>
Foto: Gradyent

Gradyent

8 december 2020

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Het principe achter de Rotterdamse stadsverwarming is eenvoudig. In de haven, de industrie en elektriciteitscentrales komt restwarmte vrij. Met deze restwarmte kunnen huizen en kantoren worden verwarmd. Het is daarmee een goed alternatief voor aardgas.

De uitdaging is dat de huidige warmtenetten nog niet optimaal functioneren. De geleverde temperaturen zijn soms onnodig hoog en er gaat onderweg veel warmte verloren. In sommige gevallen kan zelfs sprake zijn van tot wel 30% warmteverlies. Genoeg ruimte voor een flinke optimalisatieslag.

Maak het warmtenet intelligenter

Hervé Huisman, CEO van Gradyent, vertelt hoe zij deze uitdaging te lijf willen gaan. “We hebben een digitale tool ontwikkeld door middel van digital twin technologie. Dat is een digitale replica van de fysieke elementen van een warmtenet. Deze digital twin geeft inzichten waarmee het netwerk enorm kan worden verbeterd.”

Het is nu al lastig om vraag en aanbod goed op elkaar aan te laten sluiten. Soms is het aanbod 80 graden terwijl er eigenlijk 90 graden nodig is, of andersom. Met het aansluiten van nieuwe bronnen en gebruikers wordt dit nog complexer. Huisman legt hoe Gradyent warmtenetten slimmer maakt, zodat ze meebewegen met vraag en aanbod. “Je kan onze innovatie een beetje vergelijken met een slimme meter. Die houdt rekening met het gedrag van de bewoners van een huis; is iemand thuis of niet. Eigenlijk hebben wij een intelligente thermostaat ontwikkeld voor een hele stad.”

Niet alleen helpt Gradyent om warmteverlies te beperken, het stelt beheerders ook in staat om betere keuzes te maken over het gebruik van bijvoorbeeld geothermie of warmtepompen.

Waarom Rotterdam?

Het jonge innovatieve bedrijf is onlangs verhuisd van Utrecht naar Rotterdam, en met een reden. Rotterdam is voor dit type innovatie enorm interessant. Huisman; “De stad, industrie en haven bieden de schaalgrootte en complexiteit waar onze technologie zich écht kan bewijzen. Als wij succesvol kunnen zijn in een stad als Rotterdam geeft dat ons enorm veel geloofwaardigheid bij andere grote netwerken in Europa.”