>

Kom ik in aanmerking voor de SES2021-subsidieregeling?

8 december 2020

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Doelstelling van het programma Smart Energy Systems is private initiatieven te ondersteunen. Ondernemers moeten daarom ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. Projectaanvragen moeten aan kunnen tonen dat zij een duidelijke positieve impact creëren op de Rotterdamse economie (regio Rijnmond).

Voorwaarden

  • Een van de voorwaarden is dat inzicht verschaft wordt in de geleerde lessen en aanbevelingen om tot investeringen en versnelling te komen i.r.t. hun initiatief. Het helder identificeren, vastleggen en delen van zulke lessen moet ook bijdragen aan het opschalen en repliceren van de private initiatieven.
  • Een andere voorwaarde is de eigen investering:
  1. De subsidie voor een haalbaarheidsstudie bedraagt ten hoogste 50% van de in aanmerking komende kosten.
  2. De subsidie voor experimentele ontwikkeling bedraagt ten hoogste 25% van de in aanmerking komende kosten.

Het uitvoeren van pilots is mogelijk, indien het bijdraagt aan het verhogen van commercial en market readiness. Gebuikte technologieën zullen een hoge ´technology readiness´ hebben (TRL6 tot 9, van demonstratie tot marktintroductie). Activiteiten van private initiatieven kunnen gericht zijn op het demonstreren van de oplossing, een systeemintegratie of het verhogen van bekendheid van mogelijke gebruikers met technologieën. Onderzoek en ontwikkeling vallen niet binnen dit programma.