Klimaataanjager Zorg

De Rotterdamse ziekenhuizen werken sinds begin 2022 op initiatief van de gemeente Rotterdam intensief samen. Dat doen ze binnen de klimaataanpak Gezondheidszorg.

Hiervoor komen ze regelmatig bij elkaar. De deelnemers én de gemeente Rotterdam ontmoeten elkaar hier op basis van gelijkwaardigheid. De ziekenhuizen geven regelmatig aan deze wijze van samenwerken als prettig en nuttig te ervaren.  

De Green Deal Duurzame Zorg 3.0, die in 2022 landelijk is vastgesteld, is leidend voor de aanjager Zorg. Uit de contacten met Rotterdamse ziekenhuizen en de brancheorganisaties blijkt een duidelijke wens om gezamenlijk te werken aan het realiseren van de doelstellingen uit de Green Deal, zowel onderling als met de gemeente Rotterdam.  Samen met de aanjager Zorg worden deze doelstellingen vertaald naar een lokale uitvoeringsagenda.

Uitgewerkte projecten en samenwerkingen 

Het doel is uiteindelijk om meerdere netwerken in de zorg aan deze agenda te verbinden. Maar vanwege de omvang van de sector zijn eerst de Rotterdamse ziekenhuizen bijeengebracht. Inmiddels komen deze regelmatig bij elkaar. Dit heeft geleid tot een aantal uitgewerkte projecten:  

  • Onderzoek naar kansen zon op dak,  
  • intentie om aan te sluiten bij het werkgeversakkoord Mobiliteit,  
  • verduurzamen van IC’s en operatiekamers,  
  • en op kleinere schaal bewuster kiezen voor biologisch afbreekbare operatiematten.  

De zogenaamde Circotrack beademingsapparatuur, waarbij herbruikbare beademingsmaterialen worden gebruikt in plaats van eenmalige, maakt de samenwerking tussen de Aanjagers Circulair en Gezondheidszorg zichtbaar.  

  De samenwerking en kennisdeling beperkt zich niet tot de ziekenhuizen onderling. Inmiddels werkt een multidisciplinaire groep studenten van de Hogeschool Rotterdam aan een businesscase Circulariteit Medisch Meubilair. Dit is een eerste aanzet om verdere samenwerking met het onderwijs te verkennen. Ook wordt verbreding naar andere doelgroepen in de gezondheidszorg onderzocht.  

Even voorstellen

Cathy van Beek heeft als bestuurder van het Radboudumc en als kwartiermaker duurzame zorg haar sporen verdiend in het verduurzamen van de zorg, die verantwoordelijk is voor 7% van de nationale CO2-voetafdruk.

In Rotterdam ontwikkelde ze een netwerk met alle Rotterdamse ziekenhuizen. Daarbij zijn tal van circulaire initiatieven gestart om processen in ziekenhuizen circulair te maken. Ook zijn er concrete plannen om de CO2-voetafdruk van mobiliteit in de zorgsector te verkleinen.

Het netwerk wordt uitgebreid naar de ouderenzorg en thuiszorg (Conforte) en naar de Rotterdamse Apothekers, De Rotterdamse Huisartsen kring en de mondzorg. Alle zorginstellingen maken een routekaart om hun CO2-uitstoot te verminderen. In samenwerking met het RIVM wordt de CO2-reductie vertaald in toename van gezonde levensjaren voor de Rotterdammers.