Klimaataanjager Circulair

De grondstoffen van de aarde zijn niet onuitputtelijk. Het is van belang om zuinig te zijn op natuurlijke bronnen en om materialen opnieuw te gebruiken. Naast de energietransitie is ook de grondstoffentransitie nodig om Rotterdam duurzaam te maken. Het is de ambitie dat de stad in 2030 circulair als maatstaf heeft en dat het fossiele grondstoffengebruik met 50% wordt verminderd. In 2050 moeten de materiaalkringlopen echt sluiten, zodat de Rotterdamse samenleving volledig circulair is. In het programma ‘Rotterdam Circulair’ staan hiervoor de stappen. Wil de grondstoffentransitie slagen, dan is samenwerking tussen Rotterdamse ondernemers, bewoners en de gemeente belangrijk. 

De aanjager zet nieuwe projecten op en zet bestaande projecten voort, zoals:  

  • De klimaataanpak ‘Geen woorden maar draden’: in deze Klimaatdeal werken overheden en marktpartijen actief samen aan het uitwerken van de investeringspropositie en het aantrekken van financiering om na-sortering en recycling van textiel in de regio Rotterdam te realiseren.  
  • Hotel Neutraal: zestien Rotterdamse hotels gaan in samenwerking met Green Leisure Group, BlueCity, Rotterdam Partners en de gemeente aan de slag met verduurzaming. Samen zetten ze stappen op weg naar een CO2-neutrale en circulaire toekomst.   
  • Het Nieuwe Nassen:  meer plantaardige voeding moet hoger op de agenda. Zo is ecologisch winst te behalen. Daarom voeren de Behavioural Insights Groups Rotterdam, de gemeente Rotterdam en de Erasmus Sustainability Hub een gedragsonderzoek uit om te zien hoe we de consument het beste kunnen stimuleren naar een meer plantaardig voedingspatroon.   

Even voorstellen: 
 

Sabine Biesheuvel is directeur en mede-oprichter van BlueCity, een landelijke hub voor circulair ondernemerschap. Ze heeft meer dan 8 jaar ervaring in circulair ondernemen. Daarnaast is zij onder andere voorzitter van de commissie Duurzaam bij MKB Rijnmond. BlueCity draait op jaarbasis ruim 30 projecten en programma’s met meer dan 120 partners rondom circulariteit. Ook zijn er 50 duurzame ondernemers gevestigd in de hub.

Vanuit die rollen en als Klimaataanjager circulair, mobiliseert Sabine Rotterdamse marktpartijen rondom circulaire projecten en ketens zodat we als stad slimmer omgaan met onze grondstoffen en afval.  

 Ze helpt bedrijven bij het formuleren van een circulaire kans of project, het inschakelen van ketenpartners of anderen in de branche en bij het vinden van experts, financiers of de juiste mensen bij overheden.