Foto: gemeente Rotterdam

Sociaal Ondernemen

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Sociaal ondernemers zetten maatschappelijke impact voorop maar zijn ook ondernemend. Dat zien we als een blijvend antwoord voor allerlei maatschappelijke uitdagingen.

Ondernemerschap

Ook in Rotterdam zijn steeds meer sociaal ondernemers actief. Dat is een mooie ontwikkeling. Sociaal ondernemers leveren een bijdrage aan allerlei maatschappelijke uitdagingen, of het nu bijvoorbeeld om duurzaamheid gaat, om leefbaarheid in wijken of om banen voor arbeidsgehandicapten. Sociaal ondernemen betekent ook dat zij (tenminste 50% van hun) inkomsten genereren ‘uit de markt’.

Actieplan sociaal ondernemen

Met het Actieplan Sociaal Ondernemen dragen we bij aan een sterk sociaal ondernemersklimaat in Rotterdam. Dit actieplan sluit aan bij de ambities uit het collegeprogramma ‘Kendoe’ om Rotterdammers meer ruimte en zeggenschap te geven, om ruimte te bieden aan innovatie en experimenten, en om kansen te creëren voor alle Rotterdammers in een sociale stad met een duurzame, circulaire economie. Het college geeft graag ruim baan aan startende en groeiende sociaal ondernemers. In het actieplan leest u de gemeentelijke visie op sociaal ondernemers en hoe de gemeente de relatie met hen wil vormgeven.

MAEX Rotterdam

Maatschappelijke initiatieven en sociale ondernemingen in de stad worden in kaart gebracht op het platform MAEX Rotterdam, opgezet door Kracht in NL. Ondernemingen krijgen een eigen profiel waarbij wordt aangegeven wat ze doen, met wie en waar de behoefte ligt of wat zij te bieden hebben. Sociaal ondernemers kunnen elkaar hier vinden en inspireren.

Meedenken Meedoen

Heb je een goed idee voor de toekomst van de stad, buurt of straat? Op het platform Meedenken Meedoen kunnen Rotterdammers meedenken, meedoen en meebeslissen over de toekomst van Rotterdam.