Klimaataanjager Haven en Industrie

De Aanjager Haven en Industrie heeft de ambitie om van de Rotterdamse haven de duurzaamste haven van de wereld te maken. Het doel is om in 2030 de uitstoot van CO2 met 55% te verminderen en om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Het netwerk is breed: deelnemers zijn onder meer Havenbedrijf Rotterdam, provincie Zuid-Holland, gemeente Rotterdam, bedrijven van het Haven Industrieel Complex, energie(infra)bedrijven, de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland en kennisinstellingen. De partners werken samen aan een aantal klimaatprojecten en voeren die uit. De klimaatprojecten zijn gericht op de nieuwe economie, waarbij het Cluster Rotterdam een belangrijke rol als producent van onze basischemicaliën en een spilfunctie in het transport van onze goederen vervult. De thema’s zijn:   

  • Waterstof   
  • Elektrificatie   
  • Warmte   
  • Circulair   
  • Arbeidsmarkt   
  • Investeringsagenda   
  • Versnelling van projecten door het Versnellingshuis  

Even voorstellen
 

Anne-Marie Spierings is de klimaataanjager voor Haven & Industrie. Ze was tot juni dit jaar gedeputeerde in Noord-Brabant. In twee bestuursperiodes gaf ze er de energietransitie in al zijn aspecten vorm: van verduurzaming van de industrie tot verduurzaming van gebouwen en van gebrek aan netcapaciteit tot uitrol van laadinfrastructuur. Bijzonder om te noemen is de vernieuwende aanpak rondom burgerbetrokkenheid bij Wind A16, het Amer warmtenet, en het opzetten van Brabantse Energy Leaders voor de Brabantse industrie. Daarnaast was Anne-Marie de laatste jaren ook verantwoordelijk voor milieu en circulaire economie. Ze heeft de overstap naar Rotterdam gemaakt om bij te kunnen dragen aan de energie- en grondstoffen transitie op – wat ze zelf omschrijft als – ‘een plek waar het er echt toe doet’. Daarnaast vervult ze nevenfuncties, waaronder enkele op het gebied van klimaat en energie. Ze is lid van de RvT van Milieu Centraal en lid van de instituutsadviesraad van DIFFER (Dutch Institute For Fundamental Energy Research). Met haar inhoudelijke kennis en brede ervaring kan ze bruggen slaan tussen burgers, bedrijven, overheid en onderzoek. 

Spierings: “Mijn droombeeld is dat Rotterdam het voorbeeld wordt van hoe een klimaatneutrale toekomst eruitziet voor een grote stad met een wereldhaven en grote industrie. Hier bouwen we samen de nieuwe economie, van en voor alle Rotterdammers.”