>

Oude kantoren transformeren, nieuwe kantoren bouwen

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hoe staat het met de (leegstaande) kantoren in Rotterdam? Peter Nederpelt, makelaar-taxateur en directeur van Ooms Makelaars deelt zijn kijk op de kantorenmarkt.

De Rotterdamse economie herstelt en daarmee herstelt ook de kantorenmarkt. Vooral door groei van bestaande bedrijven en transformatie is het overaanbod in 2017 gedaald, maar het aantal m² leegstaande kantoren is nog te groot. Volgens Nederpelt missen veel kantoren kwaliteit, waardoor vraag en aanbod niet op elkaar aansluiten. Kwaliteit zit ook in het verplichte energie label C dat vanaf 2023 verplicht is. Verduurzaming is nodig om te voldoen aan de eisen. Transformatie is mogelijk, maar als dat om wat voor reden dan ook geen optie is, komt er een moment waarop sloop onvermijdelijk is.

Kantoren transformatie

Teveel leegstand kan leiden tot prijsdrukking, slecht investeringsimago en aantasting van de leefbaarheid. De vraag om ruimte is de afgelopen tijd sterk toegenomen. Transformatie van kantoren naar woningen is een manier om de leefomgeving te verbeteren door leegstaande kantoren te laten verdwijnen en ook nog gedeeltelijk te voorzien in de woningvraag. Over het algemeen is de gemeente geen eigenaar van leegstaand vastgoed, maar een leefbare stad is van groot belang. De gemeente Rotterdam stimuleert en helpt daarom marktpartijen die willen transformeren.

Meer weten over transformatie van vastgoed?

Kijk op de pagina Transformatie vastgoed.