Investeringscommissie Fonds Vitale Kerngebieden

Met het zogeheten ‘Fonds Vitale Kerngebieden’ krijgt de gemeente meer regie over de aanpak van winkelstraten. Het fonds maakt het mogelijk om vastgoed aan te kopen, tijdelijk aan te houden, eventueel te renoveren of te transformeren en vervolgens weer te verkopen aan een koper met de gewenste branchering. Het fonds richt zich op de aankoop van winkel-, kantoor- en horecaobjecten.

Over de leden

profielfoto Mustapha Akchich
Mustapha Akchich (1986) is jurist en heeft verschillende (vastgoed)rollen bekleed bij gemeenten en het Rijk. Zijn expertise strekt zich uit over diverse domeinen, waarbij hij in het bijzonder heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van het gebied Delfshaven. Eerst als raadslid in de deelgemeente, daarna als lid van de gebiedscommissie. Naast de politiek, heeft Mustapha zich ingezet als commissielid van het Fonds voor Cultuurparticipatie en als lid Raad van Toezicht van de Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam (SKVR). Als zelfstandig adviseur focust Mustapha zich op het (semi)publieke domein, waar hij werkt aan vraagstukken op het gebied van bestuur, beleid en maatschappelijke ontwikkeling. Daarnaast draagt hij als lid Raad van Toezicht bij aan de sturing en strategische ontwikkeling van welzijnsorganisatie Stichting DOCK. Binnen de context van het fonds voor vitale kerngebieden is de ervaring van Mustapha met vastgoed in samenhang met maatschappelijke ontwikkeling van bijzondere waarde.
Koen Westhoff
Koen Westhoff woont in Rotterdam en beschouwt een vitale stedelijke economie als essentieel onderdeel van een leefbare stad. Koen werkte onder meer als directeur voor het Ontwikkelingsbedrijf resp Stadsontwikkeling gemeente Rotterdam. Hij heeft brede achtergrond in gebiedsontwikkeling en stedelijke economie. In zijn toenmalige werkzaamheden bij het Rotterdamse bureau REBEL combineerde hij ruimtelijke ontwikkeling aan economie en financieringen. Momenteel is hij directeur bij een woningcorporatie in de Noordvleugel. Koen vervult nog 2 nevenfuncties; voorzitter van het investeringscomité SOFIE en bezwarencommissielid gemeente Maassluis.
profielfoto Sezgin Yilgin
Sezgin Yilgin (1976) is een verbinder pur sang. Hij is jarenlang rayondirecteur geweest van de Rabobank Rotterdam-Zuid en kent Rotterdam en de verschillende opgaves van de verschillende wijken. Sezgin is financieel onderlegd en heeft zich vervolgens doorontwikkeld in het veld van strategische marketing met als doel bij te dragen aan de stad. In zijn woorden: financieren vereist marktkennis. Sezgin is een hele actieve bestuurder in zeer uiteenlopende rollen en heeft ervaring in samenwerking met de gemeente in diverse fondsen. Woonachtig in Rotterdam. Huidige (neven)functies: Manager Marketing en Innovatie bij Hogeschool Rotterdam, Lid Stedelijke Adviesgroep Rotterdam, Kansen voor West bij Gemeente Rotterdam – Lid investeringscommissie Stadsontwikkelingsfonds voor innovatie en economie – Bestuurslid bij Stichting Paul Nijgh Penning.
/

Hoe gaat de commissie te werk?

“Als commissie analyseren we de aanvraag integraal en houden rekening met alle aspecten van aankoop tot aan de geplande verkoop. In het kort, is het een concrete integrale businesscase?

Bij een aankoop analyseren we enerzijds de harde factoren, zoals het taxatierapport, uitdagingen van het pand, mitigeren van de bestaande risico’s, gewenste verduurzamingsaspecten, et cetera. En anderzijds de geschiedenis van het pand, omgevingsfactoren, noodzaak voor aankoop en draagvlak van omwonenden, ondernemers en stakeholders.

De leden van de commissie letten niet alleen op de aankoop van het pand, maar juist wat er daarna gaat volgen als businesscase. Welke branches zijn gewenst als huurders en is de businesscase passend en haalbaar om het pand weer op termijn te verkopen? We zijn in ieder geval onder de indruk van de proactieve houding en samenwerking van alle participerende professionals en omwonenden bij de aanvragen.  Immers, een integrale samenwerking is de sleutel tot succes.”
Sezgin Yilgin

De commissie is tot stand gekomen via het instellingsbesluit adviescomissie Fonds Vitale Kerngebieden.

Contact opnemen met de investeringscommissie?