdelijk aan te houden eventueel te renoveren of te transformeren en vervolgens weer te verkopen aan een koper met de gewenste branchering. Het fonds richt zich op de aankoop van winkel-, kantoor- en horecaobjecten.

In dit voorstel investeert de gemeente 9 miljoen euro. Dat bedrag wordt gefinancierd uit de verkoopopbrengst van Eneco. Daarnaast zoekt het college versterking van het fonds bij partners zoals het Rijk, regio en private investeerders. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag heeft al een bijdrage toegezegd. Het fonds is van tijdelijke aard. Het blijft maximaal 15 jaar bestaan en zal maximaal 18 miljoen euro vermogen hebben.

Aanpak Vitale Kerngebieden

Het fonds is onderdeel van de aanpak Vitale Kerngebieden, dat als doel heeft om leegstand te bestrijden en winkelgebieden om te vormen naar bruisende ontmoetingsplekken met een goede mix van woningen, winkels, horeca en maatschappelijke voorzieningen. Hiervoor werkt de gemeente samen met vastgoedeigenaren en ondernemers. Per winkelstraat of -gebied komt er een plan van aanpak op maat.

Soms is deze samenwerking op zichzelf al genoeg om winkelstraten aan te kunnen pakken. Maar soms vergt het net even wat meer lef. Dit fonds is een sterk instrument waarmee gericht ingegrepen kan worden als er geen andere opties zijn.