Kansen voor West: Financieringsmogelijkheden voor ondernemers

Kansen voor West is een programma dat zich richt op het versterken van de positie van West-Nederland. Het helpt bedrijven groeien en stimuleert sociale ontwikkeling. Dit programma krijgt geld van verschillende bronnen, waarvan de Europese structuurfondsen (ESIF) het belangrijkst zijn.

© Bob Degener

Naast geld voor projecten biedt Kansen voor West ook andere financiële hulp aan. Bijvoorbeeld leningen en deelname in bedrijven, via lokale publieke fondsen. Dit helpt kleine en middelgrote bedrijven om geld te krijgen om te groeien.

Financieringsmogelijkheden

 • Leningen: Bij deze fondsen kunnen ondernemers geld lenen om hun bedrijfsactiviteiten te financieren.
 • Participaties: Deze fondsen bieden ook de kans om mee te doen in bedrijven door aandelen te kopen. Zo kunnen ondernemers geld krijgen om hun bedrijf te laten groeien.

Programma’s van Kansen voor West voor Rotterdamse ondernemers

 • Economische Impuls door Kansen voor West (KvW)
  KvW helpt de economie in de Randstad groeien door stimuleringsprogramma’s. Het nieuwste programma, KvW III, richt zich op West-Nederland. Het krijgt geld van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het rijk. Voor 2022-2029 is er €237 miljoen beschikbaar. Het programma heeft zes doelen om de regio sterker te maken.
 • Just Transition Fund (JTF) voor Groot-Rijnmond
  Het JTF helpt Groot-Rijnmond bij de overstap naar schone energie in Europa. Voor dit gebied is er meer dan €60 miljoen beschikbaar. Het programma wordt samen met ministeries, provincies en gemeenten uitgevoerd om een eerlijke overgang naar schone energie te ondersteunen.

In elke regio van het Just Transition Fund (JTF) is er een speciaal plan om te helpen met de overgang naar schoner en groener werken. Het plan voor Groot-Rijnmond is gemaakt door de provincie Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam. Ze willen hiermee de lokale economie verbeteren, nieuwe technologieën en infrastructuur introduceren en mensen helpen om zich beter aan te passen aan veranderingen op het werk. Op 15 april 2024 starten er twee nieuwe manieren om geld te krijgen van het JTF Rijnmond.

Kansen voor West en JTF Rijnmond bieden ondernemers uitgebreide mogelijkheden om te profiteren van financiële ondersteuning en stimuleringsprogramma’s voor economische groei en duurzame ontwikkeling in de regio West-Nederland.

Informatie

Openstelling subsidies vanaf 15 april 2024
 • JTF-Rijnmond Spoor 1 en 2 | Elektrificatie en Waterstof € 7.150.000
  Het JTF Rijnmond opent op 15 april 2024 een call van €7.150.000 voor projecten in de regio Groot Rijnmond, vooral in het Haven Industrieel Complex, gericht op vernieuwing van de economie en decarbonisatie van industriële ketens. Subsidie is beschikbaar voor experimentele projecten en voorbereidingen daarvan, met focus op vervanging van fossiele brandstoffen door groene elektriciteit en waterstof. Financiering van JTF bedraagt €200.000 – €1.500.000, tot 50% van de subsidiabele kosten. Voorwaarden omvatten veilige landing en geen extra druk op netcapaciteit. Voorbeelden van acties zijn elektrificatie van logistiek en slimme energiesystemen. Subsidie kan ook worden aangevraagd voor arbeidsmarktactiviteiten gerelateerd aan de thema’s van spoor 1 en 2, met focus op innovatie bij grote ondernemingen.
  https://jtf-rijnmond.kansenvoorwest.nl/openstellingen/beschikbare-budgetten/spoor-1-2-elektrificatie-en-waterstof-apr24-/
 • JTF-Rijnmond Spoor 3 | Arbeidsmarkt € 7.500.000
  Op 15 april 2024 opent het JTF Rijnmond een call van €7.500.000 voor projecten die werkgelegenheid bevorderen in de energietransitie in het Haven Industrieel Complex in Rotterdam. Subsidie is beschikbaar voor experimentele projecten gericht op het behoud of creëren van werkgelegenheid. Financiering varieert van €200.000 tot €2.000.000, tot 50% van de kosten. Voorbeelden van acties omvatten scholingstrajecten, mobilisatie van nieuw arbeidspotentieel en aanpassing van vaardigheden aan de arbeidsmarkt.
  https://jtf-rijnmond.kansenvoorwest.nl/openstellingen/beschikbare-budgetten/spoor-3-apr24-/
 • Kansen voor West 3 Zuid-Holland| Circulaire industrie € 6.200.000
  Vanaf 15 april opent het subsidieplafond Kansen voor West III van €6.2 miljoen voor projecten die de circulaire industrie in het Haven Industrieel Complex in Rotterdam bevorderen. Focus ligt op het omzetten van afvalstromen naar bruikbare grondstoffen. Subsidieaanvragen moeten gericht zijn op het verwerken van minstens 50% van het behandelde, gescheiden ingezamelde afval tot secundaire grondstoffen. Maximaal subsidiebedrag is €1.5 miljoen per project, met een minimum van €500.000 aan subsidiabele kosten. Subsidiebijdrage van Kansen voor West is maximaal 40%. Subsidieaanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.
  https://kvw3.kansenvoorwest.nl/openstellingen/beschikbare-budgetten/zuid-holland-circulaire-industrie-2-4-pzh-2-vanaf-15-april/
Meer informatie over Kansen voor West en JTF Rijnmond

https://www.kansenvoorwest.nl/

Meer informatie over de subsidieregeling JTF

Subsidieregeling JTF

Bekijk de pagina voor meer subsidies en fondsen

https://www.ondernemen010.nl/geldzaken-ondernemers/