Hoe werkt het Versnellingshuis HIC

Hoe werkt het?

Bedrijven met een verduurzamingsproject die aanlopen tegen barrières op het gebied van regelgeving, financiën en vergunningen en daarmee niet terecht kunnen bij reeds bestaande plekken voor ondersteuning van het project, kunnen zich melden bij het Versnellingshuis. Mits zij gevestigd zijn in het Haven Industrieel Complex (HIC) van Rotterdam of een vestiging of investering in het HIC Rotterdam overwegen.

Animatie werkwijze

Bekijk hier de animatie met uitleg over de werkwijze van het Versnellingshuis HIC .

Deze inhoud is beschikbaar wanneer de cookies geaccepteerd zijn.

De volgende projecteigenschappen wegen mee:

  • Mate van impact (bijdrage aan CO2-reductie, 3-stappenplan, (her)schaalbaarheid en wegnemen barrières)
  • Innovatiekracht (bijdrage d.m.v. doelgerichte innovatie en wegbereider nieuwe waardeketens)
  • Kans op succes

De volgende punten worden daarnaast ook meegenomen in de selectie

  • Politiek / maatschappelijk draagvlak
  • Financiering of onrendabele top
  • Onduidelijkheid of vertraging door inpasbaarheid in huidige beleid of vergunningsprocedures
  • Inpasbaarheid in het energiesysteem
  • Kennis en capaciteitsproblemen bij bedrijven en overheden
Graphic met uitleg over het proces / de werkwijze van het Versnellingshuis HIC
© Het Versnellingshuis HIC

Meer informatie

Meer weten over het Versnellingshuis? Stuur een e-mail naar: info@versnellingshuis.nl.

Of kijk op https://www.deltalinqs.nl/versnellingshuis.