Gridmaster HIC Rotterdam

Gridmaster richt zich op het ontwikkelen van een nieuwe methode voor adequate, gedegen en bovenal toekomstbestendige investeringsbeslissingen op het gebied van energie-infrastructuur in de Rotterdamse haven.

Gridmaster HIC Rotterdam, uchtfoto havengebied
© Bob Degener

Achtergrond

De energietransitie is volop in ontwikkeling en dat brengt grote onzekerheden met zich mee als het gaat om grote investeringen die nodig zijn in de infrastructuur voor duurzame energie. De benodigde energie-infrastructuur hangt sterk af van ontwikkelingen in de haven en die in en rond het energiesysteem. Omdat deze moeilijk te voorspellen zijn, is het lastig tot gedegen investeringsplannen te komen. Keuzes die nu gemaakt worden, kunnen bijvoorbeeld leiden tot onvoldoende infrastructuur of tot investeringen die onnodig blijken. Uitdaging is te komen tot zogenaamde adaptieve, robuuste investeringsplannen die toekomstbestendig zijn.

infogrphic met uitleg over Gridmaster  met impact, kansen, onderzoek en de uitdagingen

Deze inhoud is beschikbaar wanneer de cookies geaccepteerd zijn.

Meer informatie

Uitgebreide informatie over Gridmaster is te vinden op: Gridmaster

Of ga voor meer maritieme informatie naar de pagina maritiem ondernemen.