Maatwerk gemeentebelastingen

Kleine zelfstandigen (ondernemers) kunnen kwijtschelding aanvragen voor hun privé-aanslagen (d.w.z. afvalstoffenheffing). De aanvraag tot kwijtschelding mag worden ingediend voor alle openstaande vorderingen waarvoor de aanvraag nog niet eerder op een inhoudelijke grond is afgewezen.

Andere zakelijke belastingen of heffingen dienen te worden voldaan. Daarbij kunnen maatwerkafspraken worden gemaakt, gebaseerd op de situatie van de ondernemer. Die afspraken kunnen bestaan uit uitstel van betaling of een betalingsregeling met (ruimere) betalingstermijnen. Verder is een crediteurenakkoord (ook wel kwijtschelding in zakelijke sfeer genoemd) een optie.

Bezoek de pagina over gemeentebelastingen op de website van de gemeente.

Heb je vragen of wil je een maatwerkafspraak maken? Bel met 14010.

Deel deze pagina