Milieu en afval

Als ondernemer krijg je te maken met regels voor het gebruik van bijvoorbeeld de weg, afvalcontainers en aanbieden van bedrijfsafval. In sommige gevallen is hiervoor een vergunning nodig.

afvalcontainers
Afvalcontainers in Crooswijk. Foto: Gemeente Rotterdam

Bedrijfsafval

Als Rotterdamse ondernemer ben je verantwoordelijk voor het verzamelen en (laten) afvoeren van jouw bedrijfsafval. Je moet het bedrijfsafval gescheiden aanbieden. Hoe je jouw bedrijfsafval moet aanbieden lees je hier.

Gebruik van de weg

Voor het tijdelijk plaatsen van een container, steiger of ander voorwerp op, boven of langs de weg is een vergunning nodig. Die vraag je online aan.

Milieumelding- of vergunning

Een milieumelding- of vergunning is in sommige gevallen nodig. Bijvoorbeeld wanneer je te maken heeft met uitstoot van dampen, geur of wanneer je geluid of afval produceert. Of je een milieumelding moet maken of een vergunning nodig hebt, kun je eenvoudig online controleren via een online stappenwijzer.
Voor meer informatie over milieumeldingen, vergunningen of het indienen van een klacht kun je terecht bij DCMR Milieudienst Rijnmond.

Milieuzone

Van A naar B kan met de fiets, auto, watertaxi of het ov. Het kan allemaal in Rotterdam. De gemeente werkt aan gezondere lucht voor alle Rotterdammers. Daarom heeft Rotterdam een Milieuzone, waarin alleen (vracht)auto’s mogen rijden die aan bepaalde uitstooteisen voldoen. Behalve de Milieuzone geldt er in Rotterdam een vrachtautoverbod op de ‘s-Gravendijkwal en zijn er toegangseisen voor vrachtauto’s op de Maasvlakte.

Deel deze pagina