Uitgebreide informatie Smart Energy Systems

8 december 2020

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Subsidieregeling beschikbaar om Smart Energy Systems innovaties te versnellen

Om de plannen uit het Rotterdamse Klimaatakkoord en de Roadmap Next Economy te realiseren, wil de gemeente Rotterdam de uitrol en opschaling van Smart Energy Systems (SES) innovaties tot commerciële toepassingen versnellen, door 10 tot 15 projecten te ondersteunen.

Het belang van een nieuw, robuust, duurzaam en flexibel energiesysteem voor Rotterdam is enorm. Het vraagt om intelligente netwerken voor decentrale opwekking, transport en gebruik, digitale diensten en businessmodellen. Denk hierbij aan initiatieven die vraag en aanbod slimmer afstemmen, initiatieven voor de tijdelijke opslag van energie of initiatieven die voor netbalans zorgen en congestie voorkomen.

Flexibeler, efficiënter en goedkoper

De nieuwe generatie ‘smart energy systems’ verbinden vraag en aanbod van energie op een manier die flexibeler, efficiënter en goedkoper is. Door nieuwe, innovatieve verdienmodellen zijn er talloze nieuwe toepassingen mogelijk. Zo komen er bijvoorbeeld nieuwe mogelijkheden voor bedrijven om te investeren in de aanleg van zonnepanelen op daken van kantoren of op gebouwen van woningcorporaties. Ook kunnen nieuwe handelsplatformen ontstaan waar bedrijven en bewoners hun ongebruikte energie te koop aanbieden aan afnemers in de omgeving. Bewonersinitiatieven om een duurzame energiecoöperatie op te zetten passen eveneens in het concept van smart energy systems, net als energie innovaties die het energieverbruik in haven en industrie verduurzamen, zoals de toepassing van groene waterstof.

Subsidie

Het nemen van investeringsbeslissingen voor dit type innovaties is lastig, als van tevoren onvoldoende zekerheid bestaat dat een innovatie kan worden opgeschaald tot een commercieel aantrekkelijke propositie. Om dit te doorbreken, biedt de gemeente Rotterdam de subsidieregeling SES2021. De subsidie is bedoeld voor haalbaarheidsstudies en experimentele ontwikkeling van innovaties in het energiesysteem.

Over het programma

De scope van het programma is breed. Innovaties kunnen gericht zijn op industrie, de commerciële sector, huishoudens of gerelateerde sectoren zoals transport.

Er is geen voorkeur voor specifieke technische oplossingsrichtingen. Het kan gaan om een demonstratie van een oplossing, systeemintegratie of het vergroten van bekendheid van mogelijke gebruikers met technologieën. Het programma biedt nadrukkelijk ruimte aan sociale innovatie en initiatieven voor participatie. De verwachting is dat de gemeente 10 tot 15 initiatieven kan ondersteunen. Aanvragen met een beoogde investeringsbeslissing in de periode 2020-2022 hebben de voorkeur. Er is speciale aandacht voor de relatie met Rotterdam, de omvang en de schaalbaarheid of herhaalbaarheid van de innovatie.

Geïnteresseerden kunnen hun aanvraag medio februari 2021 indienen. De gemeente Rotterdam wijst de subsidie toe op basis van de toetsing van de maatschappelijke impact, haalbaarheid en financiële parameters. Het programma voorziet desgewenst ook in ondersteuning bij specifieke technische, financiële of organisatorische aard, of bij het verbeteren van een business case.

Contact met het Smart Energy Systems programma team: via g.vantoledo@rotterdam.nl.

Download