>
Foto: LENS

LENS

8 december 2020

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

“In Nederland valt 5% van de zonnestroominstallaties uit door technische storingen of door menselijke fouten. Als deze uitval niet gemonitord wordt gaat veel energie verloren”, zegt Christiaan Brester, directeur van LENS. LENS engineert, installeert, financiert, onderhoudt en monitort zonne-installaties op grote daken. Volgens Brester kan de opbrengst van zonne-energie verder worden geoptimaliseerd.

Betaalbare monitoring op zonne-energie installaties

Om monitoring op zonne-energie installaties op een betaalbare manier mogelijk te maken ontwikkelde LENS een datalogger. “De datalogger kan apparaten zoals zonne-energiesystemen uitlezen. Data over vermogen en technische storingen wordt ontsloten en teruggekoppeld aan databases.”  De datalogger wordt gecombineerd met een tweede innovatie. “Wanneer een wijk te veel zonnestroom produceert kan dat problemen opleveren voor het net. Congestie heet dat. Wij kunnen dit meten met ons systeem. Zo kunnen we leren of het in de betreffende wijk zinvol is om met accu en opslag te werken.”

Samenwerking versnelt de energietransitie

Het combineren van de twee innovaties is een prijzig proces. “We kunnen deze processen niet allebei financieren. De subsidie brengt ons in staat een prototype uitrol te doen die we kunnen testen in het veld.” Samen met woningcorporatie Woonbron gaat LENS de pilot op verschillende locaties uitrollen. Woonbron is ambitieus op het gebied van duurzaamheid en verwacht dat het project het woongeluk van haar bewoners zal vergroten.Volgens Brester is het bij elkaar brengen van de juiste partijen essentieel voor de energietransitie. “In Rotterdam zie je dat er stappen worden gemaakt. Ondernemers worden met hulp van de gemeente met de juiste mensen in contact gebracht. Mede door deze subsidie en het partnerschap met Woonbron kunnen we meer doen in korte tijd. Dat versnelt de energietransitie.”