IT Campus Rotterdam

IT Campus Rotterdam zet zich in om meer en beter IT-talent voor de stad op te leiden en het vergroten van de digitale vaardigheid en het aanpassingsvermogen van Rotterdammers in het algemeen. De gemeente Rotterdam is al sinds de oprichting partner van IT Campus Rotterdam.

sfeerbeeld IT Campus Rotterdam vergroten digitale vaardigheden
© Rhalda Jansen

Om talenten naar de stad te trekken en de digitale vaardigheid van Rotterdammers te vergroten, zet IT Campus in op vier pijlers:

 • Verbinden Rotterdam: het maken van verbindingen in en buiten de stad tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven voor programma’s en projecten. Zij werken aan een groot samenwerkend netwerk in de regio, zowel binnen als buiten de IT-sector.
 • Vergroten IT-talent: In co-creatie met onderwijs en bedrijfsleven worden meer leer- en innovatieplekken gegenereerd, worden nieuwe opleidingen gecreëerd, worden bestaande opleidingen verrijkt en worden succesvolle opleidingstrajecten naar Rotterdam gehaald.
 • Verbeteren digitale vaardigheden: Zij ondersteunen primair en voortgezet onderwijs voor het digitaal vaardig opleiden van jonge Rotterdammers.
 • Innovatie & experimenten: Rotterdam bruist van de energie en goede initiatieven. IT Campus Rotterdam participeert in fieldlabs, onderzoek en pilots die bijdragen aan een toekomstbestendige stad met economische groei.

Specifiek voor het MKB organiseert de IT Campus drie activiteiten

 • Digiwerkplaats Rijnmond: de plek waar de ondernemer hulp krijgt van toekomstgericht en creatief talent bij digitale uitdagingen.
 • Digiwerkplaatscafé: de maandelijkse online bijeenkomst voor ondernemers in het brede MKB.
 • Verbeteren van digitale vaardigheden in specifieke sectoren:
  • Next Maritime Professional: Het programma voor meer en beter IT- en digitaal vaardig human capital in de Rotterdamse haven. Klik hier voor meer informatie: Next Maritime Professional | IT Campus Rotterdam
  • Next Education Professional: richt zich op het verbeteren van de digitale vaardigheden en didactiek van het héle docentenkorps: van primair tot wetenschappelijk onderwijs.
  • Next Healthcare Professional: voor digitaal vaardig human capital in de zorgsector.

Meer informatie over het totale aanbod van de IT Campus vind je op de website van IT Campus Rotterdam.